Přihlásit

Jiří Malík: Kolik miliard nám za škody spárkatou zvěří dluží myslivci? (ekolist.cz)

Za roky 2015 až 2020 státu a vlastníkům dluží myslivci minimálně nějakých 25 miliard Kč za škody, které způsobila přemnožená zvěř na lesích a pícninách.

Doporučuji, aby to všichni lesníci a poškození vlastníci začali na myslivcích vymáhat soudně. Jinak se statisíců kusů všechno devastující spárkaté nikdy nezbavíme.

Nemám nic proti myslivcům, potřebujeme jejich střelbu spárkaté, pokud chceme houby, borůvky a zdravé lesy a tím i vodu. Ale lživá kampaň, že černá je bílá, vedená představiteli Českomoravské myslivecké jednoty, je ostudou každého správného myslivce.

Celý článek najdete zde

Komentáře   

+15 # cvonza 2021-03-22 11:55
Porosty do 40 let jsou upně zničené , ani miliardy nepomůžou , střílí jen elita včetně lobbistů NIKDO s tim nehne až rekonstrukce ( likvidace ) porostů .
+14 # Lakatoš 2021-03-22 14:02
Porosty jsou jim lhostejny, pane cvonzo. Vychovávám bk, kl a jd zmlazení pod kůrovčáky a oni mi sázejí krmelce přímo tam. Vědí, že srnčí se tam postahuje na okus mladých stromků a tak se tam ráda nakrmí i z krmelce. Vše v okruhu pěti metrů oloupáno. Když takového myslivce potkáte se štětcem v ruce, vidíte tu nenávist v jeho očích. Přitom si nic neřeknete, ani se osobně neznáte. A vy mu žádnou škodu přece neděláte, když tak jen on vám. Nevidím žádnou cestu ven. Dnes střílí politici ANO a ČSSD, prohrají volby a bude střílet Demoblok a určitě i Piráti. Prohrají žlutí, vyhrají fialoví, prohrají fialoví, střílet budou šedí s modrými puntíky. Zastřílí si rád mnohý i na vlka, policie je daleko a nechce nic vyšetřovat. Ani ve svém věku jsem nepochopil, proč někdo potřebuje smrt třeba i zvířete pro svou radost či satisfakci. Tisíce let žijeme ze zabíjení zvířat, ale ze zabíjení nutného, abychom my sami mohli žít. Zabíjení pro potěšení či pro radost je perverzitou. Avšak jsem si jist, že takový člověk je velmi nízkým a skrz naskrz prorostlým komplexy méněcennosti. Jednotlivcům z řad myslivců, kteří se z tohoto pravidla vymykají a jež sám znám, se za tato slova vždy rád omluvím.
+10 # Rensa 2021-03-22 16:46
Krmelec je myslivecké zařízení, k jehož umístění je třeba souhlas majitele pozemku. Jste na tahu.
+7 # Starý 2021-03-23 07:28
Klidně táhnu a říkám, že to takto leckde nechodí a na co souhlas, když kamarádíček (PRÁVNÍK, POLITIK A POD.), zatahá za nitky, však také loví.
A pro vlastníka chudinku, když už se bude hodně bránit, tak uděláme nepatrnou změnu v zákoně....
Koukněte třeba ne energetický zákon, tam to už funguje na plné pecky !!!
+8 # Lakatoš 2021-03-23 15:41
A co teprve náhrada škod, pane! Oplocenku Vám nezaplatí, ani nepřispějí. Nátěry jsou pro ně běžná péče, na to také nemáte nárok. Doporučuje se něco málo oplotit, vyfotografovat rozdíl uvnitř - venku a poslat. To jsem udělal, odpověděli po dvou urgencích po roce. Prý tam mám nějaké habříky, zakřížkovali mi je. Takže zmlazení prý odrůstá, okus odpovídá přírodním podmínkám. Nedostal jsem nic. Nejde mi o peníze, jde mi o snížení stavů. Ještě bych je mohl zažalovat. Myslíte ale, že se budou zabývat nějakým dědkem a jeho pár hektary, když se nezajímají ani o ilegální odstřel šelem?
+4 # Lakatoš 2021-03-23 15:34
Pane Renso, mám třetinu. Druhou má jakýsi pán z nedalekého městečka, závislý na alkoholu, toho jsem tam ještě neviděl a ani on možná netuší, že ten les vlastní. Třetí má nějaká paní z Prahy, která to zdědila po prarodičích, kteří umřeli nějaký ten rok po převratu. Tu jsem taky neviděl. Někdo z těch lidí to myslivcům možná podepsal, nebo také nepodepsal. Kdo ví? Myslíte, že budou obcházet všechny majitele? Co vím, tak to zpravidla nedělají.
+7 # Rensa 2021-03-23 17:38
A jak jste k té třetině vlastně přišel, když své spoluvlastníky neznáte?
Spoluvlastnictví - nejhorší správa majetku, alespoň podle mne.
+3 # Lakatoš 2021-03-25 08:21
Přišel jsem k ní tak, že jde o mnohokráte děděný a drobený majetek. Původním vlastníkem byl v 19. století můj vzdálený praprastrýc, který měl několik dětí, jež to po něm zdědily tehdy zřejmě rovným dílem. Někdo sice pak svůj podíl mohl prodat sourozenci, ale většina si jej jako tehdy selský maloles zachovala s ohledem na potřeby hospodářství. Většinou šlo o takzvané kovozemědělce. Žena například ovdověla, znovu se provdala, pak zemřela a její podíl zdědil manžel, který s ní ale neměl vlastní děti, po jeho smrti tedy dědily jeho děti z předchozího manželství. Nakonec jste tedy podílníkem na pozemku, kde většina ostatních podílníků sice k Vám má jisté historické vazby, nejedná se však nutně o Vaše příbuzné. A většinu z nich ani neznáte. Takto to chodí dodnes u řady soukromých pozemků, já jsem na tom ještě dobře, jsou někteří, kteří mají jednu šestnáctinu, osobně znám i majitele jedné dvaatřicetiny.
+7 # cvonza 2021-03-28 16:43
Cituji Lakatoš:
Přišel jsem k ní tak, že jde o mnohokráte děděný a drobený majetek. Původním vlastníkem byl v 19. století můj vzdálený praprastrýc, který měl několik dětí, jež to po něm zdědily tehdy zřejmě rovným dílem. Někdo sice pak svůj podíl mohl prodat sourozenci, ale většina si jej jako tehdy selský maloles zachovala s ohledem na potřeby hospodářství. Většinou šlo o takzvané kovozemědělce. Žena například ovdověla, znovu se provdala, pak zemřela a její podíl zdědil manžel, který s ní ale neměl vlastní děti, po jeho smrti tedy dědily jeho děti z předchozího manželství. Nakonec jste tedy podílníkem na pozemku, kde většina ostatních podílníků sice k Vám má jisté historické vazby, nejedná se však nutně o Vaše příbuzné. A většinu z nich ani neznáte. Takto to chodí dodnes u řady soukromých pozemků, já jsem na tom ještě dobře, jsou někteří, kteří mají jednu šestnáctinu, osobně znám i majitele jedné dvaatřicetiny.

Proč do naha - co je komu do toho
-3 # Lakatoš 2021-03-29 12:01
Do naha, pane cvonzo? Zřejmě nerozumím Vaší otázce. Rozdrobená držba má také další významná negativa kromě již zmíněného aspektu mysliveckého. Spoluvlastníci se neznají, nebo nemají v lásce. Dělají si mnohokráte naschvály. Každý si vybere jiného hospodáře, často záměrně tak, aby mezi nimi byla rivalita. Těžbu vyznačenou jedním druhý nerespektuje, nebo nesouhlasí s vybranou firmou. Následně zpochybňují těžební náklady a dožadují se vyššího podílu z prodeje hmoty, nebo poukazují, že si spoluvlastník přivlastnil zisk za cennější sortimenty. Po nějaké době vzájemného osočování a tedy nečinnosti máte les stojících souší s již dávno opadanou kůrou a tedy vylétlým broukem. Znehodnocené dřevo zetlí, někdy si pár kmenů koněm či traktorkem vytahá čilý soused k topení na zimu. Zlatou tečkou je obnova, která se často vůbec neuskuteční, nebo uskuteční a následná péče skončí okamžikem výsadby. Vysází se tedy i jedlová či buková oplocenka, ale pokud sazenice při suchém jaru zaschnou, za několik let již máte uvnitř nákladně chráněny pouze jívu s břízou, jeřábem a bezem. Chybějí poté někomu tyto peníze vynaložené z prostředků ministerstva zemědělství, potažmo z peněz daňových poplatníků, bez následné kontroly? Nechybějí.
+9 # Starý 2021-03-30 07:09
Pane Lakatoš, nejsou jenom tato negativa, malý vlastník nemá šanci sáhnout na dotace a podpory, často jsou tu různá omezení.., příkladem vlastnictví 100 ha pozemků a pod.
Proto bych tyto nenazýval plýtvači dotací....
To naopak zemědělec má vždy zaručenou plošnou a hned další za kdejakou újmu-sucho-mokro a pod.
Všichni ví, jak se chemizuje, že půda chátrá a degraduje …. kampak tečou tyto peníze daňových poplatníků?
A obnova lesa, vždyť "občan" chce přirozený /osružina a bez/ les... ale na houby do smrkového čistého háje...a vše zdarma za náklad vlastníka lesa.
Samozřejmě dle potřeby, je třeba vlastníka lesa za to že občanovi plní co chce a po čem touží, jej vinit ze špatného hospodaření !!
Tak funguje "Kocourkov" .
Ovšem les není houfně dotované pole a také jaksi není možné každý rok měnit hospodaření dle nálady "občana", většinou to jde jednou za několik pokolení..!
+2 # cvonza 2021-03-30 14:19
Babiš Kellner nezveřejnují co a jak majetek , před drzim dotazem co a jak z 1/3 = co je komu do toho.
+11 # Starý 2021-03-19 06:59
Také jeden poznatek z myslivosti, doufám, že jen u nás.
Za chvilku bude sčítání zvěře...
Tak jelikož byl sníh, tak jsem trochu předběhl a výsledek.
Na cca 50 ha pozemků, včetně mých značně poškozovaných lesů, někde i zhola sežraných a vytlučených...mazání nepomáhá, jelikož zvěř strádá, drží jen ploty a ty v roklích nejde stavět a nebo je smete voda.
K výsledku, za celé období se sněhem nejenže ani jedna myslivecká stopa, ale ani jiného člověka nežli má. Zvěř, vždy čerstvé stopy v množství neobvykle kladném a rozmanitost vysoká i druhů spárkaté, která tu dříve nikdy nebývala.... to si myslivecké mrazáky pošmáknou.
No hezky to soudruzi vedou.
Těším se kdy narazím na stopu druhu nejméně se vyskytujícím, dle stop se nevyskytujícím.
+24 # lesmistr 2021-03-12 12:35
Je nutné, aby vlastníci lesů, osoby zemědělsky hospodařící apod. namísto naříkání důsledně vyžadovali náhrady za škody způsobené zvěří. Někde se to již začíná dít. Samozřejmě, na obranu uživatelů honiteb je potřeba vyžadovat hospodaření subjektů tak, aby umožnili rozmístěním a výměrou plodin snadnější lov. To ale lze předem domluvit, pokud bude zájem z obou stran.
Dnes jsou totiž možnosti, a začínají se využívat, kdy zemědělec s použitím dronu ( a pořízením záznamu) ukáže uživateli honitby, že v jistém místě (pole, louky) je například 100-150 dančí zvěře při normovaném ( a většinou i napočítaném !) stavu 8 kusů. Pokud ve vedlejších honitbách bude nález podobný, nebo doplněný o 50-80 kusů zvěře černé, není snad potřeba s uživatelem o náhradách vůbec diskutovat. OSSM by měla i na základě takových záznamů vyžadovat postih uživatele za podvod při sčítání zvěře a nařídit redukci stavů. Na to zákon o myslivosti myslí, dokonce v případě neplnění nájemní smlouvy ještě dál.

Obdobně je tomu u lesních honiteb. Kontroly majitele ( stát, soukromníci) snad mohou průběžně zjišťovat a dokumentovat stavy spárkaté zvěře. Možností je dnes díky technice dost. I v tomto případě by doložení extrémně vysokých stavů při řešení náhrad škod zabránilo jakékoli další diskusi.

Zákon o myslivosti je v těchto případech postačující a není potřeba jej měnit, ale dodržovat.
+5 # Lynx 2021-04-15 19:34
..."OSSM by měla i na základě takových záznamů vyžadovat postih uživatele za podvod při sčítání zvěře a nařídit redukci stavů. Na to zákon o myslivosti myslí, dokonce v případě neplnění nájemní smlouvy ještě dál"...

To je právě kámen úrazu. Státní správa na pokraji kolapsu, nefunkční, dominuje alibismus a snaha odpálkovat vše, co obtěžuje, nedej bože otravuje úředníka.
Jako první reakce je vždy - tak se zkuste domluvit, dohodnout. Stále stejná písnička minimálně posledních 20 let. A žádná razantní změna.
Myslivci dále "hospodaří" doslova parazitickým způsobem. A zatím jim to prochází. To je realita.
-2 # Rensa 2021-04-15 21:47
Na řádně podaný podnět může státní správa reagovat pouze jedním způsobem - rozhodnutím. Na špatný podnět může reagovat, jak sama uzná za vhodné.
Proti špatnému rozhodnutí se lze vždy odvolat, proti nečinnosti (30 dní) podat stížnost u nadřízeného orgánu.
Základ je tedy v čem?
+4 # Lynx 2021-04-15 23:07
Tak jednoduché to zase není.
Přijímání podnětů k zahájení řízení
Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. Sdělení správní orgán nezasílá, postupuje-li vůči tomu, kdo podal podnět, podle § 46 odst. 1 nebo § 47 odst. 1

Hned na startu můžete skončit v kolečku neshledal důvody - stížnost a pořád dokola.
Máte opravdu vysokou pravděpodobnost, že věc skončí u soudu. :-)
A kdo se chce roky tahat?
+6 # bergfreund 2021-03-12 10:56
..k tomu asi jediné..kolik nám dluží ty různé ekospolky na škodách v bezzásahových oblastech, NP atd...vlk,vydra,bobr ,kormorán atd....to vše tito rádoby odborníci na ekologii v různých spolcích a státem dotovaných neziskovkách mají na svědomí...mě je jedinou útěchou,že příroda je mocná a časem vyhubí i tyto podivné struktury a ona zde bude stále... :-) :-)
+15 # lesmistr 2021-03-14 13:12
Pane, pokud myslíte některé eko-pijavice, tak opravdu takové existují. Pokud je Vám útěchou, že tyto podivné struktury, jak píšete, vyhynou, tak Vám ji brát nebudu. A věřte, pokud má pijavice zdroj krve, tak se ho nepustí. Podobně jako se k tomu nemají kapři s vypouštěním svého rybníku.
+5 # Lakatoš 2021-03-15 09:52
Pane bergfreunde, ony jsou spolky a spolky. Některé se pouze zviditelňují a podle mého názoru jim nejde o skutečnou změnu, například DUHA. Jiné ale třeba les opravdu chrání, třeba tím, že ho vykupují a brání tak v jeho přeměně na umělou smrčinu, třeba Čmelák nebo Kosenka. Pokud budete všechny mimo hlavní pruod házet do jednoho pytle, pak budete stejně nenávistný a aktivistický, jako třeba DUHA, jen s opačným znaménkem.
Co máte proti vlkovi? Jste chovatelem ovcí, který je nemá zajištěny elektrickým ohradníkem? Nebo jste myslivcem, kterému spíše vadí, že by mohl se spárkatou hospodařit i někdo jiný? Myslivost není ochrana přírody, ale zájmový chov vybraných druhů druhů zvěře v uměle vylepšovaných podmínkách. Kdyby ochranou přírody byla, pak by měla i normované stavy vlka či medvěda a tam, kde by tyto šelmy nebyly, by se je snažila uměle introdukovat. Stejně jako daňka či muflona. A ne abyste je tajně stříleli, jak to děláte. A pak se vymlouvali, že do naší přírody kvůli její pozměněnosti už nepatří. A patří tam tedy kvůli pozměněnosti přírody i ty obrovské stavy spárkaté či uměle vysazená nepůvodní zvěř? Uznejme si vzájemně, že jsme pouhými zájmovými skupinami a nečiňme si právo rozhodovat objektivními hledisky, která nemáme a nikdo mít nemůžeme, o přínosu či škodlivosti druhých.
+2 # bergfreund 2021-03-16 13:17
..asi tak..přesvědčené nepřesvědčím..nerad se zde nechávám vtahnout do pokeců s ruznými jak říkám fundamentalistíckými spolky...ale pokud jste schopni vidět dál na sever..tam je jen vyjímka Greta... tak v ekologicky vyspělích zemích/ kam my nespadáme/ se provádí tzv.užitná ekologie, která zahrnuje i regulaci velkých šelem odlovem...tady je to jen o omezeních a zákazech..a mrháním peněz danových poplatníků na ekologické nesmysli..ono se snadno kecá a vymýšlí,když mě to nic nestojí a nemám za to ze zákona žádnou..upozornuji žádnou odpovědnost....
+19 # Lakatoš 2021-03-17 11:18
Pane bergfreunde, není třeba přesvědčovat, stačí se držet faktů. Nyní máme v zemi populaci vlka z Lužice šířící se do severních a severovýchodních Čech. Dále je zde vlk šumavský nejasného původu, zatím mnohem méně početný. Třetí skupinou je vlk západokarpatský přecházející hřebeny Javorníků a Beskyd. Ten je nyní nejméně početný, a dovolte mi vysvětlit Vám, proč.
V době po převratu byl první objevivší se. V zimách 1994/95 a zejména velmi studených a dlouhých 1995/96 a 19996/97 se vždy v chladném půlroce ze Slovenska objevily nejméně dvě smečky. Zejména v poslední z oněch zim šlo o bezmála 20 vlků. Tehdy vstoupili do hry různí hráči, hysterická DUHA organizující zpozdilé vlčí hlídky a vylepující plakáty, vyděšené maminky představující si Červenou Karkulku a samozřejmě myslivci. Vždy napojení na všechny strany z vládnoucího i opozičního spektra, se silným vlivem tedy i na policii a soudy. Myslivost není jen zájmová činnost, ale také forma úplatku, za každého režimu.
Píši to proto, že všichni tito moravští vlci byli vystříleni místními myslivci. Tuto informaci mám od blízkého přítele z oblasti Javorníků, který je sám dlouholetým myslivcem a samozřejmě chce zůstat v anonymitě. Zvažoval vícekrát podnět na policii, ale policisté tam i jinde u nás, to jsou jen sousedé a kamarádi blízkých regionálních politiků a podnikatelů, kteří potřebují peníze z poplatkových lovů a myslivosti vůbec. Vlk je konkurent myslivců z nejnenáviděnějších. Tam, kde žije, je spárkaté výrazně méně a především si osvojí chování, díky němuž se stává mnohem hůře obhospodařovatelná dnešním typem mysliveckého hospodaření. Není ale žalobce, není soudce. I na Slovensku je plán legálního lovu vlka vzorně plněn, ba přeplňován, ne tak však plán odlovu spárkaté či medvěda, vždyť medvěd je hlavně všežravec a srnčí téměř neplaší. Jsem již stár a nevěřím, že za mého života někdo dokáže ta chapadla oné chobotnice prorostlé jako rakovina společností odseknout. Les, kde hospodaří vlk, nemá skoro žádný z problémů, jež řešíme s náklady na obnovu. Pro systém, jenž je neoficiálně nastaven, je však mnohem výhodnější utrácet stovky miliónů peněz z veřejných zdrojů za oplocenky a nátěry, než začít opravdu zasahovat proti této chobotnici. Kdo to zkoušel, byl odstaven, a směšná DUHA se svými naivními polopravdami a plakáty budí po zásluze jen pousmání.
+11 # lesmistr 2021-03-18 18:13
Opakované srdceryvné TV reportáže myslivců z Machova. Promlouvají chovatelé ovcí a skotu a také myslivci, především pan Scholz s obrovskou láskou k mufloní zvěři. Ty světové trofeje jsou především jeho dílo a zásluha.

Můj známý viděl několik reportáží včetně těch drastických s roztrhanými březími ovcemi, danělami a muflonkami. Taky mu jich bylo líto. Marně jsem mu vysvětloval, že to tak v přírodě je. Káně sebere hraboše, ten piští, ale málokdo ho slyší.
Ten můj známý se podivil nad tím, že tito myslivci, držitelé zbraní, kteří střílejí jeleny, prasata, muflony, si nedokáží "poradit" s vlky, kteří jim chodí málem po cestě za vsí, chovatelům zabíjejí ovce a telata prakticky ve vsi a dokonce i v ohradě za domem. Takový polokrotký vlk přeci není "plaché zvíře, které lze v přírodě vzácně vidět". Přesně tak ho totiž definují ochránci.

Snažil jsem se mu vysvětlit, že oni myslivci z Machova jsou slušní lidé a dodržují zákon. Nevím, zda to pochopil.
+14 # Lakatoš 2021-03-19 08:46
Podepisuji, pane lesmistře. Myslivost není více než zájmová činnost a nesmí být postavena na roveň zájmu prokazatelně celospolečenskému, tedy na zdravých prosperujících lesích. Že tomu tak není, jen ukazuje na míru korupce, z důvodu níž jsou požadavky zájmových mysliveckých sdružení akcentovány politiky většiny stran, a tudíž poté zohledněny v příslušné legislativě.
Víte, co vadí myslivcům na vlkovi nejvíce? Že jim neumožňuje hospodařit se spárkatou tak, jak jsou navyklí a jinak už ani neumějí. Kde hospodaří vlk, tam se srnčí schovává celodenně v houštinách, bojí se vylézt na otevřené pláně, nesdružuje se do větších skupin jako třeba nyní před jarem. Když loví smečka rozptýlené srnce, musí si vybrat, které a o kořist se pak rozdělit. Když ale narazí na větší skupinu někde na pláni, většinou zabije nebo poraní a pak dobije kusů mnohem více. Ale náš myslivec je zvyklý dojet autem až na místo, vylézt na kazatelnu, podívat se dalekohledem k naplněnému krmelci vzdálenému pár set kroků, počkat na skupinu srnců a pak si pohodlně vybrat, které kusy skolí. Dovedete si představit, že se za nějakým kusem prodírá dva kilometry stržemi a houštinami?
Chrání si pro své lednice a mražáky daňka či muflona, ale pro vlka, který je zde opravdu doma mnohem déle než my lide, zde údajně z důvodu kulturní krajiny místo už dávno není. Jak je tedy možné, že se k nám hlavní proud vlka šíří z Lužice a Polska? Tam kulturní krajina není?
A ti ovčáci, kterým je tak těžko vydat peníze na elektrický plot? Ti ať ovce nechovají, nestačí na to. Ovce nejsou ovoce rostoucí na stromech. A vždyť i ty stromy v sadech je třeba nabílit, oplotit účinně proti srnčí a zajícům.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Budoucí lesníci se v létě stanou adjunkty ve státních lesích

Budoucí lesníci se v létě stanou adjunkty ve státních lesích

Lesnictví

Získat zkušenosti, pomoci v lesích v kůrovcové sezóně a něco si vydělat mohou i letos žáci a studenti středních a vysokých lesnických škol coby letní...

Žalobce zastavil část stíhání bývalého ředitele Lesů ČR Szóráda

Žalobce zastavil část stíhání bývalého ředitele Lesů ČR Szóráda

Lesnictví

Státní zástupce zastavil stíhání bývalého ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda kvůli porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle kriminalistů poškodil státní podnik tím, že nabídl...

Nezvládnuté stavy jelena siky decimují přírodu

Nezvládnuté stavy jelena siky decimují přírodu

Lesnictví

Exotických býložravců jako jelen sika u nás žije nejméně 8krát víc, než umožňuje zákon o myslivosti. V České republice evidujeme druhou největší evropskou populaci tohoto...

Když vady dříví nejsou na závadu

Když vady dříví nejsou na závadu

Lesnictví

Dřevo přesílené nebo s vadami může být pro někoho synonymem nesnadno opracovatelného, respektive nekvalitního materiálu. Pro řemeslníky bratry Václava a Davida Frassovy to jsou však...

Populární zprávy

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 1,8 miliardy korun

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se…

Lesnictví

Zobrazeno:8157

(Aktualizováno 19. 2. o vyjádření Daniela Szóráda) Policie ČR obvinila bývalého generálního ředitele Lesů České republiky Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku...

Finové staví největší továrnu na zpracování dřeva na severní polokouli

Finové staví největší továrnu na zpracování dřeva na severní polokouli

Lesnictví

Zobrazeno:3312

Společnost Metsä Fibre, součást skupiny Metsä Group, postaví ve finském městě Kemi obří továrnu na bioprodukty. Hodnota investice dosahuje 1,6 mld. eur a jde o...

Zástupci lesnicko-dřevařského sektoru se důrazně ohradili proti vyjádření Hnutí DUHA

Zástupci lesnicko-dřevařského sektoru se důrazně ohradili proti vyjádření Hnutí DUHA

Lesnictví

Zobrazeno:3177

Zástupci lesnicko-dřevařského oboru se ostře vymezili proti vyjádření Hnutí DUHA, ve kterém se uvádí, že masivní těžba českých lesů začala ovlivňovat klima,  způsobuje více emisí než...

Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika

Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika

Lesnictví

Zobrazeno:2593

Lesníci v mnoha oblastech řeší problém jak a jaké lesy pěstovat v lokalitách ohrožených suchem a s převahou nepůvodních smrkových porostů. Stále větší část našich...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby