Přihlásit

Lesní požáry (ČT 24)

Michal KUBAL, moderátor
Ruští hasiči stále nemají pod kontrolou rozsáhlé požáry na Sibiři. Ze 4 milionů hektarů hořícího lesa jich ještě teď v plamenech zůstává zhruba 1 milion. Často v nepřístupných oblastech. Se skupinou hasičů se na jedno takové místo dostal i náš moskevský štáb.

Miroslav KARAS, redaktor
Jen v Irkutské oblasti, 10krát větší než je Česko, bylo letos zatím více než tisíc požárů na ploše přes milion hektarů. V centru letecké lesní ochrany sbírají data nepřetržitě.

Anatolij SUČKOV, náčelník irkutské letecké lesní ochrany
Družice zaznamenává zvýšenou teplotu a posílá informaci přímo do mapového systému.

Miroslav KARAS, redaktor
Situaci navíc monitorují i letadla a vrtulníky, požárů je už teď 10krát méně.

Alexandr GORBUNOV, vedoucí operačního centra, Usť-Kut
Většinu požárů jsme lokalizovali a teď je dohašujeme.

Miroslav KARAS, redaktor
Stále však v Irkutské oblasti hoří 100 tisíc hektarů lesů. Stačí zásah bleskem a v suchém lese se oheň šíří velmi rychle. Na vině ale může být i člověk. Požáry jsou v nedostupných oblastech sibiřské tajgy, dostat se k nim je možné pouze vrtulníkem. V lesích kolem řeky Leny jsou zpustošená místa seshora dobře vidět. Tady minulý týden hořelo, už 15 dnů tu pracují tři desítky mužů. Požár už uhasili svrhnutím vody z letadel a vrtulníků, teď už jen brání dalšímu šíření ohně. Tak to vypadá les po požáru, který se před několika dny podařilo uhasit. Stále ale ještě vidíme hodně doutnajících míst, a ta je potřeba definitivně zlikvidovat. Zetlelé jehličí a klestí umožňují ohni přežít. Lehký dým se může změnit v plaménky, proto rýči a lopatami vytvářejí v lesním podloží příkop.

Sergej ŠABALIN
Vyrýváme ho hluboko do země, aby se oheň dál nemohl šířit.

Miroslav KARAS, redaktor
Kontrolují i ohořelé kmeny, tady se už oheň šířit nebude.

Dmitrij MICHAJLOV
Ještě včera tu všechno hořelo a stoupal tým. Prokopali jsme to a dnes ráno to vychladlo.

Miroslav KARAS, redaktor
Minimálně 10 dnů tu ještě zůstanou. Tady shořelo 120 hektarů jehličnatého lesa, zůstalo po něm toto a takových míst je v okolí hodně. Denně se podaří na Sibiři zlikvidovat zhruba 40 lesních požárů, zůstávají ještě asi 140. Požáry, které byly původně na více než 4 milionech hektarů, podle meteorologů skončí s příchodem dešťů na konci srpna. Miroslav Karas, Česká televize, východní Sibiř.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Hostem je Jaroslav Holuša z fakulty lesnické a dřevěné české zemědělské univerzity. Pane profesore, díky, že jste přišel. Dobrý večer.

Jaroslav HOLUŠA, katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZÚ
Dobrý večer. Děkuju za pozvání.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Ruská tajga hoří. Jak velká katastrofa to je, když to srovnáte s jinými požáry v letech 2003 i v roce 12? Podle statistik hořelo o něco víc?

Jaroslav HOLUŠA, katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZÚ
Já jsem se díval na takové lepší analýzy, které prováděli ruští vědci pro území, území tajgy. Ono to vypadá, že to území je ohromné, ale jejich analýz, které mi připadaly velice věrohodné, protože využívali družicových snímků, tak se vlastně jedná o celkem v uvozovkách řečeno normální plochu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Tak ono při těch jejich plochách v Rusku jim to možná tak připadá, ale je to obrovské, je to objektivně obrovské.

Jaroslav HOLUŠA, katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZÚ
Je to obrovské. Pro srovnání, je to více, my máme 2 miliony 700 hektarů lesa v České republice, takže to je více než 3 spálené, spálené území lesa na našem území, nicméně říkám znova, že je to vlastně pravděpodobně normální, co se v těhle těch, v těhle těch končinách každoročně děje.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Na internetu se objevila vlna solidarity s hořící Sibiří, lidé poukazují na paralelu s katedrálo Notre-Dame, vyzývají k nějakým akcím, nicméně někteří experti také říkají, že vůbec možná nemá smysl požár tajgy hasit, co si o tom myslíte?

Jaroslav HOLUŠA, katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZÚ
Tenhle ten velký požár, to ani uhasit nejde. Jestli se jedná o ty miliony hektarů.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
No, viděli jsme v té reportáži, jak tam náš reportér chodil a byla tam taková ta místa, víte, mně to trošku připomnělo, když jsem v roce 2015 byl u jednoho lesního požáru za Prahou a bylo to podobné a hasiči dohašovali právě ta malá místa, ta malá ložiska. Otázka je, že tam někde u Rakovníka to bylo asi trošku jednoduší, než tady v té tajze.

Jaroslav HOLUŠA, katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZÚ
Ale určitě oni se snaží ty menší požáry dohasit, co je v jejich silách, ale ty velké požáry, to je to, co nakonec říkal ten odborník, většinou končí těmi velkými dešti, příchodem chladnějšího vlhkého období na podzim.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Nemůže naopak být takový požár, možná to zní paradoxně, možná to zní velmi laicky, ale nemůže být i do jisté míry očistný třeba pro ty lesní kulturu?

Jaroslav HOLUŠA, katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZÚ
Ony v podstatě pro tyhle ty končiny těch tajg, těch stále zelených jehličnatých lesů podobně jako pro Rusko, tak i pro Kanadu je to v podstatě přirozený proces, protože k těmhle těm požárům tam vždycky docházelo a v podstatě dojde k tomu, že ten starý smrkový les je spálen, všechna ta biomasa, která se těžko rozkládá v těhle těch zeměpisných šířkách, shoří, takže se obnoví to stanoviště nebo se ukáže nové stanoviště pro další dřeviny a ten přirozený koloběh toho lesa tam vlastně nastává znova, tak to je jinými slovy řečeno to, co jste, to co jste říkal.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Co příčina, co třeba úmyslně založený požár jako důsledek snahy zakrýt stopy po nelegální těžbě, je to ve hře? Je to spekulace, já vím, ale ...

Jaroslav HOLUŠA, katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZÚ
Čistá spekulace vzhledem k tomu, já myslím, že Rusko bylo vždycky obrovské a v tomhle tom lehce problematicky stát, takže je to možné.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
A obecně ta nelegální těžba, z níž byla často obviňována především Čína, jak velký je problém pro ty velké lesní porosty?

Jaroslav HOLUŠA, katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZÚ
Těžko zase říct, protože čísla pro to neexistují, ale určitě samozřejmě k nim dochází a k tomu plundrování a Čína je čím dál tím větší trh, který je v podstatě nadneseně řečeno schopen pojmout jakékoliv množství dřeva, takže k němu určitě dochází s těmi dalšími socioekonomickými důsledky.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Pojďme teď z Ruska a Číny do místa, které je Čechům asi o něco bližší, protože tam často jezdí, Gran Canaria, velmi oblíbené letovisko. Podle posledních zpráv, turistům nic nehrozí, přesto ale je tam obrovský lesní požár. Je to zase otázka nějakého, nějaké změny trendu, která souvisí třeba se změnami klimatu nebo je to něco, na co se musejí třeba i ti turisté na takovýchto oblíbených letoviscích připravit?

Jaroslav HOLUŠA, katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZÚ
Je naprosto zřejmé, že ta pravděpodobnost vzniku přírodních požárů, lesních požárů je určitě větší, protože ta období sucha, vyšších teplot, zimy bez sněhových srážek určitě pomáhají k tomu, aby lesní požáry vznikaly. Spousty modelů tohle to předpokládá, ale zrovna ve Středomoří, Gran Canaria patří pod Španělsko, je v podstatě ta prevence a ta příprava na vznik přírodních požárů obrovská, tak i přesto, že ty přírodní podmínky spíš napomáhají tomu, aby ty lesní požáry vznikaly, tak i přesto ve většině středomořských zemí počet požárů i ta spálená plocha klesá, ale samozřejmě může se stát něco takového, že v těhle těch nepřístupných oblastech, když je tam dostatečně suchého materiálu k tomu, aby hořelo, tak může vzniknout takhle velký požár.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Pojďme na závěr k českým lesům, ale už pojďme od požárů. U nás sice nehoří zaplaťpánbůh, ale smrkové lesy likviduje ve velkém kůrovec. Je to obrovské téma, politické téma, téma, o kterém bychom mohli hovořit dlouhé hodiny, je to smutný pohled. Prosím, váš pohled, hrozí, že o ty lesy přijdeme nebo se kalamita zastaví,

Jaroslav HOLUŠA, katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZÚ
Už ta populace těch lýkožroutů je na tak vysoké úrovni a máte hostitelské dřeviny, to znamená, tu, kterou se krmí ty larvičky, tak obrovské množství, že pravděpodobně ta kalamita, to přemnožení bude ještě několik let pokračovat a v podstatě musíme se smířit s tím, že v podstatě smrk jako hlavní hospodářská dřevina, že je dále pravděpodobně neúnosná a že se budeme muset chovat k těm lesům a budeme je muset pěstovat v trošku jiné dřevinné skladbě, trošku jiným způsobem.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Ale tohle vy odborníci přece už říkáte dlouhá léta kůrovec, nekůrovec, tak,proč na to nikdo neslyšel?

Jaroslav HOLUŠA, katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZÚ
Lidé jsou ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Já vím, že to asi není otázka na vás, ale souhlasně přikyvujete?

Jaroslav HOLUŠA, katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZÚ
Protože samozřejmě i to lesnictví podléhalo těm ekonomickým trendům. Ten smrk je dobře pěstovatelná, dobře prodatelná, dobře upotřebitelná, upotřebitelná dřevina, takže ti hospodáři se vždycky obraceli na to, co je pro ně samozřejmě, co je pro ně samozřejmě nejvýhodnější, takže z tohoto pohledu to bylo, na co narážíte, krátkozraké, protože tady v téhle té situaci mohlo dojít a taky teda došlo.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Jak bude vypadat nový český les, pokud tedy nějaký bude? Bude to o něco radostnější pohled, než je pohled ...

Jaroslav HOLUŠA, katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZÚ
On ten pohled samozřejmě tady ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
No, na řadě míst to není pěkné ty lesy.

Jaroslav HOLUŠA, katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZÚ
To rozhodně není pěkné, protože já myslím, že to je takové archetypální vnímání toho, když je suchý les, tak je to vlastně špatný pohled, ale samozřejmě ten za pár let tak, jak po spousty katastrofách, také, když se podíváte na Šumavu nebo na Tatry, kde došlo k větrným kalamitám, bylo tam spousty suchého dřeva, tak vlastně ten les buď přičiněním člověka, tak i přirozenými procesy začne postupně obnovovat a ten pohled bude samozřejmě radostnější a ty lesy by samozřejmě měly vypadat jinak a měly by být samozřejmě pestřejší.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Poslední věc, já jsem říkal, že to je velké politické téma, mnohokrát jsme tady o tom diskutovali i v Událostech, komentářích. Co říkáte vy těm politickým diskusím a tím, že to téma je politické nebo možná zpolitizované, vy jako expert, jak to vnímáte, když posloucháte politiky, jak mluví o kůrovci? Nechce se vám do toho?

Jaroslav HOLUŠA, katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZÚ
Teď už je to, protože jak jsme o tom mluvili, je to v podstatě to téma se vyřešilo samo tím, že ten přemnožený lýkožrout ty lesy zkonzumuje, takže vlastně tím se to vyřešilo a je to teď tak trošku jakoby už post řešit tady tyhle ty problémy a v podstatě i ty jednotlivé kroky, které se přijímají, tak už je to jenom takové hašení těch malých požárů a vlastně není to nic koncepčního.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
I vám, pane profesore, děkuji, že jste přišel do dnešních komentovaných událostí. Díky a na shledanou.

Jaroslav HOLUŠA, katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZÚ
Děkuji. Na shledanou.

 

 

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

MZe chce navýšit rozpočet na LH o zhruba sedm miliard korun

MZe chce navýšit rozpočet na LH o zhruba sedm miliard korun

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství bude chtít letos navýšit rozpočet na lesní hospodářství o zhruba sedm miliard korun. Dnes to na tiskové konferenci řekl ministr zemědělství Miroslav Toman...

Na zmírnění loňských dopadů kalamity v nestátních lesích je potřeba 5,2 mld.

Na zmírnění loňských dopadů kalamity v nestátních lesích je potřeba 5,2 mld.

Lesnictví

Objem nahodilé jehličnaté těžby v ČR za rok 2019 dosáhl 28,8 mil. m3, z toho 13 mil. m3 v lesích nestátních. Na zmírnění dopadů kůrovcové...

LČR skončily loni kvůli kalamitě ve ztrátě 790 mil. Kč

LČR skončily loni kvůli kalamitě ve ztrátě 790 mil. Kč

Lesnictví

Hospodaření státního podniku Lesy České republiky (LČR) se loni podle auditovaných výsledků propadlo do ztráty 790 milionů korun. V roce 2018 měl podnik zisk 70...

Musíme adaptovat lesy na změnu klimatu, ale i náš přístup k nim

Musíme adaptovat lesy na změnu klimatu, ale i náš přístup k nim

Lesnictví

V čele pražské lesnické fakulty stojí od konce roku 2019 Róbert Marušák, profesor hospodářské úpravy lesů a dlouholetý proděkan. Jak vidí budoucnost fakulty, ale i...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby