Přihlásit

V souvislosti s africkým morem prasat vydala Státní veterinární správa ČR nová mimořádná veterinární opatření

Aktualizováno 25. 7.

K dnešnímu dni eviduje SVS ve Zlínském kraji celkem 99 nahlášených uhynulých divokých prasat.

 

Doporučený Prase divoké (Sus scrofa) photo.simon.cz Prase divoké (Sus scrofa)

Vyšetřeno na africký mor prasat  bylo dosud 95 vzorků, čtyři nálezy čekají na vyšetření. Africký mor prasat (AMP)  byl prokázán v  63 případech, 32 vyšetření skončilo negativním výsledkem.

V tzv. oblasti s intenzivním lovem bylo od 17. 7. do dnešního dne uloveno 522 divokých prasat. Podle nařízení SVS jsou všechna odlovená prasata v této oblasti vyšetřována na AMP. Žádný vzorek nebyl dosud pozitivní, s negativním výsledkem bylo 520 vzorků, ve dvou případech nebylo možné vyšetření provést.

Aktualizováno 24. 7.

Počet nahlášených uhynulých divokých prasat v zamořené oblasti a okolí vzrostl během víkendu dle údajů Státní veterinární správy na 96.

Laboratorní vyšetření dosud potvrdilo nákazu africkým morem prasat (AMP) u 61 z nich, zatímco 30 případů bylo vyšetřeno jako negativních. Všechny  nálezy, u nichž byla nákaza AMP nově potvrzena, pocházejí z již zasažených katastrů. U čtyř nalezených kusů se čeká na výsledek vyšetření. Jeden nález zůstává z důvodu vysokého stupně rozkladu bez výsledku.

V tzv. oblasti intenzivního lovu bylo v období od 17. 7. do 24. 7. uloveno celkem 449 prasat divokých, nejvíce z toho v okresech Uherské Hradiště a Hodonín. Všechna v této oblasti ulovená zvířata se dle nařízení SVS vyšetřují na AMP. Ve 447 případech skončilo vyšetření negativním výsledkem, tzn. nebyla zjištěna přítomnost AMP, u dvou případů se jednalo o nevyšetřitelný vzorek.

 
Aktualizováno 21. 7.

K dnešnímu dni počet nahlášených uhynulých divokých prasat v zamořené oblasti dosáhl čísla 90.

Laboratorní vyšetření dosud potvrdilo nákazu africkým morem prasat (AMP) u 59 z nich, zatímco 28 případu bylo vyšetřeno jako negativních. U dvou nalezených kusů se čeká na výsledek vyšetření. Jeden nález zůstává z důvodu vysokého stupně rozkladu bez výsledku.

Aktualizováno 20. 7.

Počet nahlášených uhynulých divokých prasat v zamořené oblasti a okolí vzrostl dle údajů Státní veterinární správy na 89.  Laboratorní vyšetření dosud potvrdilo nákazu africkým morem prasat (AMP) u 58 z nich, zatímco 26 případu bylo vyšetřeno jako negativních.

U čtyřech nalezených kusů se čeká na výsledek vyšetření. Jeden nález zůstává z důvodu vysokého stupně rozkladu bez výsledku. Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj rozeslala obcím v zamořené oblasti  dopis, který informuje o instalaci pachových ohradníků v oblasti a také opakuje žádost o předávání informací místním občanům. Zejména se jedná o dodržení klidu na stanovištích divokých prasat, který lze zajistit především tím, že nepovolaní lidé nebudou vstupovat na tato místa.


Aktualizováno 19. 7. 

Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj vydala nová mimořádná veterinární opatření. Na jejich základě budou uživatelé honiteb v tzv. vysoce rizikové oblasti afrického moru prasat nejpozději do 22. 7. 2017, muset na hranici svých honiteb směrem do rizikové oblasti instalovat pachové ohradníky účinné proti divokým prasatům.

Po instalaci zařízení budou muset doplňovat účinnou látku v ohradnících tak, aby byla v souladu s návodem výrobce stále aktivní. Tak jako u předchozích mimořádných veterinárních opatření, může za porušení nařízení být uložena fyzické osobě pokuta až 50.000 Kč a právnické osobě či podnikající fyzické osobě až dva miliony Kč. Nová opatření mají za cíl zabránit šíření nákazy mimo již zasaženou oblast.
Vysoce riziková oblast je tvořena: katastrálními územími obcí Březová u Zlína, Dolní Ves, Fryšták, Horní Ves u Fryštáku, Hrobice na Moravě, Hvozdná, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Lípa nad Dřevnicí, Lukov u Zlína, Lužkovice, Ostrata, Příluky u Zlína, Slušovice, Štípa, Velíková, Veselá u Zlína, Vítová, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí.
Zevní hranice vysoce rizikové oblasti je tvořena silnicí č. 490: Zlín-Fryšták, silnicí č. 489: Fryšták-Lukov, silnicí č. 489 a č. 491: Lukov-Hrobice, silnicí č. 491: Hrobice-Slušovice, Slušovice-Lípa a silnicí č. 49: Lípa-Zlín.
K dnešnímu dni eviduje SVS  87 nalezených uhynulých divokých prasat. Testy prokázaly virus afrického moru prasat (AMP) u 51 kadáverů. Všechny potvrzené případy se nacházejí na území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla  dříve potvrzena. Dosud se AMP neprokázal u 22 testovaných případů. Na výsledky vyšetření čekají v současné době 13 vzorků, jeden nález zůstává z důvodu vysokého stupně rozkladu bez výsledku.

Aktualizováno 18. 7. 

Státní veterinární správa k dnešku eviduje 76 nalezených uhynulých divokých prasat. Testy prokázaly virus afrického moru prasat (AMP) u 51 kadáverů.
Všechny potvrzené případy se nacházejí na území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla  dříve potvrzena – viz seznam níže. Dosud se AMP neprokázal u 22 testovaných případů. Na výsledky vyšetření čekají v současné době 2 vzorky, jeden nález zůstává z důvodu vysokého stupně rozkladu bez výsledku.
Stav po katastrech: Příluky 6, Hvozdná 11, Lužkovice 23, Kostelec u Zlína 6, Klečůvka 5.

Aktualizováno 13. 7. 

Na Zlínsku začnou platit mimořádná opatření kvůli africkému moru prasat (AMP). Divočáky budou myslivci střílet na území od dálnic D1 a D2 k hranicím se Slovenskem a Polskem. Některé oblasti se oplotí. Mimořádné kroky začnou platit už zítra.
Myslivci se dnes dohodli na intenzivním lovu prasat na území Moravy ohraničeným dálnicemi D1 a D2 od hranice se Slovenskem až po hranice s Polskem. Naopak zákaz lovu dál platí pro zamořenou oblast, kterou je celý okres Zlín.

Lidé musejí zlikvidovat prasata i doma

V regionu nesmějí myslivci divočáky lovit od druhé poloviny června, kdy se mor objevil.

Myslivci budou moci lovit i za pomoci technik, které nejsou za normální situace povolené. Budou tak moci využívat umělá světla i přístroje pro noční vidění.

Zástřelné, tedy odměna pro myslivce by se měla pohybovat kolem 1000 korun za odlovený kus. Vzorky zvířat by měly být podrobeny analýze.

Většina uhynulých divočáků mor měla

Veškerá prasata chovaná doma v okrese Zlín se budou muset do konce července porazit, pokud chovatelé nedodrží zásady biologické bezpečnosti chovu, aby nemohl být kontaminován africkým morem prasat.

Za nedodržení podmínek hrozí pokuta 50 000 korun pro fyzickou osobu a až dva miliony korun pro podnikatele a právnické osoby.

Mezi povinnosti patří bezpečné vyloučení kontaktu s divokými prasaty, chov v ustájovacím místě bez výběhu, nezkrmování zelené píce. Chovatelé také nesmějí prasatům podestýlat slámou a k ošetření prasete musí používat zvláštní pracovní oděv a obuv. Maso z poražených prasat se bude moci zkonzumovat v domácnosti chovatele.

Africký mor prasat byl do středy potvrzen dohromady již u 29 uhynulých divočáků. Zamořená oblast, ve které platí mimořádná veterinární opatření včetně zákazu lovu, se původně týkala jen desetikilometrového okruhu kolem místa u zlínské nemocnice, kde byli nalezeni první dva mrtví divočáci. Později se oblast rozšířila na celý okres Zlín.

Fakta

Kde platí mimořádná veterinární opatření kvůli africkému moru prasat

  • Bohuslavice u Zlína, Březnice u Zlína, Březová u Zlína, Březůvky, Dolní Ves, Doubravy, Fryšták, Horní Lhota u Luhačovic, Horní Ves u Fryštáku, Hostišová, Hrobice na Moravě, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Jaroslavice u Zlína, Karlovice u Zlína, Kašava, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lukoveček, Lužkovice, Malenovice u Zlína, Mladcová, Mysločovice, Neubuz, Oldřichovice u Napajedel, Ostrata, Podhradí u Luhačovic, Pozlovice, Provodov na Moravě, Prštné, Příluky u Zlína, Racková, Raková, Řetechov, Salaš u Zlína, Sazovice, Slušovice, Štípa, Tečovice, Trnava u Zlína, Velíková, Veselá u Zlína, Vítová, Vizovice, Vlčková, Zádveřice, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí


Aktualizováno 12. 7. 

Počet nahlášených uhynulých divokých prasat v zamořené oblasti a okolí vzrostl na 44.  Laboratorní vyšetření dosud potvrdilo nákazu africkým morem prasat (AMP) u 25 z nich. Nově pozitivně testovaným na AMP bylo uhynulé sele nalezené 8. 7. 2017  v katastrálním území Hvozdná. U osmi nalezených kusů se čeká na výsledek vyšetření. V jednom případě nebylo vzhledem ke stupni rozkladu uhynulého těla možné získat výsledek.
Zdroj: internetové stránky SVS ČR

Českomoravská myslivecká jednota vypracovala ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, odborem státní správy lesů, myslivosti a rybářství, stanovisko k současné situaci výskytu afrického moru prasat (AMP). 
Stanovisko si můžete přečíst zde.

Aktualizováno 10. 7.

K dnešnímu dni eviduje Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR) celkem 38 nahlášených nálezů uhynulých prasat divokých. Laboratorní vyšetření dosud potvrdilo africký mor prasat u 24 uhynulých těl. V deseti případech skončilo vyšetření negativním výsledkem. Ve čtyřech případech nejsou výsledky zatím k dispozici. Všechny dosud potvrzené případy pocházejí z oblasti zamoření – okresu Zlín. V této oblasti i nadále v nezměněné podobě platí již dříve zavedená mimořádná veterinární opatření.

Aktualizováno 7. 7. v 10:40

Na kraji Zlína se ve čtvrtek našli další dva uhynulí divočáci. Od potvrzení nákazy africkým morem prasat před dvěma týdny bylo na Zlínsku objeveno již celkem 31 uhynulých divokých prasat. Nákaza byla potvrzena u deseti kusů, u čtyř byly výsledky testů negativní. Počet nakažených zvířat však bude zřejmě vyšší, jen ve středu lidé našli těla 11 uhynulých divočáků. Výsledky testů by měly být známy v pátek.
„Ve čtvrtek objevená těla v části Příluky byla již starší, v pokročilém stadiu rozkladu," uvedl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Zdroj nákazy se dosud nenašel, všechna uhynulá zvířata se nacházela v okolí zlínských částí Příluky a Lužkovice a sousední obci Hvozdná.


Aktualizováno 4. 7. ve 13:00

K dnešnímu dni stoupl počet nalezených uhynulých těl prasat divokých na 18. Laboratorní testy prokázaly pozitivní nález AMP u 10 kusů uhynulých divočáků a naopak u 4 divokých prasat  byly výsledky negativní. Výsledky zbývajících 4 kadáverů (uhynulých těl) nejsou ještě k dispozici. Uhynulá divoká prasata byla nalezena uvnitř oblasti zamoření, která se 3. 7. rozšířila na celý okres Zlín.

Aktualizováno 3. 7. ve 14:30

Ochranné pásmo, kterým Státní veterinární správa ohraničila místo nálezu divokých prasat nakažených africkým morem, se rozšířilo z původního okruhu deseti kilometrů na celé území okresu Zlín. Po nálezu dalších uhynulých kusů v něm platí mimořádná veterinární opatření.

„Jde o zákaz lovu a krmení divokých prasat, monitoring divokých prasat a také vyšetření evidovaných chovů prasat domácích v této zóně,“ objasnil mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček. U dvou chovů se testy prováděly už v minulých dnech a nákaza se nepotvrdila. Teď čeká proces další tři chovy. Lidí, kteří chovají prase pro domácí porážku, se ale změna nedotkne.
„V širší zamořené zóně už se nebude dělat soupis domácích prasat v malochovech, tak jak tomu bylo v užší oblasti,“ potvrdil Vorlíček.
K pondělku veterináři evidují 17 uhynulých prasat divokých uvnitř oblasti zamoření. Z toho u čtyř už jsou známé výsledky testů a ve všech případech potvrdily nákazu africkým morem. Na ostatní výsledky se čeká.
Těla divokých prasat je nutné odstraňovat z terénu, protože ještě půl roku po úhynu mohou být zdrojem nákazy.
První uhynulá zvířata se našla letos 21. a 22. června v areálu zlínské nemocnice, veřejnost se o nich dozvěděla s několikadenním zpožděním, až když nákazu potvrdily testy.Její zdroj zatím stále není jasný. Onemocnět mohou všechny věkové kategorie prasete domácího i divokého. Nemoc však není přenosná na člověka ani na další živočišné druhy.

Zdroj: iDNES.cz, Zlínský kraj

Aktualizováno 1. 7. ve 20:10

Myslivci u Zlína našli dalšího uhynulého divočáka. Zatím není jasné, jestli bachyně zemřela na mor. Veterináři zatím potvrdili tři případy afrického moru prasat na Zlínsku. 

Myslivci našli v sobotu ráno ve Hvozdné u Zlína uhynulou bachyni. Podle irozhlas.cz zatím není známo, zda samice prasete divokého měla africký mor prasat. Výsledky ještě neznáme, řekl předseda Okresního mysliveckého spolku Zlín Zdeněk Hluštík. Informaci o nálezu uhynulé bachyně potvrdil i mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Nákaza se již potvrdila u tří divočáků.

Výzva ČMMJ pro uživatele honiteb (30. 6.)

Vážení uživatelé honiteb, kolegové myslivci,

dne 29. 6. 2017 byl potvrzen třetí výskyt AMP v našich honitbách. ČMMJ apeluje na všechny uživatele honiteb, aby v případě jakéhokoliv nálezu uhynulé černé zvěře tento neodkladně nahlásili na příslušnou SVS.

Jsme si vědomi, že mezi uživateli honiteb bude panovat obava z následných sankcí ze strany orgánu státní správy. ČMMJ ve spolupráci s ostatními zainteresovanými subjekty povede jednání, které by mělo zajistit co nejmenší dopad na jednotlivé uživatele honiteb. Zatajování jakéhokoliv uhynulého kusu povede jenom k dalšímu případnému šíření této nákazy.

O dalších krocích budete bezodkladně informováni.

Jiří Janota
předseda ČMMJ, z.s.

Aktuální informace o situaci na https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/

Nařízení SVS pro katastrální území ve Zlínském kraji: 01_Narizeni_SVS_AMP_Zlin_Priluky_2017-06-27

Zdroj: internetové stránky ČMMJ

Aktualizováno 29. 6. v 16:45 

Veterináři potvrdili třetí případ afrického moru prasat na Zlínsku. Myslivci objevili ve Zlíně-Lužkovicích uhynulé sele divokého prasete. Rozbory ukázaly, že bylo nakažené africkým morem prasat, stejně jako dva divočáci nalezení zhruba o čtyři kilometry dál. „Nález uhynulého selete mi kolegové nahlásili ráno. Zvíře si odvezli veterináři,“ řekl předseda Okresního mysliveckého spolku Zlín Zdeněk Hluštík. Nákazu u selete potvrdilo testování ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě. „Výsledky na africký mor byly pozitivní,“ sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. První případ nákazy africkým morem prasat v České republice potvrdili veterináři v úterý. Vyskytl se u dvou uhynulých divokých prasat nalezených poblíž areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Jak se africký mor prasat do Zlínského kraje dostal, není zatím jasné. V oblasti začala platit bezpečnostní opatření, která mají zamezit šíření nákazy. Veterináři nyní zjišťují, zda nemoc nenapadla komerční nebo domácí chovy v oblasti.

Zdroj: zlin.idnes.cz

Aktualizováno 29. 6. v 10:00

Ve středu 28. 6. 2017 se v odpoledních hodinách uskutečnilo společné setkání dotčených subjektů k aktuální situaci ohledně Afrického moru prasat. Jednání se zúčastnili zástupci zainteresovaných subjektů včetně Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ). Ústřední ředitel Stgátní veterinární správy ČR (SVS) Zbyněk Semrád informoval podrobně o aktuální situaci a okolnostech souvisejících s objevem nakažených 2 kusů černé zvěře ve Zlínském kraji. V současné době probíhá důkladné šetření zaměřené na odhalení zdroje nákazy.

Státní veterinární správa uvedla, že stanovila mimořádná veterinární opatření podle platných veterinárních předpisů. Ty vycházejí ze standardních veterinárních postupů a spočívají především ve vymezení tzv. pásma mimořádných veterinárních opatření, které je v současné době v okruhu 10 km od ohniska nákazy. Po jednání s Evropskou komisí dojde od pondělí 3.7.2017 k rozšíření této oblasti na celý okres Zlín. V této oblasti je pak zakázán lov divokých prasat a jejich krmení. Platnost těchto mimořádných veterinárních opatření bude minimálně 2 roky. Nicméně jejich podoba se bude moci měnit na základě vývoje aktuálního stavu. V současné době byly učiněny nezbytné kroky k zabránění šíření nákazy, které bylo nutné provést okamžitě, a nyní je období, kdy je potřeba stanovit konkrétní podobu eradikačního postupu v tomto případě. Na tomto jednání tak byla ustanovena odborná komise, která má za úkol vypracovat eradikační program, který schvalují orgány Evropské unie a jednotlivých členských zemí. Komise byla sestavena ze zástupců zainteresovaných subjektů, a ústřední ředitel apeloval na konstruktivní a věcné jednání s důrazem přenosu zkušeností ze zemí, kde se již Africký mor prasat nachází.

Součástí setkání byla i diskuze a vyjádření jednotlivých zúčastněných. Českomoravská myslivecká jednota, z.s. potvrdila velký negativní dopad nákazy na činnost svých členů v případě masivního šíření viru v populaci černé zvěře. Jednatelka ČMMJ Martina Novotná jasně deklarovala zájem o úzkou spolupráci s odpovědnými orgány. ČMMJ upozornila na nepřipravenost myslivců a uživatelů honiteb na možné vypuknutí nákazy, i přesto, že ostatní subjekty byly ze strany státních orgánů připravovány již od roku 2014. Toto musí být v co nejkratším možném termínu napraveno. Nicméně ČMMJ oceňuje současnou proaktivní práci státních orgánů a ochotou jej řešit i s nestátními institucemi.

ČMMJ dále upozornila na nutnost stanovit jasné postupy a pokyny pro myslivce, zejména ve vztahu k omezení lovu. Je potřeba stanovit postup jak mají myslivci zacházet s uhynulými, a v případě změny mimořádných veterinárních opatření a povolení lovu, i ulovenými divočáky. Kdo bude zajišťovat případnou likvidaci kadáveru a jeho odstranění z prostředí, jakou formou mají být odebírány vzorky z ulovených divokých prasat apod. ČMMJ také zmínila nejasnost v odpovědnosti škod způsobených zvěří na zemědělských pozemcích v perimetru ohniska nákazy, tzn. zůstává i v takovém případě, že byl zakázán lov, odpovědnost za škody na uživateli honitby?

První jednání odborné skupiny, které by mělo přinést odpověď na řadu otázek a nastolit další postup, bude v pátek a zsátupci ČMMJ se ho zúčastní. O jeho výsledcích Vás budeme informovat.

Pokud by jste měli jakékoliv otázky ohledně nákazy Afrického moru prasat a jeho výskytu v ČR, obraťte se na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zdroj: internetové stránky ČMMJ


Aktualizováno 28. 6. 

V Česku se objevil africký mor prasat. Nakažlivá choroba, kterou přenášejí volně žijící zvířata, se do země dostala nejspíš od divokého prasete, které přešlo přes hranice na Zlínsku. Jde o akutní, vysoce nakažlivé onemocnění podobné klasickému moru prasat. ČMMJ nabádá své členy k intenzivnímu odlovu, veterináři ho naopak zakazují.

Africký mor prasat byl zjištěn u dvou uhynulých divočáků na okraji Zlína. Novinářům to řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. V blízkosti nálezu je podnik, který na dvou místech chová 5000 prasat. Zpřísní se v něm hygienické podmínky a prasata budou vyšetřena. V případě, že by se tam objevil úhyn na mor, veterináři by nařídili vybití celého chovu.

Nákaza není nebezpečná pro lidi, pokud se však objeví v chovu, je třeba ho podobně jako u ptačí chřipky utratit a vyhlásit ochranné pásmo. 

V kruhu o poloměru deset kilometrů od nálezu divočáků bude vytyčeno tzv. zamořené území, kde bude zákaz lovu a krmení divokých prasat. Hromadný odstřel divočáků se neplánuje, podle ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda by se do oblasti pouze nastěhovali divočáci.

"Nařídí se soupis prasat v této oblasti, protože je výjimka pro ty, co chovají jedno prase na výkrm na porážku, tak nejsou v ústřední evidenci," řekl Semerád. Veterináři spolu s myslivci oblast zkontrolují, zda tam není další uhynulý divočák.

Českomoravská myslivecká jednota považuje situaci ohledně afrického moru za kritickou, rozšíření nemoci mezi divokými prasaty by mělo katastrofální dopad na populaci divočáků. Vyzvala své členy k odlovu divokých prasat, aby se choroba nerozšířila. Státní veterinární správa (SVS) přitom uvedla, že v okolí nalezených uhynulých divočáků zakáže lov.

Podle člena vedení jednoty Miloše Ježka ale zkušenosti pobaltských myslivců ukazují, že lov v širším okolí je naopak nutný. "Podle zkušeností z pobaltských států, kde se africký mor prasat vyskytuje od roku 2014, předpokládáme velice rychlé šíření viru. Neexistují účinná opatření k zabránění šíření viru, s výjimkou totální depopulace černé zvěře," uvedla ČMMJ. "Masivní rozšíření nákazy sebou přinese mnoho negativních jevů. Rozsáhlými opatřeními budou postihnuti zemědělci, myslivci i zpracovatelé masa," dodala jednota.

Celé znění tiskové zprávy ČMMJ k výskytu afrického moru prasat najdete zde.

Jednota vyzvala své členy, aby začali více lovit divoká prasata. S méně hustou populací divočáků se zmenší pravděpodobnost přenosu viru, soudí. "Zkušenosti z Pobaltí ukazují, že limitující hodnota je pět kusů divokých prasat na 1000 ha. V oblastech s vyšší hustotou dochází k téměř stoprocentní úmrtnosti divokých prasat a rychlému postupu virů," dodala v prohlášení.

Veterináři: Za lov divočáků na Zlínsku hrozí pokuta až 2 mil. Kč

Veterináři vydali mimořádná veterinární opatření kvůli africkému moru zjištěnému u dvou divokých prasat ve Zlíně. V ochranné zóně se nesmí lovit a krmit divoká prasata, dále musí myslivci aktivně vyhledávat a hlásit uhynulé divočáky. Chovatelé musí nahlásit všechna prasata v hospodářství a ustájit je tak, aby nemohla přijít do kontaktu s divokými prasaty. Pokud opatření poruší fyzická osoba, hrozí jí pokuta až 50.000 korun, u právnické osoby nebo podnikatelů je pokuta až dva miliony korun. Vyplývá to z textu opatření, které ČTK poskytl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Omezení platí pro katastrální území obcí Bohuslavice u Zlína, Březnice u Zlína, Březová u Zlína, Březůvky, Dolní Ves, Doubravy, Fryšták, Horní Lhota u Luhačovic, Horní Ves u Fryštáku, Hostišová, Hrobice na Moravě, Hřivínův Újzed, Hvozdná, Jaroslavice u Zlína, Karlovice u Zlína, Kašava, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lukoveček, Lužkovice, Malenovice u Zlína, Mladcová, Mysločovice, Neubuz, Oldřichovice u Napajedel, Ostrata, Podhradí u Luhačovic, Pozlovice, Provodov na Moravě, Prštné, Příluky u Zlína, Racková, Raková, Řetechov, Salaš u Zlína, Sazovice, Slušovice, Štípa, Tečovice, Trnava u Zlína, Velíková, Veselá u Zlína, Vítová, Vizovice, Vlčková, Zádveřice, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí.

Nesmí také přinášet nebo přivážet do hospodářství žádné části ulovených nebo uhynulých divokých prasat ani předměty, které by mohly být kontaminované.

Zdroj: ČTK

Africký mor prasat se projevuje vysokou horečkou, která může trvat i několik dnů. První příznaky se objevují při poklesnutí teploty. Zvířata jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem a zvrací. Vakcinace proti této nákaze neexistuje. Virus může přežít až půl roku, například v sušeném nebo mraženém mase. Lidé, kteří naleznou uhynulé prase, by to měli v každém případě nahlásit veterinářům.

Veterináři byli z výskytu moru v této oblasti překvapeni. Kde se divočáci nakazili, veterináři nevědí. Už loni informovali o riziku přenosu choroby z Polska čeští veterináři myslivce. "Šíření nákazy souvisí převážně s ilegálním obchodem z neznámých zdrojů, s pohyby lidí, s nehlášením nákazy nebo s nedodržováním opatření biologické bezpečnosti," uvedl tehdy Semerád. V Česku se africký mor prasat, který původně přenesla klíšťata od afrických prasat bradavičnatých, nikdy nevyskytoval. Veterináři ale dlouhodobě upozorňovali na to, že ohnisko choroby bylo loni například v sousedním Polsku, kde se ale šíření podařilo zastavit. 

Jednatelka Českomoravské myslivecké jednoty Martina Novotná už dříve uvedla, že nemoc by v českých lesích nemusela mít jenom negativní dopady. Mohla by totiž snížit počty přemnožených divokých prasat. Kromě škod na polích a v lesích přibývá také střetů dopravních prostředků se zvěří.

Podle irozhlas.cz a ČTK, red.

Naposledy změněno: úterý, 25 červenec 2017 13:09
(0 hlasů)

Komentáře   

+18 # Hroch 2017-07-13 20:00
Představa člena Hnutí DUHA, kterak vlastním tělem chrání nebohé prasátko, roznášejícího, nic netušíc, smrt svým bližním, vybízí k dodatečnému navýšení zásob munice...
+11 # duha 2017-07-16 10:37
Pokud bych stíhal pouze jednu ránu, tak prase odejde živé.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

ČR dá desítky miliard korun na boj proti suchu, schválila vláda (ČTK)

ČR dá desítky miliard korun na boj proti suchu, schválila vláda (ČTK)

Lesnictví

Česko bude investovat desítky miliard korun na boj proti suchu. Počítá s tím koncepce boje proti dopadům sucha, kterou dnes schválila vláda. Koncepce počítá i...

Čti dál
LČR vypsaly tendr 2018+

LČR vypsaly tendr 2018+

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) vyhlásil pětiletý tendr 2018+ na práce v lesích a prodej dřeva od 1. ledna 2018. Odhadovaná hodnota zakázky je...

Čti dál
Lesníci by měli najít nástroj, jak si nechat zaplatit za vodohospodářské funkce

Lesníci by měli najít nástroj, jak si nechat zaplatit za vodohospodářské funkce

Lesnictví

V posledních letech jsme svědky nepříznivých trendů v charakteru průběhu počasí. Stále častěji se objevují dlouhodobé periody sucha, což má za následky neuspokojivý stav půdní...

Čti dál
V souvislosti s africkým morem prasat vydala Státní veterinární správa ČR nová mimořádná veterinární opatření

V souvislosti s africkým morem prasat vydala Státní veterinární správa ČR nová…

Myslivost

Aktualizováno 25. 7. K dnešnímu dni eviduje SVS ve Zlínském kraji celkem 99 nahlášených uhynulých divokých prasat.  

Čti dál

19°C

ČR - aktuální počasí

Zataženo

Vlhkost: 54%

Vítr: 35.40 km/h

  • 25 Čec 2017 19°C 13°C
  • 26 Čec 2017 20°C 13°C

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK PEFC