Přihlásit

Lesnický think tank navrhuje změny a opatření pro zvládnutí kalamity

CZECH FOREST think tank vydal 23. 5. 2018 tiskovou zprávu, která představuje tuto iniciativu široké veřejnosti a uvádí některé návrhy opatření, které by podle názoru členů think tanku mohly pomoci v řešení kritické situace v lesích. Ti také také vyzvali český stát k odpovídající podpoře lesního hospodářství i k solidaritě vlastníků, kterých se kalamita zatím netýká.

Doporučený Lesnický think tank navrhuje změny a opatření pro zvládnutí kalamity

"I když lesníci napříč republikou vynakládají extrémní úsilí, neobejdou se jakékoli smysluplné reakce na klimatické změny a řešení jejich dopadů bez pomoci státu vlastníkům a správcům lesů, případně podnikatelům v těžební a pěstební činnosti, a to minimálně na stejné úrovni, na jaké stát (Ministerstvo zemědělství) kompenzuje škody suchem zemědělcům (jen v roce 2017 se jednalo zhruba o 2 miliardy korun nad rámec celkové podpory zemědělství ve výši téměř 40 miliard). Z celkové dotační podpory Ministerstva zemědělství čerpají vlastníci a správci lesů podporu zhruba 3–5 %, což je v současné situaci naprosto nedostatečné. Pokud v této krizi stát nepodpoří lesní hospodářství, dopady na všechny funkce lesů budou nevyčíslitelné," shodují se členové lesnického think tanku.

Za dobu existence think tanku vzniklo již několik návrhů, které by dle názorů zúčastněných odborníků mohly přispět k řešení současné situace. Dovolujeme si některé návrhy ve stručnosti představit.

Co je CZECH FOREST think tank?

CZECH FOREST think tank je otevřenou nezávislou expertní skupinou podporující rozvoj a prestiž českého lesnictví a jeho adaptaci na společenské, klimatické a ekonomické změny. Zájmem členů think tanku je hájení dlouhodobých zájmů lesnictví a racionálního přístupu k lesním ekosystémům ve prospěch ekonomických, ekologických a sociálních potřeb občanů České republiky.

Návrhy a výzvy podle CZECH FOREST think tank

- Zodpovědně na odborné a věcné úrovni zvážit jako krajní řešení přesunutí kapacit do oblastí, kde teprve dochází k rozvoji kůrovcové kalamity. To znamená omezit kůrovcové těžby v lokalitách, kde došlo k silnému rozvoji kůrovcové kalamity, soustředit se na zabránění šíření kůrovců do okolí a většinu kapacit soustředit do oblastí, kde je ještě možné rozvoji kůrovcové kalamity zabránit. Toto rozhodnutí by vyžadovalo výjimky ze stávající legislativy, vytvoření nárazníkových zón, kompenzace soukromým vlastníkům a kategorizaci území, podle níž by se řídila jednotlivá opatření. Důvodem návrhu jsou zejména vysoké riziko rozvoje kalamity na většině území ČR a nedostatečné kapacity (kůrovcová těžba je časově i logisticky náročnější než těžba úmyslná, poptávka po těžebních kapacitách roste i v okolních státech).

- Modifikovat komplexní zakázku zadávanou ze strany Lesů ČR tak, aby umožňovala flexibilnější postup při zpracování kůrovce – například vyčleněním většiny těžeb mimo režim komplexní zakázky a zadáváním těchto těžeb v aukcích, v kalamitních oblastech pak za účelem co nejvyššího využití výrobních kapacit termínovat zpracování celkových zadaných objemů, nikoliv jednotlivých napadených stromů.

- Lesy ČR by měly zjednodušit podmínky realizace aukcí pro lesnické firmy.

- Lesy ČR a další vlastníci lesa v pozici veřejného zadavatele by měly maximálně využívat všech možností daných zákonem o zadávání veřejných zakázek, tedy např. dynamického nákupního systému, jednacího řízení bez uveřejnění, rámcových dohod atd.

- Zúčastněné subjekty by měly vyjednávat s vlastníky vhodných pozemků, zejména státními, o zajištění skladovacích ploch a stát by měl zajistit podporu pronájmu skladovacích ploch od soukromých vlastníků.

- Stát by měl podpořit asanaci uskladněného dříví (insekticidy, odkorňování) tak, aby nehrozilo další šíření lýkožroutů do porostů.

- Stát by měl vyřešit možnost skladování kalamitního dříví na zemědělských pozemcích tak, aby tím nedocházelo k porušování pravidel pro poskytování dotací vlastníkům a pachtýřů těchto pozemků.

- Stát by měl maximalizovat využití odkorňovacích technologií, jako účinné a nejdostupnější formy likvidace podkorních škůdců.

- Do činností jako vyhledávání kůrovcových stromů, odkorňování, sběr osiva nebo zalesňování by bylo vhodné zapojit formou placených praxí studenty všech stupňů lesnických škol.

- Vytvořit systém státní podpory využívání insekticidních sítí.

- Nastavit meziresortní podporu efektivních vodohospodářských opatření v oblastech postižených kalamitou.

- Podpořit provozní testování moderních technologií a nových postupů, které by mohly boj s kalamitou a jejími důsledky zefektivnit (letecký a satelitní monitoring, automatizované zalesňování, odkorňovací stroje, využití insekticidů na zakrytých skládkách ad.).

- Motivovat státní správu lesů k větší aktivitě vůči vlastníkům lesů, kteří podceňují nebo zcela ignorují ochranu lesa, a zároveň ji motivovat k větší vstřícnosti vůči vlastníkům, kteří se snaží s kalamitou bojovat.

- Umožnit a financovat vlastníkům lesů asanaci aktivního kůrovcového dříví se souhlasem státní správy lesů i na sousedních pozemcích, kde nejsou prokazatelně dodržovány zásady ochrany lesa a z nichž se často kůrovec šíří.

- Naprostou většinu ztrát způsobených kalamitní situací nese vlastník lesa, proto by veškeré kompenzace a případné podpory měly směřovat k vlastníkům lesů.

- Na vládní úrovni je třeba hledat možnosti odbytu dříví, řeziva a dalších materiálů ze dřeva v zahraničí.

- Analyzovat možnosti využití zákona č. 240/2000 Sb. (zákon o krizovém řízení) včetně přínosů, dopadů i negativ případného postupu podle tohoto zákona.

- Vyzýváme vlastníky lesa, kteří nejsou dotčeni hynutím porostů, k solidaritě a omezení úmyslných těžeb a poskytnutí uvolněných kapacit.

- Vyzýváme k racionálnímu přístupu ke smrku ztepilému, protože vliv sucha se projevuje i na dalších dřevinách a prognóza odolnosti dalších domácích dřevin při změnách přírodních podmínek je nejistá.

Více na www.czechforest.cz v sekci Odborné výstupy. 

Podle TZ CFTT, red.

 

Naposledy změněno: čtvrtek, 24 květen 2018 21:19

(0 hlasů)

Komentáře   

+26 # Anderle 2018-06-02 06:02
Pánové, stále čekám, kdy Lesy čr. státní podnik, začne konečně sám zaměstnávat dělníky, nakupovat stroje a pracovat na kalamitě!!!
Veškerá rizika spojená s prácí v lese a prodejem dřeva jsou stále přenášena na smluvní partnery, kterým pánové v kamizolách pouze dovedou rozdávat pokuty za neplnění termínů. Ve vlastní režiji nezpracovávají vůbec nic, jelikož dobře vědí, že by také nestíhali. Jeden revírník na 1500 ha lesa? jak to může uhlídat?
Všichni víme co s kůrovcem dělat, pouze Lčr - původce kalamity, dělá jediné - uplatňuje sankce, ale na asanaci napadeného dřeva, nedá ani korunu.
Zadávací list Z3 - asanace odvozem!!!
To je výsměch celému problému ze strany st. podniku.
Přiznejme si konečně, že systém Lčr ver. smluvní partner byl od počátku omyl.
Všude, mimo státní les, je "hajnej", který má na starost cca 600 ha lesa, zaměstnává dělníky, vyznačuje těžby, prodává dřevo....

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství zřejmě bude moci kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými zasáhne do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly...

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

Lesnictví

Aktualizováno 20. 3. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR požaduje od státu na příští rok pro lesníky pět miliard korun na obnovu lesa...

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Lesnictví

Opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou asi budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost...

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesnictví

Aktualizováno 15. 3. Vichřice Eberhard poničila z neděle na pondělí státnímu podniku Lesy ČR asi milion metrů krychlových dříví. Pro celé území České republiky to...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby