Přihlásit

TOP 09: Budoucnost našich lesů – musíme jednat (ekolist.cz)

Naše lesy čelí největší kůrovcové kalamitě za posledních 200 let. Je to výsledek nejen probíhající klimatické změny, ale i následek zkostnatělého pěstování monokulturních lesů, které neodpovídá dnešním přírodním podmínkám. Tento stav je navíc konzervován dnes již zcela zastaralým a nevyhovujícím lesním zákonem. K vládnímu návrhu zákona o lesích, který je ve druhém čtení proto poslanci TOP 09 předloží zásadní pozměňující návrh. Návrh vychází z tezí pracovní skupiny TOP 09 s Asociací soukromých zemědělců ČR, ke které se připojila i Pirátská strana.

Nejdůležitější body pozměňovacího návrhu jsou:

* Prodloužení doby k zalesnění holin nejméně na pět let, dosavadní zákon nařizuje velmi krátkou dobu dvou let.
* Povinnost pěstovat ekologicky a klimaticky vhodné dřeviny, které budou odolnější ke změnám klimatu a nebudou v nich vznikat nejrůznější kalamity.
* Zavedení možnosti výběrného přírodě blízkého hospodaření, kdy pěstebním cílem není celý porost jednoho věku, ale jednotlivé stromy v různověkém a druhově smíšeném lese.
* Zavedení možnosti pěstovat i jiný než tradiční vysoký (kmenový) les, tedy les nízký (pařezinu) a střední (kombinaci obojího).
* Zavedení nezcizitelnosti státních lesů.
* Změny v zákoně o myslivosti, aby měřítkem množství spárkaté zvěře bylo poškozování lesa, zejména přirozeného zmlazení, a nikoliv hypoteticky sčítané stavy.

Miroslav Hlaváč

Celý článek najdete zde.

Komentáře   

+11 # Starý 2019-05-20 07:49
Ano "změna zákona", to je věc.
Dříve jej nemuseli měnit stovky let a šlo to...
Dnes jej budeme stále novelizovat a měnit a k ničemu to nevede...

V čem je chyba-ptám se ?

Kdo odpoví?
+6 # Máchal 2019-05-20 10:44
Že jde hlavně o to, aby se vlk nažral. Většinu těch ustanovení totiž ve skutečnosti nutné novelizovat není. Stávající lesní zákon a vyhlášky nejsou zas tak zpátečnickými a tmářskými předpisy, jak se snažíme teď prezentovat. Kdo je někdy četl, tak ví, že většinu těch "převratných" myšlenek a alternativ dávno obsahují a umožňují, pouze mainstreamová praxe pořád jede, - nebo je tlačena - k jednomu z mantinelů, které LZ vymezuje. A některé možnosti se jednoduše v praxi ignorují, ne že by nebyly.

Vemte si to konkrétně.

Prodloužení zalesnění - byl jsem u řádky schvalovaček LHP, skoro vždycky tam byly odůvodněné případy žádosti o odklad zalesnění, a nestalo se, že by to státní správa lesů zazdila a nepovolila. V odůvodněných případech v praxi naprosto zaběhle funguje, i když se to papíruje jako "výjimka".

"Povinnost pěstovat ekologicky a klimaticky vhodné dřeviny"
LZ §31/1: "Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo plnění funkcí lesa."

"Zavedení možnosti výběrného přírodě blízkého hospodaření"
vyhl. 298/2018 Sb. §3/2c:
"c) hospodářský způsob
1. podrostní, při němž obnova lesních porostů probíhá pod ochranou těženého porostu,
2. násečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na souvislé vytěžené ploše, jejíž šíře nepřekročí průměrnou výšku těženého porostu, popřípadě i pod ochranou přilehlého porostu,
3. holosečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na souvislé vytěžené ploše, širší než průměrná výška těženého porostu a
4. výběrný, při němž těžba za účelem obnovy a výchovy lesních porostů není časově a prostorově rozlišena a uskutečňuje se výběrem jednotlivých stromů nebo skupin stromů na ploše porostu,"

Ve staré vyhlášce 83/96 to bylo už dávno, a nikdo nikomu v "zavedení možnosti" hospodařit jiným způsobem legislativně nebránil.

"Zavedení možnosti pěstovat i jiný než tradiční vysoký (kmenový) les"
V bledě modrém to samé. Tentýž §, písm. f:
"hospodářský tvar 1. vysoký, pro lesní porosty vzniklé ze semen nebo sadebního materiálu lesních dřevin, 2. nízký, pro lesní porosty vzniklé výmladností a 3. střední, pro lesní porosty, u kterých spodní etáž vznikla převážně výmladností a jedna či více horních etáží vznikly převážně ze semen nebo sadebního materiálu lesních dřevin."
Pěstovat ale nízký a střední les na stanovištích, kde se dosud pěstoval smrk, je poněkud zcestné. Vhodné přírodní podmínky pro takové hospodaření jsou na stanovištích, kde už by dnes pěstování smrku snad ani nikoho nenapadlo.

Takže asi spíš nezbude nic jiného, než převést teoretické možnosti, které jsou a ne že ne, do praxe, a i na úrovni OPRL s nimi počítat jako s vážně míněnou alternativní možností. K tomu novela LZ netřeba.

I nezcizitelnost státních lesů se ctí - ZATÍM. Tohle by klidně mohlo být ve víc předpisech, tlak to "za lácu" rozebrat a ohlodat by teď mohl být vyšší.

Změny v myslivosti - kapitola sama pro sebe, předpokládám, že tohle v rámci projednávání vypadne velmi rychle. Jak bylo konstatováno, pokusy už tu byly, a pro zájmové skupiny, které tomu šlapou na krk, většinou ani sucho a kůrovec nezměnily prakticky nic.
+4 # Starý 2019-05-20 10:49
Skvěle podáno a souhlas s Vámi :-)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

ČTK: Lesní školky mění sortiment, obnovu lesů brzdí sucho

ČTK: Lesní školky mění sortiment, obnovu lesů brzdí sucho

Lesnictví

Hlasujte v anketě! Lesní školky mění v poslední době kvůli kůrovci sortiment. Výrazně se zvýšila poptávka po listnatých stromech, které lýkožrout smrkový nenapadá. Zároveň je...

Vysočina dá na podporu hospodaření v lesích dalších 50 mil. Kč

Vysočina dá na podporu hospodaření v lesích dalších 50 mil. Kč

Lesnictví

Žádosti o krajskou dotaci mohou lesníci podávat od 2. do 30. září. Zjara už kraj na stejný účel rozdělil 26 milionů korun, většinou plynuly na...

Evropská komise povolila dotaci pro vlastníky kůrovcových lesů

Evropská komise povolila dotaci pro vlastníky kůrovcových lesů

Lesnictví

Evropská komise odsouhlasila dotace pro české nestátní vlastníky kůrovcových lesů. V úterý 13. 8. to oznámil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý, resort chce soukromým či...

KŮROVCOVÉ INFO: Vyhodnocení prvního rojení lýkožrouta smrkového

KŮROVCOVÉ INFO: Vyhodnocení prvního rojení lýkožrouta smrkového

Lesnictví

Projekt KŮROVCOVÉ INFO (KI) naplno běží už ve své čtvrté sezóně. Jak potvrzují výstupy projektu, na většině území je od roku 2016 zaznamenáván nárůst odchytů kůrovců...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby