Přihlásit

Vláda schválila 3 mld. ročně na opatření proti suchu

Aktualizováno 2. 6. Návrh opatření k omezení následků sucha, který počítá například s obnovou malých rybníků nebo budováním závlahových systémů, schválila 30. 5. vláda. Na opatření proti suchu by měly jít přes tři miliardy ročně.

Foto: Miroslav Pavlík

První etapa opatření na boj proti následkům sucha v letech 2016 až 2021 počítá každoročně s finančními nároky ze státního rozpočtu 2,4 miliardy korun, další 0,7 miliardy korun mají přispět investoři z vlastních zdrojů.

„Posledních dvacet let se u nás investovalo hlavně do protipovodňových opatření, riziko dlouhodobého sucha se ale přehlíželo. Přitom ochrana před dopady sucha je nejenom náročnější na přípravu, ale především vyžaduje výrazně delší časové období a nutnost přijetí ucelené strategie státní správy k jejímu naplňování," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství proto připravilo návrh na realizaci konkrétních opatření, který obsahuje i dlouhodobé dotační programy. Předpokládají se tři etapy v letech 2016–2021, 2022–2027 a 2027–2033.

„V rámci první etapy chceme podpořit hlavně zadržení vody v krajině, obnovovat rybníky a malé vodní nádrže, rozvíjet závlahové systémy nebo odbahňovat vodní nádrže," uvedl ministr Jurečka.

Přehled opatření - lesnictví

Již realizovaná opatření

Náhrady z lesního zákona - Opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích

Jedná se nárokovou podporu poskytovanou podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) na projekty meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděných z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu. Podpora je poskytovaná vlastníkům lesů a správcům drobných vodních toků. Podporovány jsou projekty meliorací lesní půdy, výstavby, oprav či rekonstrukcí objektů hrazení bystřin a retenčních nádrží v lesích. Cílem technických a biologických opatření je zvýšení ochrany lesní půdy a zlepšení vodohospodářských poměrů v lesích.

Chystaná opatření

Podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin

Podpora bude poskytována podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti na obnovu lesních porostů dřevinami, které jsou odolnější vůči negativním dopadům půdního sucha a podílí se na zlepšování vodního režimu v lesích. Nařízení vlády je aktuálně novelizováno s cílem poskytování uvedené podpory z kapitoly MZe na celém území ČR v lesích v gesci MZe (tj. mimo vojenské lesy a národní parky a jejich ochranná pásma – pokryté z kapitol MO, resp. MŽP).

Předkládaná opatření a programy tak jednak posílí vodní zdroje, a to zejména v regionech s častým opakováním sucha, a zároveň umožní v případě výskytu sucha zachovat či udržet zásobování obyvatelstva vodou, zemědělskou produkci, bezporuchový provoz elektráren a technologické postupy v průmyslu.

Do opatření ke zlepšení vodních a vláhových poměrů na zemědělsky obhospodařované půdě se každoročně investuje i několik miliard korun z prostředků evropských fondů v Programu rozvoje venkova či Operačním programu rybářství.

red.

Naposledy změněno: čtvrtek, 02 červen 2016 10:38

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Vysočina dá na podporu hospodaření v lesích dalších 50 mil. Kč

Vysočina dá na podporu hospodaření v lesích dalších 50 mil. Kč

Lesnictví

Žádosti o krajskou dotaci mohou lesníci podávat od 2. do 30. září. Zjara už kraj na stejný účel rozdělil 26 milionů korun, většinou plynuly na...

Evropská komise povolila dotaci pro vlastníky kůrovcových lesů

Evropská komise povolila dotaci pro vlastníky kůrovcových lesů

Lesnictví

Evropská komise odsouhlasila dotace pro české nestátní vlastníky kůrovcových lesů. V úterý 13. 8. to oznámil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý, resort chce soukromým či...

KŮROVCOVÉ INFO: Vyhodnocení prvního rojení lýkožrouta smrkového

KŮROVCOVÉ INFO: Vyhodnocení prvního rojení lýkožrouta smrkového

Lesnictví

Projekt KŮROVCOVÉ INFO (KI) naplno běží už ve své čtvrté sezóně. Jak potvrzují výstupy projektu, na většině území je od roku 2016 zaznamenáván nárůst odchytů kůrovců...

MZe vyjednalo miliardu navíc do rozpočtu, půjde hlavně na obnovu lesů

MZe vyjednalo miliardu navíc do rozpočtu, půjde hlavně na obnovu lesů

Lesnictví

Rozpočet Ministerstva zemědělství (MZe) z národních zdrojů bude v příštím roce 24 miliard korun. Oproti původnímu návrhu rozpočtu získá resort zemědělství navíc 1 miliardu korun...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby