Přihlásit

Memorandum je třeba respektovat (Lesnická práce 1/2008)

novak_jiri.jpg

Rozhovor s Jiřím Novákem - generálním ředitelem LČR

Jiří Novák se stal ředitelem státního podniku Lesy ČR po vítězství ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnilo 18 kandidátů. Komisi zaujal vizí štíhlého decentralizovaného státního podniku, který dokáže využívat unijní prostředky. I když je budoucnost podniku Lesy ČR do roku 2010 v mnoha ohledech dána memorandem mezi KLDS a MZe, přesto čeká na Jiřího Nováka mnoho těžkých úkolů, ať už se jedná o sestavení silného managementu, započetí lesnických prací pro rok 2008 nebo uklidnění napjatých vztahů mezi lesnickými firmami a státním podnikem.

Jiřího Nováka jsme se zeptali na jeho názory k základním otázkám českého lesnictví, vize o budoucnosti fungování podniku LČR i na aktuální stav výběrových řízení na lesnické práce na období 2008–2010.

- Proč jste se rozhodl kandidovat na post ředitele LČR? Nemáte po nezdarech svých předchůdců z této funkce obavy?
Rozhodl jsem se, protože bylo vypsáno výběrové řízení. Profesí jsem lesník a post generálního ředitele LČR je tím nejvyšším možným pracovním postupem v oboru.
Z výkonu této fu
nkce mám velké obavy a neznám člověka, který by měl takové sebevědomí, aby řekl, že bude na výkon této funkce od počátku stačit.

- Vaše koncepce byla z osmnácti hodnocených z pohledu výběrové komise ministerstva zemědělství tou nejlepší. Představte prosím její hlavní body.
Kladu důraz na to, aby státní podnik svým způsobem zveleboval veřejný zájem, aby byly plněny i mimoprodukční funkce lesa, nejenom funkce hospodářská. Chci najít jinou formu zdrojů na zlepšení hospodářského výsledku v rámci podniku LČR.
Druhým důležitým bodem koncepce je zeštíhlení ústředního orgánu se sídlem v Hradci Králové, kompetence by částečně měly být přeneseny na KI.
Třetí důležitou otázkou je vlastní návrh budoucích řešení v případných výběrových řízeních. Domnívám, že není správné ani logické vypisovat výběrová řízení na celé území republiky v jednom roce, protože LČR se potom dostávají do krizových situací jako v současnosti. Výběrová řízení by měla probíhat v určitých časových horizontech tak, aby na sebe navazovala (např. délka 1, 3, 5 let). Dalším krokem by mělo být ponechání určitého objemu zakázky pro potřeby aukcí tak, aby neúspěšný uchazeč z prvního kola měl možnost získat alespoň určitý objem zakázek.
Dalším prvkem je ponechání určité volnosti lesním správám, aby mohly využít prvku místní zaměstnanosti - malého místního podnikatele nebo živnostníka, který některé činnosti dokáže provést v nižších nákladech než firma, která vyhraje výběrové řízení a někdy třeba pochází z druhé části republiky.

- Máte již jasno o obsazení pozic ve vedení podniku?
Část managementu u LČR zůstává. Ředitelem správního úseku je Svatopluk Sýkora, ekonomickým ředitelem Zdeněk Sýkora, obchodním ředitelem se od 1. ledna stane Bedřich Foukal. V této chvíli není ještě jasno o pozici výrobně technického ředitele, Vladimír Dolejský rezignoval na pozici výrobně technického ředitele a ukončil pracovní poměr dohodou k 31. 12. 2007.

- Jaký je aktuální stav výběrových řízení na střednědobou zakázku?
Z celkových 257 zakázek je k dnešnímu dni připraveno k podpisu 101 smluv, z toho 65 na lokalitě OM, 36 na lokalitě P. Velká část střednědobé zakázky z lokality P je v současné době na ÚOHS, kde se očekává její navrácení v průběhu měsíce ledna. Předpokládáme, že lokalita OM by měla být v průběhu ledna podepsána takřka kompletně nebo bude připravena k podpisu smluv mezi dodavateli prací. Část lokality P bude muset projít nějakým náhradním režimem, to je opce nebo nějaká forma aukce tak, aby byla zaručena kontinuita výroby pro dřevozpracující průmysl. Případné opce nebo aukce se nedotknou objemu a předmětu střednědobé zakázky, aby střednědobá zakázka nemohla být zpochybněna. Podnik jednoznačně deklaruje, že naplní soutěž, jestliže projde ÚOHS.

Děkuji za rozhovor (20. 12. 2007), Jan Příhoda

(Celý rozhovor naleznete v Lesnické práci 1/2008). 


Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Vláda schválila koncepci státní lesnické politiky do roku 2035

Vláda schválila koncepci státní lesnické politiky do roku 2035

Lesnictví

Koncepci státní lesnické politiky, tedy základní strategii lesnictví, která bude reagovat na aktuální stav a situaci v lesích, dnes schválila vláda. Materiál se věnuje nejen...

Josef Vojáček: Jen blázen se nepoučí z chyb

Josef Vojáček: Jen blázen se nepoučí z chyb

Lesnictví

Jaký je aktuální rozsah kalamity u Lesů České republiky, jaká bude strategie ochrany lesa v letošním roce nebo jak bude vypadat lesnické i ekonomické hospodaření...

Komora soukromých lesů SVOL požaduje více financí do lesů

Komora soukromých lesů SVOL požaduje více financí do lesů

Lesnictví

16. valná hromada Komory soukromých lesů SVOL, která se konala ve čtvrtek 13. února 2020 v Jihlavě, znovu otevřela aktuální témata, která z pohledu soukromých...

CZECH FOREST zveřejnil prognózu vývoje lesnicko-dřevařského sektoru

CZECH FOREST zveřejnil prognózu vývoje lesnicko-dřevařského sektoru

Lesnictví

Členové CZECH FOREST think tank zveřejnili prognózu vývoje lesnicko-dřevařského sektoru od roku 2020. Pokud bude pokračovat trend posledních let, bude podle této prognózy v roce...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby