Přihlásit

Kůrovcová kampaň Jihočeského kraje (ČRo Radiožurnál)

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Mým dnešním hostem je z Českých Budějovic jihočeská hejtmanka, sociální demokratka Ivana Stráská. Dobrý den, paní hejtmanko.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Dobrý den, i vám, posluchačům.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Paní hejtmanko, vy jste v posledních měsících vtrhla nebo vrhla se do debaty o boji s kůrovcem. Řekněte mi proč?

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
No, já bych si dovolila to upřesnit. Ono to není v posledních měsících. Jihočeský kraj zastává tohle stanovisko neměnně od svého počátku. Veškerá vedení Jihočeského kraje vždycky nějakým způsobem měla jiný názor na řešení kůrovce na Šumavě, takže tolik k tomu. Za druhé je to do určité míry celonárodní téma, protože když si vezmeme diskuse, které provázelo přijetí nového zákona o národních parcích, respektive tedy o Šumavě, tak byla rozdělená sněmovna. Senát měl jiný názor, vetoval tento zákon prezident. Senát podával žalobu, takže, ústavní žalobu, takže ona ta situace není jednostranná, není to jenom Jihočeský kraj, to je třeba si říci.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Paní, pardon, tak pardon, dokončete myšlenku.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Za druhé je třeba říct, že to není jenom vedení Jihočeského kraje, protože celé jihočeské zastupitelstvo jednomyslně odmítlo návrh zonace, nové zonace Národního parku Šumava tak, jak byl předložen.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Paní hejtmanko, k té zonaci...

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Téměř jednomyslně, abych byla úplně přesná.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Se samozřejmě dostaneme, ale řekněte mi, pokud se budeme bavit nejprve obecněji o té problematice kůrovce, vy tvrdíte, že pokud se bude postupovat v Národním parku Šumava tak jako dosud a pokud skutečně dojde k té zonaci tak, jak je v tuto chvíli navržena a v podstatě i schválena, takže kůrovec může zničit stromy na polovině území národního parku. Jak jste na to přišla, že na polovině území?

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Prosím vás, já nejsem majitel pravdy a na nic takového jsem nepřišla já. Já si jenom vzpomínám na diskuse a můžu to doložit i odbornou literaturu. Ty tábory, které posuzují kůrovce a situaci v Národním parku Šumava, jsou od začátku 2. Jedni jsou ti, kteří prosazují naprostou bezzásahovost, a ti druhý varují před kůrovcovou kalamitou. Musím říct, že ten první souboj se odehrál za ministra Bursíka, kdy vlastně v těch letech 9 až 11 umíral ročně 1 000 000 stromů a vznikla první kůrovcová kalamita tím, že se nechaly ležet polomy. V roce 2013 varovali lesníci, že dojde k další kůrovcové kalamitě a ke vzniku dalších obrovských holin na Šumavě, a ta situace se stala, prostě se stala, takže je třeba říct, že tady v podstatě se ten názor možná, když bych ho měla nějakým způsobem polarizovat, tak vědci, kteří se tam nějakým způsobem pohybují a dělají své výzkumy, a na druhou stranu jsou to lesníci a letitá praxe a veškeré zkušenosti, které prostě obyvatelstvo na Šumavě má.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Paní hejtmanko, ale ono to není tak, že by přírodovědci říkali, že se vůbec nemá zasahovat, tam jde o tu míru zasahování do, do jaké míry by se měly ty postižené oblasti těžit a jak dalece by člověk měl zasahovat, což je 1 věc, a druhá věc je, že například Biologické centrum Akademie věd zase tvrdí, že máme ale i zkušenosti s tím, jak už se krajina zasažená kůrovcem obnovuje, a že se mnohem lépe obnovuje ta krajina, kde zasahováno nebylo, než ta krajina, kde bylo naopak těženo.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Tak, a teď je třeba říci, o co vlastně jde. Ta problematika kůrovce je dneska problematikou celorepublikovou. V České republice jsou kůrovcovou kalamitou nejvíce zasažené Vysočina, Moravskoslezský kraj, Jihočeský kraj. Ta situace je kritická nejenom na Šumavě, na Dačicku, na Písecku a v dalších lokalitách. V České republice bude podle odhadů vytěženo minimálně 30 000 000 m kůrovcového dřeva a ty krizové odhady hovoří až o 50 milionech a my říkáme, my jsme nikdy nepopírali, že tam dochází k nějaké obnově lesa, ale v současnosti, kdy i klimatický panel OSN, říká chraňte lesy, chraňte vzrostlé lesy, protože ten malý les, ten dorůstající les nikdy nemůže nahradit roli vzrostlého lesa, která vlastně je patrná ve funkci vodohospodářské. Prostě uschlé plochy lesů, sklizená pole, betonové asfaltové plochy ohřívají vzduch, vysušuje se krajina, takže my se ptáme, jaký vliv bude mít to další odlesnění, protože i vědci říkají, že tam dojde možná k 15 procentům dalšího odlesnění, další kůrovcové expanze.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Oni říkají maximálně 15, paní hejtmanko.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
No tak maximálně 15 %, tak si vemte, kolik je to 15 %, to je 10 000 ha, jako je třeba si tyhlety věci říkat v číslech.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Paní hejtmanko, já bych ale korigovala s dovolením to, co jste říkala, protože ty holiny, ta území, která byla poničena kůrovcovou kalamitou, se ale také přirozeně obnovují, a to je to, co jsem citovala před chvílí, tedy stanovisko Biologického centra Akademie věd České republiky, které polemizovalo s jihočeským krajem na sociálních sítích a které říká, že ty bezzásahové zóny se skutečně přirozeně obnovují a obnovují se lépe než ty oblasti, kde zasahováno bylo.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Ale prosím vás, já přece tohle nepopírám. Já neříkám, že se neobnovují, já říkám, že je třeba chránit vzrostlý les, protože ty nízké stromky nejsou schopny plnit funkci vzrostlého lesa. A o tom je spor. My se, je třeba asi, abychom si řekli cíl, cíl, co vlastně vůbec chtěl Jihočeský kraj. Jihočeský kraj chtěl jediné při nové zonaci, chtěl, aby byla provedena, aby bylo provedeno vyhodnocení stávajícího stavu, aby byla provedena analýza rizik těch jednotlivých území, kolik je v nich smrkových porostů, to znamená ohrožených porostů, a aby byly dány zásady péče, a je třeba říct, že ten zákon říká, že se tam v té zóně přírodě blízké, a o té mluvíme, my vůbec nemluvíme o zóně přírodní, že v té zóně přírodě blízké se bude zasahovat pouze v základním stavu, což je, prosím, základní stav – 1 kůrovcový stromů na 5 ha, a v tom základním stavu byla Šumava pouze 4×, 4× a jinak vždycky tam toho kůrovce bylo víc.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Paní hejtmanko, ale i v té druhé zóně, o které hovoříte, že vám tedy s dovolením vstupují do řeči, se přece právě proti kůrovci zasahovat bude. Není to tak, jak vy občas říkáte nebo jak zaznívá v těch debatách, že by se v té druhé zóně nezasahovalo, tak to není. Zasahovat se tam bude a právě proti kůrovci.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
No. Tak si přečtěte ten návrh zákon, a my zatím nemáme tedy, i když vím, že, a to musím jako říct, že kvituji, kvituji s povděkem, že údajně jsou připraveny zásady péče, a považuji to za důsledek toho, že jsme opravdu křičeli a že jsme slyšet, takže národní park konečně po šesti letech teda předloží základ péče, zásady péče, ale já chci říct, vy říkáte: zasahovat bude. Já znovu říkám, že podle zákona je ten zásah minimální, protože to je v základním stavu, pouze 1 kůrovcových stromů na 5 ha a nechci se pouštět do detailů, já nejsem odborník a nepasuju se na majitele pravdy. Jenom říkám, že chceme vědět, jakým způsobem se bude zasahovat v jakém území, a to prostě nikdo nebyl schopen říct. Při tom projednávání zonace jsme měli mapu. Ta mapa se několikrát měnila při těch třech jednáních, byla pokaždé jiná a ty textové části nešly, teda se objevily až úplně na poslední chvíli, nešly s tou mapou spárovat

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Paní hejtmanko, vy si na tu novou zonaci parku stěžujete, podáváte správní žalobu na Ministerstvo životního prostředí a na Národní park Šumava. Šéf Národního parku Šumava Pavel Hubený na to konto říká, nebo si povzdechl nad tím, že Jihočeský kraj neměl zájem o debatu. Prohlásil, že Plzeňský kraj si ho 2× pozval do pléna, vy ani jednou. Proč?

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Prosím vás, my jsme s Národním parkem Šumava seděli 3×. Upozorňovali jsme je...

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Já se ptám na to pozvání do pléna, paní hejtmanko.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
...na ta rizika. Naši úředníci debatovali, debatovali s ředitelem národního parku xkrát.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Paní hejtmanko, kraj si v rámci lobbingu za váš krajský postoj najal PR agenturu. Řekněte mi, přijde vám v pořádku platit z veřejných peněz kampaň, která hájí 1 pohled na problém.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Víte, my nehájíme 1 problém, 1 pohled na problém. Tam šlo o to, abychom vůbec o Šumavě otevřeli diskusi, protože jestliže, a to, že tady sedím, je důkazem toho, že se nám to podařilo, protože předtím jakékoliv naše názory, které jsou prostě jiné než názory národního parku, byly vždycky jaksi odsunuty, odsunuty na okraj a neměli jsme možnost se nějakým způsobem k tomu komplexněji vyjádřit.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Paní hejtmanko, pardon, já vám vstoupím do řeči s dovolením, protože ta kampaň skutečně hájí 1 pohled na daný problém, když budu citovat úvodní status, který byl představen na Facebooku, kterým celá ta kampaň byla odstartována nebo veřejně prezentována, tak tam mimo jiné stojí, cituji: Jsme přesvědčeni, že momentálně uplatňovaná strategie boje proti kůrovci má nenávratné dopady na Šumavu, která doslova mizí, a hrozí, že příští generace ji poznají už jen jako měsíční krajinu, konec citace. To zní jako hájení jednoho pohledu na daný problém.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Víte, já se zeptám, kolikrát Národní park Šumava při těch svých prezentacích tedy pozval Jihočeský kraj, aby mohly hájit jiný názor, taky se to tak nestal. Jihočeský kraj je ze zákona povinen chránit příznivé životní prostředí svých obyvatel, jestli vám 25, možná 30 tisíc ha lesa sežraného kůrovcem, ty nejcennější porosty, ty nejcennější porosty, které tam byly, ty hřebenové smrčiny, pro které byl národní park vlastně zřízen, připadají jako příznivé životní prostředí, mně prostě ne. A dovolím si ocitovat slova Františka Urbana, který pracoval v IUCN a byl jeden z těch, který spoluzakládal národní park, a on řekl: Národní park Šumava jsem spoluzakládal a dnes toho hluboce lituji. Nebýt toho, mohla být Šumava zelená.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Paní hejtmanko, a vy tvrdíte, že vaše kampaň zahájila debatu o kůrovci? Nezlobte se na mě, ale ta kampaň nebo ta debata se vede 20 let, možná více.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
No, to docela určitě, vede se hodně dlouho.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Tak, co jste tou vaši kampaní zahájili, paní hejtmanko?

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Vedla se, vedla se velmi emotivně i při přípravě zákona a vedla velmi emotivně i teď ve sněmovně na jednotlivých výborech a vede se velmi emotivně i v současné době v Senátu. Nicméně jaksi na veřejnost, na veřejnost vždycky byl prezentován ten 1 správný názor. Já znovu říkám, nejsem...

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Ano, takže máte kampaň proto, abyste hájili váš názor na problém, to je to, na co jsem se ptala na začátku.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
To snad si myslím, že je legitimní říci názor.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Na začátku jste mi tvrdila, že to není hájení jednoho úhlu pohledu na daný problém, že to je otevření debaty, a teď jsme došli k tomu, že debata se vede už 20 let.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Prosím, kdyby neměli možnost příznivci jiného názoru do té debaty vstupovat, do té debaty, do toho veřejného prostoru, který my jsme otevřeli, pak by to bylo hájení a úporné hájení a nefér hájení jednoho názoru. Oni tu příležitost mají, že ji nevyužívají k věcné debatě, že tam leckdy dopadá a dochází k dehonestaci lidí, k urážkám a připomenu, připomenu starého pána, který je jedním z největších znalců péče o les a znalců kůrovce a je napadán kvůli svému věku, když vyjádřil názor. Víte, tohle mně připadá úplně nefér, utlučte nás argumenty.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Já se znovu vrátím k té vaší kampani. Přijde vám v pořádku do té debaty vstupovat s kampaní, která používá manipulativní snímky, které Šumavu ukazují v mnohem horším stavu, než ve skutečnosti je, to vám přijde v pořádku?

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Který snímek máte na mysli? Máte na mysli ten vstupní snímek do té kampaně?

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Mám na mysli fotografii z vrcholu Poledníku, kterou kraj použil pro ilustraci kampaně a která je zavádějící.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
No, tak abychom si řekli, jak to je s tím snímkem, já jsem si to zjišťovala. Ten snímek byl z fotobanky. Byl to normálně koupený snímek.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Ano, několik let starý snímek, to vám přijde v pořádku, paní hejtmanko?

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Který jsme jaksi my koupili a nijak jsme ho neupravovali. Já jsem se dočetla, že je upravovaný a tak dál.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Paní hejtmanko, ten snímek je několik let starý. Přijde vám to v pořádku?

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Tak je to ilustrativní snímek zahájení kampaně.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Ano, ilustruje váš pohled na svět a je manipulativní, protože neukazuje realitu té krajiny, tak jak vypadá v tuto chvíli.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
A myslíte, že letecké snímky, které jsou staré 3 neděle tuším, taky neukazují realitu?

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Paní hejtmanko, já vás ptám na tuto fotografii, která byla použita na start vaší kampaně.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Říkám, já jsem ji nevybrala, nepoužila, a pokud byla použita, tak prostě je to snímek zakoupený z fotobanky a je to snímek ilustrativní. Víc k tomu nemám co dodat. Znovu říkám...

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Paní hejtmanko, přijde vám to v pořádku? Je to kampaň placená z veřejných peněz, která používá na začátek kampaně manipulativní snímek.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Prosím vás, slovo manipulativní používáte vy. Je to ilustrativní snímek, já bych odmítla slovo manipulativní.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Je několik let starý.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Znovu, no tak já za to nemůžu, já jsem ho nevybrala, znovu říkám, že jestli vám připadají manipulativní i ty další snímky, které jsou z letadla a naprosto přesně zobrazují, jak ta Šumava vypadá.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Já vám budu s dovolením citovat slova vedoucího katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity Bohuslava Binka, který říká: Jihočeský kraj by se měl za kampaň stydět. Hrozně. Je to ryzí manipulace. V místech kůrovcové kalamity dochází k velmi rychlé obnově a neexistuje výzkum, který by naznačoval to, co se snažíte nabalamutit veřejnosti, konec citace. Co na to říkáte, paní hejtmanko?

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Je to 1 skupina názorů, je to 1 skupina vědců, kteří pracují na téhleté problematice, jsou nějakým způsobem spojeni s národním parkem, a já rozumím tomu, že hájí ten svůj správní názor. Já se vás spíš zeptám na něco jiného. Jsou všichni tihle, kteří mají ten jediný správný názor, připraveni nést případnou odpovědnost za ty škody, které na Šumavě prostě prokazatelně vznikly?

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Paní hejtmanko, s dovolením, tady se ptám já vás a budu se ptát dál. A to například na názor vašeho, pokud se nepletu, stranického, nevím ještě, jestli i v tuto chvíli kolegy, ředitele Krkonošského národního parku Robina Böhnische, který na konto vaší kampaně v Jihočeském kraji napsal na svůj twitterový účet, a cituji: Na Jihočeském kraji se patrně zbláznili. Fake news, tmářství a pavěda za 1 758 000 Kč z veřejných prostředků bez DPH. Nepodlehli jste nějaké sektě? Tak se ptám, paní hejtmanko, nepodlehli jste nějaké sektě?

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Ne. To jsme určitě nepodlehli žádné sektě. A je to jeho názor, on je ředitel Krkonošského národního parku, který dneska má také obrovské problémy s kůrovcem, obrovské problémy, a uvidíme, jak se k tomu, jak se k tomu postaví. Já znovu říkám, já si myslím, že ve veřejném prostoru neexistuje nikdy 1 správný názor. Nevím, jestli se jako sekta nechová spíš druhá strana. Ptám se, 1 slavný americký detektiv vždycky říkal hledej stopu peněz, tak se ptám, jaká je stopa peněz v téhleté záležitosti. Možná, že se taky ukáže, a věřte mi, věřte mi, že jestli mi o něco jde, tak mi jde o to, aby Šumava byla zelená. Nejenom Šumava, protože Šumava je jenom začátek tamto začalo, ale aby Jihočeský kraj si udržel vůbec nějaké lesy, a to že smrk bude problémem do budoucna, to to jako dneska všichni vidíme. Šanci má přežít pouze na Šumavě. A ještě k těm vědcům, já bych byla hrozně ráda, kdyby někdo udělal analýzu, jaký dopad, jaký dopad bude mít masivní odlesnění, a bavíme se o tisících, o desítkách tisíc ha ve velmi krátké době, na vodu.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Ještě by mě zajímal váš pohled na, pohled sousedního kraje, kraje Plzeňského, protože váš sousední hejtman Josef Bernard, také kolega ze sociální demokracie, prohlásil: Před 10 lety jsem si také nebyl jistý, ale příroda nás vyučila. Pro nás, co chodíme na Šumavu pravidelně, je otázka, zda zasahovat, nebo ne, už jasně vyřešena. Hustota stromů v bezzásahové zóně je dnes jasně vyšší než tam, kde se kácelo a uměle vysazovalo, konec citace. Jinými slovy, pan hejtman rovněž hájí zcela jiný postoj, než máte vy, paní hejtmanko. Je zaplacený? Jsou za jeho postojem peníze, jak jste naznačila?

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Víte, jeho názor panu hejtmanovi Bernardovi neberu. My jsme o tom mnohokrát diskutovali, víte, že Plzeňský kraj...

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Ale vy jste hovořila o tom, že pohledy těch druhých mohou být motivovány finančně, tak se ptám, jestli tohle...

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Některých.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
A u pana Bernarda to tak je, nebo není?

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Já bych se vrátil k tomu Plzeňskému kraji. Plzeňský kraj původně měl naprosto stejné stanovisko jako my. Když potom došlo k dohodě s některými obcemi, tak Plzeňský kraj své stanovisko změnil. Je to jeho legitimní postoj, stejně tak jako je pro nás legitimní mít postoj opačný.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Paní hejtmanko, proč jste PR agenturu, která pro vás kampaň připravuje, nevybrali v řádném a otevřeném výběrovém řízení?

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
No, tak, abychom si řekli, co říká zákon. Zákon nám v tomto případě nic takového neukládá.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Ano, ono je to takzvaně podlimitní zakázka/nesrozumitelné/ miliony korun.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Ta zakázka mohla být zadána napřímo. My jsme si vlastní směrnicí zpřísnily podmínky, takže jsme v té směrnici řekli, že se naše zakázky kromě výjimek budou zveřejňovat. Je třeba říct, že takovou generální výjimku mají třeba projektové práce, mají stavební dozory a tak dál, nemají ji právnické služby a nemají ji marketingové a PR služby. My jsme v té směrnici ten postup nějakým způsobem nastavili a já jsem, pokud jako mám postupovat v souladu se směrnicí, udělala to, co jsem měla, to znamená, napsala jsem návrh zadání veřejné zakázky, proč jsme zvolili výjimku, kterou ta směrnice umožňuje, to je jednoznačné, protože by se ve chvíli kdybychom tu zakázku vypsali, rozpoutalo to, co se rozpoutalo poté, co ta zakázka vyběhla, to za prvé, takže je otázka, jak bychom to vysoutěžili, a za druhé bylo tam riziko, že se tam přihlásí, protože soutěžit takovouhle záležitost jenom na cenu je vždycky dosti rizikové, že se tam přihlásí prostě firmy, které na to nemají potřebné zkušenosti, potřebnou kvalifikaci, a potom, a to je pro mě smutná zkušenost a musím říct /nesrozumitelné/ chtěli jsme udělat co nejlépe a dopadlo to jako vždycky. Potom se stalo, že 1 úředník zapomněl dát příslušný formulář podepsat, a v té chvíli on měl prostě postupovat nějakým způsobem a nepostupoval jím, ale rozhodně odmítám, že bychom to zadali nějak v rozporu se zákonem.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Teď se vám, paní hejtmanko, omlouvám se, vůbec nerozuměla, že některý úředník měl dát něco podepsat někomu a tím k něčemu došlo.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
No, já znovu říkám, že jsme naprosto v souladu se směrnicí vypsali tu zakázku. Ta směrnice je přísnější než zákon.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
No, v souladu se směrnicí jste udělili výjimku.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Ano, v souladu se směrnicí jsme udělili výjimku.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Takže jste nepostupovali podle té směrnice, kterou jste si sami schválili?

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Ta směrnice tu výjimku umožňuje, prosím.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Ano, ale vy jste říkala, že ale se to většinou teda netýká marketingových služeb, ale tady o marketingové šlo.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
To jste mě neposlouchala dobře.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Tak já se omlouvám, já jsem v tom ztratila, v tom vysvětlení.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Já jsem říkala, že v té směrnici je jaksi generální pardon pro zakázky, které se týkají projektových prací, pro zakázky, které se týkají stavebních dozorů, a ta výjimka není pro, ta generální výjimka, ten generální pardon, není pro zakázky právní a pro zakázky marketingové, takže je třeba použít dalšího bodu té směrnice, to znamená ustanovení výjimky, a podle této výjimky jsme to soutěžili.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
Děkuji za vaše odpovědi. Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu s jihočeskou hejtmankou a sociální demokratkou Ivanou Stráskou. Děkuji za účast v našem vysílání.

Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje /ČSSD/
Děkuji.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Nedělní vichřice způsobila v lesích škody menší než Sabine

Nedělní vichřice způsobila v lesích škody menší než Sabine

Lesnictví

Aktualizováno 25. 2. Vichřice, která v neděli 23. 2. a v noci na 24. 2. zasáhla Českou republiku, nadělala v lesích státního podniku Lesy ČR...

Vláda schválila koncepci státní lesnické politiky do roku 2035

Vláda schválila koncepci státní lesnické politiky do roku 2035

Lesnictví

Koncepci státní lesnické politiky, tedy základní strategii lesnictví, která bude reagovat na aktuální stav a situaci v lesích, dnes schválila vláda. Materiál se věnuje nejen...

Josef Vojáček: Jen blázen se nepoučí z chyb

Josef Vojáček: Jen blázen se nepoučí z chyb

Lesnictví

Jaký je aktuální rozsah kalamity u Lesů České republiky, jaká bude strategie ochrany lesa v letošním roce nebo jak bude vypadat lesnické i ekonomické hospodaření...

Komora soukromých lesů SVOL požaduje více financí do lesů

Komora soukromých lesů SVOL požaduje více financí do lesů

Lesnictví

16. valná hromada Komory soukromých lesů SVOL, která se konala ve čtvrtek 13. února 2020 v Jihlavě, znovu otevřela aktuální témata, která z pohledu soukromých...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby