Přihlásit

Tržní ceny za dřevo přinesou v roce 2011 rekordní tržby 10,1 mld. Kč, zisk pro stát bude o 3 mld. Kč vyšší

Lesy České republiky na dnešní tiskové konferenci uvedly, že výnosy za prodej dřeva podle jejich odhadů v roce 201 dosáhnou částky 10,1 mld. korun. Výsledné saldo tak odhadují na 7,66 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 70 %. V článku naleznete i prezentaci LČR a audiozáznam tiskové konference.

Audiozáznam tiskové konference
audio-icon

Prezentace LČR ke stažení. 

Hradec Králové, 4. listopadu  2010 - Předběžné výsledky jednoročních tendrů Lesů ČR na práce v lesích v roce 2011 ukazují, že výnosy za prodej dřeva dosáhnou rekordní částky 10,1 miliardy Kč. Současně se podařilo snížit přímé náklady (cenu tzv. služeb – zejm. pěstební činnost a těžba dřeva) zhruba o 1/3 na 2,45 miliardy Kč. Výsledné saldo (tržby mínus náklady) ve výši 7,66 miliardy Kč bude o 3 miliardy Kč vyšší než v letošním roce, což představuje meziroční nárůst 70%. Hospodářské výsledky za rok 2011 by měly zaznamenat nárůst takřka o 3 miliardy Kč a překonat tak i rekordní letošní zisk. LČR v příštím roce historicky vykážou nejvyšší hospodářský výsledek za celou dobu existence státního podniku. Veškeré pozitivní výhledy ale mohou být zmařeny, pokud bude tendr opětovně zastaven ÚOHS.

 

„Předběžné výsledky ukazují, že pokud je Lesům ČR dovoleno prodávat státní dřevo za tržních podmínek, dokážou pro stát vygenerovat rekordní zisky. Nabízené vysoké ceny dřeva reflektují skutečnost, že na trhu v příštím roce již nebude žádný masivní objem dřeva ze státních lesů zprostředkovaný za netržní ceny Hradeckou lesní a dřevařskou společností. Výběrové řízení bylo vypsáno správně a přinese státu maximální ekonomické výhody. Jediné, o co ve skutečnosti oponenti tendru z řad dřevozpracujícího průmyslu usilují, je, aby nemuseli platit za státní dřevo tržní ceny,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. Tendru se zúčastnilo  celkem 67 uchazečů, kteří  podali 1 189 nabídek. Největší zájem byl o LHC Spálené Poříčí, na který nabídku podalo celkem 20 uchazečů. Naopak nejmenší zájem byl o LHC Opava, kde nabídku podalo pouze 5 uchazečů. Nesplnily se také obavy, že by větší smluvní územní jednotky odradily od zájmu o tendr menší firmy. O zakázku s nejvyšším objemem těžby – LHC Jeseník – mělo zájem 11 uchazečů stejně jako o zakázku s nejnižším objemem těžby - LHC Sokolov. Ukazatel tzv. průměrného zpeněžení dřeva dosáhne v příštím roce průměrné výše 1 408 Kč/m3. Zajímavé je srovnání se zpeněžením dosahovaným v některých obecních polesích, které byly Hnutím Duha v nedávné minulosti dávány za příklad vzorného hospodaření. Například u LHC Pelhřimov jsme dosáhli průměrného zpeněžení dřeva ve výši  1 882 Kč/m3, po odečtení nákladů za služby se jedná o 1 602 Kč/m3. Hnutím Duha prezentované výborné výsledky Městských lesů Pelhřimov obchodním modelem „OM“ (průměrné zpeněžení po odečtení nákladů na těžbu ve výši 1 463 Kč/m3) jsme tak překonali o plných 139 Kč/m3, a což názorně dokládá výborné výsledky, kterých Lesy ČR při jednoročních tendrech dosáhly. Opět se tak potvrdilo, že informace Hnutí Duha, vytrvale a tendenčně napadající nevýhodnost jednoročních tendrů, jsou jen planými řečmi bez jakýchkoli reálných argumentů a slova o tunelování lesů jen zoufalou frází.

Vyšších zisků nebude v žádném případě dosaženo na úkor péče o les. LČR budou pokračovat v dosavadním trendu  - celkový roční objem těženého dřeva se nebude navyšovat, vzrostou ukazatele přirozené i umělé obnovy lesa stejně jako náklady na pěstební činnost, které v letech 2010 a 2011 dosáhnou úrovně necelých 2 miliard Kč. Podnik zároveň na celém spravovaném území obhájil držení certifikátu PEFC jako dokladu o vysokém standardu a kvalitě hospodaření v lesích, který uděluje nezávislý certifikační orgán. Jednotlivé konkrétní lesnické činnosti budou vítězové tendru pouze provádět podle podrobných projektů a pod odborným dozorem Lesů ČR. Pro konkrétní územní jednotku jsou vždy v daném kalendářním roce stanoveny objem těžby, rozsah a struktura nové výsadby, minimální plošný rozsah výchovných zásahů i ostatních pěstebních činností.

Otevřené výběrové řízení nyní pokračuje průběžným hodnocením předložených nabídek s tím, že finální výsledky by mohly být známy koncem listopadu. Na celém území by smlouvy s vítězi tendru měly být podepsány do konce tohoto roku, aby práce v lesích počínaje prvním lednem 2011 kontinuálně pokračovaly.

„V médiích jsme se dočetli, že na ÚOHS byly na tendry zatím podány tři stížnosti. Pokud by se úřad rozhodl tendr opět pozastavit, reálně hrozí, že dosažené pozitivní efekty budou zmařeny. Lesy ČR mají v příštím roce historickou šanci, že budou moci poprvé za celou dobu své existence prodávat 100% dřeva za 100% tržní ceny. V tom nespatřujeme nic diskriminačního, protože tendry byly velmi transparentní a otevřené,“ uzavírá generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

K sporu s HLDS Svatopluk Sýkora uvedl, že Lesy ČR podaly návrh na svolání mimořádné valné hromady v HLDS s třemi body programu:

- předložení a projednání podnikatelského plánu HLDS na rok 2011

- změna způsobu jednání za společnost

- projednání postupu HLDS při poskytování záruk za bankovní garance uchazečů o zakázky vyhlašované společností LČR

Podle informací Svatopluka sýkory představenstvo HLDS neschválilo Lesům ČR navržené body programu mimořádné valné hromady  a vyřadilo dva klíčové body (zbyl pouze bod „změna způsobu jednání za společnost“), čímž Svatopluk Sýkora doložil nemožnost LČR jako 50% akcionáře prosadit ani body programu na VH a onačil tento krok jako jasný důkaz, že František Dejnožka zcela ovládá HLDS.

Podle generálnho ředitele Lesů ČR svolala HLDS druhou mimořádnou valnou hromadu k prosazení záměrů druhého akcionáře a tento způsob jednání Františka Dejnožky ukazuje dle Svatopluka Sýkory, jaké jsou jeho skutečné úmysly v HLDS:  před 50% akcionářem tajit klíčové informace o podnikatelském plánu a absolutně tak znemožňit LČR kontrolu nad jejich obchodním podílem – tedy nad majetkem v hodnotě cca 100 mil. Kč.

Podle informací Lesů ČR zahájila Policie ČR z vlastního podnětu úkony trestního řízení v souvislosti s hospodařením HLDS.

Podle tiskové zprávy Lesů ČR (4. 11. 2010), red.

Naposledy změněno: středa, 10 listopad 2010 19:57

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

SVOL: Na zalesňování potřebujeme pro příští rok sedm miliard

SVOL: Na zalesňování potřebujeme pro příští rok sedm miliard

Lesnictví

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) žádá stát o sedm miliard korun na zalesňovací práce pro příští rok. Letos by mohl kůrovec napadnout...

Na NEKRMBROUKA.CZ najdou vlastníci lesa nový videonávod o kůrovci

Na NEKRMBROUKA.CZ najdou vlastníci lesa nový videonávod o kůrovci

Lesnictví

Před začátkem jarního rojení bylo na portálu NEKRMBROUKA.cz zveřejněno video, které názorně ukazuje, jak lýkožrouta smrkového vyhledávat. V srpnu byl dokončený nový videonávod, které komplexně...

ČTK: Lesní školky mění sortiment, obnovu lesů brzdí sucho

ČTK: Lesní školky mění sortiment, obnovu lesů brzdí sucho

Lesnictví

Hlasujte v anketě! Lesní školky mění v poslední době kvůli kůrovci sortiment. Výrazně se zvýšila poptávka po listnatých stromech, které lýkožrout smrkový nenapadá. Zároveň je...

Vysočina dá na podporu hospodaření v lesích dalších 50 mil. Kč

Vysočina dá na podporu hospodaření v lesích dalších 50 mil. Kč

Lesnictví

Žádosti o krajskou dotaci mohou lesníci podávat od 2. do 30. září. Zjara už kraj na stejný účel rozdělil 26 milionů korun, většinou plynuly na...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby