Přihlásit

Nejen koronavirus ohrožuje v současné době Českou republiku (ČRo Radiožurnál)

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Nejen koronavirus ohrožuje v současné době Českou republiku. Problémem mnohem dlouhodobějším, zdá se závažnější je sucho. Za katastrofickou označil situaci dnes ministr životního prostředí Richard Brabec. Stav je horší než ve velmi suchém roce 2018 a podle údajů shromážděných týmem vědců z projektu Intersucho je současná suchá epizoda, kterou Česko prochází od roku 2015 nejhorší za posledních 500 let. Ministerstvo životního prostředí uvádí, že loni podpořilo přes 4600 projektů na boj se suchem za více než 2 miliardy korun. Letos už má otevřené výzvy pro další projekty za 2,5 miliardy korun a o dalších třech a půl miliardách jedná s ministerstvem financí. Pokud do boje se suchem plyne tolik miliard, kde je voda? Mluvit o tom budu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, dobrý den.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/
Krásný podvečer vám i posluchačům.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
A mým druhým hostem je také Daniel Pitek soukromý zemědělec a lesní hospodář, dobrý den.

Daniel PITEK, soukromý zemědělec
Také dobrý den vám i posluchačům.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Pane ministře, na jaké konkrétní projekty by měly směřovat ty 3,5 miliardy, které chcete vyjednat u ministryně Schillerové?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/
My máme dneska otevřeno už jako reálně 2,5 miliardy korun výzev, které jsou připraveny a my těch 3,5 miliardy, o kterých jednáme, tak bychom rádi umístili vlastně rovnoměrně do všech. To znamená posílit těch 2,5 miliard, které dneska máme a které budou směřovat do opatření, řekněme, které nebo přírodě blízkých opatření, jak udržet vodu v krajině. To znamená jenom minulý rok jsme udělali několik set takových opatření. Letos už dalších 300 jsem podepsal. To, znamená...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
To jest.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/
Mokřady, tůně, menší vodní prvky, lužní lesy, revitalizace vodních toků. Další peníze by měli jít do deště, takzvané velké dešťovky. To je projekt na zadržení dešťové vody, který znají asi naši posluchači v té spíš menší, to je taková menší dešťovka, kterou děláme pro občany. To znamená zadržení dešťové vody třeba na zahradě na a její využití a my podobnou dešťovku máme i pro obce nebo pro školy a další prostě úřady. To znamená, jak zadržet ve velkém dešťovou vodu, například vyměnit nepropustné povrchy za propustné. Potom tu vodu jímat, místo, aby odtekla do kanalizace.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Děkuji vám pane ministře, za ty konkrétní projekty. Já jenom se zeptám pana Pitka.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/
Zdroje pitné vody.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Ano, zdroj pitné vody.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/
Děláme stovky zdroje pitné vody pro obce každý rok a tím vlastně za poslední rok a půl jsme udělali 450 obcí, které zásobujeme právě novými zdroji pitné vody.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Děkuji. Tak, když to tak sečtu tak ministerstvo chce jen pro letošek poslat na boj se suchem až 6 miliard korun. Pane Pitku, pan ministr vyjmenoval ty konkrétní projekty, které jsou z toho financovány. Tak jsou efektivní?

Daniel PITEK, soukromý zemědělec
Víte projekt Dešťovka to je něco, když to přirovnám jako, kdybyste šel s pistolí proti tanku. To nám proti suchu prostě není schopný pomoct. Já tady teďka sedím na louce naproti Milešovice a je tady pěticentimetrové porost trávy. Ta louka je vyschlá je bez obvyklé vody, kterou vždycky ty louky tady měli, je bez vláhy. Ta tráva vůbec neroste. A je to prostě klimatickou změnou. Sucho je zásadní projev klimatické změny, který dneska zažíváme a ty změny jsou tak ohromné je už dneska začínají rozpadat ekosystémy a 6 miliard korun, které my dáme do nějakých dílčích projektů tak nám nepomůže o to, co se kolem nás děje. Naproti, když se podívám na kopce, přestože tady máme většinou listnatý les ve středohoří, tak třeba kde je smrk, kde je modřín tak to všechno usychá. A není to nedostatečnou péčí lesníků. Je to tím, že sucho a ty stromy to nezvládnou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
A jak tedy efektivněji proti tomu suchu bojovat?

Daniel PITEK, soukromý zemědělec
Jsou 2 roviny. Jedna rovina je ta, že my jsme přestali pouštět emise skleníkových plynů v takovém množství jaké vypouštíme. A druhá věc je samozřejmě adaptace krajiny, čemuž samozřejmě těch 6 miliard korun pomůže, ale je to hrozně málo. My tu krajinu musíme změnit úplně. Musíme hlavně v zemědělském vlastně hospodaření. Já vím, že do zemědělství jde ročně 30 miliard korun. Tak velká část těch peněz může být právě použita na změny v té krajině a my nejsme schopni prosadit v zákonech, jako je vodní zákon, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o lesích a další zákony, které se týkají krajiny a půdy takové legislativní změny, aby se v té krajině s tou vodou začalo spořit tak, aby byla schopna vzdorovat právě té klimatické krizi a tomu suchu a všem těm projevům, které s tím souvisejí. A druhá věc, která je tak je potřeba velice výrazně snížit emise oxidu uhličitého, a to tato vláda v žádném případě neudělala, protože jestliže se prolomily limity na těžbu hnědého uhlí, jestliže Počerady elektrárna, která produkuje oxidu uhličitého stejně jako všechny nákladní automobily v České republice byla ČEZem za posvěcení státu prodána do soukromé firmy panu Tykačovi, který dál bude provozovat, dál tam prostě emise skleníkových plynů budou. Jestliže Chvaletice elektrárna dostane výjimku. A jestliže stále naši energetiku stavíme na fosilních palivech a ne na obnovitelných zdrojích, tak se prostě s tím /nesrozumitelné/ nepopereme. Bohužel.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Děkuji pane Pitku. Nechám reagovat pana ministra, protože tady byla řeč právě o tom, jak je třeba změnit hospodaření, aby se velké lány změnila na malá pole, aby zemědělci pěstovali více hospodářských zvířat, aby se vytvořila pestrá krajin.A já rozumím pane ministře, že řada věcí spadá do ministr zemědělství, ale třeba právě protierozní vyhláška, vodní zákon, na čem jste...

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/
Já, ale podívejte. Mě stejně nedá, abych zareagoval. Pana Pitka, srdečně zdravím, my se samozřejmě známe. Na té louce...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Samozřejmě emise CO2 tak to je...

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/
My jsme seděli spolu, ale prosím buďme, buďme trošku v tomhle tom, řekněme, realističtí. Já vás teďka trošku uvedu do problematiky emisí CO2. Troufám si říct, že o tom poměrně hodně. I kdybychom dneska celá Evropa přestaly svítit, topit a pálit jakákoliv, jakékoliv nebo a vůbec se nebavím o České republice ale celá Evropa. A nepřidala se k nám Čína, Indie, Spojené státy, a tak dále tak vážení, včetně pana Pitka ale, vážení posluchači, tak změna atmosféry má tak obrovskou setrvačnost, že ty změny se nám projeví až za desítky let. To znamená pokud dneska bychom řekli, že prostě budeme řešit jenom emise CO2, tak prostě si řekněme si počkáme 10, 20, 30 let.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Promiňte pan Pitek mluvil o obou těch nohách /nesrozumitelné/.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/
Já vím, ale já chci tohle to prostě říct, že tohle to je spíš, řekněme, nějaká politická proklamace. Samozřejmě snižovat emise důležité. To je takzvaná indikace, ale ta adaptace je daleko důležitější, a my těm lidem teď nemůžeme říci jen, my budeme snižovat emise, protože z toho se nenapijou, z toho nebudou mít vodu. Já souhlasím s panem Pitkem, že 80, 90 let zpátky se cíleně odváděla voda z krajiny. Ta krajina prostě na to skutečně dneska není adaptovaná a my na tom prostě velmi usilovně pracujeme. Já teď nechci mluvit za ministerstvo zemědělství, jsem ministr životního prostředí. Já dělám každý rok z našeho resortu tisíce projektů, jak navrátit vodu do krajiny. Koneckonců, jestli se nemýlím možná i pan Pitek čerpá už nějaké naše projekty na tůně, a tak dále.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
No to vám asi pan Pitek.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/
Má skvělé projekty jo, určitě prostě. Dělá to dobře, ale nepoužívejme argumenty typu, že zachráním teď, když přestaneme, přestaneme emitovat CO2.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Pokud jsem tomu správně rozuměla, promiňte pane ministře, tak takhle přesně to pan Pitek neformuloval. On jenom říkal, že zkrátka by to mělo jít ruku v ruce. A já se ptám právě ještě na tu protierozní vyhlášku i vodní zákon. Takové trvalky, které stále nejsou, a právě proto...

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/
Ne nemáme dobré informace. Vodní zákon se zemědělci nesouvisí vůbec. Vodní zákon nesouvisí zdražování takzvanou suchou hlavu, jasně, ale ten existuje. Je ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně a bude účinný a platný od 1. ledna 2021. Předkládá ho ministerstvo zemědělství. My jsme spolupředkladatel a opravdu je velmi důležitý. Souhlasím, ale teď prostě.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Ano byl v tom legislativním procesu opravdu dost dlouho a ta protierozní vyhláška?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/
Zase, my jsme si na něm, my jsme se na něm prostě spolupodíleli, ale ten zákon je projednáván, určitě přinese prostě jednoznačně efekt z hlediska řízení toho sucha z pohledu státu. Ale hlavní je a pan Pitek to řekl. Nám neprší žádné opatření ani adaptační ve finále nepomůže pokud tam skutečně chybí, a to nám za 6 let chybí více jak 1000 l na metr čtverečních srážek. Neporučíme větru, dešti. Nemáme okamžitá prostě, řekněme, řešení, která nás zachrání ve chvíli, kdy skutečně srážky nepadají. My musíme teď dělat krizové scénáře, abychom lidem zajistily především pitnou vodu. Ta klimatická změna jde strašně rychle a já souhlasím, že musíme dělat ty opatření na to, na snižování emisí CO2 ale rovnou říkám, že i kdybychom se dneska přetrhly tak my tu atmosféru při její setrvačností nezměníme ani v letech možná v horizontu desítek let.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
To jste nám řekl ano pane ministře. Já jen teď se zeptám pana Pitka, protože on, kromě toho tedy, že je soukromý zemědělec a lesní hospodář je také ekolog, takže se opravdu při svém, při své práci stará o to, jak navrátit vodu do krajiny. Tak pane Pitku, jak vám vlastně třeba různá vládní opatření dotace, projekty v tom pomáhají?

Daniel PITEK, soukromý zemědělec
No já jsem, já jsem, já bych ještě rád doplnil pana ministra. Samozřejmě také zdravým. A já jsem právě říkal to, že adaptace krajiny je velice důležitá. Já se tím zabývám dlouhé roky a myslím si, že velice úspěšně a že vlastně ta krajina, kde my hospodaříme tak ten ráz má takový, že vlastně tu vodu zadržet úplně v nejvyšší možné míře, která je možná.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
A pomohly vám k tomu podmínky i stanovené třeba ministerstvem životního prostředí?

Daniel PITEK, soukromý zemědělec
My třeba teďka máme jeden projekt na tůně, který by jsme chtěli zrealizovat. My jsme už udělali nějakých 40 tůní kolem Milešovky, ty jsme dělali všechny za své peníze bez jakékoliv podpory a teď vlastně ten projekt, který řešíme, tak ho řešíme skoro 3 roky. Je to legislativně nebo je to administrativně hodně náročný, musím tedy říct. Není to, není to samozřejmě asi problém pana ministra ale prostě taková situace je, že to trvá hrozně dlouho. Já se bohužel ty jednotlivý podpory, který jsou, tak nejsou prostě vcelku a ta změna vlastně v té krajině, když se teda budeme držet té adaptace, necháme tu metigaci bokem. Já tvrdím, že adaptace bez indikace nám nepomůže. Už součástí /nesrozumitelné/.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Pánové, vidím, že je to velmi podnětná debata, ale my se bohužel chýlíme k závěru našeho rozhovoru.

Daniel PITEK, soukromý zemědělec
Já bych, jestli můžu jenom dopovědět jednu věc.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Jednou větou.

Daniel PITEK, soukromý zemědělec
I ta adaptace, bohužel v provedení naší země, našeho státu velice silně pokulhává, musí mnohem rychlejší. Jo, jak mitigrace tak adaptace, obě 2 věci. A obě dvě věci /nesrozumitelné/.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Daniel Pitek soukromý zemědělec a lesní hospodář, ekolog. Děkuji vám, na shledanou.

Daniel PITEK, soukromý zemědělec
Taky děkuju. Mějte se a hezký večer a snad v lepší čas.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
Za účast v debatě děkuji také ministr životního prostředí za hnutí ANO Richardu Brabcovi. Na shledanou.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/
Také děkuju a nezůstaneme na suchu, nebojte. Na shledanou.

 

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ!

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ!

Lesnictví

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ! Zodpovězte správně otázky v soutěžním formuláři a budete zařazeni do slosování o spoustu zajímavých cen.Soutěžit můžete od 1. 7. do...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Vláda schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR

Vláda schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR

Lesnictví

Na podporu lesního hospodářství by měl stát od příštího roku přispívat o 2,5 miliardy korun více než letos, kdy je to 1,15 miliardy korun. Peníze...

MZe: listnáčů se v roce 2019 vysadilo třikrát více než smrku

MZe: listnáčů se v roce 2019 vysadilo třikrát více než smrku

Lesnictví

Loni vysázeli lesníci v českých lesích rekordních 111,6 milionů listnáčů, zatímco smrků bylo 36,1 milionů sazenic (v roce 2018 bylo vysázeno 74 milionů listnáčů a...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR DECATHLON

Naše další weby