Přihlásit

Kůrovcová kalamita kraj radikálně změní (Havlíčkobrodský deník)

Shodli se na tom odborníci při včerejší debatě Deníku na setkání s hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem

Lesy na Vysočině, dostavba dukovanské jaderné elektrárny a zaměstnanost v kraji – to byla stěžejní témata včerejšího diskusního setkání pořádaného Deníkem.

Témata, která se bezprostředně dotýkají všech obyvatel Vysočiny.
Zvláště stav lesů na Vysočině a s ním spojená kůrovcová kalamita představuje v poslední době velmi závažný problém. „Situace v Kraji Vysočina se s ohledem na vývoj počasí citelně zhoršuje. Od ledna do listopadu evidujeme milion kubíků vytěženého dříví. Standard za celý rok je přitom pět set tisíc kubíků. Od roku 2017 se těží pouze nahodilé těžby větrného nebo kůrovcového charakteru," popsal kritický stav na Vysočině krajský ředitel Lesů České republiky Jan Sovák.
Obdobný katastrofický scénář potvrdili i další odborníci.

„Vysočina bude jiná. Zda bude bezlesá, to bude záležet na vývoji počasí v příštích letech. A také na schopnostech a možnostech majitelů lesy obnovit a vysázet je znovu. Pokud dojde k agresivnějšímu rozvoji kalamity, pak o některých oblastech pochybuji, že tam bude možné lesy včas obnovit," přidal se lesní správce a zároveň člen expertní skupiny lesníků CZECH FOREST think tank Miloš Kučera.

KUČERA: NÁSTUP KALAMITY JE RYCHLEJŠÍ

Závažnost situace dokládá také spuštění takzvané kůrovcové mapy, kterou lze nyní dohledat na internetu. Zobrazuje nejen vytěžené plochy, ale i další schnoucí lesy.

„Pokud mluvíme o kalamitě, tak Vysočina velmi rychle dohání kraje Moravskoslezský a Olomoucký. Já osobně považuji nástup kalamity na Vysočině za mnohem agresivnější a rychlejší," poznamenal ještě Miloš Kučera. Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka má krajský úřad v tomto případě jen velmi málo možností.
Pomocnou ruku musí lesníkům a majitelům lesů podat především stát. „Kraj nemůže dělat prakticky nic. Nemůže změnit přístup státu. Mluvíme o tom už pět let a snažíme se do toho stát zatáhnout.

Byli jsme první, kdo začal pracovat na kalamitním štábu, navrhujeme podpořit lesní školky, dokonce jsme na to i připravili peníze. Vedeme jednání s Ministerstvem zemědělství i životního prostředí. Nedovedu si představit, co víc by mohl kraj udělat," posteskl si hejtman.
Masové kácení spojené s kůrovcovou kalamitou má i svou další stránku. Tím, že je dřeva hodně, dochází k velkému poklesu cen. Majitele lesů ale čekají v budoucnosti nemalé finanční náklady na následné zalesňování vykácených ploch.

PŘÍŠTÍ ROK BUDE HŮŘ

„Celková škoda za Českou republiku v roce 2018 činí zhruba 18 miliard korun. Je to škoda způsobená propadem cen a dočasným vymýcením porostu. V příštím roce se škody odhadují na třicet miliard. Taková částka někde musí chybět. Podle mě nebudou mít majitelé lesa prostředky na obnovu porostů po kalamitě a na následnou péči o porosty. Musíme si uvědomit, že pokud někomu uschl les, tak dalších třicet až čtyřicet let bude mít pouze náklady, ale příjem žádný," nastínil neradostnou situaci vlastníků lesů Miloš Kučera.

Nejhorší stav lesních porostů v Kraji Vysočina je na Třebíčsku, konkrétně na Jemnicku. Naopak nejlépe se zatím situace jeví ve Žďár nejlépe ských vrších, u Kamenice nad Lipou a Javořice, která spadá pod lesní správu v Telči.
„My majitelům ztráty nenahradíme. Ale stát by měl vypsat dotace na podporu zalesnění. Není to záležitost krajská, nýbrž republiková, stát se k tomu musí přihlásit," konstatoval Běhounek. Zvýšit svou aktivitu by měl stát podle hejtmana Kraje Vysočina i v případě dostavby pátého bloku jaderné elektrárny v Dukovanech.
Také v této situaci musí padnout rozhodnutí ze strany státu.

„Hraje se tady podivná hra, všichni mají plná ústa bezpečnosti, ale aby někdo řekl ano, s pátým blokem se počítá, to se zatím nestalo. Jaderná elektrárna zásadním způsobem ovlivňuje půlku Kraje Vysočina a část jižní Moravy, ale ti, kteří o dostavbě rozhodují, nesedí v sídle Kraje Vysočina. My můžeme pouze jednat s jednotlivými institucemi, žádat prezidenta, aby nás podpořil, ale Dukovany opravdu nedostavíme," zkritizoval postup státu Jiří Běhounek.

Podle vládních činitelů by se životnost dukovanské jaderné elektrárny mohla prodloužit o deset let, výstavba nového bloku se ale stále odsouvá. „Prodlužování životnosti jaderných elektráren je ve světě běžné. Dukovany jsou po technické stránce v dobrém stavu a mají na to, aby se provozovaly šedesát let. Otázkou je, kolik to bude stát a zda se to vyplatí. Osobně si myslím, že prodlužování životnosti bude složité i proto, že Dukovany budou časem jednou z nejstarších jaderných elektráren v Evropě a bude složité obhájit, že mají fungovat dál," přispěchal s vysvětlením, proč začít co nejdříve s dostavbou pátého bloku, generální ředitel společnosti Dukovany II Martin Uhlíř. Tato společnost připravuje výstavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

NEDOSTATEK LIDÍ

Na dostavbu jaderné elektrárny bude zapotřebí okolo tří tisíc lidí. Sehnat kvalitní zaměstnance je ovšem v poslední době další z čím dál více diskutovaných problémů. Kraj se snaží nejrůznějšími způsoby podporovat učňovské i střední školství, zajistit potřebný počet kvalifikovaných zaměstnanců firmám ovšem nedokáže.

„Pro vlastní provoz pak budeme potřebovat zhruba další tisícovku lidí. Pokud technické obory na školách nebudou dostatečně zastoupeny, pak to bude velký problém. Osobně bych byl rád, kdyby se ČR vrátila do pozice, kterou měla ve 30. letech minulého století, kdy jsme byli v technických oborech špička," poznamenal Uhlíř.

„Deficit zanedbaného učňovského školství se nepodaří obnovit hned. Zatím to firmy řeší zaměstnáváním lidí ze zahraničí. Jiná možnost není. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je opravdu velký a bude se muset řešit," přidal se předseda představenstva a generální ředitel jednoho z největších zaměstnavatelů na Vysočině firmy Motorpal Radim Valas.

HELENA ZELENÁ KŘÍŽOVÁ

Komentáře   

+1 # lesnar 2019-01-02 10:42
+300

PF 2019
-21 # Vladimír Pelíšek 2018-12-11 11:35
Tak tady máme účet za kůrovcovou kalamitu - letos 18 miliard, příští rok 30 miliard. Jistě nemalé peníze - kdo tu škodu způsobil? "Vyšší moc"? Opravdu?

A když se podíváme trochu níž, vypadá to ještě bídněji. Při nynější výkupní ceně kůrovcového kubíku (pokud ho přeplněné pily tedy ještě někde vezmou) 700-800 Kč řada drobnějších majitelů netěží. Proč? Protože na tu těžbu nemají peníze. Na řadě míst je situace taková, že po odečtení nákladů na těžbu a dopravu jsou majitelé při těžbě pod 2 ha v červených číslech. A zase - kdo jim tu škodu nahradí? "Stát" - tedy my všichni??? Proč? Ptal se "nás všech" snad někdo na náš názor, když "lesní odborníci" připravovali zpotvořený Lesní zákon z roku 1995, který v tomto úděsném hospodaření přinášejícím škody v desítkách miliard umožnil pokračovat?

Ne, milí Klewarové, Hroši a podobní. MŮJ ZÁKON TO NENÍ A JÁ VÁM NA VAŠE PRŮŠVIHY PLATIT NEBUDU. A takto to vnímají v této zemi milióny lidí. Když já něco ve své práci udělám špatně - zaplatíte to snad vy, pardon, "stát", za mě??

Pokud MZe nedokázalo ani za 30 let po převratu radikálně změnit hospodaření v lesích, aby k těmto škodám nedocházelo, pokud je stále trestně nepostižitelné dělat mnohahektarové paseky v pahorkatinách a podhůří a osazovat je smrčky, potom zcela evidentně není MZe kompetentní k řízení lesního hospodaření a tudíž by kompetence v LH měly přejít pod MŽP. Možná už nebude generován žádný "zisk" ze smrkových polí, ale také nebudou vznikat škody v desítkách miliard Kč ročně, které musí platit ze svých daní i ti, kteří uvedený průšvih ani v nejmenším nezavinili !!!!!!!!!!!!
+22 # najše 2018-12-11 13:29
Vladimír Pelíšek a jeho souputníci 25 let přesvědčují veřejnost, že kůrovec je přítel lesa, že na přírodě žádná škoda nemůže vzniknout ani kdyby tam všechno vyhořelo.

Doufám, že si pan Pelíšek pospíší, aby zajistil kompenzační peníze z Ministerstva životního prostředí nejen pro správu národních parků, ale také pro obyčejné lidi. Jinak mu totiž hrozí, že ho, stejně jako např. ochránce stromů veterináře Bláhu napíchnou na vidle. Když žral brouk Šumavu, tak bylo všechno v pořádku, ať to byly alochtonní smrčiny nebo autochtonní. Tisíce kubíků rezonančního dřeva sežral brouk a všechno v pořádku. A najednou bude toto individuum, které rozumí možná tak plastovým trubkám křičet, že někdo způsobil škody, ale jděte !!!!

Jak je to vůbec možné, že v letech 1992-2010 žral brouk na Šumavě a lesy v nížinách odolaly?? Že by to bylo tím, že rezistence povolila, ale proč až teď a né před 15 lety?? Podle mne se to tak dlouho napínalo, až to prasklo, což je jev v učebnicích ekologie normálně používaný jako "překročený práh ekologické stability". Jenomže tady máme různé samozvané proroky, kteří ač sami nic nedokázali klidně přepisují učebnice a tvrdí různé blbosti. Třeba, že hospodářský les žádnou rezistenci (natož resilienci) nemá, nebo že je Ips typographus L. symbiont (něco jako stafylokok) a nikoli tedy mortalitní parazit (tedy spíše něco jako rakovina).
Přesně tuhle blbost tvrdí i pan Pelíšek, vzděláním doktor chemie výroby plastů, který pořád dokola opakuje, že když brouk v lese přežívá, nemůže být mortalitním parazitem. To je ale zcela přesné naplnění rčení, že někdo pro "les nevidí stromy". Ekosystém lesa je něco soudržného, interaktivního, co má i vlastní obecnou stabilitu (ad. Igor Míchal), to ovšem řadu lidí vůbec nezajímá, hlavní je plné břicho, pěkná zahrada, pěknej bourák a huba plná keců.

Slušným lidem s pozdravem, Klewar
-25 # Vladimír Pelíšek 2018-12-11 13:57
Takže za prvé, Kleware: Pelíšek nikoho nepřesvědčuje, že kůrovec je přítel lesa.
Za druhé: pokud umírá umělý výtvor, tedy například plantáž topolového klonu nebo tyrolského smrku, nejedná se o les.

Za třetí: nálady ve společnosti jsou, že pokud by došlo na napichování na vidle, tak Bláha ani podobní by cílem nebyli, páč oni nezpůsobili současnou kůrovcovou megakalamitu smrku dlouhodobě pěstovaného diletanty na nevhodných stanovištích. Veřejnost není hloupá, jak si myslíš. Veřejnost vidí, že problém je zaviněn lesníky pěstujícími plantáže, takže těžko se ti veřejnost (= občany této země) podaří přesvědčit k napichování na vidle Bláhů či Pelíšků, a nikoliv Klewarů či Koničiwů či jak si ten exot říká.

Vzniká tady reálná škoda, ZATÍM v řádu desítek miliard Kč, přičemž je možné, že přesáhne i 100 miliard. Tu škodu nezpůsobilo Hnutí Duha, jehož členové se kdysi na Šumavě přivázali k pár desítkám smrků. Tu škodu způsobili jistí parchanti v zelených uniformách i bez nich, líné vši neschopné ničeho než holin a smrčků v řadách, protože dál jejich "odbornost" nesahá. Šíbři, kteří před 23 lety prolobovali takový LZ, aby jim zajistil slušné zisky na úkor ostatních občanů i budoucích generací lesa. Paraziti napojení na těžaře a školkaře chobotnicí já-na-bráchu vazeb. Gauneři z ÚHÚL, kteří budou dodnes profesorsky poučovat o tom, že smrk "musí" zůstat hlavní dřevinou i do budoucna, protože "pily jsou na něj nastavené". O řadu těchto "odborníků" se bude v případě další eskalace škod (která je víc než pravděpodobná) zajímat nikoliv Bláha nebo Pelíšek, ale prokurátor.

Až pak budou vyšetřovat i tebe a tvou švejkovskou Stranu mírného pokroku v mezích zákona (pardon: Hnutí Život), tak ty vidle raději už nezmiňuj - byla by to totiž zbytečně další z řady přitěžujících okolností.

Číst tě předpokládám naučili a i když ti to vzhledem k nemírnému popíjení alkoholických nápojů nejde vždycky na jedničku, zkus si prostudovat už i jen zde rubriku "Monitoring médií". Tam (pokud budeš zrovna střízlivý) pochopíš, jaká je současná společenská objednávka stran lesů i nálada veřejnosti ohledně míry zavinění současné situace plantážníky na jedné nebo Bláhy či Pelíšky na druhé straně. Proto se raději drž těch Číňanů - snad budou vděční a až se všechno přežene, dají ti místo aspoň oni.
+11 # Hroch 2018-12-11 21:20
Zdravím, pane Klewar!
Napsal jste to výstižně.
Máte mnoho trpělivosti. Já se některé ,,zelené" snažím zachránit před manipulacemi těch bláhů, piñosů, kindelmannů, hrušků a podobných tím, že jim vysvětluji fakta, která jim zamlčují nebo jim všechno záměrně líčí jinak. Pokud jsou to lidé, kteří hledají pravdu a nesnaží se jen razit hloupé ideologie či jen prezentovat své nabubřelé ego, tak se nakonec nějak domluvíme.
Ale v případě tohoto pacienta z Beskyd - to je debata o sobotě s volem, který jde v pátek na porážku.
Ukázal jsem některým svým přátelům z oborů psychologie a psychiatrie znovu jeho příspěvky a pro ně je to naprosto jasný případ, který se neustále zhoršuje...
Navíc se projevy jeho poruchy ve všech bodech shodují s projevy neomarxistů.
+17 # najše 2018-12-12 07:23
Díky pane kolego - pěkné vánoce :-) !!!
dráždí a zajímá mne ta umanutost - kdyby alespoň bylo lze diskutovat nad fakty, tak by se něco dalo měnit. Smutné je, že fakta se uhnětou v ideologickém rauši, do kterého oponentura nevnikne. Těch blbostí, co už tady tenhle expert nasázel a s jakou vytrvalostí. Beru to, že Silvarium je lesnický web, který je něco jako naše myslivna, kde podebatíme, než vyrazíme do práce. Proto mi silně vadí, když tu někdo dělá tenhle binec.
Bohužel když vidím, co se (ne)dělá v Hradci na velení LČR, v praze v Těšnově, nebo u nás v Brandýse, je mi stydno a smutno zároveň.
Měli by být v ČR velkokapacitní odkorňovače z půlky Evropy, mělo by to fičet v gesci státu a neděje se nic. Je to poslední zima, kdy by se něco dalo zvrátit, ale není vůle. Tihle "experti " jako je Pelíšek tomuhle plezíru dodávají další alibi, píšou Babišovi aby zavedl FSC certifikaci s ponecháním velké plochy bez zásahu člověka, aby zachránil republiku před smrkem a podobný přepjatý blbosti. Výsledkem je to, že se Babiš těší na další holiny, kam prodá sazenici, němci, rakušáci, čínani se těší na lacinou surovinu a les chcípe široko daleko, obyčejní lidi chudnou a zelení tvrdí, že mají pravdu.

Kdo by jel na lesnickou demonstraci před úřad vlády??

S pozdravem Klewar
-15 # Vladimír Pelíšek 2018-12-13 11:16
Faktů bez nástinu ideologie jsem uvedl desítky (z toho řadu z nich jsem i několikrát opakoval, doufaje, že KONEČNĚ odpovíš), Kleware - a tvá reakce? Ignoroval jsi je, protože jsi zbabělec, který neumí přiznat, že na některé klíčové otázky nezná odpovědi, takže raději své oponenty ubožákovsky nálepkuje z ideologické předpojatosti.

Ale k věci. Máš pravdu s tím Úřadem vlády. Nikdo "od vás" by tam nepřijel, a to jednoduše proto, že tam prakticky nemá kdo přijet. Stránky tvého Hnutí Život sleduje několik desítek lidí. Názory, které propaguješ, jsou názory pouhých několika tisíc občanů této země, kteroužto skupinu navíc tvoří:
- posthusákovští lesničtí dinosauři - ti přirozeně odejdou do důchodu, navíc řada z nich ani není příliš počítačově gramotných.
- různí ÚHÚLáci, SVOLáci a podobní - úzká slupička leckdy "odborníků", kteří buďto téměř nikoho nereprezentují, nebo po nich poptávka skončí stejně, jako skončila po výrobcích fujar, jakmile bylo v Beskydech ukončeno salašnictví - fujary přestaly být potřeba v 19. století, smrkové plantáže přestanou být potřeba ve 21. století.
- různí velkoškolkaři, těžaři nastavení na smrk - ti skončí přirozeně a ryze tržně, protože smrkové sazenice budou mít propad prodejů 80% a smrkové dřevo (poté co v následujících letech uschnou desítky a možná stovky miliónů kubíků) přestane být z velké části dostupné. Budou se tedy muset zaměřit na jiné dřeviny - nebo zkrachují.
-17 # Vladimír Pelíšek 2018-12-13 11:40
Jinak se musím smát těm "velkokapacitním odkorňovačům z půlky Evropy". S nimi se to totiž má jako se Steinerovou armádou, na niž si stěžoval Hitler v betonovém bunkru pod budovou Říšského kancléřství v dubnu 1945. Kdepak je? Jak to, že nám nepospíchá na pomoc???
Inu - není, Kleware! Problémy s kůrovcem totiž mají i v Německu, Rakousku, Polsku, na Slovensku. Západní Čechy, z nichž jsi nevystrčil paty, opravdu nejsou pupkem světa. A i kdyby ty odkorňovače byly - z čeho je zaplatíš? Z tržeb 700 Kč / kubík kůrovcového smrku? Vždyť to kolikrát nestačí ani na techniku českou, natož tak německou. Nebo je chceš tahat z Pobaltí? Už jsi někdy zařizoval dopravu z místa vzdálenějšího než Plzeň, ty kujóne?

Výzvu DUHY k záchraně českých lesů podepsalo za dva nebo tři měsíce přes 50 000 lidí. Kdyby DUHA dostala na demonstraci před Úřad vlády jen každého dvacátého z nich, tak už je to síla.

Víš, proč vás teď DUHA nechává na pokoji? Protože jste už skončili - a slušný člověk do mrtvol nekope. Na jaře se to teprve rozběhne. Brzy se zjistí, že nepomohla kompletní výměna managementu LČR. Viníci se začnou tudíž hledat i na nižších a jiných úrovních. Trh se na řadě míst zhroutí a dojde i k situacím, kdy bude kůrovcové dřevo k dispozici zdarma, tedy za odvoz. Začne se kazit pitná voda. Přijde pár povodní, ty něco spláchnou - veřejnost bude chtít hlavy. Když žádné nespadnou, bude hrozit, že budou padat ty nad nimi - a to ony určitě nedopustí.
Nemůžete ignorovat vůli drtivé většiny voličů. Nemůže pokračovat situace, že vrstvička nikým nevolených a realitu ignorujících "expertů" bude zbytku republiky diktovat, jaké tady mají být lesy. Nemáte podporu, nemáte mandát, a nemáte už ani žádného vlivnějšího spojence.
Mohli jste změnit LH po dobrém - po převratu jste na to měli 28 let. Neudělali jste to, takže teď to za vás dělá příroda. Zní to jako fráze - ale je to tak.
A nezapomeňte si zase vzájemně naposílat hromady plusů a mně mínusů. Všech pět, šest nebo kolik vás takových tady je. Je to opravdu vymakaný nástroj - můžeš hlasovat třeba i pětkrát nebo šestkrát.
+11 # najše 2018-12-13 12:05
vždyť já to vím, že jste rád za tu kalamitu, pane doktore, Vaše opakované asociace z rozbombardovaným Německem ukazují, co si hýčkáte v hlavě za představy. Nikdy jsem neměl potíže odpovědět na Vaše otázky, bohužel jste je ale nestačil zformulovat a hned jste si na ně raději sám odpovídal. Jak se Vám ale bude sázet jedle na tak veliké paseky nevím. Nebo byste ty souše nechal stát jako pan prof. Svoboda?? A kdo to zaplatí?? Vždyť jsem to psal už shora, že byste měl začít požadovat peníze z SFŽP, aby bylo za co.
-12 # Vladimír Pelíšek 2018-12-13 13:03
No to máš pravdu - špatně se mi tam ty jedle budou sázet, velice špatně! A kdopak mi tam ty paseky vytvořil? Čím přičiněním ty paseky vznikly? Bláhovým? Pelíškovým? Košuličovým? Kdo z nich preferoval monokulturní výsadbu stejnověkého smrku z Tyrolska na stohektarové holiny? Kdo z nich dodnes sápe poslední zbytky strukturovaných bučin a jedlobučin v podhůří a sází tam místo nich výnosovou dřevinu do řad?

A k těm "stojícím souším" - řeknu ti perličku. Jeden ze sousedů měl (jako každý ze sousedů včetně mě) letos na jaře kůrovcové smrky. Je to učitel češtiny a dějepisu, o ekologii lesa neví nic, nicméně je to slušný člověk, který by se nenechal přemluvit ani k jízdě na červenou s manželkou do porodnice. Předloni koncem léta mu začala na nějakých 8-10 smrcích odpadávat kůra - jehličí opadalo až pak v průběhu zimy. Víš, kdy mu to "orgán" vyznačil k těžbě? Na konci letošního dubna - s termínem do 22.5. Chudák, malý, přihrblý, brýlatý, nikoho nesehnal - káceli to, řezali a odkorňovali s celou rodinou několik dnů, aby stihli termín a nedostali pokutu. Takže tady máš odpověď na svou otázku ohledně těch souší - jediné, čemu takové dávno vylétnuté souše budou škodit, bude oko turisty. Nebo ať je vytěží - za ty prachy, co dnes dostane, si může pak hned koupit vilu po Krejčířovi.
Bojuješ bitvy, které už proběhly a skončily. Lesy plné souší budou - protože nebude kdo je mít vytěžit. Plochy po nich bezzásahové budou - nebude je mít kdo a čím osázet.
Jen teď nějak nechápu, kde udělali soudruzi z NDR, tedy pardon, dr. Nožička, chybu?
+13 # najše 2018-12-13 17:56
A co jako? Vždyť tam měl Vás, poučeného a lesa znalého odborníka, který mu mohl poradit už dávno dřív, co s tím má udělat. Proč bych měl já kritizovat někoho, koho neznám? Požádal mě někdo o pomoc, kterou jsem mu odmítl poskytnout? Navíc s platností od 11.5.2018 se vylétnuté souše zpracovávat nemusí, to jste měl jako samozvaný odborník na všechno vědět a chudákovi ušetřit práci.
+5 # Hroch 2018-12-13 20:31
A to já se klidně zúčastním.
S tou současnou vládou ale ...nevim...asi by to chtělo spíš ten Gätling...7,62 stačí..

S kůrovcem je to jak říkáte. Už se to nedá zachránit a následky budou ještě horší než se předpokládalo...
Ale - bude to také začátek konce éry ,,neziskovek" a hloupých rádobypolitiků, kteří jim naslouchají a bojí se kdejakého pisálka...

No, ale, dnes krásně sněží, budou Vánoce, už mám jablíčka a mrkvičku pro srnky...tak si to užijme a nenecháme si tu radost zkazit.
Přeju hezké svátky a bohaté gastronomické zážitky!

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

VLS na Olšině slavnostně otevřely novou naučnou stezku

VLS na Olšině slavnostně otevřely novou naučnou stezku

Lesnictví

Ve čtvrtek 9. 7. Vojenské lesy a statky ČR (VLS) slavnostně otevřely nové návštěvnické středisko Olšina s naučnou stezkou, které mohou nově využívat návštěvnici i...

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ!

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ!

Lesnictví

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ! Zodpovězte správně otázky v soutěžním formuláři a budete zařazeni do slosování o spoustu zajímavých cen.Soutěžit můžete od 1. 7. do...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Vláda schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR

Vláda schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR

Lesnictví

Na podporu lesního hospodářství by měl stát od příštího roku přispívat o 2,5 miliardy korun více než letos, kdy je to 1,15 miliardy korun. Peníze...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR DECATHLON

Naše další weby