Přihlásit

Jednání u lesnického kulatého stolu (TZ ČLS)

Dne 19. 2. 2020 se v Praze na Novotného lávce uskutečnil historicky první lesnický „kulatý stůl", který iniciovala a uspořádala Česká lesnická společnost. Této akce se zúčastnili vedle náměstka ministra zemědělství také představitelé významných lesnických organizací – státních podniků, lesnického školství, výzkumných ústavů a profesních sdružení, kteří diskutovali nad aktuálními problémy lesnického sektoru, především pak nad otázkami spojenými s obnovou lesa.Ta je základním předpokladem pro zajištění trvalosti lesa a lesní produkce, včetně zajištění ekonomické vyrovnanosti lesních majetků pro příští generace. Obnova lesa jako soubor opatření vedoucích ke vzniku následného lesního porostu je primárním prostředkem pro dosažení cílů lesního hospodaření a zajištění plnění všech potřebných funkcí lesů pro společnost. Je potřebné vytvářet podmínky pro eliminaci vlivů, které obnovu lesa komplikují a které nemohou vlastníci přímo ovlivnit.

Účastníci jednání nevidí cestu v dalším zpřísňování podmínek a zvyšování státní regulace v oblasti obnovy lesa. Zejména s ohledem na probíhající kůrovcovou kalamitu a nejistotu vývoje přírodních podmínek v důsledku probíhající klimatické změny je třeba umožnit vlastníkům lesů a lesním hospodářům využívat všechny relevantní a efektivní způsoby obnovy lesa. Cílem je zvýšit flexibilitu hospodaření a více než dosud ponechat na odpovědnosti vlastníků a lesních hospodářů, jaké konkrétní způsoby zvolí. Z těchto důvodů podporujeme vymezení požadavků na druhovou skladbu při obnově porostů spíše směrem k zajištění dostatečné druhové pestrosti lesních porostů, včetně jehličnatých dřevin a k využití stanovištně vhodných dřevin a dřevin s vysokým adaptačním potenciálem na změnu klimatu. Sem zapadá i podpora použití přípravných (pionýrských) a v rozumné míře i introdukovaných dřevin při obnově, což je v rozporu s probíhající praxí schvalování OPRL ze strany státních orgánů ochrany přírody. Zde dochází naopak k jednostrannému zvyšování regulace hospodaření na lesních majetcích. V praxi to znamená vytvořit větší prostor pro uplatnění přirozené obnovy spolu s možností uplatnění volby ekonomicky zajímavých a perspektivních dřevin.

Během jednání bylo poukázáno na řadu dalších aktuálních témat, která je třeba řešit. Shoda nastala i v prospěšnosti další komunikace. Vzhledem k dohodě všech zúčastněných, bude ČLS v pořádání lesnických „kulatých stolů" pokračovat. Tato jednání by se mohla stát novou odbornou názorovou platformou.

TZ ČLS

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Vláda schválila protikrizová opatření MZe kvůli koronaviru za šest mld. Kč

Vláda schválila protikrizová opatření MZe kvůli koronaviru za šest mld. Kč

Lesnictví

Více než miliardu korun pro vlastníky lesů, zvýšení rozpočtu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) o miliardu a 3,3 miliardy na doplňkové platby...

MZe: Další peníze pro vlastníky lesů bude muset odsouhlasit vláda

MZe: Další peníze pro vlastníky lesů bude muset odsouhlasit vláda

Lesnictví

Další 1,3 miliardy korun na kompenzace poklesu cen dříví budou k dispozici, až je schválí vláda. 23. 3. to v reakci na požadavek Sdružení vlastníků...

V čele Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova na Slovensku bude poprvé lesník

V čele Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova na Slovensku bude poprvé lesník

Lesnictví

V sobotu 21. března prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová jmenuje novou Vládu Slovenské republiky. Ministrem zemědělství a rozvoje venkova se stane poprvé lesník, Ing. Ján...

Koronavirus ohrožuje boj s kůrovcem v nestátních lesích

Koronavirus ohrožuje boj s kůrovcem v nestátních lesích

Lesnictví

Pro zajištění účinného boje lesníků s kůrovcem a zachování lesů pro další generace podle SVOL nelze přestat těžit, přibližovat a asanovat kůrovcem napadené dříví. Při...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby