Přihlásit

Vyhodnocení Memoranda za období roku 2008 a 2009

Na základě Memoranda Ministerstva zemědělství České republiky a Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ze dne 27. června 2007 byla ministrem zemědělství ustanovena komise pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti použitých modelů pro správu lesů ve vlastnictví státu.

Komise zpracovala ve spolupráci s vedením Lesů ČR analýzu evidence nákladů a výnosů tak, aby bylo možno provést požadované srovnání modelů podle jednotlivých smluvních územních jednotek (SÚJ). K vyhodnocení byla využita pouze data z plnění aktivních smluv vzešlých ze zadávacího řízení na střednědobou zakázku pro období 2008 až 2010.

Informace v tomto příspěvku vycházejí ze Zprávy komise pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti použitých modelů pro správu lesů ve vlastnictví státu za období roku 2008 a 2009.

Vyhodnocení zakázek na lokalitě P

Za rok 2008 bylo vyhodnoceno 153 SÚJ s těžbou 2,72 mil. m3.
Za rok 2009 bylo vyhodnoceno 87 SÚJ s těžbou 1,80 mil. m3 (z 96 SÚJ s těžbou 1,91 mil. m3 bylo statisticky vyloučeno 9 SÚJ).

Porovnání průměrných nákladů a výnosů v Kč/m3

Lokalita Pěstební činnost (PČ) Náklady na těžbu Výnosy za prodej u P Cena dříví na pni Výsledek lesnických činností
  Kč/m3
P 2008 369 235 956 721 352
P 2009 349 281 894 613 264

Vyhodnocení zakázek, kde dříví bylo realizováno na lokalitě OM

Za rok 2008 bylo vyhodnoceno 97 SÚJ s celkovou těžbou 3,24 mil. m3. Za rok 2009 bylo vyhodnoceno 72 SÚJ s těžbou 2,49 mil. m3 (z 84 SÚJ s těžbou 2,77 mil. m3 bylo statisticky vyloučeno 12 SÚJ).

Porovnání průměrných nákladů a výnosů v Kč/m3

Lokalita Pěstební činnost (PČ) Náklady na těžbu Výnosy za prodej u P Cena dříví na pni Výsledek lesnických činností
  Kč/m3
P 2008 369 235 956 721 352
P 2009 349 281 894 613 264

Vyhodnocení zakázek, kde dříví bylo realizováno na lokalitě OM

Za rok 2008 bylo vyhodnoceno 97 SÚJ s celkovou těžbou 3,24 mil. m3.
Za rok 2009 bylo vyhodnoceno 72 SÚJ s těžbou 2,49 mil. m3 (z 84 SÚJ s těžbou 2,77 mil. m3 bylo statisticky vyloučeno 12 SÚJ).

Porovnání průměrných nákladů a výnosů v Kč/m3

Lokalita Pěstební činnost (PČ) Náklady na těžbu, přibližování a odbyt Výnosy z prodeje na OM (ES atd.) Cena dříví na pni Výsledek lesnických činností
  Kč/m3
OM 2008 240 549 911 362 122
OM 2009 230 567 946 379 149

V roce 2009 byla do vyhodnocení promítnuta změna stavu zásob dříví, která poměrově souvisela s příslušnými zakázkami lokality OM (v roce 2008 nebyla změna stavu zásob z důvodu zanedbatelného rozsahu zohledněna).

Rozdíl nákladů pěstební činnosti mezi porovnávanými metodami je způsoben používanou metodikou rozúčtování režií u LČR.

Modelové porovnání ceny dříví na pni pro dřevinu SM o hmotnatosti vyšší než 1,0 m3

Cena dříví na pni SM o hmotnatosti vyšší než 1,0 m3 
Lokalita P OM
  Kč/m3
2008 874 436
2009 776 500

Pozn.: z interpretačních důvodů bylo provedeno doplňující modelové porovnání na zvoleném reprezentantu

Porovnání zakázek na lokalitách P a OM

Toto porovnání pracuje se saldem těžební činnosti, tedy nezapočítává podíly režií LČR. Vychází výhradně z fakturace mezi LČR a smluvním partnerem. Výsledek je dán složeným indexem z matic těžeb a průměrného zpeněžení jednotlivých SÚJ v členění podle dřevin a průměrné hmotnatosti.

Rok 2008

- Dříví bylo na pni (dřevina SM o hmotnatosti vyšší než 1 m3) realizováno metodou prodeje u pně o 438 Kč/m3 výhodněji než při metodě prodeje na lokalitě OM.

- Pokud by dříví realizované na lokalitě P bylo realizováno na lokalitě OM, snížilo by se saldo o 477,6 mil. Kč.

- Pokud by dříví realizované na lokalitě OM bylo realizováno na lokalitě P, zvýšilo by se saldo o 592,4 mil. Kč.

Rok 2009

- Dříví bylo na pni (dřevina SM o hmotnatosti vyšší než 1 m3) realizováno metodou prodeje u pně o 276 Kč/m3 výhodněji než při metodě prodeje na lokalitě OM.

- Pokud by dříví realizované na lokalitě P bylo realizováno na lokalitě OM, snížilo by se saldo o 389,5 mil. Kč.

- Pokud by dříví realizované na lokalitě OM bylo realizováno na lokalitě P, zvýšilo by se saldo o 613,3 mil. Kč.

Komise konstatovala, že vzhledem k rozsáhlému objemu dat se lze domnívat, že případné nepřesnosti zdrojových dat zásadně neovlivňují výsledky analýzy.

Z analýzy jednoznačně vyplývá, že v letech 2008 a 2009 byla pro Lesy České republiky, s.p., v porovnání zakázek na lokalitách P a OM výhodnější varianta zakázky s prodejem dříví na lokalitě P.

Podle Zprávy komise pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti použitých modelů pro správu lesů ve vlastnictví státu za období roku 2008 a 2009, red.

Lesnická práce 11/2010


Složení nezávislé komise vyhodnocující Memorandum

- Martin Chytrý – Vojenské lesy a statky ČR, s.p

- Tomáš Pařík – Wood & Paper a.s.

- Vladimír Krchov – Lesy ČR, s.p.

- Pavel Indra – Lesy ČR, s.p.

- Jaroslav Rygl – Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

- Miroslav Švec – Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

- Rostislav Staněk – Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství při Agrární komoře ČR

- Dušan Tripes – Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství při Agrární komoře ČR

 

Naposledy změněno: úterý, 23 listopad 2010 11:36

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Proběhla jarní aktualizace Kůrovcové mapy

Proběhla jarní aktualizace Kůrovcové mapy

Lesnictví

Kůrovcová mapa (www.kurovcovamapa.cz) byla jako provozní testování nových způsobů využití satelitních snímků v boji s kůrovcovou kalamitou spuštěna na konci roku 2018. V dubnu 2019...

Petr Král: Kalamitu u VLS musíme zmáknout

Petr Král: Kalamitu u VLS musíme zmáknout

Lesnictví

Ředitel Vojenských lesů a statků Petr Král komentoval žádost Lesnické práce o rozhovor s úsměvem a komentářem, že „lepší" období jsme si vybrat nemohli. Ve...

MZe slíbilo vyplácení podpory nestátním vlastníkům lesů do konce roku

MZe slíbilo vyplácení podpory nestátním vlastníkům lesů do konce roku

Lesnictví

Tři miliardy korun, o jejichž vyčlenění ze státního rozpočtu na boj s kůrovcovou kalamitou se vyjednává, by bylo podle ministerstva zemědělství možné uvolnit koncem roku...

Politici jednali na Vysočině o stavu a podpoře lesů

Politici jednali na Vysočině o stavu a podpoře lesů

Lesnictví

Ministr zemědělství Miroslav Toman uvedl na pracovním výjezdu vlády na Vysočinu 15. 5., že letos chce Ministerstvo zemědělství (MZe) podpořit správné hospodaření v lesích částkou...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby