Přihlásit

Výzkumníci z MZLU v Brně vyvinuli metodu, která pomůže při stavbě cest

Přes 120 tisíc kilometrů, tedy více než 65 procent dopravní sítě České republiky, tvoří tzv. nízkokapacitní komunikace. Lesní cesty, cyklostezky, místní obslužné cesty v obcích a městech nebo turistické stezky však nejsou často ani po krátkém používání v dobrém technickém stavu. Na rozdíl od silnic vyšších tříd totiž nepodléhají závazným pravidlům, jak je projektovat a stavět. Přitom správně navržená cesta má životnost přes 20 let. Vědci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s odborníky z praxe teď přišli s novou metodou a softwarem, který projektantům pomůže vyhodnotit nejvhodnější technologie a materiál pro návrh a stavbu cest. Tím se prodlouží jejich životnost a hlavně ušetří – až 230 tisíc korun za kilometr cesty.

Dvoukilometrová lesní cesta vznikla nedaleko Brna před třemi lety. Svého vlastníka – město – stála čtyři miliony korun. Součástí projektu ale nebyl geotechnický průzkum podloží. Únosnost cesty tak nakonec byla poloviční, než by odpovídalo jejím potřebám. Ta se teď nemůže používat celoročně – kdyby na ní projížděla auta v době nevhodných klimatických podmínek – například po dlouhodobém dešti – došlo by k jejímu poškození, a tedy zkrácení životnosti na méně než polovinu. A právě použitím nové metodiky při projektování cest se mohou projektanti i investoři těchto chyb vyvarovat.

Nová metodika výzkumného týmu z Mendelovy univerzity v Brně je určena právě pro projektování tzv. nízkokapacitních komunikací – tedy zpevněných cest, které slouží k různým účelům: jako cesty lesní, polní, místní obslužné nebo například cyklotrasy či turistické stezky. „Tyto cesty jsou velmi specifické – řádově po nich projede několik desítek až stovek aut ročně, často ale s velkým zatížením. Zároveň se při výběru technologií musí respektovat životní prostředí. Zatímco však silnice vyšších tříd podléhají přísným předpisům, nízkokapacitní cesty se doposud většinou stavěly bez závazných pravidel. Materiál a technologie pak často neodpovídaly podloží – tím se výrazně snižuje kvalita vozovky, zkracuje životnost a zvyšují náklady na její údržbu," uvedla jedna z autorek projektu Lenka Ševelová.

Pomocník pro investora i projektanty

Projekt Mendelovy univerzity chce investorům cest – což jsou především města a obce, lesníci či stát – a jejich projektantům nabídnout nástroj, který jim pomůže vyhodnotit nejlepší technologie a materiál za optimální cenu. „Něco podobného tady doposud chybělo. Předpisy pro silnice vyšších tříd byly pro tyto cesty zbytečně složité a přísné. Právě proto se projektanti těmto směrnicím často vyhýbali. Novou metodou jsme pravidla přizpůsobili na míru právě těmto komunikacím a vytvořením softwaru jsme jejich použití ještě zjednodušili," popsala Ševelová.

Úspora 15 procent ceny

Metodika je zaměřena na postup při navrhování, provádění, kontrole, příp. údržbě komunikací. Spočívá zejména v analýze podloží – staví geotechnický průzkum, který je obvyklý u komunikací vyšších tříd, do standardu. „Geotechnický průzkum sice zdraží přípravu projektu, ale díky němu se projekt vyvaruje chyb a nevhodně navržených konstrukcí a technologií, které mohou životnost cesty výrazně zkrátit. Správně navržený projekt předejde také jednáním o vícepracích anebo nehospodárně vynaloženým prostředkům při realizaci díla," uvedl Ivan Beneš, předseda představenstva společnosti Ekostavby, která se na projektu podílela.

Dobře navržená cesta tak může mít životnost minimálně 20 let. „Jeden kilometr cesty stojí řádově 1,48 milionu korun. Pokud by se však použila mechanická úprava podloží a vozovka se navrhla podle metodiky, náklady by se snížily až na 1,25 milionu korun. Na novostavbě se tak dá ušetřit až 230 tisíc korun na jeden kilometr, tedy 15 procent," vysvětlil Jaroslav Hauser ze společnosti Geostar, která je součástí výzkumného konsorcia.

„Důležitá je pro nás především osvěta, že i projekty těchto komunikací je možné nenáročně projektovat s těmi nejlépe zvolenými materiály pro danou oblast. Až v druhé řadě je naším cílem, aby se tato pravidla stala závaznými," dodala Lenka Ševelová.

Školení a software

Mendelova univerzita tak zahájila cyklus školení, prostřednictvím kterých chce investory a projektanty s novou metodikou seznamovat. K dispozici jim bude také software pro výpočet a posouzení nízkokapacitní vozovky, který vychází ze zkušeností výzkumného týmu a výsledků a analýzy laboratorních zkoušek a polních zkoušek. „Software zahrnuje také teoretické posouzení návrhu konstrukčních vrstev vozovky a optimalizuje finanční prostředky na výstavbu či rekonstrukci nízkokapacitní vozovky. Je to účinný nástroj pro dosažení vysoké kvality a ekonomiky pro všechny účastníky procesu výstavby nízkokapacitních vozovek," uvedl Radek Matula z Centra dopravního výzkumu, které je rovněž součástí projektového týmu.
Součástí osvěty je také experimentální lesní odvozní cesta Kuběnka, na které probíhá od roku 2012 testování únosnosti vozovky při různých metodách zlepšení podloží.

Nejdůležitější rady pro investory

• Projektanta vybírejte nejen podle nejnižší ceny, ale také podle referencí – ověřte si, že má dostatečné zkušenosti z podobných realizovaných. Cena projektové dokumentace tvoří okolo 5 % hodnoty díla, ale má zásadní vliv na užitnou hodnotu díla.
• Pokud si nejste jistí výběrem, před realizací si nechte projekt posoudit od osoby s praxí výstavby komunikací
• Při realizaci si najměte technický dozor s praxí při výstavbě komunikací
• V projektové dokumentaci se zaměřte na: posouzení podloží (je to základ pro výstavbu vozovky), správnost navržení odvodnění, výškové osazení pláně vůči okolnímu terénu, návrhu vozovkových konstrukčních vrstev

Projekt optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací trval čtyři roky a je jedním z prvních výstupů 1. výzvy programu Alfa Technologické agentury ČR. Projekt realizovalo konsorcium sdružující Mendelovu univerzitu v Brně – Lesnickou a dřevařskou fakultu, GEOSTAR, spol. s.r.o., a Centrum dopravního výzkumu a Ekostavby Brno, a.s. Tým odborníků čítající osm lidí pokračuje i po ukončení projektu na přenosu výsledků projektu do praxe. Dvě projekční kanceláře - Regioprojekt Brno, s.r.o. a A.KTI, s.r.o. - již metodiku uplatňují.

Podle TZ MZLU v Brně, red.

 

Naposledy změněno: středa, 24 červen 2015 15:49

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Lesnictví

Podívejte se na aktuální letecké záběry českých lesů ze dne 22. srpna 2020 nad středními, částečně i jižními Čechami, Vysočinou a Podkrkonoším.

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesnictví

Den za obnovu lesa, největší celostátní akci na podporu obnovy české a moravské krajiny, pořádají v sobotu 17. října od 10 do 16 hodin ve...

Rok 2019: Rekordní těžba, extrémní propad ceny dřeva, tisíce hektarů vysazených lesů

Rok 2019: Rekordní těžba, extrémní propad ceny dřeva, tisíce hektarů vysazených lesů

Lesnictví

Pokračující kůrovcová kalamita je jednou z hlavních příčin rekordní těžby dřeva v roce 2019. Celkem se v lesích v České republice vytěžilo 32,58 milionu m3...

Populární zprávy

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesnictví

Zobrazeno:10997

Aktualizováno 21. 8. Vedení Lesů ČR připravuje významné organizační změny. Hlavním důvodem zamýšlených změn je snižování nákladů, zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:8403

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

Zobrazeno:7273

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Zobrazeno:5095

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby