Přihlásit

Lesy suchem trpí. Opatření se projeví po letech (Příbramský deník)

Příbramsko – Dlouhodobý nedostatek srážek a tropické teploty nepůsobí problémy jen lidem a zvěři. Ohroženy jsou také lesy. Problémem je nevhodná skladba druhů stromu v lesích, protože ve velké části lesních porostů převládají smrkové monokultury a to i na místech, kde pro ně nejsou vhodné podmínky, stromy pak nejsou v dobré kondici a jsou náchylné k napadení škůdci.
Problém zaznamenali lesníci už v minulých letech a v letošním roce se dále stupňuje. Výrazně se projevil na jaře při výsadbě nových porostů. Nyní už dochází k jejich prosychání.

Sazenice listnatých stromů mají často sluncem spálené vrcholky a pravděpodobně bude nutné je vyměnit.
Vlastníci a správci lesů zavádějí proti suchu opatření, ale ta se projeví nejdříve za sto let. Také následky letošního dlouhodobého sucha se na lesích odrazí až za delší čas. „Samozřejmě, že dlouhodobé sucho lesní prostředí ovlivnilo. Ekosystémy nejsou dlouhodobě přivyklé na tyto extrémní sucha. Na druhou stranu periodicky se tyto záležitosti v přírodě opakují, a ten samovolný vývoj se umí vyrovnat přirozeně i s velkými výkyvy. Některé druhy se přizpůsobí a přežijí to, některé druhy ztratí dominanci, nebo se úplně vytratí," uvedl lesník ze správy CHKO Křivoklátsko Pavel Moucha.

K tomu, jak sucho ovlivňuje příbramské městské lesy, se vyjádřil jejich ředitel František Chytka: „ Sucho ovlivňuje Městské lesy Příbram velice negativně, dochází k eskalaci problému s lýkožroutem smrkovým," připustil.

...dokončení ze str. 1 Následně k věci dodal: „Co se týče hospodaření a celkového hospodářského výsledku, tato situace negativně ovlivňuje zejména prodej dřeva." Ke kůrovci dodává, že městské lesy jsou z hlediska výskytu početního stavu ve druhém stupni, je tedy registrován jeho zvýšený stav. První stupeň je základní, pak zvýšený stav a třetí stupeň je kalamitní stav.
Upřesnil, že proč nejen příbramské městské lesy bojují s tolika problémy: „Pokračující sucho je celorepublikový problém, uvidíme i během dalších let, jakým směrem se to bude dál vyvíjet. Ve více jak 60 procentech je v městských lesích Příbram zastoupen smrk. A protože smrk má kořeny hodně mělko usazené, kvůli suchu kořeny vysychají, strom je oslaben, a následně napaden lýkožroutem smrkovým," vysvětlil.

Ke stavu lesních porostů se vyjádřil také ředitel společnosti ColloredoMannsfeld Michal Pernica. Společnost má ve svém vlastnictví mimo jiné lesy na brdských Hřebenech.

„Lesní porosty jsou ve stresu ze sucha, dochází k zasychání listů a tyto se barví do žluta a červena a opadávají jako na podzim. Problém bude i s bukvicemi a žaludy – nestačí dozrát a padají předčasně na zem, to znamená, že bude problém s osivem a nebude z čeho pěstovat listnaté sazenice. K suchu se přidává kůrovec, kterému toto klima vyhovuje," popsal Pernica situaci v lesích pod správou společnosti. A co se stane, pokud bude suchý podzim i letošní zima?

Lesníci se shodují, že to není snadné jednoznačně určit. „V lesních porostech dojde k odumírání stromů, lze to ale těžko předpovídat. Křivoklátsko je na tom oproti jiným oblastem dobře, a to hlavně díky mozaikové skladbě lesních porostů. Díky tomu tu nedochází k velkoplošnému odlesňování," dodal Pavel Moucha ze správy CHKO Křivoklátsko. Městské lesy Příbram připravují opatření do budoucna, kdyby se sucha opakovala, ale ta není možné provést rychle ani snadno. Podle Chytky je to výzva ne pro jednu, ale minimálně pro dvě generace lesníků.

Výhledově na 20 až 30 let. A jaká jsou podle něj řešení? „Řešením jsou smíšené lesy, výsadba listnatých stromů. Stromů, které nejsou na sucho tolik náchylné. A to my v Příbrami minimálně 10 let děláme. Je to boj dlouhodobý, situace se nedá změnit v rámci jednoho roku."

Za stávající situace jsou nápravná opatření v rámci městských lesů to podle Chytky financovatelná, ale vzhledem k tomu, že cena dřeva jde dolů, do budoucna by to mohl být problém.
Využívají také dotace, ale 99 procent tržeb jde z prodeje dřeva. K tomu ředitel Městských lesů Příbram dodává: „Když tyto tržby klesnou o třetinu, o polovinu, v rámci vývoje, který aktuálně je, se výnos z lesa rapidně zmenšuje, narůstají náklady, nabídka na trhu dřeva je malá, a může dojít i k tomu, že výnos může být i záporný."

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Cena lesů za časů kůrovce

Cena lesů za časů kůrovce

Lesnictví

Od roku 2018 se začínají objevovat informace, že by se někteří vlastníci lesa mohli pod tlakem problémů s kůrovcem začít zbavovat lesa pod cenou. Podle...

Poslaneckou úpravu lesního zákona vláda podpořila

Poslaneckou úpravu lesního zákona vláda podpořila

Lesnictví

Aktualizováno. Ministerstvo zemědělství možná dostane pravomoc zasahovat v případě mimořádných situací nad rámec zákona hospodaření s lesy s cílem co nejvíce omezit škody. Vláda na...

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Lesnictví

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné...

Nejvíce nejvýhodnějších nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Nejvíce nejvýhodnějších nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) téměř dokončil osmimiliardový lesnický tendr 2019+. Ze 47 soutěžených jednotek uzavřel s lesnickými firmami smlouvy na 39 jednotkách. Z 39...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby