Přihlásit

Smrk byl v Německu vyhlášen stromem roku 2017

Německá nadace Dr. Silvia Wodarze zvolila smrk ztepilý (Picea abies) stromem roku 2017. Německým kuratoriem tak byla poprvé "oceněna" nejdůležitější hospodářská dřevina střední Evropy.

„Samozřejmě se jedná o dřevinu v objektu zájmu, která v minulosti nebyla vysazována vždy na vhodných stanovištích. Smrk je ale důležitým článkem, páteří domácího lesnického a dřevařského hospodářství. Pomáhá vytvářet pracovní místa na venkově, přispívá velkou měrou k ochraně klimatu, ale současně je vývojem klimatu a jeho proměnami nejvíce ohrožený," uvádí Georg Schirmbeck, prezident Německé rady pro lesní hospodářství.

Podílem 25 % z celkové lesní plochy Německa představuje smrk nejrozšířenější dřevinu. Vyskytuje se převážně ve vyšších polohách Německého středohoří a v Alpách, kde tvoří nad 1000 m nadmořské výšky přirozené monokultury. Jeho pěstování je mezi lesníky, majiteli lesů i ochránci přírody v poslední době často diskutováno nejen v souvislosti s orkány, které se od roku 1990 častěji vyskytují. Smrk je také symbolem úspěšné obnovy lesa v Německu po obou světových válkách, kdy vznikly v německých lesích díky reparačním těžbám velké plochy holin. Právě smrk měl v tomto období velkou zásluhu na znovuobnovení lesních ploch. Osivo smrku bylo možné poměrně lehce získat i ve větším množství, a tak mohly být bez velkých problémů postupně obnoveny rozsáhlé holé plochy. Obliba smrkového dříví  souvisí s jeho vlastnostmi: smrkové dřevo je všestranně použitelné a hodí se především jako konstrukční materiál. Zpracováním smrkového dřeva je dlouhodobě vázán CO2 z atmosféry. Z hlediska ekonomického přináší mnohostranné využití smrku ve spojení s jeho rychlým růstem majitelům lesů vysoké zisky.

Na straně druhé představuje pěstování smrku v čistých smrkových porostech ohrožení vichřicemi a také kůrovci. Z těchto důvodů usiluje německé lesní hospodářství v posledních desetiletích v rámci důrazu na udržitelné hospodaření v lesích o přeměnu smrkových porostů na stabilní smíšené. Tyto změny však na rozdíl od zemědělství trvají staletí. Smrk prospívá při nižších teplotách a velkém objemu letních srážek, a to jsou faktory, které se v souvislosti se změnou klimatu stávají problematickými. „Nesmíme o smrky přijít, naopak je třeba zajistit jejich podíl v lesích, a to na vhodných stanovištích vedle jiných stabilnějších dřevin," varuje Schirmbeck. „Smrk je klíčovou dřevinou pro trvale udržitelné hospodaření celých regionů. Smrkové dříví jako trvale udržitelná surovina může být alternativou fosilních surovin. To je odkaz pro budoucí generace," dodal Schirmbeck.

Podle www.baysf.de, baum-des-jahres.de/index.php a www.forstwirtschaft-in-deutschland.de, HN

 

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Kůrovcová kalamita a české lesy byly tématem Otázek Václava Moravce

Kůrovcová kalamita a české lesy byly tématem Otázek Václava Moravce

Lesnictví

Je příliš pomalá proměna smrkových monokultur hlavním důvodem, proč stále bojujeme s kůrovcem? Hlavními hosty diskusního pořadu České televize Otázky Václava Moravce na toto téma...

Odborná sdružení společně k novele zákona o myslivosti

Odborná sdružení společně k novele zákona o myslivosti

Lesnictví

Dne 14. července 2020 se v sídle Asociace soukromého zemědělství ČR v Praze konala tisková konference uskupení osmi subjektů zastupujících vlastníky honebních pozemků, sedláky, lesníky...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR DECATHLON

Naše další weby