Přihlásit

VLS ČR zavádí dynamický nákupní systém (TZ VLS)

logo_vls.jpgStátní podnik Vojenské lesy a statky ČR, s. p. (dále jen VLS) zahájil dne 24. 10. 2007 otevřená zadávací řízení na zavedení dynamických nákupních systémů (dále jen DNS) pro zadávání veřejných zakázek na služby v oblasti lesní výroby. Předmětem DNS budou obecně dostupné služby související se zajištěním běžných a opakujících se lesnických činností, které VLS nejsou schopny zajistit ve vlastní režii.Zavedení a provozování DNS se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon). Jedná se o otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, který po celou dobu svého trvání umožňuje neomezený vstup nových dodavatelů do procesu zadávání veřejných zakázek. Registrace dodavatele do systému předpokládá splnění zákonných a veřejným zadavatelem stanovených podmínek pro zařazení dodavatele do DNS. První veřejné zakázky budou prostřednictvím DNS zadávány na přelomu prosince a ledna.
Zvolená forma zadávání veřejných zakázek na lesnické služby umožňuje veřejnému zadavateli pružně, v relativně krátké době, reagovat na provozní potřeby a současně dodržet veškerá pravidla veřejného zadávání zakázek. Vzhledem k systémovému řešení celého procesu lze v neustále se měnících přírodních podmínkách mnohem přesněji a konkrétně specifikovat předmět veřejné zakázky.
Při zavádění DNS a zadávání veřejných zakázek v DNS používá veřejný zadavatel i dodavatel výlučně elektronické prostředky. Veškerá komunikace mezi veřejným zadavatelem a dodavatelem probíhá výhradně v elektronické formě. Pro zajištění veškerých zákonných požadavků na elektronické prostředky a dodržení zásad stanovených Zákonem, využil veřejný zadavatel pro zavedení a provozování DNS atestovaný elektronický nástroj ppeSystem. Provozovatelem elektronického nástroje pro VLS je společnost PPE.CZ s. r. o.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Lesnictví

Jako poznat kůrovcem napadený strom v zimním období, jak odlišit sterilní kůrovcové souše a aktivní kůrovcové stromy nebo kolik jedinců lýkožrouta smrkového se může nacházet...

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši  900 000 kubíků

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši 900 000 kubíků

Lesnictví

Rekordních 900 000 metrů krychlových dřeva letos kvůli kůrovcové kalamitě a suchu plánují vytěžit Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL), které hospodaří v Olomouckém a...

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Lesnictví

V roce 2019 se naplno ukázaly limity dosavadního samofinancování péče o lesní ekosystémy, nepřipravenost lesního hospodářství a České republiky na celoplošné katastrofy, ale také obrovská...

Lesy ČR zveřejnily Strategii rozvoje 2019-2024, z jednání vlády byla stažena

Lesy ČR zveřejnily Strategii rozvoje 2019-2024, z jednání vlády byla stažena

Lesnictví

Strategii rozvoje Lesů České republiky od 1. září 2019 do 31. prosince 2024 zveřejnil 6. 1. státní podnik na svých webových stránkách. Dokument stanovuje základní...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby