Přihlásit

Vláda schválila 3 mld. ročně na opatření proti suchu

Aktualizováno 2. 6. Návrh opatření k omezení následků sucha, který počítá například s obnovou malých rybníků nebo budováním závlahových systémů, schválila 30. 5. vláda. Na opatření proti suchu by měly jít přes tři miliardy ročně.

Foto: Miroslav Pavlík

První etapa opatření na boj proti následkům sucha v letech 2016 až 2021 počítá každoročně s finančními nároky ze státního rozpočtu 2,4 miliardy korun, další 0,7 miliardy korun mají přispět investoři z vlastních zdrojů.

„Posledních dvacet let se u nás investovalo hlavně do protipovodňových opatření, riziko dlouhodobého sucha se ale přehlíželo. Přitom ochrana před dopady sucha je nejenom náročnější na přípravu, ale především vyžaduje výrazně delší časové období a nutnost přijetí ucelené strategie státní správy k jejímu naplňování," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství proto připravilo návrh na realizaci konkrétních opatření, který obsahuje i dlouhodobé dotační programy. Předpokládají se tři etapy v letech 2016–2021, 2022–2027 a 2027–2033.

„V rámci první etapy chceme podpořit hlavně zadržení vody v krajině, obnovovat rybníky a malé vodní nádrže, rozvíjet závlahové systémy nebo odbahňovat vodní nádrže," uvedl ministr Jurečka.

Přehled opatření - lesnictví

Již realizovaná opatření

Náhrady z lesního zákona - Opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích

Jedná se nárokovou podporu poskytovanou podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) na projekty meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděných z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu. Podpora je poskytovaná vlastníkům lesů a správcům drobných vodních toků. Podporovány jsou projekty meliorací lesní půdy, výstavby, oprav či rekonstrukcí objektů hrazení bystřin a retenčních nádrží v lesích. Cílem technických a biologických opatření je zvýšení ochrany lesní půdy a zlepšení vodohospodářských poměrů v lesích.

Chystaná opatření

Podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin

Podpora bude poskytována podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti na obnovu lesních porostů dřevinami, které jsou odolnější vůči negativním dopadům půdního sucha a podílí se na zlepšování vodního režimu v lesích. Nařízení vlády je aktuálně novelizováno s cílem poskytování uvedené podpory z kapitoly MZe na celém území ČR v lesích v gesci MZe (tj. mimo vojenské lesy a národní parky a jejich ochranná pásma – pokryté z kapitol MO, resp. MŽP).

Předkládaná opatření a programy tak jednak posílí vodní zdroje, a to zejména v regionech s častým opakováním sucha, a zároveň umožní v případě výskytu sucha zachovat či udržet zásobování obyvatelstva vodou, zemědělskou produkci, bezporuchový provoz elektráren a technologické postupy v průmyslu.

Do opatření ke zlepšení vodních a vláhových poměrů na zemědělsky obhospodařované půdě se každoročně investuje i několik miliard korun z prostředků evropských fondů v Programu rozvoje venkova či Operačním programu rybářství.

red.

Naposledy změněno: čtvrtek, 02 červen 2016 10:38

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ!

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ!

Lesnictví

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ! Zodpovězte správně otázky v soutěžním formuláři a budete zařazeni do slosování o spoustu zajímavých cen.Soutěžit můžete od 1. 7. do...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Vláda schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR

Vláda schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR

Lesnictví

Na podporu lesního hospodářství by měl stát od příštího roku přispívat o 2,5 miliardy korun více než letos, kdy je to 1,15 miliardy korun. Peníze...

MZe: listnáčů se v roce 2019 vysadilo třikrát více než smrku

MZe: listnáčů se v roce 2019 vysadilo třikrát více než smrku

Lesnictví

Loni vysázeli lesníci v českých lesích rekordních 111,6 milionů listnáčů, zatímco smrků bylo 36,1 milionů sazenic (v roce 2018 bylo vysázeno 74 milionů listnáčů a...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR DECATHLON

Naše další weby