Přihlásit

Interview s Marianem Jurečkou (ČT 24)


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
"Kůrovec bude ničit české lesy ještě víc než teď," varují před akcelerací kůrovcové kalamity někteří čeští odborníci. Alespoň tedy v několika nejbližších měsících či letech. Přitom stromy, které teď musí kvůli broukovi z lesa pryč, vysadili už před 100 lety. Dvacet let se ví, že stav českých lesů není dlouhodobě udržitelný. A 10 let experti volají po tom, aby se s tím konečně už něco udělalo. Udělal něco nedávný ministr zemědělství? A jak by on zavodňoval českou krajinu? Marián Jurečka je hostem Interview ČT 24. Dobrý večer, pane poslanče, vítám vás.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Dobrý večer, děkuji za pozvání.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane poslanče, o kolik se za vašeho pobytu ve funkci ministra zemědělství snížil podíl smrků v českých lesích?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Úplně přesně teď to číslo tady říct na desetiny nejsem úplně schopen, ale ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak když to nebude na desetiny a bude to na celá procenta?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
V celkovém objemu v rámci celé České republiky, to znamená, bavíme se i o oblastech, které nejsou postiženy kůrovcovou kalamitou, je to zhruba o 5% za posledních 5 let, kdy narostl o tento rozdíl podíl listnáčů v Lesích České republiky. A v těch lokalitách, kde se těží kalamitní dříví, dneska ty obnovy jsou na úrovni zhruba okolo 60 i přes 60%, kdy se vysazují listnaté porosty.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak tam už je to dáno novou výsadbou asi, když zlikvidujete kůrovcové dříví, tak předpokládám, že se vysazuje něco jiného určitě.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Samozřejmě snažíme se nebo lesníci se snaží na to reagovat tou změnou té druhové výsadby. Ale samozřejmě má to mnoho dalších aspektů, kdy to není úplně jednoduše proveditelné z roku na rok, protože to, aby tady byly sazenice, je věc, která je třeba zpětně 4, 5 let zpátky se ty sazenice musely vysadit. Takže dneska se lesníci potýkají s tím, že třeba nemají dostatek toho sadebního materiálu a třeba na jaře bylo tak krátké to vegetační okno pro tu výsadbu, že ani nestihli tolik, kolik potřebovali vysadit.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Já se ještě vrátím ale tedy k tomu období vašeho pobytu ve funkci ministra zemědělství. 5%, o 5% se snížil podíl smrkového dřeva v lesích České republiky. Nemyšleno tu firmu Lesy České republiky, ale lesy ...

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
V globálu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
... na území České republiky o 5%. Není to málo? U vědomí toho, že alespoň dnes jsem to slyšel ve Studiu 6 v České televizi pana profesora Turčániho z České zemědělské univerzity, který říkal, že zhruba půlka plochy lesů jsou smrkové lesy a dobách před explozí smrkových lesů to bylo 7% smrků jenom na území České republiky. Tak snížit to za 5 let o 5% to je, jako byste neudělal nic.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
To tak není, protože si musíte uvědomit, že my právě ještě v době, kdy řešíte tady kalamitní situaci nejenom kůrovcovou, ale řešíme tady situaci i po těch vichřicích posledních 2 let, tak pracujete intenzivně v omezenějším území. Neřešíte tolik ty ostatní části území, které nejsou postiženy tou kalamitní situací. Dokonce v těch územích neděláte ty plánované těžby, abyste z celkového objemu zásoby dříví nepřetěžili víc v tom roce, než kolik je potřeba vytěžit u kalamitního dříví. Proto je to číslo, řekněme, pro někoho, pro laika třeba nižší, než by se mohlo zdát, byť třeba laik by čekal větší obměnu, ale důležité je to číslo, o kterém se bavíme, na těch vymýcených porostech, kde probíhá ta, kde probíhá ta ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No ne, já jsem ještě, já jsem ještě před potřebou mýtit. Já jsem ještě před tím, proč jste to nedělali daleko rychleji. Kdybyste daleko rychleji snižovali podíl smrků v českých lesích, tak by se třeba nemuselo dnes tolik mýtit, protože by kůrovce tolik nebylo.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Já jsem nastoupil v roce 2014 od roku 2015 se s touto situací potýkáme. A došlo k této poměrně výrazné změně ve prospěch právě listnáčů. Ta otázka, já se nezříkám určité spoluzodpovědnosti, ale ta otázka by tady měla být na všechny ministry včetně královských hradů, za minimálně posledních 100, možná 120 let, kteří v České republice a na území bývalé rakouské monarchie měli zodpovědnost za to, co se v českých lesích sází.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak co jste ve vztahu k tomu, co se v českých lesích sází, udělali za posledních, řekněme, těch 20 let? V úvodu jsem o tom mluvil, že zhruba před 20 lety, alespoň dnes to zaznělo ve zmíněném Studiu 6, se přišlo na to, že to může být problém, že takovýto stav českých lesů není udržitelný. Mimochodem před 20 lety byl ministrem zemědělství Josef Lux kupříkladu.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Ano, já slýchávám dost často to, že se tady říká, že klimatologové experti varovali před tím, že může dojít k takto velké klimatické změně, nicméně vzpomeňme si ještě na rok 2013 a na poslední povodně a někdy těm prorokům se ne úplně dostatečně věří. Takže bohužel ta změna druhové výsadby ve prospěch listnáčů měla nastat daleko dříve, nejenom v posledních 20 lety. Máme tady poslední emisní kalamitu z Krušných hor, kde také ty výsadby nebyly ideální, a dneska ty výsadby, které se dělaly v 70., 80. letech, se znovu po těch 30, 40 letech nahrazují jinými dřevinami. Takže prostě je to věc, kdy ti naši předci a předchůdci nereagovali úplně ideálně.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No a proč teda? Kde je ta příčina? Proč se nedělo nic?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
To není, že by se nedělo nic, ten podíl těch smrkových porostů se v České republice snižuje. Ale nejde to tak rychlým tempem, jakým jde v posledních letech ta klimatická změna. To znamená extrémní nárůsty teplot a ty srážky mají, řekněme, jiné rozložení v průběhu roku. Jsou více koncentrované, tudíž samozřejmě zase schopnost, aby ta voda se udržela v té krajině, aby jí ty rostliny, ať už je to lesní porost nebo i běžná zemědělská plodina, využily, tak to časové období se snižuje u té využitelnosti vody v tom vegetačním období.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No dobře, ale pořád nerozumím tomu, proč se prostě ty smrky nekácejí víc, zjednodušeně řečeno, a není tady jenom období Kyrillu. Kalamity Kyrill.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Protože Česká republika má poměrně konzervativně nastavenou lesnickou politiku. To znamená, my máme nastaveno, že nikdy nepřetěžíme víc, než je přirozený přírůstek. To znamená, my si chráníme tu kapacitu toho lesa, to je kapacita z hlediska fotosyntézy, z hlediska uložení uhlíku a tak dále. Bylo by možná pro někoho, kdo by to vzal čistě, řekněme, matematicky, možná jednodušší přijít a říct tak teď to vykácíme, teď vykácíme ty 60, 70leté smrkové porosty a nahradíme to daleko vyšším procentem listnáčů. A takováto změna by byla ještě horší než to, co zažíváme teď. Takže ta věc musí proběhnout nějakým způsobem částečně přirozeně.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Proč by to bylo horší, když by se x procent jehličnanů nahradil listnáči?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Protože když to neuděláte, řekněme, přirozeně a bylo by to nějakým intenzivnějším zásahem, tak samozřejmě by to mělo degradující dopady na tu krajinu z hlediska schopnosti zadržet vody, z hlediska klimatu v těch regionech, kde by se takto ta těžba ve větším provedla, a tak dále. Děje se to samozřejmě přirozeně v rámci obnovy. Tam, kde neprobíhá emitní těžba, tak se snažíme v posledních letech dělat tu obnovu tím přirozeným procesem, pokud tam jsou ty například vysemeněné jiné, jiné dřeviny, tak se tam ponechávají.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Některé listnáče rostou rychleji než jehličnany, pokud se nemýlím. Tak ten proces by nemusel být tak pomalý. Kácení versus obnova.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
To, to s vámi souhlasím, ale teď se bavíme o situaci, kdy z hlediska kapacit vůbec lidských, technologických, z hlediska trhů, kde to dříví zodbytovat v rámci regionu nejenom České republiky, ale celé střední Evropy, jsme na hranici možného. My jsme rádi v České republice i v okolních státech, že vůbec zvládáme vytěžit to kalamitní nejenom kůrovcové, ale i to po těch vichřicích to kalamitní dříví, dokážeme ho vůbec někam zodbytovat. O ceně dneska se vlastně ani moc nebavíme, protože ta cena je velice nízká, dnes to vlastníci lesa realizují se ztrátou a vy byste chtěl ještě teď jakoby těžit víc. To úplně teď v tomto období, o kterém se bavíme, třeba příštího roku, dvou, nejde. Ale je důležité, že to poučení podle mě je tady opravdu velké a hluboké a myslím si, že ty změny budou pokračovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No tak ono to vypadá dobře. Tak nemáme kapacitu vytěžit to, nemáme to kam prodat, no tak ať to s odpuštěním sežere kůrovec.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Ale tak to není, tak to prosím není.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No tak potom, potom bych od vás očekával sérii opatření, co teď dělat, aby se lesy obměňovaly rychleji od smrků směrem k něčemu jinému a ne vysvětlování toho, proč něco nejde, protože neumíte dřevo prodat.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
No a vy to říkáte hodně jednoduše, ale ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, říkám to zjednodušeně, ano.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Hodně jednoduše. Ale třeba pro letošní rok ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ale proč je kůrovcová kalamita?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Pro letošní rok si myslím, že je naprosto prioritní dokázat zvládnout tu kalamitní situaci po jarních vichřicích a to, co napáchá kůrovec. To, o čem se my teď bavíme a to, co vy říkáte jako tu změnu té dlouhodobé druhové skladby, to je věc, která v příštích 2, 3 letech, až se podaří zvládnout kůrovcovou kalamitu, tak pak intenzivně i pracovat na té druhové skladbě těch ostatních lesů, které nemáme dneska postižené tou kalamitní situací.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak pojďme tedy ještě, než se dostaneme tedy ke kůrovcové kalamitě, jaký je ten optimální mix, jak by, kolik by tady mělo být smrků v České republice? Těch 7%, která jsem zmínil před chvílí, nebo jinak to má vypadat?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
I odborníci se na toto téma přou. Někteří jsou poměrně, řekněme, konzervativní, někteří mluví okolo 10%, někteří mluví o tom, že to bezpečné, ten, ta bezpečná hranice se pohybuje i někde mezi 15, 17 až 20%. Já bych řekl hodně záleží na té lokalitě a samozřejmě také na tom modelování toho, jak ta klimatická změna ještě může probíhat. Protože když se dneska bavím s odborníky typu pan profesor Žalud z Mendelovy univerzity, tak ti říkají: "My v těch našich pesimistických prognózách můžeme vidět to, že do roku 2050 se nám může oteplit až o další 1,5 až 2 stupně." Teď si vemte, že za posledních 130 let máme oteplení o 1,4 stupně Celsia. Takže ta změna může být tak dramatická, že možná dneska to, co se děje, nedohlíží těch změn, které mohou tady být za příštích 30 až 40 let.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak teď tedy k tomu, co jste proti množení kůrovce vy konkrétně udělal jako ministr.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
My jsme od roku 2015 dělali poměrně rozsáhlou sérii opatření. Začnu u státního podniku Lesy České republiky, který hospodaří zhruba na 46% plochy lesa v České republice. Okamžitě po roce 2015 podle zkušenosti se začaly dělat rozsáhlé preventivní opatření, to znamená instalace lapáků, feromonových lapáků, sítí, začala se intenzivní těžba, přesunuly se lidské kapacity, zmenšila se plocha revíru, zvýšil se počet revírníků, aby ten člověk stíhal více to území lesa kontrolovat pravidelněji. Přesunuly se i kapacity z těch částí Lesů České republiky, kde to kalamitní dříví nebylo, kde nebyla ta situace do právě regionu střední Moravy. Pak jsme samozřejmě dělali i ty věci, které se týkají metodiky, aby úředníci státní správy na obcích s rozšířenou působností postupovali daleko aktivněji a razantněji v případě kůrovcových lokalit ve svých obvodech, protože se tady bavíme taky o soukromých, obecních a církevních vlastnících lesa, kteří potřebují mít ten dohled a musí to vytěžit. Pak samozřejmě jsme dělali i ty věci, které souvisejí s posílením finančních alokací, aby bylo více peněz na obnovy těch vytěžených porostů. A snažili jsme se samozřejmě v rámci loňského roku hledat i ta řešení, aby se zastavily ty plánované těžby, aby ta situace na tom trhu se nezhoršovala, aby se opravdu přednostně těžilo pouze to kalamitní dříví.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak to asi bylo málo, protože kůrovec se prostě rozšiřuje. Lapačů bylo málo, proč jich nebylo víc? Nebyly peníze, nebo jaký byl důvod toho opatření?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Ta opatření byla v řádu stovek milionů korun, která udělaly Lesy České republiky. Byla bezprecedentní, nikdy se neudělalo tolik, jako se udělalo teď.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, taky nebyla takováto kůrovcová kalamita.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Proč se kůrovec ... Já bych tady ještě opravil jednu věc. Není to otázka jenom kůrovce. Ta situace ještě v polovině loňského roku se zdála, že ji všichni ..., nemluvím jenom o Lesích České republiky, ale vlastníci lesů jako takových zvládají. Pak přišel první týden ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Takže vám lhali? Před chvílí jsme se tady bavili o tom, že před 20 lety experti varovali, že to přijde.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Počkejte. Tím, že se zvládá ta situace vytěžit to dříví z lesa, to znamená zároveň zabrání i tomu dalšímu šíření toho kůrovce, ale ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Takže vám nedávali přesné informace.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Potom, potom přišel další zásah vyšší moci, s kterým vy nemůžete počítat. To, že první týden v srpnu loňského roku přijde obrovská vichřice, která postihne celou střední Evropu, to znamená od Slovenska, přes Polsko, Rakousko až do Německa, a vytvoří vám další obrovský objem kalamitního dříví, to se dnes opakuje v listopadu, v situaci, kdy už si říkáte v polovině března tak máme vytěženo, zvládneme to v tom termínu, který tady byl dán opatřením ministerstva zemědělství, aby do konce března kalamitní dříví bylo vytěženo, tak na konci března přišla další velká vichřice. Takže ta situace není jenom o tom lýkožroutu smrkovém, ale je to prostě o tom, že také se nám tady do toho promítají ty zásahy vyšší moci tý vichřice. Takže to není úplně jednoduché.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Do jaké, do jaké míry je to taky o tom, že smrk je ekonomicky zajímavá záležitost? Proto se taky začal sázet.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Tak samozřejmě to je ten vliv toho člověka, který takto začal měnit složení lesa. Před tím ... Počkejte, počkejte, to je ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Takže lobbing. Takže někdo nechtěl, aby se dávalo více peněz do mimosmrkové péče o les?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Ne, ne, to by bylo zase hodně velké zjednodušení, to bychom se měli podívat na tu situaci zhruba 200 až 300 let zpátky do období Marie Terezie, kdy s rozvojem prostě průmyslu, industrializace se požadovalo rychle rostoucí dřevo. Proto ten smrk tady dneska máme v takovém, v takovém rozměru. Ale samozřejmě pokud stát chce tu změnu, o které vy jste tady hovořil a bavili jsme se o ní, aby byla rychlejší ta proměna té druhové skladby, tak stát bude muset také výrazným způsobem do toho zainvestovat a říct těm vlastníkům: "To, že vy najednou máte majetek, který vám negeneruje ty zisky, které jste očekávali, když jste si ten majetek pořizovali nebo když jste ho zdědili, ale budeme chtít, aby ten majetek plnil i ty enviromentální vlivy, to pozitivní životní prostředí, tak ten stát bude muset do toho vložit i také nemalé finanční prostředky, aby ty majitele k tomu motivoval."

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Kolik by to tak mohlo stát to ...?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Bavíme se minimálně o částkách stovek milionů korun ročně, protože třeba jenom ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A kolik z těch /nesrozumitelné/ do toho dali vy?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Jenom, jenom za mého působení jsme před 2 lety zaváděli 2 opatření vůči majitelům lesa. To první bylo příspěvek na hospodaření v lesích v objemu 350 milionů korun, to druhé byla takzvaná zelená nafta pro lesnický sektor v objemu 250 milionů korun. Takže jenom tato 2 opatření byla přes půl miliardy korun ročně. Stále to nestačí a stačit nebude.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Z Lesů České republiky se ročně odvádí miliardy korun do státního rozpočtu, 3 až 5 miliard korun, řekněme, to bylo. Šly všechny do obnovy lesa bez toho, aby se nakoupilo více techniky, rychleji se těžilo, rychleji se mohlo osazovat něco jiného?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Bohužel tyto částky nešly všechny zpátky do toho lesního a ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Takže jste to nevybojoval ve vládě, tohle to.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Přál bych všem divákům slyšet ty diskuse a mě pobavila tisková konference Andreje Babiše a Richarda Brabce před zhruba měsícem, kdy řekli, že za kůrovce může Jurečka a Daniel Szórád. Já si pamatuji ta jednání o rozpočtu ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Vy jste byl ministr zemědělství.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
... jak mě přesvědčoval Andrej Babiš, že ty peníze v lesích nepotřebujeme a že je nepotřebujeme do státního rozpočtu na spoustu bohulibých záměrů. Prostě bohužel, a nemyslím si, že teď se to dramaticky změní v této vládě, byť bych si to pro ten lesnický a dřevozpracující sektor přál.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ne, tak co jste konkrétně udělal pro to, aby 5 miliard zůstalo v lesích, které se z firmy Lesy České republiky někam odvedou, no někam do státního rozpočtu, protože je to státní podnik, tak aby se 5 miliard vrátilo zpátky ať už státním lesům nebo i soukromým vlastníkům.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
My jsme pořád ... Za mého působení jsme pořád, pořád, my jsme pořád dokázali udržet tu pozitivní bilanci v tom, že ten podnik má dostatečnou finanční rezervu na to, aby mohl investovat do těch opatření, což dělá. Ale znovu připomínám, problém kůrovcové kalamity nebo kalamity obecně není jenom problém na majetcích Lesů České republiky, ale potýkají se s tím všichni vlastníci. A zmiňoval jsem tady některá opatření, mohl bych zmínit ještě i další, kde jsme přidali, posílili finanční prostředky vůči vlastníkům lesa, tak aby mohli lépe bojovat s kůrovcovou kalamitou, ta opatření jsem tady některá jmenoval, plus obnovovat nové výsadby. Na to jsou určené zase peníze z programu rozvoje venkova, kde jsme přidali ty peníze, aby tam mohli žadatelé žádat. Nicméně musím říct, že, a tady fandím novému ministrovi, aby se mu podařilo tyto částky ještě navýšit.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Proč je v Česku, když opustíme lesy, ale i lesů se to bude týkat, proč je v Česku čím dál větší sucho, když podle meteorologů Evropani vlastně už 90 let žijí v nejvlhčím období za poslední tisíciletí?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Protože nám roste průměrná teplota roční, to jsou ta data Českého hydrometeorologického ústavu, kdy za posledních 130 let ta průměrná teplota nám vzrostla o zhruba 1,4 stupně Celsia s tím, že za posledních 20 let to je zhruba nárůst o 0,7. Takže ta křivka začíná prudce stoupat vzhůru. A při té, při tom růstu vyšší průměrné teploty roční máme stejný objem ročních srážek. Ale logicky, když máme vyšší teplotu, to znamená je vyšší výpar z povrchu zemského, z povrchu nás lidí, živočichů a tak dále, takže ten teplejší vzduch jí má více vody, ale také dochází tomu, že to rozložení srážek v průběhu roku je jiné, než bylo v minulosti. Dochází k větším intenzivnějším srážkám a potom máme delší období, kdy ty srážkové úhrny nemáme. A to samozřejmě klade daleko větší nároky na změnu chování zemědělců, vlastníků, ale i nás lidí na to, jak ta /výpadek signálu/ má být utvářena, vlastně daleko větší nárok na obecně zadržení vody v té krajině.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A jak se zemědělci tedy musí chovat jinak nebo v čem se musí chovat jinak? Co mají dělat jinak?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Musím zmínit mnoho věcí. Musím říct, že to, co čeká zemědělce v příštích letech, je obrovská změna. Skoro bych řekl je tady nejvyšší čas inspirovat Izraelí, Izraelským státem. To, ta první změna je vrátit se k zásadám správné zemědělské praxe. To znamená střídání plodin, mít jejich správné zastoupení v osevním postupu, ale to samozřejmě také klade nárok na to, že ty ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A to se neděje dnes?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Bohužel neděje se to.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To nás učili už ve škole, že se mají měnit plodiny. Vy jste to studoval.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Nás to učili už na střední škole, ale bohužel se to neděje, protože dnes ten zemědělec je pod obrovským ekonomickým tlakem ze strany samozřejmě vlastníků půdy, kteří chtějí ten největší nájem, a také samozřejmě z hlediska spotřebitelů, kteří bohužel pořád minimálně v 50% vyžadují nejnižší cenu. Ten zemědělec má vyprodukovat komoditu, kterou ekonomicky efektivně prodá, ale zároveň se chová ohleduplně k životnímu prostředí. A mnoho zemědělců jde víc tou cestou, řekněme, té ekonomické efektivity a zapomíná na to, že mám tady mít alespoň 5 až 6 plodin v osevním postupu. Samozřejmě ten zemědělec řekne: "No já je budu mít, ale kam je zodbytuju? Já je potřebuju zodbytovat se ziskem." A to je samozřejmě otázka, kterou musí pomoci řešit stát, ale samozřejmě i erudovaný uvědomělý spotřebitel a ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jak to má ten stát řešit? Tak to prostě nařídí zemědělci, to nejde?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Dneska už to stát částečně řeší, ale myslím si, že by se v tom ten stát měl posunout dál. Dneska už v rámci těch dotací, které taky lidi někdy často zjednodušeně proklínají ty evropské dotace, tak si neuvědomujeme, že velká část těch dotací dneska je podmíněna: Zemědělče, dostaneš ty peníze, ale hospodaříš tady třeba v chráněných krajinných oblastech, hospodaříš a máš tady louky druhově bohaté. My ti omezujeme jako stát, kdy a co smíš dělat, protože tím chráníme vodní zdroje, chráníme živočichy a tak dále. A myslím si, že ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Takže podporujete třeba v budoucím rozpočtovém období omezené dotace pro velké farmy, aby se zmenšovaly zemědělské podniky, jinak hospodařily?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Já podporuju především to, aby ... Já podporuju především to, aby ty dotace daleko více cílily právě na to chování. Aby to nebyla jenom platba, kterou dostane zemědělec na plochu na 1 hektar a ten stát se neptá, co tam a jak děláš, zemědělče. Ty peníze, když už dáváme z našich peněz daňových poplatníků, by měly být cíleny na to, že opravdu sledujeme změnu k pozitivnímu přístupu zemědělců ke krajině, k lepší ochraně půdy, vody, biodiverzity a to se dá naplňovat mnoha potom způsoby. O tom bychom tady mohli také hovořit.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Já se vás zeptám podobně jako na začátku, o kolik se tedy zmenšily obrovské lány v České republice a rozdělily se na menší pole za dobu, kdy jste byl ministr zemědělství?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Mohu říct jedno číslo, které ukazuje to, že se určitá změna v zemědělství v poslední době děje. A sice průměrná velikost farem v České republice se začala po několika letech, kdy to stagnovalo to číslo kolem 150 hektarů, tak se začala za mého působení snižovat. Máme tady více než tisíc začínajících mladých zemědělců, kteří začali hospodařit, a ta velikost farem poklesla zhruba na 137 hektarů. Průměrná velikost jedné farmy v České republice. Samozřejmě pořád je to to nejvyšší číslo z celé Evropské unie. Je potřeba v tom trendu pokračovat, ale především, a znova se vracím k tomu, neměla by být na prvním místě ani tak důležitá to, jestli ten farmář, ta velikost, jestli jich má těch hektarů 150 nebo 300, protože já znám i rodinné farmy, které se za ty roky rozrostly a mají třeba dneska 800 nebo 1000 hektarů a hospodaří dobře. Ale měli bychom se ptát: Zemědělče, především jak hospodaříš, co produkuješ a jak se chováš ke krajině.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Bude to mít nějaký dopad, když se zemědělci začnou chovat, na potravinové zabezpečení občanů České republiky?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Mělo by to mít pozitivnější dopad, pokud se zemědělci začnou chovat s těmi zásadami té správné zemědělské praxe.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To asi vypěstují méně, ne? Teď jste říkal, před chvílí jste říkal, že co největší zisk, co největší zisk z půdy a teď, teď bude nutno pěstovat něco jiného, co není tak ziskové.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Vy jste se mě ptal, jestli to bude mít pozitivnější dopad. A já říkám, že to by mělo mít pozitivnější dopad, protože ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Na potravinové zabezpečení jsem se ptal.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
No i na to potravinové zabezpečení, protože bychom také mohli získat ten pestřejší zemědělský sektor. To znamená, že by zemědělci se mohli vracet k pěstování plodin, které tady třeba v minulosti pěstovali ve větší míře. Bavíme se o ovoci, o zelenině, o komoditách, ve kterých nejsme soběstační. Přitom bychom mohli být. A to je samozřejmě důležité, aby zase byl i ten spotřebitel. Protože já vždycky říkám, když se mě spotřebitelé, lidé ptají, proč ti zemědělci pěstují jenom tu pšenici, řepku a kukuřici pro bioplynové stanice, já říkám, když jdete kupovat, tak jestliže koupíte mléčný výrobek nebo masný výrobek ze zahraničí, tak jste podpořil zemědělce v jiném státě, ale především jste podpořil tu krajinu v tom jiném státě, protože stejně jako zemědělec má například mít vojtěšku, jetel, hrách, to znamená ty pozitivní bílkovinné plodiny důležité pro tu krajinu, pro tu, pro to zadržení vody v půdě, tak já potom ty komodity musím také komu zodbytovat nebo komu skrmit a potom ta zvířata komu prodat. Takže to je nesmírně důležité, aby i spotřebitel se začal zajímat o ten příběh toho produktu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Když jsme v té krajině, tak ještě jedna podobná otázka jako ta úvodní. Kolik se za vašeho pobytu ve funkci ministra zemědělství zaklikatilo řek oproti rovným korytům, kolik potoků, kolik se vystavělo remízků a tak dále?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Já si připadám dneska jak u maturitní zkoušky tady. Neumím vám říct kilometry zaklikatěných řek, ale jsem schopen říct, že za poslední 2 roky jsme realizovali více než 400 projektů, kdy v krajině vznikaly drobné vodní nádrže nebo se ty drobné vodní nádrže opravovaly. Ale bylo to poměrně velké číslo. Byly to obce, ale byli to i také soukromí zemědělci či rybáři, kteří ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Na a kolik je to rybníků, to víte?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Více než 400.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Více než 400 rybníků za?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Za poslední 2 roky.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Za poslední 2 roky.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Ale bavíme se o třeba i o poměrně drobných stavbách. Mohlo to být třeba velikost té plochy třeba 1,5, 2 hektary.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To je k něčemu?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
To je, to má smysl, to je k něčemu. Samozřejmě musí ten rybník nebo ta vodní plocha mít dobré parametry. To znamená, plocha versus objem musí být, řekněme, v souladu s tím, abychom naopak tím, že mám nízký objem a velkou plochu a v letních měsících se mně potom vypařuje z té vodní plochy více, než mně vůbec třeba přitéká, tak v ten okamžik to není úplně optimální opatření v krajině. Ale pokud mám tyto věci dobře promyšlené a naprojektované, pak samozřejmě zadržet vodu v krajině, hospodařit s ní a využívat ji třeba, tuto vodu, pro závlahy, pro kapkovou závlahu, tak to dává velký smysl.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Stavění přehrad má smysl?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Když se budete bavit i s odborníky, tak vám řeknou, že když už dneska se dělají na území České republiky studie o bilanci vody, tak se ví, že v některých lokalitách České republiky, i když uděláte všechna ta přírodě blízká opatření, to znamená, ten zemědělec tam bude správně hospodařit, tu krajinu dáme, řekněme, do pořádku tomu stavu blízkému našich předků, přesto v těchto lokalitách budeme potřebovat nějaký rezervoár, nějaký zdroj té vody. Ať už pitné, nebo vody pro zemědělství či pro průmysl. Takže proto je tady několik vytipovaných lokalit na území České republiky, kde se s takovouto, s takovýmto vodním dílem počítá.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Zítra vás v Poslanecké sněmovně čeká hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše. KDU-ČSL dnes oznámila, že vládu nepodpoří, to se dalo čekat, protože je v čele trestně stíhaný člověk a protože se vláda opírá o komunisty. Proč jste nebyli schopni s hnutím ANO najít nějaký kompromis, aby se vláda nemusela opírat o komunisty? U vědomí toho, že tak jako jako KDU-ČSL v minulém volebním období velice kategoricky říkala, že přes církevní restituce vlak nejede, tak dnes ANO říká velice kategoricky, že přes Andreje Babiše v čele vlády vlak nejede. Je to podmínka politické strany a z něčeho se ustoupit musí.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
My jsme v těch jednáních byli připraveni vytvořit koalici s hnutím ANO. My jsme to opakovaně na těch jednáních říkali, že respektujeme ANO jako vítěze voleb, ale také jsme ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ale přes tohle jste nepřešli.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Také jsme říkali, že prostě politika v České republice má mít určitou kulturu. A jsou tady nějaké nepsané nároky na politiky, na nejvyšší politiky a prostě trestně stíhaný premiér, na západ od nás takového premiéra nikde nenajdete a ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Je to prostě kategorický požadavek politické strany do politického vyjednávání.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
My jsme, my jsme toto řekli čistě transparentně 4 měsíce před volbami v loňském roce. My to držíme. My jsme na rozdíl od sociálních demokratů neotočili a neslevili, ale chci říct jednu důležitou věc.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Já tomu rozumím. Já tomu rozumím, já se ptám na ten princip. Vy něco kategoricky chcete a dosáhnete toho, někdo jiný něco kategoricky chce, tak proč mu nepřiznáte to právo, aby to měl taky, a nejednáte o tom?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Protože já to řeknu obráceně obrazně, ať si to divák dokáže představit. Představte si, že by Pavel Bělobrádek, já nebo jakýkoli jiný politik, představitel politické strany měl podobné kauzy jako Andrej Babiš. To znamená novináře, kterého úkoluje proti politické konkurenci, korunové dluhopisy, aféru Čapí hnízdo.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Co z toho vyplývá?

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Andrej Babiš by na tom politikovi nenechal nit suchou a určitě by s ním do vlády nešel. Ale po nás se chce, abychom snížili laťku české politické scény tak nízko, že trestně stíhaný premiér je takový standard, který přijímáme. Takže my jsme byli ochotni, a Pavel Bělobrádek řekl ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Musíte udělat tečku.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Pavel Bělobrádek řekl, že v té vládě být nemusí, aby tam nebyli žádní předsedové těch koaličních stran. Takže ta nabídka ze strany KDU-ČSL byla ve finále i poměrně vstřícná.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane poslanče, děkuju za rozhovor. Na shledanou.

Marian JUREČKA, první místopředseda strany, bývalý ministr zemědělství /KDU-ČSL/
--------------------
Také děkuji, pěkný večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Za chvíli Události, přeju pěkný večer. Na shledanou.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Cena lesů za časů kůrovce

Cena lesů za časů kůrovce

Lesnictví

Od roku 2018 se začínají objevovat informace, že by se někteří vlastníci lesa mohli pod tlakem problémů s kůrovcem začít zbavovat lesa pod cenou. Podle...

Poslaneckou úpravu lesního zákona vláda podpořila

Poslaneckou úpravu lesního zákona vláda podpořila

Lesnictví

Aktualizováno. Ministerstvo zemědělství možná dostane pravomoc zasahovat v případě mimořádných situací nad rámec zákona hospodaření s lesy s cílem co nejvíce omezit škody. Vláda na...

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Lesnictví

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné...

Nejvíce nejvýhodnějších nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Nejvíce nejvýhodnějších nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) téměř dokončil osmimiliardový lesnický tendr 2019+. Ze 47 soutěžených jednotek uzavřel s lesnickými firmami smlouvy na 39 jednotkách. Z 39...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby