Přihlásit

Reálnější ceny v lesích (Euro)

m_sykora.jpg

Autor: SVATOPLUK SÝKORA

Z hospodářských odvětví se ekonomická krize zřejmě nejdříve projevila v obchodu se dřevem – už v první polovině roku 2008.

Státní podnik Lesy ČR je od té doby pod tlakem nynějších dodavatelů lesnických prací, kteří usilují o zmírnění podmínek sjednaných v dodavatelských smlouvách. Problémem je, že pro takový krok neexistuje právní důvod. Přesto o nějakou formu pomoci usiluji a doufám, že druhá strana bude mé úsilí vnímat jako vstřícné.

Zánik lesnických firem v důsledku krize je pro řádnou správu státního majetku nežádoucí

VÁŽNĚJŠÍ PROBLÉM

Státní podnik Lesy ČR nemá dostatečné vlastní kapacity, aby se dokázal postarat o všechny lesy, které mu stát svěřil k hospodaření a jež mimochodem tvoří šestinu rozlohy České republiky.

Zvolil proto model externích dodavatelů. Ti byli dlouhou dobu vybíraní poměrně nepřehledným způsobem. Teprve před několika lety byl na všech zhruba 260 smluvních územních jednotkách zaveden model zadávání lesnických prací dle příslušných právních předpisů, zejména podle zákona o veřejných zakázkách. Může-li státní podnik postupovat touto cestou, už musel rozhodnout Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Jeho kladné rozhodnutí někteří dřívější, a dlužno podotknout, že v zadávacích řízeních neúspěšní, dodavatelé napadli soudně. Nedávno v prvním z těchto sporů padl rozsudek, dle kterého ÚOHS rozhodl správně. Lesy ČR jsou totiž veřejným zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, a musejí se jím tedy řídit.

Živá diskuse o této problematice skryla mnohem vážnější problém, než je přidělování zakázek – jejich ukončení. Hospodářská krize, která během platnosti nynějších tříletých smluv vypukla, významně srazila ceny dříví na trhu.

Proto jsou smlouvy s Lesy ČR kvůli sjednaným cenovým podmínkám pro dodavatele likvidační. To tvrdí dodavatelé a nemám důvod jim to nevěřit. To však neznamená, že jim mohu jednoduše pomoci.

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Potíž spočívá v tom, že smlouvy při jednostranném odstoupení od nich předpokládají sankce. A při jejich uplatnění by byli jednotliví dodavatelé povinní zaplatit částky v průměru v řádu desítek milionů korun. Jedinou možností, jak se sankcím vyhnout, je plnění uzavřených smluv, na kterých však dodavatelé tratí. Za této bezvýchodné situace dodavatelé přišli s poměrně logickým dotazem, zda by nebylo možné smlouvy ukončit dohodou, čímž by se spor obešel bez sankcí. Kdybych byl ředitelem nebo majitelem soukromé firmy, možná bych s ohledem na stav trhu takovou dohodu uzavřel. Lesy ČR však soukromou firmou nejsou, a proto musím postupovat v jejich vedení s péčí řádného hospodáře a na plnění podmínek ve smlouvách trvat. Opačný postup, tedy kdybych se vzdal vymáhání sankcí, a navíc následně uzavřel smlouvy pro Lesy ČR méně výhodné, o což dodavatelům, byť to neřekli přímo, jde, by mě vystavil riziku trestního stíhání. Hrozil by mi trest odnětí svobody až do výše dvanácti let.

Lesy ČR mají platné smlouvy a nastavené ceny ve vztahu k dodavatelům jsou příznivé. Dodavatelé navrhli ceny a o své vůli smlouvy podepsali. Nynější krizovou situaci jsme nezavinili, a proto nemám žádný důvod cokoli slevovat. Takový čin by bylo možné šetřit ještě po dvanácti letech. Přitom to, co se dnes zdá krystalicky jasnou záležitostí – je krize, obor trpí, firmy nemusejí přežít – v roce 2020 už nepochybně takové nebude a orgány činné v trestním řízení budou vycházet pouze z dnes platného obchodního zákoníku a trestního zákona. A v nich bohužel žádná ekonomická krize mezi důvody, které oboustranně přijatelné ukončení smlouvy umožňují, uvedena není.

PONAUČENÍ

Mohl bych tedy trvat na znění zákona a dívat se, jak dodavatelé jeden za druhým vstupují do insolvenčního řízení. Zánik celého odvětví dřevozpracujícího průmyslu však není v zájmu Lesů ČR. Pokud by se na trhu významně snížil nejen počet dodavatelů, ale i jejich kapacita, v důsledku čehož by se o lesy nebo jejich část neměl kdo starat, jistě by na majetku státu svěřeném Lesům ČR do správy vznikaly škody. Šíření škůdců je jen jedním z možných důsledků. Proto jsem ochotný hledat – a také už mnoho týdnů hledám – s lesnickými firmami řešení. V tuto chvíli je jednou z mála možností, jak najít právně akceptovatelný důvod pro změnu současných smluv, vyčíslení dnešních škod u dodavatelů a těch potenciálních na straně Lesů ČR kvůli hrozícímu přerušení péče o lesy. Takové porovnání by se pak stalo podkladem pro další rozhodování.

Každopádně si lze vzít ze současné situace ponaučení pro uzavírání nových smluv s dodavateli – ať už po řádném ukončení těch dnešních v roce 2010, nebo po dřívějším, bude-li to možné. Nové smlouvy musejí ustoupit od dnešního nepružného modelu určování cen na základě tříměsíční indexace. A najít jiný model, který poskytuje reálnější ceny.

Mohu si myslet své o tom, že lesnické firmy za uplynulé roky, kdy krize nebyla, nevzaly v úvahu, že jednou do ní ekonomický cyklus dospěje, a nevytvářely si pro takový případ rezervy. Na tom, že jejich zánik v důsledku krize je pro řádnou správu státního majetku v lesích nežádoucí, se tím však nic nemění.

***

SOUVISLOSTI

* Smlouvy Lesů ČR s dodavateli lesnických prací předpokládají sankce při jednostranném odstoupení od nich. * Jedinou možností, jak se sankcím vyhnout, je plnění uzavřených smluv, na kterých však dodavatelé tratí. * Dodavatelé přišli s dotazem, zda by nebylo možné smlouvy ukončit dohodou, čímž by se spor obešel bez sankcí. * Vedení Lesů ČR však musí postupovat s péčí řádného hospodáře a na plnění podmínek ve smlouvách trvat. * Opačný postup by je vystavil riziku trestního stíhání. Lesy ČR jsou veřejným zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, a musejí se jím tedy řídit

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Vznikl Lesnicko-dřevařský fond

Vznikl Lesnicko-dřevařský fond

Lesnictví

Po letech diskuzí nad vznikem Lesnicko-dřevařského fondu došlo k významnému posunu a 22. října 2020 valná hromada Lesnicko-dřevařské komory v České republice schválila statut Lesnicko-dřevařského...

Vznikl nový dokumentární film o šumavských lesích

Vznikl nový dokumentární film o šumavských lesích

Lesnictví

Zelené plíce – nový dokumentární film o šumavských lesích a Národním parku Šumava se snaží o racionální a poctivý pohled na téma, u kterého se...

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly většinu smluv, nejvíc má Uniles

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly většinu smluv, nejvíc má Uniles

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) dosud z pětimiliardového lesnického tendru 2021+ uzavřel smlouvy na 25 z 29 soutěžených jednotek. Nejvíc, 12 smluv, podepsala těžařská...

Videoreportáž ze Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí

Videoreportáž ze Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí

Lesnictví

Sucho a kůrovcová kalamita nebývalých rozměrů přepisují podobu českých lesů a kladou zvýšené nároky na potřebu sadebního materiálu. Semenný materiál pro státní lesy, ale i...

Populární zprávy

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Lesnictví

Zobrazeno:4981

Letová aktivita kůrovců skončila, kalamita ale pokračuje. Podle vyjádření Lesů ČR je zvládnutí kalamity pro podnik prioritou. Postupně se to daří na Moravě, situace se...

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

Zobrazeno:4735

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Zemřel předseda SVOL František Kučera

Zemřel předseda SVOL František Kučera

Lesnictví

Zobrazeno:4417

SVOL s hlubokým zármutkem v pátek 16. 10. 2020 oznámil, že náhle podlehl nemoci František Kučera. „Ztratili jsme vzácného kolegu a přítele, lesnictví pak velkého...

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Lesnictví

Zobrazeno:4008

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytuje finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Za rok 2019 měla činit sazba finančního příspěvku 398 Kč/m3. Přijato bylo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby