Přihlásit

Poradna: Mám zdědit les, je to terno, nebo jen povinnosti? (finance.idnes.cz)

Mít vlastní chalupu, kousek pole a třeba i les, to bylo jistě snem našich předků. Ale vlastnictví čehokoli přináší i řadu povinností. Co vás čeká, pokud byste měli zdědit les, přiblížíme na konkrétním případu.

Paní Dagmar obdržela pozvánku k notáři k dodatečnému dědickému řízení. Přišla, byla zvědavá, co by měla dědit. A o co šlo? Rodiče jejího tatínka kdysi koupili les nad svou chalupou a digitalizací map se zjistilo, že les dnes nemá vlastníka. A právě ona je jedním z dědiců. „Mám za to, že rodinné stříbro se neodmítá, ale trochu mě vyděsily informace v médiích, že vlastník lesa je například povinen řešit polomy či kůrovce," popisuje paní Dagmar a ptá se: „Co mě jako vlastníka lesa čeká?" I do vašeho lesa může vstoupit každý

Pokud si myslíte, že vlastnit les znamená, že si svůj majetek oplotíte, nikoho tam nepustíte, houby a borůvky budou jen vaše a ještě budete mít zdarma topení do krbu, jste na omylu. „Lesní zákon upravuje takzvané obecné užívání lesů, což znamená, že každý má právo do lesa na vlastní nebezpečí vstupovat, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou, na zemi ležící klest," podotýká advokát Pavel Nastis.

S vlastnictvím lesa je naopak spojena řada povinností, které jsou stanoveny v Zákoně o lesích. „Ze zákona je vlastník lesa například povinen hospodařit v lese tak, aby byly zachovány funkce lesa, obnovovat lesní porosty vhodnými dřevinami a zvyšovat odolnost lesa," vyjmenovává povinnosti vlastníka advokát. Vlastník lesa je také povinen řešit kalamity, ať už se jedná o polom, nebo o kůrovce.

Se správou lesa pomůže odborný lesní hospodář

Co ale dělat, pokud nejste odborníkem na lesní hospodářství stejně jako naše čtenářka? I na to zákon myslí a říká, že vlastník lesa musí hospodařit ve spolupráci s odborným lesním hospodářem. „Vlastníkům do padesáti hektarů určí odborného lesního hospodáře státní správa lesů a tento hospodář pak pro něj vykonává základní povinnosti zdarma," vysvětluje předseda České komory odborných lesních hospodářů Jiří Pohan. Svého hospodáře si můžete vybrat i sami, v takovém případě si jej však budete i sami platit. Hospodářem samozřejmě může být jen osoba, která má platnou licenci. Likvidace škod je i ve vašem zájmu

Jako vlastník lesa jste povinni řešit následky vichřice či jiných škod v lese, slovy zákona se jedná o takzvanou nahodilou těžbu. „Nahodilé těžby je vlastník lesa povinen zpracovat přednostně, podle současného znění zákona je povinen zalesnit holinu do dvou let od jejího vzniku," podotýká Pohan.

Co nejdříve zpracovat a prodat stromy vyvrácené vichřicí či poškozené kůrovcem je ve vašem vlastním zájmu. Vichřicí poražené stromy znehodnotí hmyzí nebo houboví škůdci po několika měsících. „Tím vzniká škoda na vašem vlastním majetku, navíc hmyzí škůdci mohou poškodit i les sousedů, což může vést ke zbytečným sporům o náhradu škody," upozorňuje ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Jaromír Vašíček.

Náklady na těžbu a zalesnění nesete vy jako vlastník lesa, na některé práce ale můžete získat dotace z několika zdrojů, od ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu nebo z krajů. „Všechny dotace jsou ale poskytovány následně po provedení prací, takže nejdříve musí vše vlastník zaplatit, teprve poté může žádat o dotaci," upozorňuje předseda ČKOLH.

Dědictví můžete odmítnout

Jak to tak vypadá, vlastnit malý les není žádné terno. Přece jen jedna dobrá zpráva na závěr: ve vlastním lese si můžete uříznout vánoční stromeček. A naše čtenářka má ještě jednu volbu, dědictví může odmítnout.

„Odmítnutí dědictví musí být učiněno výslovně, bezvýhradně, bez podmínek a v zákonné lhůtě, která činí jeden měsíc ode dne, kdy byl dědic o tomto právu a jeho následcích vyrozuměn," říká advokát Pavel Nastis. Odmítnout lze ovšem pouze dědictví jako celek. Není tedy možné případně odkázaný statek si nechat a odmítnout jen dědictví lesa.

Pokud byste dědictví přijali a pak přece jen zjistili, že správa lesa je nad vaše síly, můžete svůj les prodat.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství zřejmě bude moci kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými zasáhne do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly...

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

Lesnictví

Aktualizováno 20. 3. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR požaduje od státu na příští rok pro lesníky pět miliard korun na obnovu lesa...

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Lesnictví

Opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou asi budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost...

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesnictví

Aktualizováno 15. 3. Vichřice Eberhard poničila z neděle na pondělí státnímu podniku Lesy ČR asi milion metrů krychlových dříví. Pro celé území České republiky to...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby