Přihlásit

Stráský: Kácení na Šumavě nebude rozsáhlé

 

Nový ředitel NP Šumava Jan Stráský v on-line rozhovoru odpovídal čtenářům serveru lidovky.cz. V něm mimo jiné uvedl, že se v těchto dnech sešel s pracovní skupinou, která by mu měla dát nejpozději do tří týdnů příslušná doporučení, jak v parku postupovat. Těžební zásah v 1. zóně NPŠ nepopřel, ale ani nepotvrdil.

 

Kompletní přepis on-line rozhovoru ze serveru lidovky.cz

OTÁZKA (21.02.2011 12:07) Petr Durman

Dobrý den, chci se zeptat, zda budete prosazovat při povolování staveb v NPŠ, aby stavby byly v souladu s architektonickými a urbanistickými příručkami loni vydanými NPŠ. A dále se chci zeptat, kdy povolíte stavět na Bučině, Knížecích pláních a jiných nádherných místech Šumavy.


ODPOVĚĎ (22.02.2011 10:45)
Po těchto přírůčkách jsme několik let volali. Měly by zabránit subjektivistickému přístupu, o němž najdeme na Šumavě důkazy. Určitě budu vyžadovat jejich využití. Pokud jde o stavby turistické infrastruktury, ty už na Knížecích Pláních a na Bučině stojí. Nesetkal jsem se se žádnými zájemci, kteří by zde chtěli stavět další stavby. Pokud jde o soustavu ekofarem, které by v Parku pomohly udržovagt bezlesí, jsme na samém začátku jednání a žádná zatím není předložena k povolení.

OTÁZKA (21.02.2011 12:09) Petr Durman
Co jste měl na mysli, když jste krátce po zvolení do funkce ředitele uvedl, že musí jít dočasně stranou platné zákony? Měl jste na mysli, že chcete kácet v 1.zónách NP?

ODPOVĚĎ (22.02.2011 10:52)
Zákon o ochraně přírody vymezuje ochranná opatření, která se pak v Plánu péče vztahují na jednotlivá území. Výjimky z těchto vymezení většinou při střetu s jiným veřejným zájmem podle tohoto zákona může udělit MŽP. Zkratkovité vyjádření, které citujete, znamená, že posoudíme účinnost dosavadních opatření ochrany před kůrovcem a v některých případech, kde nevedou k redukci kůrovcové kalamity, požádáme o výjimky. Právě dnes jsem se sešel s pracovní skupinou, která by mi měla dát nejpozději do tří týdnů příslušná doporučení. 1.zón je v NPŠ 13 % jeho rozlohy a velmi často jde o nelesní pozemky a rašeliniště. Na území 1.zón již mnoho živých stromů, jejichž likvidace by pomohla při redukci kůrovce není, a tak nepředpokládám, že mi bude doporučeno kácení ve znepokojivém rozsahu.

OTÁZKA (21.02.2011 11:13) Martin Trusina
Dobrý den, bude pod Vaším vedením NP Šumava vstřícnější k vodákům na "horní" Vltavě? Plánujete zpřístupnění některých doposud uzavřených zón? Děkuji za odpovědi.

ODPOVĚĎ (22.02.2011 10:57)
Režim splouvání, který byl aplikován v roce 2010, byl v závěru sezóny zrušen rozhodnutím Nejvyššího správního soudu a i bez něho skončil 31.10.2010. Nyní pracujeme na novém režimu a určitě to na větší vstřícnost nevypadá. Návrh Nového návštěvního řádu, který zahrnuje rovněž režim splouvání, by měl platit od 1.5.2011.

OTÁZKA (21.02.2011 12:11) Petr
Jaký máte názor na dopravní lanovku na Hochficht? Nemyslíte, že při uvažované variantě bez sjezdovky by se lyžaři a hlavně snowboardiské vraceli lesem?
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (21.02.2011 11:22) Janoušek
Dobrý den, můžete zaručit, že Vaše plány nenávratně neohrozí biotopy ohrožených druhů rostlin a živočichů na Šumavě? Koordinujete Vaše snahy s odborníky (nemyslím na cestovní ruch nebo těžbu dřeva, ale na biologii). Máme z Vašich plánů strach.
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (21.02.2011 12:34) Martin S.
Dobrý den přeji. Nepřemýšlel jste někdy o rozšíření NPŠ? A ještě jedna otázka: jste seznámen se způsoby správy národních parků v cizině? Třeba v Německu, Rakousku, Švýcarsku... Děkuji, Martin.

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:04)
Po pravdě řečeno ptřemýšlel. Jsme např. přesvědčen, že do Parku by patřilo spíše území kolem Černého a Čertova jezera. Rozšířením tímto směrem by se do parku dostaly komunikace (silnice, železnice) spojující Železnou Rudu s vnitrozemím a proto tento nápad nebyl už dříve realizován. Samozřejmě, že znám způsob správy v Bavorském parku, poněvadž s ním náš park hraničí.Přiznávám, že jsem spíš seznámen se správou NP v USA a Kanadě, i když jsem většinu parků ve Vámi uvedených zemích také navštívil. Asi jsem nenarazil na tak naléhavou potřebu je znát, ale pokusím se to napravit.

OTÁZKA (21.02.2011 12:50) Vodrážka
Chi se zeptat, proč budovat sjezdovky v české kotlině. Stejně se dá pořádně lyžovat jedině v Alpách. Koho bude zajímat, že na šumavských homolích postavíte pár vleků a sněžných děl? Opravdu si myslíte, že toto vede k prosperitě šumavských obcí????Navíc na úkor krásné přírody. Promiňte, ale tohle mi moje hlava nebere. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:07)
Nejprve si spočítejte lyžařské areály na rakouské a bavorské straně Šumavy, pak se zeptejte rakouských a barorských obcí, přispívají-li k jejich prosperitě a nakonec spočtěte počet Čechů v těchto areálech. Nakonec stejně dojdete k tomu, co já: že krásnou Šumavu musíme narušit co nejméně.

OTÁZKA (21.02.2011 13:00) Anonym
Dobrý den, proč si myslíte, že není lepší ponechat obnovu Šumavy na přírodních procesech? Pokud se přírodě ponechá volná ruka, tak lze očekávat, že si poradí sama. Ekologové říkají, že pár stromů kalamitu vždy přežije a z nich postupně vznikne nový zdravější les s tím že ostatní popadané stromy budou fungovat jako ochrana před zvěří a také jako zdroj živin. Přijde mi to celkem přirozené. zdraví L.S.

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:10)
Tohle není na krátkou odpověď. To spíš přijeďte a podíváme se na místa, kde skutečně žádný dospělý strom nepřežil a tomu nejnižšímu patru se nedaří.

OTÁZKA (21.02.2011 15:21) roscht
Dobrý den, nejen já ale všichni se kterými jsem se na toto téma bavil (většinou obyvatelé Prahy a velkých měst s vyskokošloským vzděláním, kteří mají vysokou kupní sílu) netouží po dalších horách s INFRASTRUKTUROU, ale na Šumavu často jezdí právě proto, ŽE TAM ŽÁDNÁ NENÍ. A pohled na les po kůrovcové kalamitě, který se opět rodí, je pro ně zajímavější, než parkoviště a sjezdovky... To je tak těžké odololat lobby těch, kterým jde nejvíce o zisk ze dřeva a je jim jedno jak bude vypadat les za 20 let?

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:16)
Já nejezdím do lyžařských areálů ani v Alpách ani na Šumavě. Přesto potřebuju parkoviště, z něhož jdu pěšky a někdy i místo k občerstvení. A to nemluvím o rodinách s kočárkem. Zároveň vás ubezpečuji, že ať děláme co děláme, pohledů na les po kůrovcové kalamitě bude na dlouhou dobu na Šumavě dost. Nicméně jak vypadá les 20 let i 40 let po kůrovcové kalamitě se můžeme na Šumavě podívat.

OTÁZKA (21.02.2011 15:48) Benjamin
Dobrý den, mám následující otázku: Máte nějakou představu, či koncepci, jak rozvíjet park a zlepšovat péči o přírodu, nebo jste přišel jenom na rok vydláždit (přeneseně i doslova) developerům cestu do nejchráněnějších částí parku pro jejich megalomanské projekty? Omlouvám se, jestli je to hloupá otázka, ale z nedávných vyjádření pana prezidenta se zdá, že od Vás očekává spíš to druhé, a vzhledem k tomu, že jste byl jmenován ministrem za ODS, nepokládám za nemožné, že byste měl tendenci panu prezidentovi vyhovět.

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:21)
Přišel jsem se pokusit o dohodu nad vizí Šumavy v době, kdy nedohoda vede k velkoplošnému rozpadu vrchního lesního patra (česky: k rozsáhlé a souvislé likvidaci lesa. Megalomanské projekty určitě podporovat nebudu a není mi známo, že by pan prezident měl takový projekt na mysli. Samozřejmě, pokud mezi megalomanské projekty nepočítáme třeba nedávno postavenou rozhlednu na Boubíně, jejíž prosazení proti orgánům ochrany přírody stálo víc peněz než její vlastní stavba.

OTÁZKA (21.02.2011 21:00) Andrea Coufalíková
Dobrý den, Mohu se zeptat jaké máte odborné vzdělání, případně jakou odbornou práxí jste ve svých dřívějších povoláních prošel pro výkon funkce do které Vás jmenoval pan ministr životního prostředí? Cítíte se dostatečně fundovaný pro rozhodování o tom jak velké má být v NP Šumava území ponechané přírodě, tedy bez jakéhokoliv zásahu člověka, případně o tom jak postupovat proti kůrovci? Mohu znát jména Vašich poradců se kterými hodláte spolupracovat? Děkuji za odpověď.
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (21.02.2011 11:52) značkař
Dobrý den. Nedávno projednávané scénáře AKCE a KOMPROMIS v rámci územní studie Šumava obsahují i variantu "přechodu celého vojenského újezdu Boletice pod civilní správu". Nedávno se psalo v novinách, že jeden vojenský újezd bude zrušen. Budou to teda Boletice? A znamenalo by to změnu hranic CHKO Šumava?

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:24)
Nemám žádné informace o připravovaném zrušení vojenského újezdu Boletice.

OTÁZKA (21.02.2011 12:17) Petr Durman
Dobrý den, chci se Vás zeptat, zda budete respektovat výsledky dosavadního výzkumu (zejména výzkumy týkajícího se přirozené obnovy smrčiny po kalamitách a pod.) prováděného v NPŠ vědeckými pracovníky parku? Zajímá mě to zejména z toho hlediska, že jste v nedávné diskusi v ČR1 s p. Veselovským uvedl, že je Šumava dost veliká na to, abychom "těm" vědcům" vymezili určité plochy na "ty jejich výzkumy". Myslíte si, že "ty jejich výzkumy" jsou k ničemu? Děkuji za odpověď.
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (21.02.2011 12:24) Ivo Bednář
Dobrý den pane Řediteli, chci se Vás zeptat, kde chcete budovat sjezdovky na území NPŠ? V 1. zónách ano, či ne? Neměl by být Váš park přejmenován na Zábavní park Šumava? Cítím, že národní parky by měli být zřizovány pro ochranu přírody, rostlin a živočichů, které v něm žijí. Naproti tomu zábavní parky by měli být budovány pro lidi a jejich nadité peněženky, aby z nich šlo vysát co nejvíce peněz. Cítíte v tom stejný rozdíl anebo vám tyto dvě kategorie parků splývají? Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:31)
Cítím rozdíl mezi divokou přírodou (v Evropě jí moc neznám) a o kulturní krajinu, která si zaslouží ochrany. Obě tyto kategorie jsou ovšem určeny lidem, zejména když v té krajině žijí tisíce lidí, kterým jsme slibovali, že se uživí cestovním ruchem.

OTÁZKA (21.02.2011 12:29) Jemelka
Vážený pane řediteli, zachováte minitendry?

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:32)
V této chvíli mohu jen říci, že budu intenzivně hledat cestu jak udržet a rozšířit zaměstnanost obyvatel Šumavy.

OTÁZKA (21.02.2011 12:33) jéňa
Hodně se nyní píše, že jste byl velkým oponentem bývalého ředitele Krejčího. Našlo by se ale něco, co byste vyzdvihl, že se mu v jeho funkci podařilo v pozitivním slova smyslu? Uveďte alespoň 3 věci. Jste bývalý politik a tak vás prosím bez odbočování od tématu. Jasně a stručně. A něříkejte, že se mu nic nepodařilo, to bych vám nevěřil. Děkuji:-).

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:35)
Mnozí ocení zoologický program (příležitost vidět zvěř v jí blízkém prostředí), jiní zase rozvoj informačních středisek po Šumavě, já ocením zřízení nocležišť.

OTÁZKA (21.02.2011 12:35) Hálí-Bélí-Zélí
Budete navrhovat změnu zonace parku? Pokud ano, můžete nastínit hlavní změny?

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:37)
Tento problém řeší pracovní skupina pro zákon o NP Šumava, zřízená ministrem ŽP. V současné době panuje shoda o spojení roztříštění 135 ostrůvků 1.zón na o řád menší počet, čímž se rozsah 1.zón v NP Šumava zhruba zdvojnásobí. O ostatních věcech se jedná.

OTÁZKA (21.02.2011 12:37) Jindřích
Dobrý den, Kdy začnete těžit v 1. zónách NPŠ?

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:40)
Zatím jsme nedošli ani k závěru, že by bylo nutné tam v zájmu zastavení kůrovcové kalamity vůbec těžit.

OTÁZKA (21.02.2011 12:38) Evžen
Co by se mělo chránit v NP? Žáby nebo lidi?

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:40)
Nejjednodušší otázka. Žáby i lidé. Jenže jenom pro ochranu žab máme zákon.

OTÁZKA (21.02.2011 12:38) Jájínek
Co ještě může zabránit stavbě sjezdovky na Smrčině?

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:42)
Záměrem je stavba lanovky, nikoliv sjezdovky. Když vidím první úrazy na silnici Nová Pec-Zvonková, jejíž rozšíření se stále nedaří prosadit,doufám, že stavbě lanovky nezabrání nic.

OTÁZKA (21.02.2011 12:46) turista
Pane řediteli, jako šéf KČT byste měl preferovat budování cest pro pěší (turisty). Myslíte si, že budováním sjezdovek, budováním nevkusných penzionů, bungalovů a všeho možného, co si prosadí "ti" bohatí se zvýší návštěvnost parku? Nemyslíte si, že opravdoví turisti z KČT, opravdoví milovníci nenarušené přírody nepřestanou pak jezdit na Šumavu? Podle průzkumů je jich nyní většina. Tzn., že se dá počítat až s 50% poklesem návštěvnosti. Opravdu to takhle chcete?

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:45)
Opravdu, a již deset let preferuji budování cest pro pěší a není to vždy snadné.

OTÁZKA (21.02.2011 12:53) Petr Durman
Pane "řediteli NPŠ", můžete uvést alespoň několik základních kvalifikačních předpokladů pro vaši funkci? Co víte o přirozené obnově lesa? Víte vůbec něco o lesnictví? O lesních ekosystémech? O negativních změnách, které způsobuje holosečné kácení v horských oblastech?
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (21.02.2011 13:09) ighr
Dobrý den. Loni v létě jsem viděl jak se samovolně obnovuje les v bezzásahové zóně, - po 5-10 letech je tam základ smíšeného lesa. A pak jsem také viděl tankodrom po těžbě dřeva. Lesníci na Šumavě už 200 let neznají nic jiného, než vysadit smrkovou monokulturu, počkat pár let až ji sežere kůrovec, nebo vyvrátí vítr a pak to celé zopakovat. Chápu, že jde o kšeft se dřevem, ale myslíte, že je vhodné opakovat do nekonečna stejnou hloupost?
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (21.02.2011 13:33) Pavel Široký
Dobrý den p. Stráský. Potěšilo mne Vaše jmenování. První věc. Ve starších textech jsem se dočetl, že dříve prodávala lesní správa jakési vstupenky do lesa. Mě osobně by se líbilo zavést něco obdobného. Ze vstupenek by byla financována ochrana (nebo běžkařské stopy..to podle toho k čemu by vstupenka opravňovala). Druhá věc, která si myslím je pro turistu na Šumavě opravdu tristní a nepříjemná je přílišné uzavření některých rozsáhlých území, kde ovšem následně probíhá průmyslová lesní těžba s evšemi negativy (devastace strojem). Tento absurdní stav jsem měl možnost na Šumavě nesčíslněkrát sledovat (ca už 40 let jsem šumavský turista a např. do rašeliného jezírka u Borové Lady jsme se dokonce chodili koupat...kde jsou ty doby, nyní je to vděčná atrakce pro turisty.....). Jinak přeji hodně úspěchů.

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:48)
Děkuji za přání. Zpoplatnění vstupu - zejména na nákladné lyžařské stopy - nás časem nemine. Kontrola takového opatření je však obtížná. Zatím bych preferoval zvýšení plateb na parkovištích, jak to známo z rakouské Šumavy.

OTÁZKA (21.02.2011 14:01) Jan Růžička
Dobrý den, myslíte, že se někdy podíváme na Luzný jinak než "zkratkou" přes Německo? Pro samé tetřevy už na Šumavě není kam šlápnout, tak proč nesundat tu pitomou závoru na Březníku? Děkuji a zdravím - budete to mít těžké.

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:49)
Tu pitomoui závoru zvedáme už deset let. Poslední dva roky jsme ji směli provizorně obejít. Teď zase začínáme znovu. Mámde to těžké.

OTÁZKA (21.02.2011 14:09) Martina
Jaké vzdělaní a zkušenosti Vás opravňují k nevratným zásahům do přírody? Chápu, že je potřeba zničit ještě poslední kousky přírody, co v této republice zbyly. Nechápu, však jak jste mohl být jmenován, když vlastně přírodu nesnášíte a rozhodl jste jí zničit. Nejhorší je, že Vy nejspíš za 2 roky už budete zase dělat něco jiného, ale Vaše rozhodnutí trvale zničí Šumavu, ale o přírodu přece nejde, jde hlavně o peníze!!!
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (21.02.2011 14:32) Milan Plšek
Vážený pane Stránský, lidé mají na svůj život, kšefty a zájmy plných 85 % rozlohy ČR, která NENÍ nijak chráněna! Nebylo by vhodné, kdyby se lidé nepatrně uskrovnili a přenechali zbývajících cca 15 % přírodě ? (jen upřesňuji, že celková rozloha všech NP v ČR tvoří ani ne 10% z toho 15% zbytku). Řada druhů je v situaci, že žijí na posledním kousku, který mohou obývat a odejít už není kam. Vyrušování lidskou činností je na těchto místech víc pravidlem než výjimkou, přičemž jakýkoliv pokus o omezení lidských aktivit v takových místech je veřejností halasně odsuzován jako ekologický extremismus. Otevřte si horydoly.cz , nebo lezec.cz a uvidíte... Sám jsem trempík, vodák, dříve jsem i lezl, nicméně prostě nechápu, jak mohou být krásné, leč zbytné rekreační aktivity stavěny nad přírodu samotnou. Vím, že máte názory opačné. Rád bych se tedy zeptal, do jaké míry by podle Vás měly být v NP nadřazovány ekonomické a rekreační zájmy ochraně přírody ? Děkuji předem a přeji mnoho štěstí v NP.

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:52)
Zájmy ochrany přírody musí být na území NP Šumava na prvním místě. Zájmy její obyvatel však nesmí být na posledním místě. Aby nebyly na posledním místě, musí se hned na druhé místo dostat zájmy jejích návštěvníků.

OTÁZKA (21.02.2011 14:32) jirka
Dobrý den, napadá vás někdy, co na součastný stav lesa na Šumavě říkají původní vlastníci?

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:53)
Nejde o to, co mi napadá. Často s nimi mluvím a někdy jsem rád, když nemusím.

OTÁZKA (21.02.2011 14:39) Rudolf
Proč by člověk jako Vy bez patřičného vzdělání měl vykonávat tuto funkci. Nemělo by být na tuto pozici výběrové řízení. Zajímalo by mě, kdo má zájem a jaký účel, aby Vy jste tuto funkci vykonával. V minulosti mne jako občana Váš výkon rovněž nepřesvědčil. Osobně si myslím, že v této zemi je daleko více schopnějších a erudovanějších manažerů. Nejedná se zase o korupci. Nemáte plnit pouze funkci tz. maskota? Co za Vám za to kápne ...

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:54)
Zatím ještě neznám ani výši svého platu a s korupcí si na mne nepřijdete.

OTÁZKA (21.02.2011 15:10) Martina Šrámková
Ještě kouříte startky, kreré jste kouřil jako ministr zdravotnictví?

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:54)
Ano.

OTÁZKA (21.02.2011 15:13) šrut
Dobrý den; je podle Vás tak těžké a riskantní z hlediska veřejného mínění přiznat skutečnost, že jde v celé diskusi z 99% o obrovské peníze za dřevo, které není kvůli ochranářům vytěženo? Vždyť většina národa by na argument peněz, které by stát slíbil "využít" v rámci rozpočtu slyšela - ekologie je u nich až daleko za základními potřebami (levné pivo, bůček, benzín, atd...) . A na starosty a většinu obyvatel Šumavy se není třeba zlobit že uvažují tak, jak byli zvyklí po generace - "dřevo se přeci musí vytěžit a prodat". Tak proč to nepřiznáte a bude klid?

ODPOVĚĎ (22.02.2011 11:56)
Nebude klid. Starostové dobře vědí, že si životní prostředí musí chránit, jednak proto, že právě kvůli němu tam mnozí žijí a poněvadž jinak se na Šumavě neuživí.

OTÁZKA (21.02.2011 16:32) Vlastimil Bok
Jezdím na Šumavu pravidelně a mám ji dokonale prochozenou pěšky zhruba od Šindlova až po Prášily,Před dvě roky jsem se byl poprvé podívat na Březník.Potěšilo mě,že pod uschlýmy stromy je krásná zeleň(borůvčí,traviny a nové smrčky) a naproti tomu jsem viděl u pramene Vltavy(a nejen tam) stráň po těžbě těžkou mechanizací.Totálně zničenou ,dokonalý suchopár, i když tam byly vysazeny nové sazenice.Když jste takový turista,běžte se podívat co také udělala těžká mechanizace z turisticky značené cesty z Filipovy hutě na Horskou Kvlidu.Děs a hrůza a místo po cestě jsme byli nuceni chodit po lese v borůvčí.Myslíte si stále,že budete bojovat tímto neurvalým způsobem s kůrovcem?Nechte přírodu ať si pomůže sama.Ona to dokáže.Dejte se alespoň trochu inspirovat našimi rakouskými sousedy a přiznejte,konečně.že se mýlíte!!!

ODPOVĚĎ (22.02.2011 12:02)
Myslím, že jste špatně informován o postupu našich rakouských sousedů. Až se tam dostanete, najdete na rakouské strčaně hraničního chodníku široký vykácený pruh, kterým si rakouští vlastníci chrání své lesy před naším kůrovcem. K těžké mechanizaci mám stejný vztah jako Vy. Ale rozsah kalamity je takový, že už to s "lehkou" mechanizací nejde.

OTÁZKA (21.02.2011 17:22) Petr
Zdravím Vás Pouze a jen: Přeji Vám pevné nervy v boji s ekologickými fanatiky.

ODPOVĚĎ (22.02.2011 12:02)
Děkuji za přání.

OTÁZKA (21.02.2011 18:13) Bruman Jan
Pomáhal jste likvidaci Československa. Myslíte že budete stejně úspěšný likvidátor NPŠ ? Vytvořil jste v životě něco smysluplného pro ostaní lidi ? Nemyslíte že ve svých 71 letech zde v NPŠ odebíráte prostor nadějnějším mladším lidem ??? Já osobně bych po Vašem extempore na slovenském výletu , zalezl do lesa , a dělal poustevníka.
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (22.02.2011 09:29) Leoš
Pane řediteli, můžete mi vysvětlit, jestli chcete ještě něco v NP chránit? Po větě:„Musíme opustit striktní plán péče o lesy, který má za cíl chránit kdeco." opravdu nevím. To jste ředitel Národního parku? Styďte se!!!
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (22.02.2011 09:36) Martin
Dobrý den, rád bych se zeptal na stavění domů v prvním pásmu šumavy. Když jedu na dovolenou na Kvildu za Kvildou směrem k německým hranicím se vesele staví. Jak je to vůbec možné??? Toto pásmo by měli být netknuté. Nejsem žádný ekolog,ale nezlobte se na mě toto je drzost největšího řádu. Kdo povoluje tyto stavby?? Kdo je zodpovědný?? Doufám,že šumavu nebudete devastovat a podléhat stavbařům!! Rád bych svým dětem ukázal neporušenou přírodu!! Děkuji Martin
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (22.02.2011 09:56) Michal
Dobrý den pane Stráský, berete na sebe osobní zodpovědnost v případě vyhubení nebo zhoršení stavu rozšíření nějakého ohroženého druhu rostliny či živočicha v důsledku vaší koncepce Šumavy?
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (22.02.2011 09:57) Lukáš
Dobrý den! Pane Stráský je Vám jasné, že jste ředitelem jen proto, že máte modrou knížku ODS? Není Vám trapné ředitelovat něčemu, čemu vůbec nerozumíte ? Odborná komise navrla ve výběrovém řízení tři kandidáty na Vaše místo, ale pan ministr odbornost neuznává a přednost mají stranické zájmy, takže udělal kozla zahradníkem. Takovýmto způsobem určitě nevybírají odborníky na druhé straně hranice.

ODPOVĚĎ (22.02.2011 12:05)
Nejsem členem ODS již od roku 1998.

OTÁZKA (22.02.2011 10:17) Petr Holub
Co chcete změnit v zákoně o národním parku,jaká rozloha parku se plánuje.
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (22.02.2011 10:17) Tomáš Petrův
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda si a proč si myslíte, že jste pro tuto funkci ten pravý člověk? Je sice pravda, že jste předseda Klubu českých turistů, ale neměl by být ve funkci spíše člověk z oboru - myslím tím vystudovaný např. dendrolog, jakou máte kvalifikaci jakožto student filosofie a politické ekonomie?
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (22.02.2011 10:24) Vladimír Silovský
V bavorském národním parku jsou lidé zváni do přírody na setkání s nespoutanou přírodou národního parku. Jaká bude naše česká rétorika při pozvání do našich dosud nepřístupných prvních zón? Oslovíme turisty stejným pozitivním způsobem i my? Zatímní prezentace je bohužel vedena, aby každý viděl tu hrůzu, co způsobil kůrovec. Má správa parku jasno, proč tam jít? Kopec s výhledem sám o sobě jako důvod je v národním parku málo.
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (22.02.2011 10:30) Jan H.
Dobrý den, rád bych se Vás zeptal zda budete i nadále vykonávat funkci předsedy KČT nebo na ni v důsledku možných střetů zájmů rezignujete. Díky za odpověď.
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (22.02.2011 10:38) Hana
Pane Stráský, znáte vůbec poslání národních parků, že máte tu drzost se svými názory se postavit do čela NP Šumava?
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (22.02.2011 10:46) David
Dobrý den pane Stráský.Jako prachatický občan žijící v Praze a tudíž pendlujíci mezi Prahou a Pt,se velmi zajímám o dění na Šumavě.Chtěl jsem se Vás zeptat,jak budete postupovat v boji proti kůrovcům..V létě jsem byl v NP a zhrozil jsem se...je to katastrofa..za chvíli nám ze Šumavy nic nezbude...Proto se Vás ptám jestli to bude Vaši prioritou a jak budete postupovat.Děkuji.
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (22.02.2011 10:50) Štěpánka
Vážený pane Stráský, skutečně věříte, že se vám podaří kůrovce zastavit? Seznámil jste se s kůrovcovou kalamitou šířící se celou Severní Amerikou (kde brouci sežrali např. 7 milionů hektarů lesa v západním USA, či celých 16 milionů hektarů v provinciích Alberta a Britská Kolumbie v Kanadě)? Cituji J.Smith, mluvčí Americké lesní správy: "Jakmile kůrovec zaútočí, nedá se toho mnoho dělat. Dlouhodobé chladné teploty brouka zabijí, ale díky opakujícím se teplejším zimám se hmyz prudce množí." viz. článek Reuters 23.1.2011 http://www.reuters.com/article/2011/01/23/us-beetles-forests-idUSTRE70M28S20110123

ODPOVĚĎ (22.02.2011 12:11)
Zatím se o to snažím, ačkoliv jsem všechna Vámi zmiňovaná území viděl.

OTÁZKA (22.02.2011 10:48) M
Dobrý den, Nedavno jste byl členem komise, která vybírala ředitele NP. Vy sám jste vybíral a vylučoval vhodné lidi na základě určitých kritérií. Mám to brát tak, že výběrové řízení byla jen fraška , když vy sám teď tyto kriteria nesplňujete?

ODPOVĚĎ (22.02.2011 12:13)
Vypsaná kriteria jsem bohužel pro jedny a bohudík pro druhé splnil. Na ostatní se musíte zeptat pana ministra. I já jsem se ho ptal, ale nemám potřebu za něj odpovídat.

OTÁZKA (22.02.2011 10:55) p
V současné době, spolu s tím jak ubývá divoké přírody nezasažené tur. Komplexy, roste poptávka lidí a snaha takou krajinu vidět a prožít. Turistické atrakce všeho druhu je u nás v dnešní době nespočet, divoká příroda však u nás chybí.Co udělate proto aby NP šumava si udržel svou jedinečnost a přibilo míst s divokou přírodou.
Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (22.02.2011 10:55) Jelínek A.
S největší pravděpodobností máte jako tzv. krizový manager politické zadání.Bohužel. Nemyslíte si, že péče o lesy v NP na Šumavě tak jak ji nastavili poslední šéfové parku a tak jak dokladují dosavadní výsledky v přírodě, jsou správnou alternativou, tj. přírodní a přírodě blízké lesy? Berete na sebe osobní odpovědnost za jiný další postup? Viděl jste jak to funguje ve prospěch přírody i bez člověka? Jelínek

ODPOVĚĎ (22.02.2011 12:15)
Sam,ozřejmě že si nemyslím, že všechna dosavadní rozhodnutí byla správná a využil jsem každé příležitosti to deset let říkat.

OTÁZKA (22.02.2011 10:59) K
Dobrý den, Bude pokračovat v minitendrech, které se ukázali jako maximálně efektivní a zároveň dávali práci místním lidem, nebo budete prosazovat pro stát a region nevýhodné mega tendry?

ODPOVĚĎ (22.02.2011 12:16)
Znovu opakuji, že budu hledat nejúčinnější cestu pro zvýšení zaměstnanosti místních lidí. V otázkách se objevuje obhajoba minitendrů, ale starostové i obyvatelé Šumavy tak příliš spokojení nejsou.

OTÁZKA (22.02.2011 11:06) Jana
Šumava, taková, jaká je dnes, je to jediné, co v této republice ještě za něco stojí. Tomu, kdo pochopil, že místa jako Knížecí Pláně, Kepelské Zhůří, Březník jsou dostupná pouze bez auta,děkuji. Ráda si ponesu na celodenní túru jídlo a pití v batohu, hlavně když mi bublání šumavských potoků nepřehluší šišlání šikmookých prodavačů občerstvení. Nechci žádné změny! A pokud nějaký diletant tvrdí, že kůrovce se zbavíme puštěním těžké techniky do lesa ( prachy, prachy, prachy), nabízím k prohlédnutí srovnávací fotografie z posledních let, ze kterých je patrné, jak pod naprosto mrtvými suchými stromy roste nový zdravý les. Takže pane ministře, vztyk od stolu, batoh na záda a pojďte si prohlédnout zblízka tu fantastickou masu zeleně a nechejte se omámit neopakovatelnou atmosférou zadumané melancholické Šumavy, ať víte, o čem rozhodujete. Ano?

ODPOVĚĎ (22.02.2011 12:19)
Vrátil jsem se včera z Březníku, ale v první volné chvíli Vaši nabídku přijmu. Děkuji za otázky a zároveň se omlouvám všem, kterým jsem nestačil odpovědět.

 

 

Naposledy změněno: pondělí, 07 březen 2011 15:47

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Lesnictví

Podívejte se na aktuální letecké záběry českých lesů ze dne 22. srpna 2020 nad středními, částečně i jižními Čechami, Vysočinou a Podkrkonoším.

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesnictví

Den za obnovu lesa, největší celostátní akci na podporu obnovy české a moravské krajiny, pořádají v sobotu 17. října od 10 do 16 hodin ve...

Rok 2019: Rekordní těžba, extrémní propad ceny dřeva, tisíce hektarů vysazených lesů

Rok 2019: Rekordní těžba, extrémní propad ceny dřeva, tisíce hektarů vysazených lesů

Lesnictví

Pokračující kůrovcová kalamita je jednou z hlavních příčin rekordní těžby dřeva v roce 2019. Celkem se v lesích v České republice vytěžilo 32,58 milionu m3...

Populární zprávy

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesnictví

Zobrazeno:10984

Aktualizováno 21. 8. Vedení Lesů ČR připravuje významné organizační změny. Hlavním důvodem zamýšlených změn je snižování nákladů, zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:8398

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

Zobrazeno:7268

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Zobrazeno:5092

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby