Přihlásit

Chránil přírodu argumenty, nikoli výkřiky (Lidové noviny)

NEKROLOG

Českou krajinnou ekologii, ochranu přírody a krajiny nečekaně postihla velká ztráta. V pondělí 5. března zemřel v Brně ve věku 75 let doc. Ing. Antonín Buček, CSc. Již během studií na brněnské lesnické fakultě vzal za své krédo svého učitele profesora Aloise Zlatníka, geobiocenologa a ochránce přírody – totiž že výzkum přírody není možný bez její ochrany. V tomto duchu působil výzkumně, pedagogicky i organizačně přes půl století, a to vždy s vysokým nasazenímavelmi důsledně.
Po krátkém zaměstnání v lesnickém provozu a při stanovištním průzkumu lesů zaměřil svůj zájem na problematiku celé krajiny jakožto životního prostředí nejen lidí, ale i živočichů a rostlin. Stal se vědeckým pracovníkem Geografického ústavu Československé akademie věd v Brně. Na tomto významném krajinovědném pracovišti téměř 20 let úspěšně vedl právě oddělení životního prostředí. Byl protagonistou kritického hodnocení výstavby jihomoravského vodního díla Nové Mlýny, vzápětí i projektu průplavu Dunaj–Odra–Labe. Neohroženě se v 70. letech postavil i proti výstavbě automotodromu v Podkomorských lesích u Brna. Vždy promyšleně, se znalostí přírodních poměrů a souvislostí, s dostatkem argumentů místo pouhých výkřiků.
S inženýrem Igorem Michalem zpražského Terplanu (Státního ústavu pro územní plánování) vytvořili konstruktivní dvojici, pod jejímž vedením vznikl například roku 1985 Ekologický generel ČSR – kritický rozbor životního prostředí našeho státu. S urbanistou architektem Jiřím Löwem a dalšími odborníky vytvářel koncepci a metodiku územních systémů ekologické stability krajiny.
Léta byl organizátorem každoročního semináře na téma ÚSES – zelená páteř krajiny, stejně jako odborné konference Venkovská krajina. Stál u zrodu a posléze byl i předsedou multioborové České společnosti pro krajinnou ekologii – národní odnože Mezinárodní asociace pro ekologii krajiny (IALE).
Nesporně i romantický nádech měla Antonínem Bučkem iniciovaná a organizovaná dnes již legendární Akce Dno. V průběhu 80. let se na ni každoročně sjížděli dobrovolní ochránci přírody ze všech koutů bývalého Československa, aby z budoucího dna spodní novomlýnské nádrže pod Pálavou přesazovali na vhodné lokality mimo záplavu kriticky ohrožené bledule letní a další vzácné rostliny včetně leknínů. Však o tom také ekologický filmař Ivan Stříteský natočil jeden ze svých nejúspěšnějších filmů – Chválu bláznovství.
Po zrušení Geografického ústavu ČSAV roku 1993 odešel Antonín Buček na Lesnickou a dřevařskou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, kde na Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie působil až do konce svého života. A třebaže se zde roku 2002 habilitoval v oboru ekologie lesa, věnoval se nejen výzkumu lesních společenstev, ale nadále i celé krajině. Svědčí o tom jeho významná spoluúčast při tvorbě obsáhlého Atlasu krajiny České republiky (2009). Přednášel nejen na lesnické a zahradnické fakultě Mendelovy univerzity, ale i na Masarykově univerzitě.
A jen sotva by se bez iniciativy docenta Bučka a objevitelské erudice jeho doktoranda Zdeňka Hrubého podařilo obnovit výzkum na legendárních polygonech profesora Zlatníka v pralesích ukrajinských Karpat, založených ve 30. letech minulého století. Docent Buček bádal i na Kubě, věnoval se záchraně dračinců na jemenském ostrově Sokotra, zúčastnil se i prognózy vlivů plánovaných zimních olympijských her v Soči na krajinu Kavkazu.
Zanechal po sobě přes 400 odborných i popularizačních publikací. Obsáhlou kapitolou je jeho působení v Českém svazu ochránců přírody, kde byl předsedou základní organizace Veronica a spoluzakladatelem a velmi aktivním členem redakční rady stejnojmenného časopisu, který v Brně vychází již přes 30 let. Rád si zanotoval zejména horňácké písničky při cimbálové muzice Veronica. Když roku 2009 byla docentu Antonínu Bučkovi udělena prestižní Cena Josefa Vavrouška, stalo se tak právem: získal ji člověk nad jiné prospěšný a zasloužilý ve výzkumu a ochraně přírody a krajiny.
Svůj obdivuhodně plodný život zasvětil odporu proti negativním vlivům přebujelé a rozmařilé civilizace.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství zřejmě bude moci kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými zasáhne do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly...

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

Lesnictví

Aktualizováno 20. 3. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR požaduje od státu na příští rok pro lesníky pět miliard korun na obnovu lesa...

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Lesnictví

Opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou asi budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost...

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesnictví

Aktualizováno 15. 3. Vichřice Eberhard poničila z neděle na pondělí státnímu podniku Lesy ČR asi milion metrů krychlových dříví. Pro celé území České republiky to...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby