Přihlásit

Rozhovor s Danielem Szórádem, odvolaným generálním ředitelem Lesů ČR (ČRO Radiožurnál)

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
České lesy ničí kůrovcová kalamita. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce je situace nejhorší od dob Marie Terezie. Za její rozsah prý může bývalé vedení ministerstva zemědělství a také státního podniku Lesy České republiky, ostatně i proto před pár dny padl jeho šéf. Kdo za kůrovcovou kalamitu může? Jak ji zastavit a kdo na ni vydělá? Mým dnešním hostem je odvolaný ředitel podniku Lesy České republiky Daniel Szórád, dobrý den.

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Dobrý den.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte mi, je to kvůli vám, že naše lesy teď ničí kůrovcová kalamita v tom rozsahu, u kterém politici hovoří?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Tak pokud by to mělo být kvůli mě jako fyzické osobě, tak to bych byl opravdu hodně mocný člověk, myslím si, že takový vliv skutečně nemá nikdo. Kůrovcová kalamita to je trošku zjednodušení. Ono se jedná o fenomén, který spíše odborníci lesníci nazývají chřadnutí lesních porostů a kůrovec je jeden z faktorů, který způsobuje vlastně fatální rozpad a ten daný problém, je to faktor, který je zásadní, ale samozřejmě není jediný a je potřeba říci, že úplně na začátku jsou klimatické změny.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jsem se ptala proto, že ministr zemědělství pan Milek právě toto uvedl jako důvod vašeho odvolání: Nezvládnutí řízení podniku při likvidaci kůrovcové kalamity. Co na tato jeho slova nebo na tu výtku říkáte?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Tak já pochopitelně respektuji rozhodnutí pana ministra. Je nakonec jeho věcí, aby si vybral lidi, kteří budou mít jeho důvěru. Ovšem s těmi důvody tak, jak byly uvedeny nemohu souhlasit a nesouhlasím, není to jenom o mně, ale je to o celé řadě mých kolegů, o nás o lesnících, kteří se skutečně snaží, dělají maximum pro to, aby záležitosti zvládli a nemyslím si, že tohle. Odůvodnění je úplně korektní. Víte, podnik Lesy České republiky dlouhodobě usiluje o to, aby se věc řešila a já za sebe říkám, že nejsem zneuctěný nebo nějakým způsobem dehonestovaný, to vůbec ne, já naopak spíše jsem rád, že jsem měl tu možnost.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Když vám do toho vstoupím, říkal jste nebo i v některých rozhovorech jste hovořil o tom, že jste předkládal celou řadu návrhů, jak tu situaci řešit. O co třeba konkrétně šlo?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Tak konkrétně šlo o to, že základním principem boje proti kůrovci je rychlost jeho zpracování. Pokud se dostane jakýkoliv podnik do situace, kdy je potřeba přijímat rychlá řešení, rychlá opatření, tak samozřejmě je potřeba, aby reagoval rychle, aby ten management byl skutečně pružný a to se, to v podniku Lesy České republiky, fakticky v žádném státním podniku není dost dobře možné. Protože jestliže se musíme řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek, tak narážíme na celou řadu omezení a fakticky jsme paralyzováni, to je velmi s triviálním, tak to co soukromá firma rozhodne za pět minut u stolu, tak Lesy České republiky potažmo jiný státní podnik musí řešit týdny, měsíce.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale to by se dalo vyřešit řekněme, vyhlášením krizového stavu. Jestli se nepletu. A právě o to jsme, potom jsme volali a konkrétně pan ministr Jurečka respektive pan náměstek Mlynář tyhle ty věci skutečně se snažili navrhovat, navrhovali je vládě, protože to není v kompetenci ministerstva, tam je potřeba, aby to bylo s nějakým přesahem, aby se fakticky do toho.

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Ano, vláda tyto návrhy nebrala v potaz, aspoň podle mých informací.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A které strany podle vašich informací byly proti takovým návrhům?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Já nevím, které strany konkrétně. Já jsem nikdy nebyl účasten tady těchto jednání. Já za sebe mohu říci, že vím, že probíhala jednání, která vedl pan náměstek Mlynář s některými zástupci tehdejší vládní garnitury a ti se k tomu nestavěli příliš pozitivně. To znamená, že třeba pan ministr Jurečka, když odcházel z úřadu, tak velmi apeloval na to, aby jedna z prvních věcí bylo vyřešení právě tady těchto mimořádných situací, aby podobně jako třeba africký mor prasat nebo když jsou povodně nebo něco podobného, aby do toho byla zařazena i kalamitní situace v lesích, abychom mohli rychle jednat a aby mohla být přijímána nějaká opatření.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrá. Pan ministr Jurečka tedy odešel a co se dělo s jeho nástupcem panem Milkem? Také jste mu navrhoval vyhlášení toho krizového stavu?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Protože se to netýká pouze našeho podniku, ale vlastně širokého spektra vlastníků včetně vojenských lesů, včetně církve, včetně Sdružení obecných vlastníků. Tak jsme vypracovali společně výzvu, která byla prostřednictvím Agrární komory zaslána panu premiérovi, a to proto, že tam.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A kdy, prosím, tam byla zaslána?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Někdy řádově dva měsíce dozadu, nevím teď přesně to datum a ta výzva samozřejmě oficiální poštou přes Agrární komoru, respektive my v zastoupení vlastnicko-dřevařské komory, tak jsme takovouto výzvu vypracovali, požádali jsme pana prezidenta Jandejska a ten ji tedy vypravil. V rámci té výzvy se hovoří hned na prvním místě: Potřebujeme řešit mimořádné stavy, kalamitní situace, potřebujeme řešit nedostatek výrobních kapacit, je to zásadní nejen pro lesní hospodářství, ale fakticky pro všechna hospodářství. Není to o tom, že by to nebylo vůbec možné a je potřeba ta pravidla upravit, zjednodušit, protože jestliže dneska umíme, dejme tomu, toho Ukrajince získat na tři měsíce, tak je to nedostatečné, je to potřeba změnit, je potřeba řešit záležitost infrastruktury, která je poškozována. Je potřeba řešit logistiku, dopravu dřeva, náhradní skládky, dotační politiku a podobně.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Jakou jste na to měli odezvu, jak vám pan premiér odpověděl?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Tam se fakticky došlo k tomu, že odezva na to nebyla žádná a proto.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Mimochodem proč jste se neobrátil na svého resortního ministra, na ministra zemědělství pana Milka, proč jste posílali výzvu premiérovi?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
My jsme, pan ministr o tom byl samozřejmě informován, minimálně pan náměstek o tom byl informován, že takováto výzva vzniká, že takováto výzva je adresována panu premiérovi a ten důvod je jednoduchý, protože ta opatření, která je potřeba přijímat tak jdou nad rámec ministerstva zemědělství, nad rámec jeho kompetencí a je potřeba, aby se skutečně do toho problému zapojily i všechna ostatní ministerstva, která jsou problémem dotčena, to znamená, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy, ministerstvo pro místní rozvoj také a tak dále.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekl byste, že vláda hnutí ANO v demisi ten problém neřešila, že zaspala? Že nereagovala na vaše návrhy a výzvy?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Tak jestli je dnes ten personální krok, který byl učiněn vůči mé osobě, může být nepříjemný, ale i to zdůvodnění, které slyším, tak je mi nepříjemné, ale jestli tohle to je aspoň jakýsi startovač toho nebo startér toho, že se konečně věci pohnou, změní a že budou řešeny, že pan premiér včera oznámil, se osobně ujme toho řízení problému, krizového řízení, a že se postará o to, aby se dotčené instituce a ministerstva záležitosti věnovali, tak svým způsobem jsem za to rád.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Považujete to tedy alespoň za začátek řešení problému?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Pevně tomu věřím.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Mým dnešním hostem je odvolaný ředitel státního podniku Lesy České republiky Daniel Szórád. Z lesů by se kvůli té kalamitě mělo vytěžit poměrně velké množství postiženého dřeva, šest milionů krychlových kubíků. Jet o skutečně extrémní množství podle vás. Bude náročné pro dřevařský průmysl to dřevo vytěžit, odvézt, uskladnit?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Je potřeba říci, že tohle je objem, který se týká všech vlastníků. Lesy České republiky z toho mají zhruba polovinu a byť se někde objevilo včera v rámci toho tiskového prohlášení pana premiéra, že vojenské lesy žádný problém nemají, tak je potřeba říci, že nemá úplně přesné informace a je škoda, když byl v Moravskoslezském kraji, že se neseznámil se situací na divizi Lipník nad Bečvou, kde se v rámci 23 tisíc hektarů těží 1,1 milionu metrů krychlového dřeva. Ale zpátky k té vaší otázce. Tam jde o to, že tenhle objem samozřejmě v rámci celkových těžeb v českém státě, tak není nějaký dramatický. On je ve vztahu k nějakým 16 milionům kubíků těžby, tak je to naprosto zvládnutelný. Lesy České republiky jako zodpovědný vlastník přistupují k tomu, že my nepřetěžujeme stát. To znamená, že fakticky byť se nám mění struktura a těžíme víc toho kalamitního dřeva, snažíme se ho těžit včas a tak dále, tak neustále těžíme stejný objem dřeva. Vojenské lesy například proti tomu těží dvojnásobek svého.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Když vás tak poslouchám, tak je ta kalamita kůrovcová skutečně tak veliká, je to tedy skutečně největší kalamita od dob Marie Terezie, jak říká ministr životního prostředí Richard Brabec?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Tak já už jsem tahle slova slyšel od jeho náměstka pana Dolejského, nevím, já si myslím, že.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Protože to tak nezní, jak vás poslouchám.

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Já, prosím vás, aby bylo jasno, tak určitě nebagatelizuju ten problém. Ten problém je reálný. Ten problém je skutečný, ten problém se týká několika mála regionů.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale je ten problém takový, aby se ho ujímal osobně premiér?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Tak pokud se ho ujme a pomůže to k řešení věci, tak je to dobře. Tam tohle to posoudit neumím a ani nemohu. Není to bagatelizace toho problému. Ten problém je opravdu opravdový, protože ty objemy, které je potřeba vytěžit, tak je potřeba je vytěžit z poměrně malého území a v poměrně krátkém čase, takže zásadní to samozřejmě je. Ve vztahu k těm celkovým objemům samozřejmě lze přijmout a věřím tomu, že takoví ti zodpovědní vlastníci přijmou opatření a omezí těžby na jiných zprávách nebo na jiných svých majetcích tak, aby se zbytečně ta situace na trhu nedramatizovala.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte mi, že vám vstupuji do řeči ještě. Jak přimět, nebo vy jste hovořil o tom, že soukromé vlastníky by stát měl motivovat k těžbě toho postiženého dřeva a nějakým způsobem jim kompenzovat pokles ceny dřeva. O jakých penězích, o jakém objemu hovoříme odhadem?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Tam je to na zvážení. Z okolních států k tomu přistupují různě. Například Bavorsko už v září loňského roku uvolnilo částku sto milionů euro, což je nějakých dejme tomu, 2,6 miliardy korun českých. Tam ta kompenzace je v rozsahu zhruba 4,5 tisíc euro na jeden hektar.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže něco podobného bychom mohli očekávat v České republice, nebo by bylo potřeba, řekněme, v České republice.

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Tak bylo by to vhodné, určitě by to byl jeden z nástrojů, který by pomohl situaci řešit, nicméně každý zodpovědný vlastník se snaží o to, aby napadané nebo ohrožené dříví, aby ho vytěžil, aby ho vytěžil včas, aby ho také řádně asanoval, aby zkrátka a dobře to dříví z toho lesa zmizelo.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Mimochodem, co s tím dřívím, pokud se podaří ho skutečně v krátké době vytěžit, co s ním. Andrej Babiš hovořil na tiskové konferenci dokonce o tom, že by mohla být varianta to dřevo spálit, to je skutečně vážně míněný návrh?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Tak já si dovedu představit, že zejména tedy těžební zbytky a část ale opravdu asi nějaká skutečně nadbytečná a malá část vlákninového dřeva, to znamená toho méně hodnotného dřeva, takže lze využít pro energetické účely, ale aby se toto stalo realitou, a mělo to nějaký ekonomický smysl, tak se to zase bez nějaké dotační podpory neobejde a pokud jsem, já jsem osobně.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže by se něco takového muselo dotovat?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Promiňte, na té tiskové konferenci bylo vytknuto to, že podnik dlouhodobě nekoná, že nikdo s nikým nejedná a podobně. Není to pravda. Já jsem samozřejmě jednal se zástupci společnosti ČEZ. Jednal jsem se společností ČD Cargo, se SŽDC a tak dále a tak dále, s dalšími institucemi, které jsou problémem dotčeny, ale bez skutečné podpory nemá žádný důvod například společnost ČEZ, aby nějakým způsobem dejme tomu, subvencovala nebo prodělávala na získávání energie, ať už tepelné nebo elektrické ze dřevní hmoty.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste také hovořil o tom, že problém té současné situace je nedostatek zaměstnanců, nedostatek dělníků, kteří by se na těžbě dřeva podíleli. Kolik lidí odhadem podle vás chybí, o jakém počtu lidí hovoříme.

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Já si myslím, že ten problém má celé české hospodářství, pokud jsem slyšel vyjádření byznysmanů nebo lidí z různých komor, zabývajícím se průmyslem, tak oni mluví o desítkách tisíc.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrá, pro lesy by bylo potřeba ten problém asi vyřešit poměrně pružně.

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Ano, u lesů obecně v lesnicko-dřevařském sektoru. My jsme si udělali ještě na začátku tohoto roku určitou anketu nebo rešerši stavu věci, a z té analýzy, kterou jsme provedli, tak jsme zjistili, že celý sektor a zase to nejsou pouze Lesy České republiky, ale dřevozpracovatelé, školkaři a také ostatní vlastníci lesa, tak by mohl být saturován počtem zhruba 2 tisíce výrobních dělníků, kteří v tuhle chvíli na tom trhu chybí.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste mimochodem jako jeden z návrhů, coby ředitel státních lesů předkládal i koncepci toho, že by si Lesy mohly vytvořit svojí vlastní těžařskou firmu, společnost. Nicméně se proti tomu ozvaly soukromé těžařské společnosti. Skutečně kvůli jejich tlaku ten návrh nakonec neprošel nebo jaký byl důvod toho, že se touto cestou nešlo?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Soukromé těžařské společnosti z toho samozřejmě nebyly nadšeny a nejsou nadšeny, ale musely se s tou realitou nějakým způsobem vyrovnat, protože ono k tomu došlo. My máme 4 přímo řízené závody, které jsme fakticky přemístili. Vytvořili jsme takzvaná kalamitní polesí v kalamitních oblastech a například pro letošní roky máme v plánu těmito vlastními prostředky v kalamitních oblastech vytěžit 340 tisíc kubíků dřeva.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Posloucháte odpovědi bývalého ředitele státního podniku Lesy České republiky Daniela Szóráda. Tím navazujeme na další téma, které s tím souvisí. Kdo na té kalamitě vydělá?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Na té kalamitě nevydělá naprosto nikdo. Jestli tedy, tak samozřejmě zpracovatelé, to znamená ti, kteří ve finále to dříví nakupují, protože těží z jednoduché funkce ekonomické, nabídka a poptávka. Jestliže je poptávka v určitý okamžik vyšší, nebo nižší než nabídka, tak ceny samozřejmě padají, pokud okolní státy subvencují své vlastníky a oni si mohou dovolit akceptovat snížení cen, tak to samozřejmě také nepřispěje, protože to vytváří nerovnoměrné konkurenční prostředí a fakticky určitě na tom nevyděl vlastník, to ani náhodou a to žádný vlastník. A rozhodně nebo skoro vždycky nedovedu si představit případy, kdy by na tom měla vydělávat ještě nějaká jiná těžební firma nebo někdo, protože ta samozřejmě se potýká s podobnými problémy jako my všichni ostatní, v dobré víře vysoutěží nějaký objemy dřeva. S postupem času padnou ceny, oni to musí nějakým způsobem překlenout a musí to zvládnout a podobně.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekl jste těžařské firmy. Tím se dostáváme k poměrně zásadní věci, která se toho tématu týká a to že jedna z největších těžařských společností v obchodním vztahu se státními Lesy České republiky je společnost UniLes, který patří do holdingu Agrofert. V této chvíli spadá pod svěřenecký fond premiéra Andreje Babiše. Vydělá UniLes na této kalamitě?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Já, pokud jsem dobře informován, tak výsledek hospodaření za loňský rok společnosti UniLes byl záporný.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, tuším 22 milionů minus.

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Ano, mám v hlavě podobné číslo. Takže jestliže nevydělalo v loňském roce, tak samozřejmě tenhle rok a každý jiný rok jsou to podnikatelé, budou se snažit na tom vydělat, ale nemyslím si, že, nebo takhle, je potřeba říci, že nějaký profit pro podnikatelský subjekt je naprosto zasloužený a v pořádku, protože každá firma by měla mít prostor pro to, aby se nějakým způsobem rozvíjela a aby ten profit pokryl rizika a úsilí, které ta firma vynaloží, takže to by mělo být naprosto v pořádku, ale já osobně si myslím, že v současné situaci ten stav nebo ten trh není nastavený tak, že by na tom měl nepřiměřeně vydělávat buď vlastník anebo těžební firma. Opakuji, že z toho profitují spíše ti zpracovatelé.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Je podle vás v tomto kontextu v pořádku, že je to právě premiér Andrej Babiš, kdo se rozhodl osobně problém kůrovcové kalamity řešit, když je ve střetu zájmů k této otázce?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Já si myslím, já jsem tedy se zpožděním nicméně podíval na tu tiskovku včerejší a jsem toho názoru, že pan Babiš prakticky nekomunikuje se svými kolegy anebo se zástupci svých firem, takže mě opravdu překvapilo, jak málo je informován o té situaci a že vlastně teď zjišťuje, že se něco odehrává, ale přesto ty informace, které mu byly poskytnuty, tak nebyly úplně korektní.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale to jste mi úplně neodpověděl na ten jeho střet zájmů.

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Já neřeším střet zájmů. Já řeším to, že společnost UniLes dlouhodobě pracuje pro Lesy České republiky, od vzniku podniku. Z mého pohledu je to, já samozřejmě vnímám ty kolegy, ty reprezentanty, ty manažery ze společnosti UniLes. Jsem přesvfdčený o tom, že jejich firemní kultura i jejich pozice jejich postavení, její snaha situaci řešit, takže je naprosto srovnatelná se všemi ostatními. Já tam nevidím žádný rozdíl. My jsme vždy transparentně soutěžili o vlastně veškeré typy zakázek, ono je to potom samozřejmě ten problém, o kterém jsem hovořil na začátku, že jsme hodně často paralyzováni veřejnými soutěžemi, nicméně UniLes nemá žádné výhody a ani žádné nevýhody.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrá, ale pokud by byl vyhlášen krizový stav, tak to znamená, že se soutěžit nemusí. Zakázky se mohou přidělovat z ruky.

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Zakázky přidělovat z ruky vždycky bude trošku problém. Zakázky by měly být přidělovány na principu nějaké soutěže nebo aspoň nějakého bilaterálního jednání, kdy kompetentní osoby by se měly snažit každá zastupovat samozřejmě svoji stranu, svoje zájmy a dosáhnout co nejlepších výsledků. Já mohu zodpovědně říci a i zdokladovat, že záležitost veřejného zadavatele to často zmiňované a proklamované veřejné soutěžení, tak v dnešní době fakticky způsobuje to, že i jednoduchou službu, kterou bych byl schopen si nakoupit v rámci bilaterálního jednání daleko levněji, tak ji dneska vysoutěžím za daleko vyšší cenu, ale vysoutěžil jsem ji.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Budete chtít zůstat v podniku Lesy České republiky?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
To si myslím, že nebude možné.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A už tušíte, jaké bude vaše další působiště?

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Ne, to absolutně netuším, jaké bude moje další působiště. Teď si srovnám myšlenky, samozřejmě se dostávám, dostanu k věcem, ke kterým jsem se dlouhodobě nedostal, na to se těším, že si konečně přečtu některé knížky, které jsem a o které mám a na které jsem neměl čas a udělám si pořádek v knihovně a tak dále a budu se rozhlížet, budu samozřejmě monitorovat, jaké budu mít možnosti a pevně věřím, že se další zase nějaká zajímavá možnost objeví.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Mým dnešním hostem byl odvolaný ředitel státního podniku Lesy České republiky Daniel Szórád, děkuji vám za odpovědi.

Daniel SZÓRÁD, odvolaný generální ředitel, Lesy ČR
--------------------
Nemáte zač. Na shledanou.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.

Komentáře   

+8 # Jekyll 2018-05-17 22:33
Jistě, vždy to někdo odnese - v tomto případě ale jen proto, aby bylo vidět, že za toho brouka je někdo "odpovědný"! Všichni vy v Praze i Hradci, věřte, že nový ředitel má už teď hlavu v oprátce - nedokáže ze své pozice zhola nic víc, než p. Szorád. Celý ten tunelový systém výběr. řízení atp. v této mimořádné situaci nemá šanci! Les - naše národní bohatství, totiž není fabrika, dokonce ani pole největších sedláků... V situaci, kdy chybí ta primární pracovní síla ( AKCIOVKY - PROČ NEMÁTE ZAMĚSTNANCE!!!???) z toho nikdo nevyvázne bez újmy. Lesák po 30 letech praxe pláče... resp. BLYJE!

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Národní parky projednávají nové zonace

Národní parky projednávají nové zonace

Lesnictví

V národních parcích vrcholí po 18 měsících proces přípravy a schvalování nové zonace, vyplývající z novely zákona o ochraně přírody a krajiny schválené našimi zákonodárci...

Kraje dostanou peníze pro řešení kůrovcové kalamity

Kraje dostanou peníze pro řešení kůrovcové kalamity

Lesnictví

Kraje mají dostat od ministerstva zemědělství peníze na pracovníky, kteří budou vyřizovat žádosti soukromých vlastníků lesů o státní pomoc při obnově lesů po kůrovcové kalamitě...

ALSOL: Na kalamitu reagujeme navýšením výsadby a investicemi do cest a skladů

ALSOL: Na kalamitu reagujeme navýšením výsadby a investicemi do cest a skladů

Lesnictví

Téměř pět milionů sazenic dřevin plánují letos na svých polesích vysadit Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL). Reagují tak na následky kůrovcové kalamity, která postihla...

Rok 2018: lesnictví, jak ho neznáme

Rok 2018: lesnictví, jak ho neznáme

Lesnictví

Souhra mnoha nepříznivých faktorů, zejména pak dlouhodobého sucha a vysokých teplot ve vegetačním období, přispěla k dalšímu rozvoji kůrovcové kalamity na našem území. Rok 2018 změnil...

-4°C

ČR - aktuální počasí

Část.zataženo

Vlhkost: 84%

Vítr: 20.92 km/h

  • 03 Led 2019 -1°C -5°C
  • 04 Led 2019 0°C -5°C

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby