Přihlásit

TOP 09: Budoucnost našich lesů – musíme jednat (ekolist.cz)

Naše lesy čelí největší kůrovcové kalamitě za posledních 200 let. Je to výsledek nejen probíhající klimatické změny, ale i následek zkostnatělého pěstování monokulturních lesů, které neodpovídá dnešním přírodním podmínkám. Tento stav je navíc konzervován dnes již zcela zastaralým a nevyhovujícím lesním zákonem. K vládnímu návrhu zákona o lesích, který je ve druhém čtení proto poslanci TOP 09 předloží zásadní pozměňující návrh. Návrh vychází z tezí pracovní skupiny TOP 09 s Asociací soukromých zemědělců ČR, ke které se připojila i Pirátská strana.

Nejdůležitější body pozměňovacího návrhu jsou:

* Prodloužení doby k zalesnění holin nejméně na pět let, dosavadní zákon nařizuje velmi krátkou dobu dvou let.
* Povinnost pěstovat ekologicky a klimaticky vhodné dřeviny, které budou odolnější ke změnám klimatu a nebudou v nich vznikat nejrůznější kalamity.
* Zavedení možnosti výběrného přírodě blízkého hospodaření, kdy pěstebním cílem není celý porost jednoho věku, ale jednotlivé stromy v různověkém a druhově smíšeném lese.
* Zavedení možnosti pěstovat i jiný než tradiční vysoký (kmenový) les, tedy les nízký (pařezinu) a střední (kombinaci obojího).
* Zavedení nezcizitelnosti státních lesů.
* Změny v zákoně o myslivosti, aby měřítkem množství spárkaté zvěře bylo poškozování lesa, zejména přirozeného zmlazení, a nikoliv hypoteticky sčítané stavy.

Miroslav Hlaváč

Celý článek najdete zde.

Komentáře   

+11 # Starý 2019-05-20 07:49
Ano "změna zákona", to je věc.
Dříve jej nemuseli měnit stovky let a šlo to...
Dnes jej budeme stále novelizovat a měnit a k ničemu to nevede...

V čem je chyba-ptám se ?

Kdo odpoví?
+6 # Máchal 2019-05-20 10:44
Že jde hlavně o to, aby se vlk nažral. Většinu těch ustanovení totiž ve skutečnosti nutné novelizovat není. Stávající lesní zákon a vyhlášky nejsou zas tak zpátečnickými a tmářskými předpisy, jak se snažíme teď prezentovat. Kdo je někdy četl, tak ví, že většinu těch "převratných" myšlenek a alternativ dávno obsahují a umožňují, pouze mainstreamová praxe pořád jede, - nebo je tlačena - k jednomu z mantinelů, které LZ vymezuje. A některé možnosti se jednoduše v praxi ignorují, ne že by nebyly.

Vemte si to konkrétně.

Prodloužení zalesnění - byl jsem u řádky schvalovaček LHP, skoro vždycky tam byly odůvodněné případy žádosti o odklad zalesnění, a nestalo se, že by to státní správa lesů zazdila a nepovolila. V odůvodněných případech v praxi naprosto zaběhle funguje, i když se to papíruje jako "výjimka".

"Povinnost pěstovat ekologicky a klimaticky vhodné dřeviny"
LZ §31/1: "Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo plnění funkcí lesa."

"Zavedení možnosti výběrného přírodě blízkého hospodaření"
vyhl. 298/2018 Sb. §3/2c:
"c) hospodářský způsob
1. podrostní, při němž obnova lesních porostů probíhá pod ochranou těženého porostu,
2. násečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na souvislé vytěžené ploše, jejíž šíře nepřekročí průměrnou výšku těženého porostu, popřípadě i pod ochranou přilehlého porostu,
3. holosečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na souvislé vytěžené ploše, širší než průměrná výška těženého porostu a
4. výběrný, při němž těžba za účelem obnovy a výchovy lesních porostů není časově a prostorově rozlišena a uskutečňuje se výběrem jednotlivých stromů nebo skupin stromů na ploše porostu,"

Ve staré vyhlášce 83/96 to bylo už dávno, a nikdo nikomu v "zavedení možnosti" hospodařit jiným způsobem legislativně nebránil.

"Zavedení možnosti pěstovat i jiný než tradiční vysoký (kmenový) les"
V bledě modrém to samé. Tentýž §, písm. f:
"hospodářský tvar 1. vysoký, pro lesní porosty vzniklé ze semen nebo sadebního materiálu lesních dřevin, 2. nízký, pro lesní porosty vzniklé výmladností a 3. střední, pro lesní porosty, u kterých spodní etáž vznikla převážně výmladností a jedna či více horních etáží vznikly převážně ze semen nebo sadebního materiálu lesních dřevin."
Pěstovat ale nízký a střední les na stanovištích, kde se dosud pěstoval smrk, je poněkud zcestné. Vhodné přírodní podmínky pro takové hospodaření jsou na stanovištích, kde už by dnes pěstování smrku snad ani nikoho nenapadlo.

Takže asi spíš nezbude nic jiného, než převést teoretické možnosti, které jsou a ne že ne, do praxe, a i na úrovni OPRL s nimi počítat jako s vážně míněnou alternativní možností. K tomu novela LZ netřeba.

I nezcizitelnost státních lesů se ctí - ZATÍM. Tohle by klidně mohlo být ve víc předpisech, tlak to "za lácu" rozebrat a ohlodat by teď mohl být vyšší.

Změny v myslivosti - kapitola sama pro sebe, předpokládám, že tohle v rámci projednávání vypadne velmi rychle. Jak bylo konstatováno, pokusy už tu byly, a pro zájmové skupiny, které tomu šlapou na krk, většinou ani sucho a kůrovec nezměnily prakticky nic.
+4 # Starý 2019-05-20 10:49
Skvěle podáno a souhlas s Vámi :-)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ!

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ!

Lesnictví

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ! Zodpovězte správně otázky v soutěžním formuláři a budete zařazeni do slosování o spoustu zajímavých cen.Soutěžit můžete od 1. 7. do...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Vláda schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR

Vláda schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR

Lesnictví

Na podporu lesního hospodářství by měl stát od příštího roku přispívat o 2,5 miliardy korun více než letos, kdy je to 1,15 miliardy korun. Peníze...

MZe: listnáčů se v roce 2019 vysadilo třikrát více než smrku

MZe: listnáčů se v roce 2019 vysadilo třikrát více než smrku

Lesnictví

Loni vysázeli lesníci v českých lesích rekordních 111,6 milionů listnáčů, zatímco smrků bylo 36,1 milionů sazenic (v roce 2018 bylo vysázeno 74 milionů listnáčů a...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR DECATHLON

Naše další weby