Přihlásit

Lesy ČR zefektivní svou činnost, zjednoduší strukturu a sníží náklady (TZ LČR)

m_lcr.jpgStátní podnik Lesy České republiky (LČR) zahájí po důkladné analýze stávajících podmínek proces restrukturalizace.

Proces se postupně dotkne celého podniku a všech jeho organizačních jednotek, tj. ředitelství Lesů, 13 krajských ředitelství a jim podřízených 77 lesních správ, pěti lesních závodů, semenářského závodu a sedmi správ vodních toků.

„Rozhodující v projektu restrukturalizace bude posouzení dosavadního regionálního rozčlenění a případné efektivní přerozdělení působnosti. Tím dosáhneme zjednodušení systému řízení, snížení administrativy, režijních nákladů a v důsledku toho také počtu zaměstnanců. Veškeré kroky, které plánujeme, mají za cíl zvýšení efektivity správy svěřeného majetku a hospodaření na něm,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Restrukturalizace je cíleně připravovaným projektem, kterému budou předcházet analýzy regionálního členění vnitřních organizačních celků, systémů řízení, nákladů, zjednodušení způsobů výkonu činností, odstranění duplicitních činností, kumulace souvisejících nebo navazujících činností; optimalizace a redukce počtu zaměstnanců bude vycházet z provedených analýz.

S plánovaným záměrem budou v předstihu před jeho realizací seznámeni všichni zúčastnění i odborové organizace (jak ukládá zákon i ustanovení platné kolektivní smlouvy). Všechny následné organizační změny budou vždy projednávány vzhledem k tomu, že z organizačních změn vyplyne postupný pokles počtu zaměstnanců podniku. Restrukturalizační proces je plánován na období dvou let. Předpokládá se, že v každém roce projektu bude redukce zaměstnanců kolem 5 procent. 

„V současné době podnik zaměstnává 3 500 zaměstnanců. Nepočítáme s hromadným propouštěním, ale s postupným uvolňováním. Preferovat budeme způsoby redukce „nejméně bolestivé“, tj. uvolňování zaměstnanců splňujících podmínky odchodu do starobního důchodu a neobsazování pracovních míst uvolněných v rámci běžné zaměstnanecké fluktuace. Přesto však budeme muset přistoupit v zájmu zvýšení efektivity práce k uvolňování i některých dalších zaměstnanců. Těm, kteří se v důsledku restrukturalizačního projektu stanou nadbytečnými, budeme poskytovat pracovně právní poradenství a samozřejmě veškerá plnění vyplývající ze zákoníku práce a podnikové kolektivní smlouvy,“ řekla personální ředitelka LČR Jitka Věková.

V rámci restrukturalizace podniku vedení neplánuje snižování mezd a příjmů zaměstnanců, závazky ve mzdové oblasti, sjednané v kolektivní smlouvě, bude státní podnik plnit. „Přesto se však může stát, že budeme redukovat některé zaměstnanecké benefity. To však podléhá schválení odbory,“ uvedla personální ředitelka LČR.

Jedním z dalších kroků projektu bude omezení počtu takzvaných režijních honiteb. Lesy ČR obhospodařují více než 1 100 vlastních honiteb. Z tohoto počtu je téměř 950 honiteb v pronájmu, což znamená, že státní podnik nevynakládá prostředky na jejich správu. Dalších 150 honiteb je ale režijních, což znamená vysoké roční náklady. V působnosti LČR je také 40 obor, z nichž je polovina ve vlastní režii. V současné době LČR provádí inventarizaci rozsahu honiteb a nákladů na jejich správu. 

„Všechna opatření jsou vedena snahou zprůhlednit řízení podniku a snížit náklady, nikoli omezit činnost a rozsah péče o les, vodní toky a myslivost,“ upozornil generální ředitel S. Sýkora. Krize oboru, která se dotýká i hospodaření LČR, podle něj není pro změnu struktury rozhodujícím motivem. „Hospodářská recese možná jen některé kroky urychlí, udělali bychom je ale tak jako tak, protože mým prvořadým cílem při správě svěřeného majetku je hospodárnost, efektivita a průhlednost,“ uvedl. 

LČR obhospodařují více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku a pečují o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků. Podnik ročně vytěží v průměru 7 milionů m3 dřeva. Za rok 2008 vytvořily LČR podle předběžných výsledků hrubý zisk okolo 400 milionů korun, a to při tržbách přes osm miliard korun. Ekonomickou prioritou Podnik není financován ze státního rozpočtu a činnost financuje z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Vznikl Lesnicko-dřevařský fond

Vznikl Lesnicko-dřevařský fond

Lesnictví

Po letech diskuzí nad vznikem Lesnicko-dřevařského fondu došlo k významnému posunu a 22. října 2020 valná hromada Lesnicko-dřevařské komory v České republice schválila statut Lesnicko-dřevařského...

Vznikl nový dokumentární film o šumavských lesích

Vznikl nový dokumentární film o šumavských lesích

Lesnictví

Zelené plíce – nový dokumentární film o šumavských lesích a Národním parku Šumava se snaží o racionální a poctivý pohled na téma, u kterého se...

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly většinu smluv, nejvíc má Uniles

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly většinu smluv, nejvíc má Uniles

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) dosud z pětimiliardového lesnického tendru 2021+ uzavřel smlouvy na 25 z 29 soutěžených jednotek. Nejvíc, 12 smluv, podepsala těžařská...

Videoreportáž ze Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí

Videoreportáž ze Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí

Lesnictví

Sucho a kůrovcová kalamita nebývalých rozměrů přepisují podobu českých lesů a kladou zvýšené nároky na potřebu sadebního materiálu. Semenný materiál pro státní lesy, ale i...

Populární zprávy

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Lesnictví

Zobrazeno:4981

Letová aktivita kůrovců skončila, kalamita ale pokračuje. Podle vyjádření Lesů ČR je zvládnutí kalamity pro podnik prioritou. Postupně se to daří na Moravě, situace se...

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

Zobrazeno:4735

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Zemřel předseda SVOL František Kučera

Zemřel předseda SVOL František Kučera

Lesnictví

Zobrazeno:4417

SVOL s hlubokým zármutkem v pátek 16. 10. 2020 oznámil, že náhle podlehl nemoci František Kučera. „Ztratili jsme vzácného kolegu a přítele, lesnictví pak velkého...

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Lesnictví

Zobrazeno:4008

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytuje finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Za rok 2019 měla činit sazba finančního příspěvku 398 Kč/m3. Přijato bylo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby