Přihlásit

PŘI PRVOTNÍM ZALESŇOVÁNÍ HOLIN JE TŘEBA VÍCE VYUŽÍVAT PIONÝRSKÉ DŘEVINY (AGRObase zpravodaj)

ZHRUBA V POLOVINĚ LETOŠNÍHO ROKU BY MĚLA SPATŘIT SVĚTLO SVĚTA NOVELA VYHLÁŠKY Č. 83/1996 SB., O ZPRACOVÁNÍ OBLASTNÍCH PLÁNŮ ROZVOJE LESŮ A O VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKÝCH SOUBORŮ. TA SE AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJE, STEJNĚ TAK JAKO PROGRAMY NA OMEZENÍ EXPANZE KŮROVCE, JAKO JE JIŽ NĚKOLIKRÁT ZMÍNĚNÉ KROPENÍ VYTĚŽENÉHO DŘEVA.

Novelizace uvedené vyhlášky by měla přispět k omezení očekávaných expanzí kůrovce a zpřesnit tak základní hospodářská doporučení pro oblastní plány rozvoje lesů, které v minulosti zpracoval Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Oblastní plány jsou přitom zpracovány pro 41 přírodních lesních oblastí podle místních geologických, klimatických a hydrologických podmínek a z těchto dokumentů by také měly vycházet lesní hospodářské plány.
ÚHÚL přitom doporučuje vymezit v lesních oblastech ohrožených chřadnutím (a kvůli tomu vyšší pravděpodobnosti napadení kůrovcem) hospodářské soubory pro smrkové porostní typy a v nich následně cíleně snížit podíl smrku a zvýšit podíl melioračních a zpevňujících dřevin. Do ostatních porostů ale není nutné zasahovat. I když to veřejně není příliš známé, dosavadní poznatky ÚHÚL ukazují, že i tolik kritizovaný smrk se dokáže postupně měnícím se klimatickým podmínkám přizpůsobovat (samozřejmě jen do určité míry), takže na řadě míst jsou porosty smrků v sušších oblastech v lepším stavu než v lokalitách s vyššími zdroji vody. Smrky totiž přizpůsobily měnícím se podmínkám svůj kořenový systém, „sáhly" si svými kořeny pro vodu do nižších poloh a jsou nyní vůči suchu odolnější. Tak trochu to připomíná scénu z kultovního filmu Jurský park a v něm prezentovanému úsloví „život si najde cestu". Což je základní a nad všemi ochranářskými projekty čnící pravda a také základní princip evoluce, probíhající po celou dobu existence naší planety.
Zpět ale ke zmiňované vyhlášce.
Takzvané „pionýrské dřeviny", což jsou odbornou terminologií právě meliorační a zpevňující dřeviny, by měly být na vytěžených holinách vysazovány podle vegetačních stupňů, což znamená, že ne všude se hodí každá z nich. Obecně přitom platí, že v nižších polohách by se měl zvýšit podíl douglasky, jedle, jasanu nebo třešní, ve vyšších polohách pak je možné jako pionýrské dřeviny použít javor klen, olši, jilm či břízu. Prakticky všude je pak vhodné zvýšit podíl buků. Jak rozsáhlé budou holiny po kůrovcových těžbách, se teprve v praxi ukáže.
Zatím ale není situace zdaleka tak tragická, jak si myslí laická veřejnost na základě tezí ochránců přírody. I když to totiž mediálně vypadá, jako by byla naše země plná rozsáhlých holin, činí ve skutečnosti průměrná výměra všech holin v ČR nepatrných 0,39 hektaru a vůbec největší holiny po již realizovaných kalamitních těžbách dosahují plochy něco kolem 10 hektarů.
Nejen při prvotním zalesňování lze využít nejen zmiňované oblastní plány rozvoje lesů, ale také poznatků Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM), který prostřednictvím Lesnického informačního centra publikuje celou řadu výsledků již dokončených výzkumných úkolů týkajících se mimo jiné právě pionýrských dřevin. Ústav také již zpracoval za účasti České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně a ÚHÚL novou metodiku pro vlastníky a správce lesů, která přináší souhrnné informace o melioračních a zpevňujících účincích lesních dřevin v cílových hospodářských souborech borového a smrkového hospodářství, kde je potřeba zlepšení půdních vlastností a stabilizace (statické zpevnění) porostů nejnaléhavější. V metodice jsou jednotlivé dřeviny seřazeny v jednotlivých cílových souborech podle úrovně svého působení na vlastnosti půdy a podle úrovně zpevňujícího účinku. Součástí je i návrh pěstebních opatření pro vnášení těchto dřevin do porostů, včetně doporučených sponů. Kromě úpravy legislativní povahy tato metodika diferencuje meliorační a zpevňující účinnost skupin dřevin; v tabulkách jsou tyto skupiny odděleny podle klesající účinnosti - dřeviny s vysokým melioračním potenciálem a zpevňující funkcí, dřeviny s dobrou meliorační a zpevňující funkcí a dřeviny, u kterých je meliorační a zpevňující funkce dostačující.
V metodice je uveden také nový přístup ke stanovení minimálních hektarových počtů pionýrských dřevin. Návrh uvedený v této metodice napravuje terminologické chyby legislativy (sazenice - sadební materiál) a záměrně již neuvádí minimální počty odděleně pro dřeviny základní a dřeviny meliorační a zpevňující. Řada dřevin totiž plní současně produkční a meliorační, případně i zpevňující funkce. Zájemci o tištěnou verzi si mohou o její zaslání napsat na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství zřejmě bude moci kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými zasáhne do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly...

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

Lesnictví

Aktualizováno 20. 3. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR požaduje od státu na příští rok pro lesníky pět miliard korun na obnovu lesa...

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Lesnictví

Opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou asi budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost...

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesnictví

Aktualizováno 15. 3. Vichřice Eberhard poničila z neděle na pondělí státnímu podniku Lesy ČR asi milion metrů krychlových dříví. Pro celé území České republiky to...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby