Přihlásit

Šumavský a bavorský park spolupracují na projektech za 160 mil. Kč

Na osmi projektech zhruba za 160 milionů korun spolupracují Národní park Šumava a jeho partner Národní park Bavorský les. Před třemi lety, když do funkce nastupoval současný ředitel šumavského parku Pavel Hubený, byla spolupráce na větších projektech skoro na nule. Nyní oba parky díky podpoře evropských dotací z přeshraničního dotačního titulu připravují projekt lesní dílny, rozsáhlý monitoring jelení zvěře, laserové snímkování porostů či monitorování výskytu tetřevů, tetřívků a jeřábků.

Projekt lesní dílny, který se pro Středisko environmentální výchovy v Kašperských Horách začne realizovat ještě letos, je už v pořadí osmým přeshraničním projektem, který se může uskutečnit díky spolupráci Správ národních parků Šumava a Bavorského lesa. „Tento projekt rozšíří nabídku Středisek environmentální výchovy pro všechny cílové skupiny návštěvníků včetně dětí i dospělých se zdravotním omezením. Umožní nahlédnout do historie našich předků. Návštěvníci si vyzkouší tvorbu výrobků z přírodních materiálů a díky tomu budou moci ocenit přírodní bohatství Šumavy. Propojení s historií je pro nás všechny velice důležité, abychom mohli lépe pochopit význam přírodních a kulturních hodnot šumavského regionu," říká vedoucí Středisek environmentální výchovy a informačních center NP Šumava Martina Kučerová.

Na německé straně bude přestavěna výstavní místnost v Hans-Eisenmann-Haus na téma „Lesní dílna" – prožitková místnost pro děti, mládež, skupiny škol a rodiny s dětmi z ČR a Německa. V části prostoru bude zřízena muzejní instalace v podobě stylizované hory, která bude návštěvníky vybízet k objevení, poznání a hraní. Celkové náklady tohoto projektu činí skoro 1,3 milionů euro, z nichž více než půl milionu je připravených pro českou část projektu.

Dalších více než 4,5 milionů euro je připravených pro sedm aktuálně probíhajících projektů. U některých bylo mimo jiné podmínkou zřízení nových pracovních pozic. Jedním z takových je socio-ekonomický monitoring.

„Cílem trvalého přeshraničního socio-ekonomického monitoringu je v první řadě zjistit skutečný počet návštěvníků Národních parků Šumava a Bavorský les. Navíc se během nejméně dvou let budeme dotazovat návštěvníků Šumavy ohledně jejich spokojenosti i názorů na témata týkající se obou parků. Z těchto výsledků se pokusíme vyvodit opatření, která obohatí nabídku regionu a budou sledovat poptávku návštěvníků Šumavy. Předpokládáme také, že tento průzkum bude důležitým podkladem i pro podnikatele, kteří působí na obou stranách Šumavy, jak mají zlepšit nebo orientovat svoji nabídku," vysvětluje odborný garant projektu Pavel Bečka.

Projekt socio-ekonomického monitoringu vyjde na celkem 672 tisíc euro a stejně jako v případě projektu Lesní dílny je financován z dotačního programu ve výši 85 procent.

Další projekt „Houby Šumavy" nabízí jedinečnou možnost shrnout a rozšířit existující znalosti o výskytu hub v celém Pošumaví – na české straně se jedná o široký pás od Českého lesa po Novohradské hory. Tímto projektem bude vytvořena základna pro budoucí, lepší shromažďování srovnatelných dat. Tento projekt má celkový rozpočet skoro tři čtvrtě milionu Euro, z čehož 10 procent je určeno pro Českou republiku.

„Je tu ale ještě několik projektů, které mají za cíl zjistit o přírodě Šumavy o dost více. Například projekt zabývající se získáním vědecky podložených, přeshraničních údajů o hustotě, struktuře a pohybu jelení zvěře na ploše cca 200 000 hektarů na pomezí České republiky a Bavorska. Dále pak běží projekt přeshraničního mapování struktury lesních ekosystémů pomocí laserového skenování nebo realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu. To jsou všechno projekty za bezmála 4 miliony euro, díky kterým budeme mít na Správě NP Šumava další odborníky a především se dozvíme mnoho nových poznatků o přírodě Šumavy rozprostírající se na české i německé straně hranic," hodnotí náměstek Národního parku Šumava Martin Starý.

K dalším probíhajícím přeshraničním projektům je nutné zahrnout i ty drobné, jako je například vytvoření společného interaktivního materiálu s NP Bavorský les na téma: tlející dřevo v lese a jeho funkce za celkem 17 900 euro.

„Tyto projekty jsou hmatatelným výsledkem spolupráce národních parků Šumava a Bavorský les. Cesta k nim nebyla jednoduchá, protože přiznám, že když jsem před třemi lety nastoupil, nebylo jednoduché obnovit vzájemnou důvěru, která byla přerušena hlavně po roce 2010. Ale dnes je naše spolupráce, troufám si tvrdit, na nejlepší možné úrovni od roku 1991 a tady je jasný důkaz. A snad to nebude znít jako otřepaná fráze, ale ačkoli si velmi vážím všech těch společných projektů, tak nad tím vším je právě přátelství a důvěra, které jsme s kolegy z Bavorského parku za ty tři roky dokázali navázat a já doufám, že tento most, který jsme vybudovali, bude stát hodně dlouho," říká ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Podle TZ Správy NP Šumava, red.

Seznam aktuálních přeshraničních projektů NP Šumava a NP Bavorský les 

1) Zavedení přeshraničního socioekonomického monitorovacího systému v Národních parcích Šumava a Bavorský les
Celkové náklady: 672 000 euro
Dotace: 85 %

2) Příroda bez hranic - Živý les
Celkové náklady: 17 900 euro
Dotace: 50 %

3) Prostor pro společné přírodní a kulturní dědictví - "Lesní dílna"
Celkové náklady: 1 295 117,50 euro
Dotace: 85 %

4) Týdenní setkávání (českých a německých) školních tříd ve Wildniscampu
Celkové náklady: 24 000 euro
Dotace: 83 %

5) Silva Gabreta Monitoring - Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu
Celkové náklady: 1 539 000 euro
Dotace: 85 %

6) Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les
Celkové náklady: 735 576 euro
Dotace: 85 %

7) Houby regionu bavorsko/česko/rakouského trojmezí
Celkové náklady: 725 000 euro
Dotace: 85 %

8) Nové cesty k přeshraničnímu managementu jelení zvěře v době klimatické změny
Celkové náklady: 988 500 euro
Dotace: 85 %

CELKEM
Celkové náklady: 5 997 094 euro
Dotace: 85 %

 

 

Naposledy změněno: úterý, 20 červen 2017 09:44

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Lesnictví

Nová anketa! Aktualizováno 19. 6. Předseda sdružení Pro Silva Bohemica Milan Hron zaslal 11. 6. 2019 otevřený dopis ministru zemědělství, ve kterém jej žádá jménem Pro...

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Lesnictví

Aktualizováno. Vláda zřejmě brzy projedná návrh na vyčlenění tří miliard korun na boj s kůrovcovou kalamitou. V dalších letech by mohl být objem dotací vlastníkům...

Nahodilá těžba v roce 2018 v ČR: 23 milionů kubíků

Nahodilá těžba v roce 2018 v ČR: 23 milionů kubíků

Lesnictví

Aktualizováno 13. 6. V roce 2018 vzrostla těžba dřeva v lesích na 25,7 mil. m3 dřeva bez kůry. Jedná se o nejvyšší hodnotu v historii...

Kůrovcová situace a podpora vlastníků lesů v jednotlivých krajích

Kůrovcová situace a podpora vlastníků lesů v jednotlivých krajích

Lesnictví

Lesníci v celé republice bojují s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou. Potýkají se s nedostatkem těžebních a asanačních kapacit i s problémy s odbytem. Jen...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby