Přihlásit

Záleží při obnově lesů na původu sazenic? (Vesmír)

Lesnické hospodaření se po staletí spoléhá na řadu přírodních procesů, např. na samovolnou reprodukci dřevin (přirozenou obnovu) a přírodní výběr (autoredukci) během klíčení, vzcházení a odrůstání nových generací stromů. Intenzifikace využívání lesů se na přelomu 16. a 17. století ve vazbě na rozvoj průmyslu projevila mj. rozšířením tzv. pasečného hospodářského způsobu, při němž bývají na určité ploše místo cíleného výběru jen určitých jedinců vytěženy všechny stromy naráz.

Nový porost pak vznikne z náletu semen okolních stromů, příp. několika nevytěžených kvalitních jedinců (výstavků) původního porostu.
Častější alternativou je však člověkem provedená výsadba či výsev hospodářsky ceněných druhů (umělá obnova). Tento způsob se významně rozšířil koncem 18. století a v našich lesích převládá dodnes.

Dědičná podstata dřevin na území ČR byla díky velké rozloze lesů a nižší poptávce po 454 Vesmír 99, červenec — srpen 2020 speciálních sortimentech dříví ovlivněna lesnictvím méně než v západní Evropě. Již v 18. století se však osivo pro potřeby umělé obnovy začalo i dovážet, přičemž jeho původ byl často neznámý. K důvodům již tehdy patřila ekonomická výhodnost importu před zajištěním náročného sběru. Přístup vlastníků k využívání jiného než místního osiva byl však různý, někteří striktně využívali pouze lokální zdroje. V 19. století vznikly v Evropě velké semenářské závody a objevily se i první problémy při využití osiva nevhodného původu. Genetické souvislosti totiž nebyly zpočátku známy, a tak se např. šišky borovice s výhodou sklízely i v zakrslých porostech přímořských oblastí. Zvláště u populací hospodářsky významných jehličnanů tak došlo i v našich lesích k výraznému narušení původního genofondu.

Celý článek najdete ve Vesmíru.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Veletrh WOODTEC se letos konat nebude

Veletrh WOODTEC se letos konat nebude

Komerční zpráva

Šestnáctý ročník veletrhu WOODTEC, který se měl uskutečnit od 21. do 23. října 2020 na brněnském výstavišti, se v letošním roce konat nebude. Na zrušení...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Kůrovcová kalamita a české lesy byly tématem Otázek Václava Moravce

Kůrovcová kalamita a české lesy byly tématem Otázek Václava Moravce

Lesnictví

Je příliš pomalá proměna smrkových monokultur hlavním důvodem, proč stále bojujeme s kůrovcem? Hlavními hosty diskusního pořadu České televize Otázky Václava Moravce na toto téma...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR DECATHLON

Naše další weby