Přihlásit

Vysoké škody v lesích kvůli počasí (Zemědělec)

Letošní extrémní teploty a minimální srážky způsobily další významné oslabení lesních dřevin, vytvořily ideální podmínky pro množení lýkožrouta smrkového a způsobily vysoké škody vlastníkům lesů. V českých lesích letos odumřelo více než 20 milionů stromů. Převis nabídky kalamitního dříví na trhu se projevil drastickým propadem jeho cen. Experti z think tanku Czech Forest odhadují škody způsobené suchem a kůrovcovou kalamitou v roce 2018 na více než 12 miliard korun. Uvedl to předseda think tanku Jan Příhoda. Svoji daň si vybrala také vichřice, která se republikou prohnala minulý týden.

Od letošního dubna byl zatím každý měsíc teplotně nadprůměrný, a to většinou o více než dva stupně Celsia. Dlouhodobý vláhový deficit se dále prohluboval podprůměrnými srážkami, často v podobě rychlých dešťů, které se nestihly vsáknout do půdy, ale i zvýšeným výparem. Vysoké teploty také vedly k bezprecedentnímu urychlení vývoje lýkožrouta smrkového, který se dnes objevuje v místech, kde nebyl desítky let ve zvýšeném stavu zaznamenán. Tyto klimatické podmínky vedly nejen k dalšímu rozvoji kůrovcové kalamity, ale i přímému usychání dřevin. Kromě chřadnutí nejčastější dřeviny českých lesů, smrku, dochází k usychání borovic, ale i břízy, olší nebo dubů.

V návaznosti na vývoj počasí a rozvoj kůrovcové kalamity došlo k významnému nárůstu kůrovcových těžeb, což mělo mimo jiné za následek vznik takového objemu kalamitního dříví, které již není možné při současných kapacitách zpracovat. Proti dlouhodobým průměrným cenám smrkových sortimentů na úrovni 2000 Kč/m3 se dnes ceny pohybují pod částkou 1000 Kč/m3.

Příjmy z prodeje dříví tak již vlastníkům lesů nemusí pokrýt ani náklady na povinnou asanaci kůrovcového dřiví a obnovu lesa. Lesní ochranná služba odhaduje objem vytěženého kůrovcového dříví za rok 2018 na deset až 12 milionů metrů krychlových. Pokles cen o více než tisíc korun za metr krychlový znamená tedy pro vlastníky lesů škody v hodnotě přesahující deset miliard korun.

„Dramatické snížení cen dříví spolu s velmi omezenými odbytovými možnostmi představují obrovský zásah do hospodaření všech vlastníků lesů. I vlastníci v zatím nepostižených oblastech nejsou již v některých případech schopni zobchodovat své dříví, a to ani za cenu sníženého zpeněžení. Do velkých obtíží se dostanou zejména vlastníci či správci lesů, kteří z lesního provozu financují ostatní provozy, například církevní a šlechtické majetky, obce, které jsou na příjmech z lesa závislé. Může se stát, že výnosy z pokáceného a prodaného dříví pokryjí jen náklady na výrobu a už nezbude na následné zalesnění a výchovu mladých porostů. Bez pomoci státu mnoho takovýchto vlastníků zkrachuje," vysvětluje ředitel největšího soukromého lesního majetku u nás Michal Pernica.

Další náklady

Ke škodám na zpeněžení dříví se přidávají náklady na povinnou asanaci a následné uskladnění kůrovcového dříví, které se pohybují v průměru kolem 150 Kč/m3, jedná se tedy o vícenáklady v hodnotě zhruba 1,5 miliardy korun. Další stovky milionů korun škod lze očekávat ve školkařských provozech a na ztrátách při zalesnění, kdy sazenice lesních dřevin v letošním roce neměly dostatek vláhy a v nejsušších lokalitách plošně odumíraly. „I když škody na sadebním materiálu v lesních školkách ještě nelze přesně vyčíslit, určitě přesáhnou výši škod suchého roku 2015. Školkaři očekávají ztráty na sazenicích okolo 200 milionů korun. Další škody vznikly v důsledku extrémního sucha na výsadbách sazenic v lesích. Zde činí náš kvalifikovaný odhad škod 300 milionů korun. Na mnoha lokalitách došlo k uschnutí více druhů vysazených dřevin, jelikož srážky byly nedostatečné a přišly až ke konci jarního zalesňování," uvedl odborník na problematiku pěstování sazenic lesních dřevin Petr Martinec.

Při takto razantním poklesu příjmů z prodeje dříví, z něhož jsou financovány veškeré funkce lesů, tedy funkce ekologické, vodohospodářské, pudoochranné a další, a současně také jeho obnova, nelze podle členů think tanku Czech Forest očekávat, že by vlastníci lesů dokázali bez masivní a rychlé pomoci státu situaci zvládnout. Doposud byli vlastníci příjemci zhruba tri procent dotací z resortu zemědělství. Podpora by měla být navýšena tak, aby alespoň z části kompenzovala vznikající ztráty a umožnila zachování funkčních lesních ekosystémů a všech jejich pro společnost nezbytných funkcí. Razantní pomoc státu by měla být v co nejkratší době směřována k zastavení nebo alespoň zpomalení kůrovcové kalamity a podpoře obnovy kalamitních ploch.

Ničivý vítr

Vichřice, které o předposledním zářijovém víkendu zasáhly Českou republiku, poničily podle předběžných odhadů v lesích státního podniku Lesy České republiky přibližně 300 tisíc metrů krychlových dřeva, což představuje asi 300 tisíc stromů, uvedla mluvčí podniku Eva Jouklová.

Při roční těžbě kolem osmi milionů metrů krychlových dřeva představují víkendové polomy necelá čtyři procenta roční těžby Lesů ČR, kterým patří téměř polovina lesů v zemi. Při dosud největší kalamitě po orkánu Kyrill v lednu 2007 bylo v lesích podniku naráz poničeno přes pět milionů metrů krychlových dřeva.

Nejsilnější vítr byl podle lesníků v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Plzeňském kraji. Právě v těchto krajích by škody v lesích měly být největší. Přesnější údaje o škodách budou mít lesníci podle Jouklové k dispozici v dalších dnech.
Největší škody v lesích v poslední době nadělala loni v říjnu vichřice Herwart, která v lesích Lesů ČR poničila asi 1,5 milionu metrů krychlových dřeva. Další dřevo poničily různé zimní větrné epizody, takže do letošního března škody na dřevě ve státních lesích přesáhly dva miliony metrů krychlových.

Silný vítr lámal stromy také na Šumavě, kde podle prvních odhadů padlo pět až sedm tisíc stromů. Polomy jsou v celém pohoří, nejvíce je zasažena oblast Prášil na Klatovsku. V porovnání s vichřicí loni v srpnu a v říjnu jsou škody nicméně výrazně nižší, řekl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.
„Škody naštěstí nejsou velké," uvedl Dvořák. Loni v srpnu vichřice polámala 150 tisíc krychlových metrů dřeva a říjnový orkán pak dalších 50 tisíc.

Podle Dvořáka musí však i nyní turisté počítat s omezením při pohybu na území národního parku. „Pokud si mohou dovolenou odložit, apelujeme, aby tak aspoň o týden učinili. Nejde jen o polámané stromy, na Šumavě nyní stále nepanuje ideální počasí. Pořád fouká vítr a ve vyšších polohách prší i sněží," uvedl počátkem minulého týdne Dvořák. •

Komentáře   

+3 # lesmistr 2018-10-02 20:24
Já jsem si myslel, že se už think tank Czech Forest přejmenoval nebo přestěhoval například do anglicky mluvící země. Je samozřejmě dobře, že je a že o něm víme. Very good job! Good luck and thank you!

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

SVOL: Na zalesňování potřebujeme pro příští rok sedm miliard

SVOL: Na zalesňování potřebujeme pro příští rok sedm miliard

Lesnictví

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) žádá stát o sedm miliard korun na zalesňovací práce pro příští rok. Letos by mohl kůrovec napadnout...

Na NEKRMBROUKA.CZ najdou vlastníci lesa nový videonávod o kůrovci

Na NEKRMBROUKA.CZ najdou vlastníci lesa nový videonávod o kůrovci

Lesnictví

Před začátkem jarního rojení bylo na portálu NEKRMBROUKA.cz zveřejněno video, které názorně ukazuje, jak lýkožrouta smrkového vyhledávat. V srpnu byl dokončený nový videonávod, které komplexně...

ČTK: Lesní školky mění sortiment, obnovu lesů brzdí sucho

ČTK: Lesní školky mění sortiment, obnovu lesů brzdí sucho

Lesnictví

Hlasujte v anketě! Lesní školky mění v poslední době kvůli kůrovci sortiment. Výrazně se zvýšila poptávka po listnatých stromech, které lýkožrout smrkový nenapadá. Zároveň je...

Vysočina dá na podporu hospodaření v lesích dalších 50 mil. Kč

Vysočina dá na podporu hospodaření v lesích dalších 50 mil. Kč

Lesnictví

Žádosti o krajskou dotaci mohou lesníci podávat od 2. do 30. září. Zjara už kraj na stejný účel rozdělil 26 milionů korun, většinou plynuly na...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby