Přihlásit

Rozhovor s Josefem Vojáčkem (ČRo Hradec Králové)

Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
10 minut po půl 9, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, v Dobrém ránu se dnes vypravíme do lesa, protože v Hradci Králové má své sídlo také státní podnik Lesy ČR a tak to sem k nám jeho nový ředitel inženýr Josef Vojáček neměl určitě daleko. Pane řediteli, dobrý den, dobré ráno, vítám vás.

Josef VOJÁČEK, ředitel Lesy ČR
--------------------
Dobré pozdní ráno, dobrý den.

Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
Tak my jsme se tak rozhodli, že vás našem posluchačům představíme, protože vy jste ve funkci nějaké tři měsíce, 3. září jste se ujal funkce generálního ředitele státního podniku Lesy ČR, tak odkud vlastně do vedení přicházíte?

Josef VOJÁČEK, ředitel Lesy ČR
--------------------
Působil jsem před tím jako ředitel vojenských lesů a statků, což je v podstatě sesterský státní podnik Lesů České republiky, pokud bych tyto dva podniky srovnal výměrově, tak je to řádově dejme tomu 10% výměry Lesů České republiky, nicméně problematika, kterou se tyto dva státní podniky zabývají je víceméně shodná a liší se pouze tím, které lesy jsou obhospodařovány tím, či oním podnikem.

Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
Ale já vím, že jste už před tím také krátce působil ve státním podniku Lesy České republiky, je to tak tady v Hradci Králové, na ředitelství.

Josef VOJÁČEK, ředitel Lesy ČR
--------------------
Ano, je to tak, od roku 98 do roku 2004 jsem působil zde na ředitelství v Hradci Králové jako vedoucí odboru informatiky.

Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
No a jak se to stalo, že jste si ten les jaksi vybral za svoji kancelář, jestli se mohu zeptat, jestli jste to studoval, jestli lesník vystudovaný, vůbec ten vztah mě zajímá k tomu lesu osobní.

Josef VOJÁČEK, ředitel Lesy ČR
--------------------
Vystudoval jsem Vysokou školu zemědělskou, ne lesnickou, ale provozně ekonomickou fakultu, ale k Lesům České republiky jsem v podstatě nastoupil už v době studia v roce 92, kdy jsem začal působit jako "nesrozumitelné" na Lesní správě Štemberk a od té doby se v podstatě celý profesní život pohybuji v tom lesním prostředí, můj vztah k lesu je zcela absolutní a v podstatě je to náplň celého mého profesního života.

Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
A přemýšlel jste dlouho, když jste se rozhodoval, jestli jít do výběrového řízení na generálního ředitele Lesů České republiky?

Josef VOJÁČEK, ředitel Lesy ČR
--------------------
Tak určitě ta situace nebyla jednoduchá, je já jsem ji označoval jako schizofrenní, protože jako ve Vojenských lesích, ve kterých jsem působil v podstatě dlouhá léta, tak v Lesích České republiky mám spoustu přátel, nicméně i když jsem v podstatě zvažoval všechny plusy a mínusy, tak na jedné straně misce vah stálo snad více než 10 let mé působení u Vojenských lesů, kdy to je z manažerského pohledu života prostě velice dlouhá doba, která už může způsobit to, že člověk trpí určitou profesní slepotou a na druhé straně prostor, který Lesů České republiky, byť Lesy České republiky v současné době jsou asi co se týče jejich historie novodobé ve velmi složité situaci, ne-li asi nejsvízelnější situaci, která nastala, tak možnost tam realizovat svoje vize a přiložit svou ruku k dílu převážila, v podstatě jsem nedávno použil v rozhovoru pro lesnickou práci Volmot, když můžeš, tak musíš.

Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
V jakém stavu tedy ty Lesy České republiky jsou a teď nemyslím jenom státní podnik Lesy České republiky, ale vlastně lesy v naší České republice?

Josef VOJÁČEK, ředitel Lesy ČR
--------------------
Tak pokud vezmu lesy České republiky s velkým i malým L, tak musím říct, že ten stav je stejný, je to stav, kdy vlastně lesy České republiky opět s velkým i malým L velmi trpí klimatickou změnou a jejími následky, které se projevují ve formě napadání těch porostů různými biotickými a biotickými činiteli a lesníci svádí dennodenně velmi tuhý boj s tím, aby tuto situaci buďto zpomalili nebo nějakým způsobem zastavili, prostě aby se s tímto, co dneska v lesích vidíme, vyrovnali.

Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
Říkáte klimatické záležitosti, tak to je především to velké sucho, které už Českou republiku trápí několik let vlastně v řadě za sebou, letos to bylo už opravdu velmi vydatné sucho a to tedy souvisí, jak jste říkal s tím kůrovcem, je nějaký plán, jak to řešit do budoucna, protože ono se dá asi podle klimatologů a meteorologů předpovídat, že taková věc prostě tady bude, suchá léta, mírné zimy.

Josef VOJÁČEK, ředitel Lesy ČR
--------------------
Ano, dá se to předpokládat, co se týče boje s klimatickou změnou, tak to asi dneska sledujeme i na mezinárodní úrovni, to není běh na krátkou trať, to je určitě dlouhodobá záležitost, co se týče lesa, tak v podstatě boj s těmi škodlivými činiteli je jenom jediný, my musíme prostě to napadené dříví vytěžit, asanovat, odvézt z lesa a teď tady je ten P, to je ten plán, musíme zakládat nové porosty, které budou svou dřevěnou skladbou, které budou svými vlastnostmi lépe reagovat na stávající vývoj počasí, na druhé straně musím říci, že odhadovat do budoucna, jakým směrem se bude klima na zemi vyvíjet, je velmi těžké, my nemůžeme vědět, jestli zde do pár let nebude třeba znovu doba ledová a protože pěstování lesa a výchova lesa je běh na dlouhou trať, my nemůžeme vědět, jestli příští generace nás nebudou proklínat za to, jakým způsobem jsme teď ty porosty zakládali, nicméně, děláme to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
Říká nový generální ředitel státního podniku Lesy České republiky, inženýr Josef Vojáček, tak si budeme dál pane řediteli povídat po písničce.

/ Písnička /

Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
Hostem Dobrého rána je dnes generální ředitel Lesů České republiky, inženýr Josef Vojáček, připomeňme že ve vedení tohoto státního podniku jste tedy 3 měsíce a kousek, od 3. září, kolik je vůbec pane řediteli zalesněné plochy v České republice a samozřejmě kolik je také z toho T, o kterou se stará státní podnik Lesy České republiky?

Josef VOJÁČEK, ředitel Lesy ČR
--------------------
Státní podnik Lesy České republiky je v současné době spravuje něco málo přes 1 100 000 hektarů lesů nebo my říkáme pozemků určených k plnění funkcí lesa, no a celkově v České republice se to číslo pohybuje kolem 2 600 000 hektarů, tak ono se neustále pohybuje směrem nahoru.

Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
Já jsem našel procenta, protože tak si to dokáži představit lépe, 34% jaksi území, platí to, souhlasí, že je zalesněno?

Josef VOJÁČEK, ředitel Lesy ČR
--------------------
Odpovídá to.

Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
A to číslo se prý zvyšuje stále, že někdy za Marie Terezie, to jsem také vyčetl v nějakém článku, to bylo vlastně dvakrát méně té zalesněné půdy, je to tak?

Josef VOJÁČEK, ředitel Lesy ČR
--------------------
Ano, je to tak, to číslo se neustále zvyšuje v moderní době, tak pro mě už jsme naráželi v té první části rozhovoru na můj vztah k lesu, pro mě to dobře je, ale samozřejmě jsou dvojí názory, že to dobře není, protože samozřejmě lesní ekosystém a ekosystémy nelesní mají své specifické vlastnosti a mělo by zřejmě docházet k tomu, aby ten stav byl vyrovnaný.

Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
Když jsme před písničkou mluvili o tom suchu, které trápí naší republiku, jak je to třeba v zahraničí u sousedů, tak tam je asi také sucho, tak tam to musí také řešit tyhle ty věci, a kůrovec a tak dále a tak dále?

Josef VOJÁČEK, ředitel Lesy ČR
--------------------
Já jsem měl možnost během toho tříměsíčního působení v podstatě z výjimkou Polska navštívit všechny okolní státy a státní organizace spravující lesy v těchto okolních státech a musím říct, že v podstatě celá nejenom asi střední Evropa řeší ten problém naprosto stejně. Problémy, se kterými se potýkáme my, ať už je to gradace škůdců, ať jsou to následky sucha, ať jsou to různé řeknu extrémní výkyvy počasí, tak trápí extrémně, pánové ze Slovenské republiky, ze slovenských lesů, ať jsou to rakouské lesy, ať jsou to německé země, ve všech je ta problematika stejná v podstatě. V nedávné době jsme mohli zahlédnout extrémní výkyvy a škody, které napáchalo počasí v severní Itálii, což je také záležitost prostě, která se pohybuje nad řád 10 milionů kubíků.

Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
Také se říká v souvislosti tady u nás v České republice, kde je hodně smrků, že ani to jaksi není dobré i pro ty škůdce, že ty smrky prostě nejsou tak odolné, ať už tedy k tomu suchu a tak dále, proč tady vlastně je tolik smrků u nás v České republice pane řediteli?

Josef VOJÁČEK, ředitel Lesy ČR
--------------------
Co se týká zastoupení smrků, tak zaprvé bych chtěl říct, že my pořád nepovažujeme smrk za dřevinu, která nebo za dřevinu, která do České republiky nepatřila, smrk určitě do stanovišť, kde je vhodné jej pěstovat patří a určitě má svůj význam i jako přípravná dřevina a má spoustu skvělých vlastností, proto, to je také důvod jeho velkého rozšíření, protože počátkem v podstatě minulého století, kdy vznikla velká potřeba vlastně stavebního řeziva nebo stavebního dříví, byla tady velká poptávka po tomto dřevu a už jste zmiňoval i Marii Terezii, tak v podstatě nedostatek tohoto byl opravdu zase v dobré vůli a narážím na to, co jsem hovořil o listnatých dřevinách a buku v první části našeho rozhovoru, tak v dobré vůli bylo poměrně velké území zalesňováno právě smrkem, který v této době vlastně přichází do věku zralosti, do mýtního věku, jak my říkáme a to způsobilo tu situaci, na kterou dneska můžeme nazírat z pohledu historie, že víme, nicméně znovu se vracím k tomu, naši předchůdci a lesníci předchozích generací to prováděli v dobré víře na základě poptávky a na základě vlastností smrkového dřeva, které jsou v podstatě dneska pořád ve stavebním průmyslu v podstatě nenahraditelné.

Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
Jaký druh stromu bude u vás na Vánoce pane řediteli, jestli to bude ten smrk nebo jedle, borovička?

Josef VOJÁČEK, ředitel Lesy ČR
--------------------
Přiznám se, že v mládí jsem se já osobně nikdy neobešel bez borovičky, preferoval jsem ji zcela, nicméně v současné době, posledních 10, 11 let, od té doby, co mám děti, tak ty preferují jedly, takže to bude jedle, ale vždycky budu preferovat živý stromeček, protože ta atmosféra v vůně, kterou sebou ten stromek nese, je nenahraditelná.

Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
Já bych chtěl také připomenout, že Lesy České republiky se každý rok takhle před Vánocemi starají i o stromečky dětem, dětem v dětských domovech, v nemocnicích a tak dále, bude to i letos nebo je to i letos?

Josef VOJÁČEK, ředitel Lesy ČR
--------------------
Ano, ještě to běží, náš projekt vánoční stromky dětem je zveřejněn na našich webových stránkách a v podstatě se jedná o naší akci, kdy darujeme vánoční stromky azylovým domům, léčebnám, ústavům, tam všude, kde ty stromečky, které darujeme udělají radost dětem. Cesta, jak se k těmto stromečkům dostat je velmi jednoduchá, v podstatě stačí vyplnit 3-4 políčka na interaktivním formuláři na našem webu a my tyto stromečky dovezeme přímo na místo určení.

Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
Tuším do zítřka do 12 hodin ještě mohou, takže je to velmi aktuální výzva pro ty, kteří by to ještě chtěli stihnout, pane řediteli moc děkuji za návštěvu tady u nás v Českém rozhlase Hradec Králové a těším se na další.

Josef VOJÁČEK, ředitel Lesy ČR
--------------------
Děkuji vám.

Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
Hostem byl generální ředitel Lesů České republiky, inženýr Josef Vojáček, na shledanou, hezký den.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Prezident podepsal novelu lesního zákona

Prezident podepsal novelu lesního zákona

Lesnictví

Novelu lesního zákona, která mimo jiné zavede pravidla pro státní příspěvky soukromým vlastníkům na obnovu lesů, podepsal dne 14. 11. 2019 prezident Miloš Zeman, informoval...

NP Šumava se kvůli ceně dříví dostal do finančních potíží

NP Šumava se kvůli ceně dříví dostal do finančních potíží

Lesnictví

Aktualizováno 14. 11. Šumavský národní park se kvůli poklesu ceny dřeva dostal do finančních potíží. Park potřebuje peníze na mzdy pro své zaměstnance. Zřizovatel parku...

KRNAPu kvůli pádu cen dříví chybějí desítky milion korun v rozpočtu

KRNAPu kvůli pádu cen dříví chybějí desítky milion korun v rozpočtu

Lesnictví

Krkonošskému národnímu parku (KRNAP) letos kvůli propadu cen dřeva chybějí v rozpočtu desítky milionů korun. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) jako zřizovatel parku proto KRNAP zvýší...

Letecké záběry lesních porostů v roce 2019

Letecké záběry lesních porostů v roce 2019

Lesnictví

V průběhu roku 2019 Lesnická práce a PEFC ČR realizovaly tři lety nad vybranými oblastmi České republiky s cílem objektivně přiblížit lesnické veřejnosti zdravotní stav...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby