Přihlásit

Státní vyznamenání Petru Martanovi za zásluhy o stát a literární díla v lesnictví (TZ Komunity pro duchovní rozvoj)

Prezident republiky Miloš Zeman udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Petru Martanovi, za zásluhy o stát. Stalo se tak u příležitosti státního svátku České republiky 28. října 2019 na Pražském hradu.

Petr Martan (nar. 1958) žije v jihočeské obci Čkyně. Má lesnické vzdělání a je osobností za níž stojí díla trvalé hodnoty. Jako publicista a spisovatel literatury faktu je činný přes 30 let. Jeho knižně vydaná díla čítají 17 svazků a vyšly celkovým nákladem 52 000 kusů u nás i v zahraničí. Týkají se většinou problematiky lesnictví, životního prostředí a ochrany přírody.

Souborně zdokumentoval šumavskou lesní katastrofu (2007-13) z pohledu lesnicko - sociálně - ekonomického. Tím se zařadil mezi pokračovatele děl spisovatele Karla Klostermanna, který kdysi popsal obdobnou šumavskou kalamitu.

Martan je jeden z prvních autorů, který pojmenoval duchovní a ideologický základ novodobé ochrany přírody, její totalitní prvky a upozornil na její nebezpečnost.

Jeho knihy burcují veřejnost k záchraně doposud zelených lesů na Šumavě i v celé ČR, které chrání zdroje spodních a povrchových vod. Propagují uplatňování lesnických principů, jako cestu k celostátnímu zastavení chřadnutí lesů suchem a kůrovcovou kalamitou i ke zmírnění dopadů klimatických změn.

Jako autor je schopen komplexně vyjádřit své myšlenky i odborné věci a zasadit je do historického kontextu. Proto se jeho knihy řadí mezi odborně-populární, které vychází ve větších nákladech a rozumí jim širší veřejnost.

Martan je příkladnou osobností v lesnickém oboru. Třináct let organizuje akce propagující lesnictví, kterých se zúčastnily desítky tisíc občanů z řad zejména laické veřejnosti. Vystupuje proti omezování hospodářského využívání lesů a hájí dědictví předků - lesníků a lesních dělníků - kteří svou cílevědomou prací vypěstovali hodnotné lesy. V tomto směru vykonal i legislativní iniciativy v oblasti lesnictví a životního prostředí; také jako předseda petičního výboru tří  petic (měly 14, 13 a 12 tisíc podpisů), odevzdaných do Parlamentu ČR.

Výsledkem Martanovy dlouholeté badatelské činnosti je vznik "Národního památníku zemřelých v lesnictví, 1918-2018". Tento knižní památník je ojedinělým v České republice (má obdobu jen u Policie ČR). Obsahuje 1 100 smrtelných událostí a jmen těch, kteří zemřeli při práci v lese a pro les. Cílem autora je nejen veřejně uctít oběti, ale také přispívat k širokému uvědomění toho, že dřevo a veřejné užitky z lesů produkují zdravé lesy, které jsou výsledkem lidské práce, která si v ČR každoročně vyžádá kolem deseti lidských obětí.

Martan je iniciátor vzniku pamětních desek: "Lesnickým osobnostem" (Boubín, 2010), "Šumavským lesům na paměť násilí" (Bučina, 2011),"Kdo za to může" (Bučina, 2012).

Martan je autorem několika knižních děl, zachycujících novodobou regionální historii s důrazem na příběhy lidí trpících v komunistickém režimu. Na základě studia archivních dokumentů a svého filozofického vhledu, netradičně  pojmenoval česko-německé soužití na jihu Čech - nacismus, vyhnání Němců r. 1946, komunismus, železnou oponu a příběhy politických vězňů. Martan je mistrem literární syntézy, neboť píše populárně-historické texty, které chtějí krátce, pravdivě a podloženě zachytit české dějiny.

Inicioval vznik pamětní desky "Vystěhovaným zemědělcům komunistickým režimem" (Nahořany, 2015). Je autorem knižního "Památníku obětem a hrdinům z obce Čkyně 1914-1918-2018", (2018).

Petr Martan přispěl ke změnám ve vědomí lidí. Roku 2000 založil Komunitu pro duchovní rozvoj, obecně prospěšnou společnost a jedenáct roků provozoval veřejné centrum. Tím se stal regionální osobností pro občany, kteří věří v duchovní rozměr života, ale nepřísluší k žádnému náboženství. Zkušeností přispěl k odpovědím na současné migrační téma v tom, že český většinový člověk nemá schopnost soužívat s lidmi, kteří vyznávají islámské náboženství.

Komentáře   

0 # Vladimír Pelíšek 2019-11-04 10:04
Pan Martan je takovým typickým obhájcem odcházející doby, který nepochopil, co se děje a idealizuje časy minulé. Připomíná mi dávné zastánce beskydského salašnictví, kteří vytvářeli sice zajímavou a pestrou, "kulturní" krajinu, v níž cinkala stohlavá stáda oveček schovávajících se za jalovce a polehávajících za pestrobarevné vstavače, jenže pak vždycky zapršelo a sebemenší potůček se zbarvil do hněda erozí vymletou půdou, jejíž tisíce a tisíce tun po několikatýdenním putování skončily v Černém moři.
Hodnoty doby pana Martana jsou stejně idealizované, stejně černobílé a hlavně stejně překonané. Jsou to časy hajných honících po "uklizených" lesích babky kradnoucí z nich nůše větví na domácí ztopení. Doby holosečného sápání zbytků jedlin a jedlobučin měněných na stejnověké smrčiny. Doby klostermannovských kalamit, které skončily zase jen v dalších polích smrku. Doby, kdy se ani ten nejposlednější úhor nesměl tzv. "nechat na zmar", doby, kdy se oralo a selo ještě nad 1000 metrů nad mořem, čímž vznikala nádherná políčka s mezemi a výhledy do dálky.
Doby plné zvěře, nejdříve drobné a pak spárkaté. Zvěře, které bylo nakonec tolik, že neměla co žrát, takže kruh se uzavřel a nic než ty smrčky a borovičky stejně nebylo pěstovat možné.
Doby, kdy Martanům život dával smysl, příroda byla zcela spoutaná a podřízená člověku, protože tak to přece podle Bible (martanovské univerzální duc**vulgarismus** není nic jiného než Bible natřená tak, aby ji vstřebala i duchovní "alternativa") má být!
Zkuste lidem typu pana Martana odvážně namítnout, že les dokáže růst mnohem lépe bez zasahování člověka. Zkuste drze prohlásit, že les není klostermannovskou stejnověkou plantáží boreálních dřevin. Zkuste dokonce nesměle špitnout, že i ve střední Evropě má část přírody právo vyvíjet se ZCELA bez zásahů člověka!
Uvidíte náhle tu zlobu. Veškeré dědouškovské shovívání bude to tam a vy budete náhle úhlavním nepřítelem. Zapomeňte na diskusi, protože o Slovu božím, tedy o představě přírody bezezbytku spoutané vůlí člověka stejně, jako třeba pole kukuřice nebo chov skotu, se nediskutuje!
Ochrana přírody podle těchto lidí? Od greténoida či zfetovaného "alternativce" s prapodivnou sexuální oeientací, jehož "alternativnost" pramení především z faktu, že se štítí práce, až po posledního otce od rodiny středního stavu s běžným zaměstnáním, zapáleného do rozsazování buků z náletů, vše je nebezpečný hmyz, svoloč, která měla být dávno zničena. Svět totž je stejně černobílý, jako staré klostermannovské fotografie, na níž skupinky sudetských Němců, co se později přeochotně přihlásily k ideji nadřazenosti německého živlu nad slovanským, rozšafně klábosí na svých polích během obědové přestávky v orání.
Nejen Šumava byla tehdy opravdu nádherně zelená. Ale ne pro nějaký "cit" těchto lidí k jejím potřebám a možnostem. Ale prostě proto, že je největším hříchem nechat byť jen jediný metr půdy bez využití, takže tam, kde to nezoráme, nasadíme aspoň smrčky. Co na tom, že je brzy sežere kůrovec? No tak nasadíme nové! Přece tam nenecháme nalétnout nějaké chrouští, no ne? Je přece vůlí boha těchto lidí, aby byla příroda člověku zcela podřízená, protože ona a její zákony jsou už ze své podstaty natolik hloupé a primitivní, že nechat aspoň něco na nich by bylo nejen opomenutím, ale snad i těžkým hříchem.
-2 # Hroch 2019-11-01 21:29
Pan Martan si ocenění zaslouží.
+8 # lesnar 2019-10-30 17:54
český většinový člověk... Kdybych za tím napsal otazník, musel bych za ním umístit otazník další, protože fakt nevím co za tímto slovním spojením hledat a pak vlastně ani nevím, proč bych něco za "českým většinovým člověkem" hledat měl. Pravděpodobně za toto podivení může ten češtin téhle tiskovky.
+9 # Máchal 2019-10-31 08:39
Asi to samé, čemu se dřív se říkalo "lid." V tomhle případě si ale myslím, že je to spíš naopak, a muslimové mají problém se sžívat s "většinovým člověkem" (zatím) v Evropě, a ke značným problémům u nich stačí i menšina.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Na zmírnění loňských dopadů kalamity v nestátních lesích je potřeba 5,2 mld.

Na zmírnění loňských dopadů kalamity v nestátních lesích je potřeba 5,2 mld.

Lesnictví

Objem nahodilé jehličnaté těžby v ČR za rok 2019 dosáhl 28,8 mil. m3, z toho 13 mil. m3 v lesích nestátních. Na zmírnění dopadů kůrovcové...

LČR skončily loni kvůli kalamitě ve ztrátě 790 mil. Kč

LČR skončily loni kvůli kalamitě ve ztrátě 790 mil. Kč

Lesnictví

Hospodaření státního podniku Lesy České republiky (LČR) se loni podle auditovaných výsledků propadlo do ztráty 790 milionů korun. V roce 2018 měl podnik zisk 70...

Musíme adaptovat lesy na změnu klimatu, ale i náš přístup k nim

Musíme adaptovat lesy na změnu klimatu, ale i náš přístup k nim

Lesnictví

V čele pražské lesnické fakulty stojí od konce roku 2019 Róbert Marušák, profesor hospodářské úpravy lesů a dlouholetý proděkan. Jak vidí budoucnost fakulty, ale i...

Výskyt lesních škodlivých faktorů v Česku v roce 2019

Výskyt lesních škodlivých faktorů v Česku v roce 2019

Lesnictví

Podobně jako v předchozích letech je přehled výskytu lesních škodlivých faktorů v roce 2019, publikovaný mj. v květnové Lesnické práci, zpracován na základě obdržených hlášení...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby