Přihlásit

Martan: o Šumavě a Boubínu v ČT konečně bez ideologie (Komunita pro duchovní rozvoj, o. p. s.)

„Zelené plíce“ je název nového filmu režisérů Karla Svobody a Lucie Čepcové, který měl premiéru 22. listopadu 2020 v České televizi. Diváci konečně viděli racionální pohled na kauzu Šumava a Boubín. Po 23 letech totalitně-divočinových agitek „Nedej se“ od tvůrce Bezoušky a dalších, byl v ČT umožněn také jiný pohled.

Za tuto dobu došlo k radikální změně rozsáhlého území za použití násilí a znevažování práce našich předchůdců v lesnictví. Z kulturní krajiny Šumavy - která živila tamní obyvatele - se stala zdivočelá krajina. Uschly tam lesy v pásmu 42 km dlouhém při státní hranici, došlo k socio-ekonomickým změnám, které způsobily vylidnění Šumavy. Vznikla ideologie environmentalismu a její odnož ideologie divočiny. Ta měla stoupence v různých hnutích s totalitními prvky a v nevládních neziskových organizacích (NNO).

Česká televize se jistě snažila o nestranné a vyvážené zpravodajství, ale redaktoři často nezapřeli své osobní sympatie k divočině a nezasahování do přírody. Takový postoj patří do kategorie „liberální levice“, vyskytující se napříč všech současných parlamentních stran.

Obecně je zřejmé, že Česká televize preferuje ekologické NNO a dělá to dlouhodobě i ve sporech o ochranu přírody v NP Šumava. V historii parku došlo k mnoha vypjatým sporům ekologických aktivistů a jejich blokád kácení stromů napadených kůrovcem. Mezi ty nejznámější patřily blokády Trojmezenského pralesa r. 1998, pralesa na Pramenech Vltavy r. 2000, lesy Na Ztraceném r. 2011. Tyto a další obdobné akce byly vždy atraktivními tématy pro Českou televizi. Šlo zde nejen o emoce, ale i o lidská práva, ohrožení života, policisty a jejich zasahování proti demonstrantům.

Televize přenášela detaily o agresivitě policie vůči blokádistům a pokud-možno je zveličovala. Výsledkem takových zpravodajství bylo ovlivnění rozhodnutí orgánů státní správy pro nevydání či zrušení výjimky na ochranu lesa zasahováním. V důsledku ne-zasahování uschlo či bylo nuceně vykáceno 58 % státních lesů ve správě NP Šumava.

Historicky lze vysledovat, že pořady Čt v kauze NP Šumava byly převážně postaveny tak, že výsledný dojem a fakta vyzněly ve prospěch fanatických eko-aktivistů a ideologicky nadšených vědců - a nikoliv domorodých obyvatel, obcí, turistů, lesníků a racionálních vědců. Vysílané pořady byly téměř výhradně stavěny na vědeckých poznatcích ideologicky nadšených ekologů a biologů - a ne lesnických odborníků a vědců. Obdobně vyznělo i každoroční zastoupení téma Šumavy v pořadu "Nedej se"; poslední takové se vysílaly 13. 9. 2020 s názvy Boubínský prales na odpis a Paměť pralesa.

Tyto vysoce sledované pořady nesporně přispěly ke vzniku generačního problému, kdy krajina přestává být vnímána jako živitelka a člověk - hospodář - je někdo, kdo ničí přírodu. Tato propagace nemálo přispěla k odporu veřejnosti k lesnictví a dřevoprodukci lesů. Vystudovaný lesník je negativní postavou a ochranář přírody je pozitivní ve veřejném mínění.

Dvacetiletá kauza Šumava je příkladem toho, že produkce České televize má obrovskou moc, která dokáže prezentovat ideologicky motivovanou menšinu, jako nadřazenou sílu racionálního a demokratického rozhodování. Neúměrná mediální podpora dává hnutím a občanským uskupením váhu, která je schopná oslabit demokratickou moc a většinu. Proto jsem názoru, že veřejnoprávní ČT má být pod intenzivnější kontrolou. Když kontrola volenými politiky není možná, tak by to měl dělat onen volič politiků. Je povzbuzující, když nyní slyšíme o revoluci v ČT: Lipovská, Xaver, prezident Zeman - to je dobrý signál pro lesy Šumavy.

Petr Martan, TZ Komunita pro duchovní rozvoj, o. p. s.

 

Komentáře   

+1 # cvonza 2021-01-06 10:17
ŠUMAVA - je vítězství lidské arogance , ztráta zdraveho rozumu ,bez ohledu na les , zásobu vody a klima . VŠE nej do nového roku ,, at vítězí zdravý rozum , NE arogance .
+21 # Lakatoš 2020-11-27 07:30
Za sebe mohu říci, že se neztotožnuji ani s přístupem Duhy, ani se skupinou kolem pana Martana. Duha mě kontaktovala, že se zajímá o lidi se zkušenostmi z pěstování lesa blízkého přírodě. Předal jsem jí řadu informací, tyto byly použity a některé z nich po částečném překroucení prezentovány jako jejich vlastní. Poté byla komunikace Duhou zredukována na žádosti o zasílání finančních příspěvků. Pan Skalík, vedoucí lesního programu hnutí, je spíše kariérním manažerem, který lesnické problematice nerozumí a používá ji především jako výtah ke své další kariéře. Hnutí sdružené kolem pana Martana jde o udržení lesnictví v podobě, jakou jsme znali v sedmdesátých letech. Velké lány smrku ve věkových třídách, odbyt lesních školek orientovaných na smrk, zachování a prosperita takto navázaných pil, i lesnický výzkum podporovaný tímto směrem. Zase ničení dalších zbytků bučin i s nálety, opět všude možně převažující výsadba smrku s modřínem, jak trefně psal tuším kolega rys, to vše pod heslem zachování zaměstnanosti, tradic. O jedli nemluvě. Myšlenka bezplatných povinných brigád je až nebezpečná, přece i za socialismu jsme jako mladí na chmelu dostávali zaplaceno, a ne špatně, odpovídalo to v přepočtu skoro průměrnému platu. Tímto mladým lesy zprotivíme a to doufám nechceme. Chtěl bych také říci, že toto umělé vykopávání příkopů nikomu nepomáhá, necítím lesnictví rozpolcené na černou a bílou, dobrou a zlou stranu, jak prezentují Skalík nebo Martan. Kdo potřebuje oponenta jen někam přiřadit a tím zesměšnit, ukazuje, že sám nemá co říci. Potřebujeme zanícené nadšence, kteří naslouchají argumentům kohokoliv, jsou-li rozumnými a prospějí-li lesu, ne podle toho, z jakého hnutí či strany je jejich nositel. Potřebujeme-li už soudit nositele myšlenek, pak podle díla, jež za nimi stojí.
0 # cvonza 2021-01-06 10:24
Cituji Lakatoš:
Za sebe mohu říci, že se neztotožnuji ani s přístupem Duhy, ani se skupinou kolem pana Martana. Duha mě kontaktovala, že se zajímá o lidi se zkušenostmi z pěstování lesa blízkého přírodě. Předal jsem jí řadu informací, tyto byly použity a některé z nich po částečném překroucení prezentovány jako jejich vlastní. Poté byla komunikace Duhou zredukována na žádosti o zasílání finančních příspěvků. Pan Skalík, vedoucí lesního programu hnutí, je spíše kariérním manažerem, který lesnické problematice nerozumí a používá ji především jako výtah ke své další kariéře. Hnutí sdružené kolem pana Martana jde o udržení lesnictví v podobě, jakou jsme znali v sedmdesátých letech. Velké lány smrku ve věkových třídách, odbyt lesních školek orientovaných na smrk, zachování a prosperita takto navázaných pil, i lesnický výzkum podporovaný tímto směrem. Zase ničení dalších zbytků bučin i s nálety, opět všude možně převažující výsadba smrku s modřínem, jak trefně psal tuším kolega rys, to vše pod heslem zachování zaměstnanosti, tradic. O jedli nemluvě. Myšlenka bezplatných povinných brigád je až nebezpečná, přece i za socialismu jsme jako mladí na chmelu dostávali zaplaceno, a ne špatně, odpovídalo to v přepočtu skoro průměrnému platu. Tímto mladým lesy zprotivíme a to doufám nechceme. Chtěl bych také říci, že toto umělé vykopávání příkopů nikomu nepomáhá, necítím lesnictví rozpolcené na černou a bílou, dobrou a zlou stranu, jak prezentují Skalík nebo Martan. Kdo potřebuje oponenta jen někam přiřadit a tím zesměšnit, ukazuje, že sám nemá co říci. Potřebujeme zanícené nadšence, kteří naslouchají argumentům kohokoliv, jsou-li rozumnými a prospějí-li lesu, ne podle toho, z jakého hnutí či strany je jejich nositel. Potřebujeme-li už soudit nositele myšlenek, pak podle díla, jež za nimi stojí.

Potřebujeme les -vodu , stín a dobré klima ,,NE rozpálenou suchou holinu a hlavně bez Arogance vzhůru za zdr selskym rozumem = v lese je les nebo má býti.
+11 # Lakatoš 2021-01-07 11:58
Pane cvonzo, jako dozajista každý lesník s Vámi souhlasím, že potřebujeme zdravý a tedy zelený les. Obávám se jen, že Vaše a mé představy, jak takového lesa dosáhnout, se rozcházejí. Právě před pár dny jsem procházel smrkové kultury, kde jsme v roce 1995 těžili brouka, bylo toho tehdy skoro osm hektarů. Nesehnali jsme tehdy osázení než smrk a trochu jedle, tak se tam udělala jedna jd oplocenka, spálil klest a všechno šlo jinak do sm. Únor vytěženo, duben osázeno. Stanoviště střední poloha, typologicky svěží buk. Dnes tam ta jedle hezky roste, odplocovali jsme 2006, ale smrk je bída. Zase to žere brouk, už jsme dali třetinu pryč a zbytek půjde brzo také, po 20 letech. Žloutlo to už jako desetileté, brouk to dorazil. Smrk se nedostal kořeny do hloubky a také bylo sucho. Jak vyčerpal surový humus, začalo to s ním jít z kopce. Nechali jsme i analyzovat půdu, má to pH 3,5, hořčík ani třetinu toho, co tam má být, dusík jen kyselý. Je to jedový koktejl a ne půda, přitom máme historické knihy, že tam za před 150 lety těžili tříkubíkové buky a museli vysekávat nálet, když to chtěla vrchnost převést na smrk. Takže o čem píšu, udělaly dvě generace smrku, pane cvonzo a to nejsme nikde na rašelině. A srážky máme taky nadprůměrné, roční průměr 800 mm i více.
Chci říct, že tak, jak se to dělalo doposud, už pracovat nemůžeme, jestli chceme opravdu i do budoucna ten zelený a živý les. Teplota zřejmě dále poroste, ale i půdy po smrku jsou jalové, pár let vyprahlé, pak trochu zaprší a z čeho mohly růst stromky, se smyje. Nemá to jiné řešení, podle mého názoru, než radikální ústup od holosečí, radikální změnu druhové skladby, ten Dauerwald, jak razí Němci. Rozepsal bych se více, omlouvám se, pracovní povinnosti mi nedovolí.
Jak jsem psal o tom hnutí DUHA. Všichni kolegové si to zdaleka neuvědomují, ale pokud nezačneme my lesníci pracovat úplně jinak, tak se stáváme, nechtěně a proti své vůli, jejich hlavními a nezamýšlenými spojenci. Pasečné hospodaření je to, co zničilo většinu jedle a co zničí i dnešní lesnictví, neprovedeme-li změnu. Nebude nám nasloucháno, bude nasloucháno jiným. Uvědomme si, že holiny do středoevropského lesa nepatří, jsou jen naším výmyslem, abychom zvýšili své zisky, ale i to jen krátkodobě. V třetím obmýtí jsme s holinami už v čisté ztrátě, i na živných či svěžích stanovištích. Zvěř pak dílo zkázy dokoná.
Lesu zdar
+2 # Starý 2021-01-08 12:42
Pane Lakatoš, popisujete běžný problém, ale nelze ani p. Cvonzupodcenit, jelikož v některých místech se děje to co říkáte, ale na Šumavě jde i o to, že za obrovské peníze nás všech - daňových poplatníků se investuje, ale do čeho....? Když opět bez přičinění odpovědných zde znovu roste SM a peníze, ty se míjí účinkem a nejsou to malé částky.
Dnes už by za roky NP zde měli, tak jak říkáte šumět jedlové lesy a kde je ta realita?
No a tu zde definuje p. Cvonza.
Řekl bych, že každý máte svůj díl pravdy na jistých částech, ale celek se řítí jinam....a tak vám oběma fandím:-)
+8 # Přemek 2020-11-26 15:01
Film "Zelené plíce" stojí za shlédnutí,tam se v plné nahotě ukázal její ředitel,který vypadá jak houmlesák,kde na kameru tvrdí,že na holině s pár suchými stromy je stejné mikroklima jako ve vzrostlém lese!A ve starším pořadu Nedej se,tvrdí jeho náměstek Kozel(zahradníkem),ž e harvestory jsou v NP lepší než koně,protože mají ostré podkovy a škodí více než harvestory,které se v NP prohánějí všude(hmotnost 20 a více tun)a zůstaví po nich totálně zničené porosty a linky s hlubokými kolejemi.Co je to za NP,který žije z těžby dřeva!Na druhé straně omezuje vstup turistům a cyklistům.Co tam se dělo a děje-převážení lapáků nákl.auty z jednotlivých správ na druhou,experimenty s postřikem plísní na brouka,výsledek nula,ponechání luk zarůst nál.dřevinami,pozděj i dotace na jejich odstranění(kvůli tetřívkovi)a jiné nesmysly,které nás stojí velké peníze a výsledkem jsou zbytečně(úmyslně) rozvrácené porosty nenáviděného smrku na obrovských plochách aby nám pak sdělil NP,že se zmlazuje ten nenáviděný smrk!
+7 # Máchal 2020-11-27 08:44
Nechci někomu za každou cenu dělat advokáta, ale nedá mi to. Nevšiml jsem si, že by někdo v jádrových zónách v 7.-8. LVS nenáviděl smrk, to je přece úplný nesmysl a nic jiného než univerzální nálepka na ochranáře, kteří tak otravně brojí proti smrkovým kulturám v nižších polohách. Možná úplný laik a diletant, vkládat tohle do úst NP je mediálně vděčné, ale úplně zcestné.
S těmi harvestory to je také vtipné, zavzpomínejte když se tu HW technologie rozjížděla a prosazovala, kolik jsme toho vyslechli o měrném tlaku na jednotku plochy půdy, a od koho. Zas bude pravda někde uprostřed, já myslím že spíš záleží na terénu a na operátorovi, jak to pak vypadá. Kolik koní zpracovává kalamitu jinde? Na jednu stranu požadavek na plné vytěžení veškerého dříví, na druhou aby vše tahali koně. Ale zas jenom v NP, jasně :)
NP, který žije z těžby dřeva, je příspěvková organizace. Domnívám se, že je to docela dobrá věc, když si na sebe musí aspoň částečně vydělat hospodařením na svěřených pozemcích sami, když už máme ty zóny, kde se úmyslně hospodařit a někam to směřovat má. Nebo by bylo lepší celou organizaci zatáhnout jen z daní? To jen nejskalnější Duha a jim podobní by většinu plochy nechala z ideologických důvodů samovolnému vývoji (z ekonomického pohledu "ladem"), bez ohledu na stav porostů, následky či ekonomiku. Berme to s rozumem.
Plísně, louky atd. celkem souhlasím, ale s tím houmlesákem bych to zas tak nehrotil, aspoň si na nic nehraje. Máme v ČR na mnohem vlivnějších místech podstatně větší všiváky, ano vypadají upraveně a vystupují většinou uhlazeně (když jim v zápalu emocí něco neujede). Ono je líp poslouchat co říkají, a hlavně jak za nás rozhodují a jakým směrem se to všechno posouvá. Víte ono i třeba to s těmi "úmyslně rozvrácenými" porosty bylo trochu složitější a mělo to delší vývoj ještě před 90. lety.
+10 # Máchal 2020-11-26 09:00
Citace:
Tyto vysoce sledované pořady nesporně přispěly ke vzniku generačního problému, kdy krajina přestává být vnímána jako živitelka a člověk - hospodář - je někdo, kdo ničí přírodu.
Když sleduji způsob hospodaření v krajině v naší zemi, nemám opravdu pocit, že by narušené vnímání krajiny jako živitelky a člověka jako někoho, kdo jí plundruje a likviduje, měly na svědomí nějaké eko-zelené pořady. Spíš politika příslušných rezortů, zastydlé postupy normalizačních kádrů a hlavně k.......y nastavené zemědělské dotace. Agro-"envi" to určitě. Kdo nechodí se zavřenýma očima a vidí ty kvanta řepky, do které se musí neustále něco stříkat a kukuřice do bioplynek, během pár dní posekané (nebo zmulčované) veškeré luční porosty kvůli termínům dotací nebo vyřezané každé křovíčko, protože ho jinak poskytovatel dotace uvidí na leteckém snímku a odečte příslušnou částku (ne, skutečně zemědělci nejde o produkci sena), nevidí ďábla za tím, kdo na to poukáže, ale zamyslí se, jestli to tak opravdu je to správné co chceme.

Co se týká mediálního obrazu NP Šumava, ono to není zas tak černobílé. Myslím že v míře vytváření neustále přiživovaného mediálního a politického konfliktu si můžou duháči či pořad nedej se směle podat ruku právě s panem Martanem, Jirsou, a řadou dalších a žádný "generační problém" za tím není. Totalitně-ideologick á agitka celkem někdy na pořad Nedej se sedí, ale zdaleka ne jen na něj, zrovna články pana Martana jsou v poslední době v tomto oboru první liga.
-3 # Hroch 2020-11-24 19:30
Revoluce v Čt09 nebude.
Temné síly už kují pikle. A nejen proti paní Lipovské...
+3 # lesmistr 2020-12-23 11:59
Slečna Lipovská byla do Rady ČT navržená Českou biskupskou konferencí. A biskupové už se chytají za hlavu, co za ženu tam poslali. To je tak, když to hradní mluvčí nakukal při modlitbě ve Sv. Vítu panu kardinálovi. Ovšem nic proti tomu. Byla navržena, schválena a pracuje podle nařízení své šéfové.
+4 # Hroch 2020-12-29 20:35
Co to plácáte?
+5 # Přemek 2020-12-30 11:28
7 miliard, s kterými hospodaří ČT, platíme všichni formou poplatku(daně)a na ně jsou napojené různé skupiny spřízněných,kontrola účetnictví je tedy zcela normální věc.Nebo Vám přijde normální poskytovat ke kontrole faktury a smlouvy se začerněnými údaji,což vedení ČT normálně provádí a prováděla?Zjistěte si trochu fakta,než budete psát podobné nesmysly.Jste stejně objektivní jako ČT..

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Trubači Markazíni popřáli k výročí Lesnické práce

Trubači Markazíni popřáli k výročí Lesnické práce

Lesnictví

Video uvnitř článku! Ke 100. výročí časopisu Lesnická práce ve druhém ze série videí tentokrát svou zdravicí přispěli trubači Markazíni, kteří všem pro radost a zamyšlení nad...

Veletrhy SILVA REGINA, TECHAGRO a BIOMASA se přesouvají na rok 2022

Veletrhy SILVA REGINA, TECHAGRO a BIOMASA se přesouvají na rok 2022

Lesnictví

V důsledku nepříznivé epidemické situace a vládních opatření, která neumožňují realizaci plnohodnotného veletrhu, a přetrvávající nejistotě dalšího vývoje se vedení Veletrhů Brno a.s. dohodlo s...

Lesnické práci přejí: A. Pondělíčková a F. Morávek, M. Flora, J. Kozel, J. Mičánek, P. Gogola

Lesnické práci přejí: A. Pondělíčková a F. Morávek, M. Flora, J. Kozel…

Lesnictví

Video uvnitř článku! Časopis Lesnická práce vstoupil do roku 2021 svým 100. ročníkem. Redakce Lesnické práce požádala kolegyně a kolegy lesníky o videopřání k tomuto...

LČR připravily z úrody dřevin osivo pro vypěstování až 180 milionů sazenic

LČR připravily z úrody dřevin osivo pro vypěstování až 180 milionů sazenic

Lesnictví

Až 180 milionů sazenic lesních dřevin bude možné vypěstovat z plodů a semen lesních dřevin vytříděných, vyluštěných a uskladněných během loňského roku v Semenářském závodě...

Populární zprávy

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Lesnictví

Zobrazeno:6026

Letová aktivita kůrovců skončila, kalamita ale pokračuje. Podle vyjádření Lesů ČR je zvládnutí kalamity pro podnik prioritou. Postupně se to daří na Moravě, situace se...

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Lesnictví

Zobrazeno:4306

V posledních několika letech se v důsledku kůrovcové kalamity lesníci potýkají s bezprecedentním nárůstem holin a klimatická změna s sebou nese nutnost přechodu k pestřejším...

Podzimní Kůrovcová mapa byla aktualizována

Podzimní Kůrovcová mapa byla aktualizována

Lesnictví

Zobrazeno:4166

Na základě rozdílové analýzy satelitních snímků bylo detekováno cca 8 100 ha těžeb převážně jehličnatých porostů v období od července 2020 do září 2020, dále...

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesnictví

Zobrazeno:3495

Aktualizováno Lesy ČR uzavřely podpisem posledních čtyř smluv miliardový lesnický tendr. Vítězem pětimiliardového tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce a prodej dřeva...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby