Přihlásit

Mechem, lišejníky a žížalami proti povodním (Šumperský a Jesenický deník)

Podtitulek: V říjnu se uskutečnila v osadě Rejvíz v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky konference pořádaná Hnutím DUHA
Autor: Martin Míček
Rubrika: Šumpersko a Jesenicko / čtenář - reportér


Akce byla shrnutím projektu zaměřeného na význam lesního hospodaření pro retenci vody v krajině. Za spolupráce a podpory německé nadace DBU a Technické univerzity Drážďany byl proveden výzkum a vyhodnocení vlivu hospodaření v horských povodích CHKO Jeseníky na příkladu povodí Černé Opavy. Zejména proto, že jeden z jejích hlavních pramenů leží v Rejvízu, byla tato nejvýše položená osada ve Slezsku vybrána za místo jednání.

Toho se vedle zástupců Lesů ČR, odborníků z výzkumných ústavů, univerzit a specializovaných firem zúčastnili také zástupci Správy CHKO Jeseníky a Hnutí Brontosaurus, Sojky a Potůčku. Ve studii byla publikována řada zajímavých údajů. Většina potvrdila očekávání ochránců přírody i lesníků: pro schopnost lesnaté krajiny zachycovat vodu mají rozhodující roli smíšené vícepatrové lesní porosty, živá a humusem bohatá půda i přirozená koryta a nivy drobných říček a potoků. Odpovídající druhová skladba lesů je nenahraditelná pro schopnost horské krajiny vázat srážkovou vodu i pro doplňování zásob podzemní vody a minimalizaci eroze, ale i pro zachování přirozeného charakteru vodních toků. Významné je ponechání dostatku dřeva v lesích. Tlející dřevo totiž zachytí velké množství srážek. Tlející kmeny a pařezy jsou zdrojem kvalitního humusu i prostředím pro život hub a půdních organismů. Houby zachycují vodu i živiny a chrání podzemní vody před znečištěním. Půdní živočichové, včetně žížal, se za vlhka ve zdravé půdě stále přemísťují, a tím zvyšují schopnost zadržovat vodu.

Jeden kilogram humusu dokáže zadržet až tři kilogramy vody. Hluboce kořenící starší stromy mají obrovský význam nejen pro schopnost lesa vodu zadržovat, ale také pro obnovu podzemních rezervoárů vod. Nejúčinnější jsou smíšené porosty s převahou buku a javoru ve stáří od 120 do 150 let - zadrží až 250mmsrážek. Byl potvrzen také význam mechů a lišejníků. Jeden centimetr čtvereční mechu zadrží až 108 gramů vody. Porost 200 kg mechů a lišejníků na jediné staré jedli dokáže zadržet až dva metráky vody. Byly potvrzeny vysoce negativní vlivy holosečí - ty schopnost půdy zachycovat vodu snižují po dobu dalších 80 let. Za kritickou hranici je odborníky považováno 30 procent pokryvnosti půdy lesem - jinak dochází k erozi, ochuzování a degradaci zbylé půdy. Jako východisko pro zvýšení protipovodňové ochrany bylo vyhodnoceno také omezení těžké mechanizace a ochrana břehových porostů horských potoků a řek. Letošní zářijové deště spolu s rychlým vzestupem hladin řek nám dokázaly, že naše lesy a řeky v pořádku nejsou. A co můžete udělat vy? Až uvidíte žížalu zoufale se plazící po krajnici, zachraňte ji. Třeba vám jednou se svými kolegyněmi zachrání dům před povodní.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Vláda schválila koncepci státní lesnické politiky do roku 2035

Vláda schválila koncepci státní lesnické politiky do roku 2035

Lesnictví

Koncepci státní lesnické politiky, tedy základní strategii lesnictví, která bude reagovat na aktuální stav a situaci v lesích, dnes schválila vláda. Materiál se věnuje nejen...

Josef Vojáček: Jen blázen se nepoučí z chyb

Josef Vojáček: Jen blázen se nepoučí z chyb

Lesnictví

Jaký je aktuální rozsah kalamity u Lesů České republiky, jaká bude strategie ochrany lesa v letošním roce nebo jak bude vypadat lesnické i ekonomické hospodaření...

Komora soukromých lesů SVOL požaduje více financí do lesů

Komora soukromých lesů SVOL požaduje více financí do lesů

Lesnictví

16. valná hromada Komory soukromých lesů SVOL, která se konala ve čtvrtek 13. února 2020 v Jihlavě, znovu otevřela aktuální témata, která z pohledu soukromých...

CZECH FOREST zveřejnil prognózu vývoje lesnicko-dřevařského sektoru

CZECH FOREST zveřejnil prognózu vývoje lesnicko-dřevařského sektoru

Lesnictví

Členové CZECH FOREST think tank zveřejnili prognózu vývoje lesnicko-dřevařského sektoru od roku 2020. Pokud bude pokračovat trend posledních let, bude podle této prognózy v roce...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby