Přihlásit

Z Černošic až do Bruselu (ČT 1)

Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Naše témata už znáte, vysíláme kauzy a reportáže, které se mocným často nelíbí. Vítejte u sledování Reportérů ČT. Dobrý večer.
Malá obec Černošice bude řešit velký problém. Bude rozhodovat, jestli je Andrej Babiš ve střetu zájmů, tedy stejnou otázku, jaká minulý týden přistála na stole Evropské komise. Do Černošic, které jsou spádovou oblastí i pro premiérovo bydliště v Průhonicích, se téma dostalo po zjištění Transparency International. Ta našla na Slovensku důkaz, že převedení firmy Agrofert do svěřenského fondu je pouze formální. Andrej Babiš má podle tamních rejstříků podnik stále pod kontrolou. Více Jana Neumannová.

redaktor
--------------------
Česká pobočka Transparency International se domnívá, že premiér Andrej Babiš i nadále ovládá holding Agrofert a vlastnictvím médií porušuje zákon. Organizace tedy podala podnět kvůli podezření ze střetu zájmů. Zabývat se tím bude Městský úřad v Černošicích.

Apolena ONDRÁČKOVÁ, právnička, Transparency International ČR
--------------------
My jsme podali jeden místní podnět, to bylo do Černošic, a v tuhle chvíli jsme připravili i podnět k Evropské komisi. My se totiž domníváme, že pan Babiš je takzvaným skutečným majitelem holdingu Agrofert.

David ONDRÁČKA, ředitel Transparency International ČR
--------------------
On zůstal tou ovládající osobou, a ten střet zájmů tím pádem se projevuje vlastně každodenně. To je ten, ten základní problém.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Můžete nějak doložit, že, že tedy chod Agrofertu skutečně neovlivňujete?

Andrej BABIŠ, premiér /ANO/ /15. 8. 2018/
--------------------
No, tak pan Ondračka lže. A lže účelově. Pan Ondračka je neziskovka. Neziskovka? Podle mého názoru zkorumpovaná.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Střet zájmů českého premiéra bude řešit městský úřad malé středočeské obce Černošice. Právě pod něj totiž spadá průhonické bydliště Andreje Babiše. Městský úřad v Černošicích má do začátku října rozhodnout, zda zahájí správní řízení. V něm bude rozhodovat o tom, zda je Andrej Babiš ve střetu zájmů. Minulý týden se téma možného střetu zájmů českého premiéra otevřelo na evropské půdě.

Apolena ONDRÁČKOVÁ, právnička, Transparency International ČR
--------------------
Máme již připravený podnět k Evropské komisi, kde vlastně upozorňujeme na to, že dle nařízení Evropského parlamentu a Rady došlo ke konfliktu zájmů, a to z toho důvodu, že Agrofert a vlastně společnosti, které spadají pod holding Agrofert, čerpají evropské dotace.

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Evropská komise se začala zabývat, jestli Andrej Babiš jako předseda vlády, který rozhoduje o tom, kam a jakým způsobem budou dotace v budoucnosti nebo i v současné době směřovány, tak nebyl ten, kdo vlastně benefituje z těchto dotací, protože tam největší problém je, že Andrej Babiš je vlastně podle tvrzení Transparency International konečný vlastník benefitů ze společnosti Agrofert.

Bart STAES, belgický europoslanec
--------------------
Pokud skutečně existují vazby mezi předsedou vlády Andrejem Babišem a touto společností a jsou tu spojení mezi důležitými evropskými penězi, důležitými evropskými dotacemi pro tuto společnost, pak je to znepokojující a mělo by to být vyšetřeno. Vyšetřeno nejen českou justicí, nejen evropskou parlamentní rozpočtovou kontrolní komisí, ale také evropským komisařem.

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/
--------------------
Budeme to řešit i s dalšími komisaři a, a s dalšími úředníky Evropské unie, a vznikne z toho precedens, protože podobná situace vlastně v historii Evropské unie ani v historii evropských institucí opravdu nebyla.

Apolena ONDRÁČKOVÁ, právnička, Transparency International ČR
--------------------
Nesmí se stát to, aby osoba, která vlastně rozhoduje o rozpočtu, evropském rozpočtu, například i o dotacích evropských, o přerozdělování evropských dotací, aby vlastně sama čerpala tyto evropské dotace.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Z čeho tedy Transparency International vychází? Proč tvrdí, že je Andrej Babiš ve střetu zájmů, přestože své firmy vložil do svěřenského fondu? Vychází z rejstříku skutečných majitelů, který je veřejný na Slovensku. Všechny firmy, které tam obchodují se státem, zde musí uvést skutečného majitele.

Apolena ONDRÁČKOVÁ, právnička, Transparency International ČR
--------------------
Tak tady jsme právě na tom slovenským rejstříku. Když například si tady zadáte společnost, která spadá pod holding Agrofert, například Mafru, Mafra, tak vám vyjede vlastně Mafra, akciová společnost. A vlastně tady se vám rozbalí všechny ty údaje, kde vlastně máte konečného uživatele výhod, inženýr Babiš, Zdeněk Průša a tak podobně.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Hned na první pohled je vidět, že oproti slovenskému systému je český netransparentní. Na Slovensku se může každý do evidence skutečných majitelů podívat na počítači. Do české to nejde. Šli jsme tedy na ministerstvo spravedlnosti, které tuto evidenci spravuje.
Můžeme zjistit, koho tedy uvedly firmy, které patří do skupiny Agrofert, jako toho skutečného majitele?

Vladimír ŘEPKA, mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR
--------------------
Tato informace je neveřejná. To znamená, vy informace o tom, kdo vlastní konkrétní firmu, vy jako fyzická osoba, nezískáte. Získá ji pouze například ten řídící orgán, který poskytuje finanční podporu, nebo soudy. Je to tam v tom zákoně všechno vyjmenováno. Běžný občan se k těmto informacím nedostane. Jsou neveřejné.

David ONDRÁČKA, ředitel Transparency International ČR
--------------------
Ten český rejstřík podle mě je neveřejný chybně. My jsme se velmi snažili o to, aby byl otevřený stejně jako v několika jiných zemích v Evropě. Šlo o rozhodnutí našich úřadů, zejména ministerstva financí a spravedlnosti.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Kdo za to nese odpovědnost, že to je neveřejné? To znamená, teďka myslím tu politickou odpovědnost.

David ONDRÁČKA, ředitel Transparency International ČR
--------------------
Během těch posledních 2 let se to řešilo na úrovni ministerstva financí a spravedlnosti, kterou řídilo ANO v té době jako úřady. A jejich argumenty prostě vedly k tomu, že se rozhodly pro tuto neveřejnou, anebo poloveřejnou verzi. Já si myslím, že to je chyba. Byl jsem velmi silně proti tomu, ale tak to dopadlo.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Rejstřík tedy zavádělo ministerstvo spravedlnosti spolu s ministerstvem financí tehdy pod vedením Andreje Babiše. Primárně slouží pro finančně analytický úřad. Jaký je podle nich důvod, že evidence skutečných majitelů je neveřejná?

Libor KAZDA, ředitel Finančního analytického úřadu MF ČR
--------------------
Příliš se neodůvodňovalo, protože to nebylo až tolik nutné. Ta čtvrtá takzvaná směrnice Evropské unie proti praní špinavých peněz a financování terorismu totiž nenařizovala členským zemím, jakou formu, zda veřejnou či neveřejnou, tato evidence má mít.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Připomeňme tedy, že v evidenci skutečných majitelů mají být uvedeni konkrétní lidé, kteří za každou firmou fakticky stojí a čerpají z ní výhody. Přestože je evidence skutečných vlastníků v České republice neveřejná, nám se přesto podařilo informaci z ní získat. Zjistili jsme ale, že firmy Agrofertu zatím skutečného majitele jednoduše nezapsaly. Připomeňme, že ta na Slovensku uvádí jako majitele právě Andreje Babiše.

Bart STAES, belgický europoslanec
--------------------
Normálně by měly být jasně odděleny soukromé zájmy veřejné osoby a zcela jistě premiéra důležité země na jedné straně a obchodní zájmy společnosti na druhé straně. Pokud tu není jasné odstřižení, myslím, že je to problém.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Možný střet zájmů českého premiéra tedy bude řešit i Evropská komise. My jsme pátrali dál. Kdo je skutečným majitelem, musí firmy prokazovat, i pokud chtějí veřejnou zakázku. Ptali jsme se tedy v Lesích České republiky. Firma Uniles, která spadá do koncernu Agrofert, zde má zakázky v posledních několika letech za 2,3 miliardy korun. Podle zákona musel tedy Agrofert i zde předložit informaci o skutečném majiteli.

Eva JOUKLOVÁ, mluvčí Lesů ČR
--------------------
Společnost Uniles uvedla jako skutečného majitele svěřenského správce pana Zbyňka Průšu.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle informací v Lesích ČR má tedy být skutečným majitelem holdingu Agrofert Zbyněk Průša. Je to dlouholetý podřízený Andreje Babiše. Pracoval jako ředitel firmy Deza, jednoho z podniků Agrofertu. Před rokem a půl ho svěřenským správcem svého majetku jmenoval právě Andrej Babiš. Až skončí v politice, měl by si od něj firmu zase převzít. Jen připomeňme, že Andrej Babiš rád mluví o tom, jak miliardový Agrofert vlastní prací vybudoval z ničeho.
A vy ověřujete nějak dál, zda tam nejsou další skuteční majitelé?

Eva JOUKLOVÁ, mluvčí Lesů ČR
--------------------
Neprověřujeme. Postupujeme podle zákona o zadávání veřejných zakázek a ten nám ukládá tento postup, který jsme provedli.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Stejnou odpověď nám zaslalo i Čepro. I zde firmy Agrofertu uvádí jako skutečného majitele svěřenského správce. Také v Čepru mají firmy skupiny Agrofert miliardové zakázky. Připomeňme tedy, co říká slovenský rejstřík. Ten je veřejný a můžeme v něm najít, koho na Slovensku Agrofert považuje za skutečného majitele. Na Slovensku uvádí Agrofert jako skutečného majitele 5 lidí. V České republice se přitom omezuje na jediné jméno. Jak je to možné?

redaktor /citace: Karel HANZELKA, mluvčí Agrofertu/
--------------------
"Političtí oponenti před časem donutili pana Babiše vložit akcie Agrofertu do svěřenských fondů. A nyní je jim to málo. Blíží se další volby a snaží se vyvolat dojem, že něco není v pořádku. Přitom vše je zcela podle práva. Pan Ondráčka z Transparency International se zcela nesmyslně a účelově odvolává na slovenskou právní úpravu, která je ovšem jiná než v ČR. Podle českého práva pan Babiš není skutečným majitelem. Tím je v případě Agrofertu skutečně správce fondu AB private trust I pan Zbyněk Průša. Ve výběrových řízeních proto uvádíme správnou a pravdivou informaci."

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Agrofert se tedy odkazuje na jinou právní úpravu na Slovensku a u nás.

Bohumil HAVEL, právník, Ústav státu a práva AV ČR, člen legislativní rady vlády
--------------------
To je výsledek evropského práva, tak by smysl a účel toho, co chtěla směrnice, by měl být všude stejný, takže to, co se chtělo a čeho se chtělo dosáhnout, tak to by skutečně měly mít národní jurisdikce stejné, byť technická cesta k tomu může být odlišná. Ale ano, měla by tam být nějaká filozofická a účelová z hlediska výsledku shoda.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Je možný, aby na Slovensku měla firma jiného majitele nežli v Čechách?

Martin KAMENÍK, analytik, Oživení
--------------------
No, samozřejmě to logicky není možné. Jedna, je to jedna firma, je to jeden majitel. Ale jde vidět na rozdílnost obou přístupů, kdy na Slovensku evidentně se dbá na správnost a kontrolu těchto údajů na rozdíl od, od našeho systému.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Co by se stalo, pokud by v českém prostředí byl označen za skutečného vlastníka Andrej Babiš?

Bohumil HAVEL, právník, Ústav státu a práva AV ČR, člen legislativní rady vlády
--------------------
By se začlo zkoumat, jestli fakticky neporušuje zákon o střetu zájmů, neboť pokud by bylo zjištěno, že je skutečný vlastník, tak by pravděpodobně bylo zjištěno, že ovládá ten svěřenský fond.

Andrej BABIŠ, premiér /ANO/
--------------------
Myslím, že jsem postupoval podle zákona. Tradiční politické strany vymyslely lex Babiš, co samosprávu doběhlo, takže já k tomu nemám co komentovat.

Martin KAMENÍK, analytik, Oživení
--------------------
Babiš kdyby tam byl napsaný jako skutečný majitel, tak by vlastně čelil jako konfrontaci, zda je v pořádku, že jeho firmy získávají zakázky, čímž se dostáváme na začátek celého toho problému, o kterém víme od začátku, a tudíž to, že vysoce postavený funkcionář ve vládě by neměl ovládat nebo vlastnit firmy, které ve velkém získávají peníze z veřejných rozpočtů právě přes veřejné zakázky.

Komentáře   

0 # lesnar 2018-09-20 09:24
Citace:
Andrej BABIŠ, premiér /ANO/ /15. 8. 2018/ -------------------- No, tak pan Ondračka lže. A lže účelově. Pan Ondračka je neziskovka. Neziskovka? Podle mého názoru zkorumpovaná.
No tak jestli tohle není na Oskara a na Nobelovu cenu zároveň, tak už nic.
+9 # lesmistr 2018-09-19 09:54
Chudák pan Babiš. Samé útoky a účelovky. Je snad jasné, že svůj Agrofert nadále ovládá. Pokud mu bude nadále 30% voličů dávat svůj hlas a tudíž mu i věřit ( a on k sobě najde do vlády třeba i ochotné marťany),
tak tomu bude i nadále. S tím nikdo nic v demokratickém státě neudělá.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Cisterciáci musí vrátit lesy, o práci mohou přijít desítky lidí

Cisterciáci musí vrátit lesy, o práci mohou přijít desítky lidí

Lesnictví

Klášter cisterciáků ve Vyšším Brodě musí Lesům ČR vrátit přes 2 000 hektarů lesa získaných v restituci. Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze, řád...

Technologie MERCATA  je zapsána jako užitný vzor

Technologie MERCATA je zapsána jako užitný vzor

Lesnictví

Technologie MERCATA je reakcí na rozvoj kůrovcové kalamity a slouží k asanaci skládek výřezů o různých délkách. Od 28. 5. 2019 je tato metoda chráněna...

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Lesnictví

Nová anketa! Aktualizováno 19. 6. Předseda sdružení Pro Silva Bohemica Milan Hron zaslal 11. 6. 2019 otevřený dopis ministru zemědělství, ve kterém jej žádá jménem Pro...

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Lesnictví

Aktualizováno. Vláda zřejmě brzy projedná návrh na vyčlenění tří miliard korun na boj s kůrovcovou kalamitou. V dalších letech by mohl být objem dotací vlastníkům...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby