Přihlásit

Vrba – dřevina roku 2018

Vrba (Salix), jedna z nejzajímavějších dřevin České republiky zahrnující 21 původních domácích druhů, je právem titulována Dřevinou roku 2018. Vrba zajišťuje ochranu břehových svahů nebo rekultivaci lomů. Důležitá je také jako zdroj proteinové včelí výživy při jarním vylétání z úlů. Výzkumem této dřeviny se řadu let zabývá VÚLHM, Výzkumná stanice v Kunovicích.

Ilustrační foto: Jan Řezáč

Může se pochlubit unikátním klonovým archivem druhů rodu Salix, který představuje cennou sbírku genotypů tohoto rodu. Na základě velké poptávky loni založila matečnici nejžádanějších včelařských druhů vrb

V klonovém archivu je v současné době soustředěno celkem 1 230 klonů vrb od 97 druhů a jejich kříženců z udržovacího šlechtění a archivace cenných genotypů.

Archivy jsou vedeny způsobem in vivo ve výsadbách seřazených podle jednotlivých druhů a klonů. Klony představují odlišné typy v rámci druhů a jejich hybridy. Jednotlivé klony se obnovují většinou řízkováním jednoletých výhonů, roubování se používá u nekořenících druhů. Obnova archivů by se měla uskutečnit přibližně po 15 letech tak, aby nedocházelo k úhynu a ztrátě klonů,“ uvádějí Marie Benedíková a Jolana Kyseláková z VS Kunovice.

Loni vědečtí pracovníci v Kunovicích založili matečnici vybraných nejžádanějších včelařských druhů vrb. Poptávka po řízcích některých druhů totiž přesahovala množství získávané z klonů těchto druhů v archivu, které jsou dnes starší 20 let a hůře obrůstají.

Archivní sbírka klonů v Kunovicích poskytuje velké množství druhů i klonů vrb, které se rozrostlo o nové hybridy vzniklé spontánně vzájemným sprášením. Některé tyto hybridní klony představují z hlediska včelařského využití slibný materiál. Chybělo však jejich fenologické hodnocení, aby bylo možno určit jejich využitelnost z včelařského hlediska. Proto v návaznosti na předcházející výzkum bylo prováděno odpovídající fenologické a fenotypové hodnocení (ranost, délka kvetení, pohlaví květů) včelařsky využitelných klonů, které nebyly součástí původního výzkumu. Na základě těchto výsledků byl aktualizován soubor klonů vrb doporučených pro včelí pastvu,“ přibližují řešitelky okolnosti vzniku matečnice.

V poslední době dochází ke značnému úbytku včelstev a tím také k poklesu produkce medu. Příčiny tohoto stavu jsou velmi různorodé, jednou z nich může být i nedostatek pylové pastvy včel v jarních měsících. K optimalizaci stavu je vhodná výsadba vrb pro včelí pastvu, protože ranost kvetení těchto druhů představuje nenahraditelný zdroj proteinové včelí výživy při jarním vylétání z úlů až do doby kvetení ovocných stromů.

Doba rozkvětu vrb se každoročně přizpůsobuje povětrnostním podmínkám, a tak vrby rozkvétají vždy v době, kdy příznivě ovlivňují jarní rozvoj včelstev. Různá doba kvetení jednotlivých druhů vrb prodlužuje období časné včelí pastvy a zvyšuje pravděpodobnost využití produkce pylu včelami i při proměnlivém počasí. Později kvetoucí druhy vyplňují snůškovou mezeru pylu do rozkvětu ovocných stromů, se kterými současně kvetou naše stromové vrby. Z této skutečnosti vyplývá vysoká významnost a nenahraditelnost druhů rodu Salix pro včelařské využití.

V důsledku klimatických změn stoupá význam vrby nejen pro její schopnost zadržovat vodu v krajině a zpevňování půdy na březích vodotečí a vodních nádrží. V současnosti upřednostňovaná likvidace dřevin okolo vodotečí tuto zeleň silně redukuje a tím dochází mimo narušení životního prostředí také k omezení biodiverzity.

Hospodářské využití různých druhů vrby je velmi široké. Od výsadeb pro zpevňování břehů vodních toků nebo zpevňování nově utvořeného terénu při dokončování stavebních úprav, přes využití prutů jako košíkářské suroviny, výsadbu pro okus zvěře, výsadbu živých plotů, osazování zamokřených ploch, rekultivační výsadbu na extrémních stanovištích a okrasnou výsadbu.

Vrby v roce 2017 zaujímaly 2 502 ha (z toho vrba bílá a křehká 1608 ha a jíva 894 ha), což představuje dohromady 0,1 % porostní půdy dohromady. Zvlášť je to pro vrbu bílou a křehkou 0,06 % a pro jívu 0,03 %. V žebříčku zastoupení jednotlivých dřevin je pak vrba na 32. místě a jíva na 38. místě. (Zdroj ÚHÚL)

Vrby v kunovickém klonovém archivu podle účelu použití:
1. Okrasné keřové vrby
2. Okrasné stromové vrby
3. Vrby vhodné na vrbové výtvory, stavby
4. Vrby pro včelí pastvu
5. Vrby košíkářské
6. Vrby na produkci štěpky

Podrobný seznam je uveden zde.

Kontaktní údaje: Ing. Marie Benedíková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., VÚLHM, v. v. i., VS Kunovice

Podle TZ VÚLHM (22. 10. 2018), red.

Naposledy změněno: pondělí, 22 říjen 2018 16:46

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství zřejmě bude moci kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými zasáhne do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly...

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

Lesnictví

Aktualizováno 20. 3. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR požaduje od státu na příští rok pro lesníky pět miliard korun na obnovu lesa...

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Lesnictví

Opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou asi budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost...

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesnictví

Aktualizováno 15. 3. Vichřice Eberhard poničila z neděle na pondělí státnímu podniku Lesy ČR asi milion metrů krychlových dříví. Pro celé území České republiky to...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby