Přihlásit

Rozsah kůrovcové kalamity představuje vysoké riziko pro rok 2019

Jak uvádí tisková zpráva VÚLHM, rozsah poškození lesů kůrovcem představuje v současné době kalamitu, která nemá obdoby v historii českého lesnictví. Zvládnutí prvního rojení kůrovce na jaře 2019 je zásadní pro stabilizaci zasaženého území a ochranu dosud nenapadených oblastí. 

Doporučený Rozsah kůrovcové kalamity představuje vysoké riziko pro rok 2019

Ilustrační foto: VÚLHM, v. v. i.

Vzhledem k rozsahu kalamity, propadům cen dřeva, limitovaným zpracovatelským kapacitám a minimálním možnostem obrany menších vlastníků lesa je podle našeho názoru nutné systematicky řídit obranné akce na celostátní úrovni, zařadit výjimečné postupy a vyčlenit na boj s kalamitou finanční prostředky v řádu miliard korun.

Ochrana lesa je založena na preventivní činnosti. Při jejím opomenutí, ať již z jakýchkoliv důvodů, dochází k exponenciálnímu množení škodlivého hmyzu. Musíme konstatovat, že v současné době jsme za hranicí účinnosti běžných opatření, která mohou vlastníci lesů i státní správa lesů aplikovat," řekl Vít Šrámek, náměstek pro výzkum.

VÚLHM jako součást účinné strategie na celostátní úrovni navrhuje:

• Na základě podrobného vyhodnocení současného stavu napadení lesů kůrovcem rozdělit lesní celky v ČR podle priority obrany tak, aby bylo zabráněno rychlému vzniku a šíření ohnisek v dosud méně poškozených oblastech.

• Soustředit těžební kapacity na zpracování kůrovcové hmoty v prioritních oblastech, a to i za cenu zastavení úmyslných mýtních těžeb.

• Výrazně posílit finanční i technickou podporu pro včasnou asanaci kůrovcové hmoty přímo v lese – na odvozním místě a u pařezu.

• V nejpostiženějších oblastech vyhlásit krizový stav.

• Poskytnout maximální součinnost menším vlastníkům lesů, včetně zajištění těžebních kapacit a asanace kůrovcového dřeva.

• Zajistit státní odkup dřeva za ceny, které umožní vlastníkům obnovu lesních porostů, nebo jinak kompenzovat nestátním vlastníkům lesů ztráty způsobené dramatickým poklesem cen dřeva.

• Urychleně novelizovat předmětnou legislativu.

• Motivovat nárůst kvalifikované pracovní síly v sektoru lesního hospodářství, a to z domácích i ze zahraničních zdrojů.

Současná kůrovcová kalamita je podle tiskové zprávy VÚLHM důsledkem jak extrémního průběhu počasí především v letech 2015 a 2018, tak dopadů dlouhodobě působících nepříznivých socioekonomických faktorů, mezi které patří v první řadě nedostatečné těžební a asanační kapacity vedoucí k pozdnímu zpracování napadených stromů, pomalé zpracovávání větrných polomů či zhroucení trhu se dřevem. Nepříznivý vývoj započal již v roce 2003 v důsledku sucha a vysokých teplot, druhou vlnu kalamity nastartoval orkán Kyrill v roce 2007 a třetí, aktuální, sucho a vysoké teploty roku 2015. Průběh počasí v roce 2018 již tak nepříznivou situaci ještě zhoršil. Obdobně se situace zhoršila v různé míře v celé střední Evropě.

Současný rozsah poškození lesů překonává jak odumírání lesů vlivem imisí ve druhé polovině 20. století, tak holožíry bekyně mnišky z let 1917–1927. Kůrovcovou kalamitou jsou nejvíce zasaženy kraje Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, Vysočina, Středočeský (jižní část), Jihočeský a Plzeňský. Kůrovcová ohniska ale v různé míře vznikají na území celého státu.

Pociťujete při své práci v lesnictví komplikace kvůli koronavirové epidemii?

Vůbec ne - 21.9%
Částečně - 35%
Výrazně - 43.1%

Celkem hlasů: 448
Hlasování v této anketě bylo ukončeno na: 30 dub 2020 - 07:39

V roce 2016 bylo v celostátním měřítku zaznamenáno kolem 4 mil. m3 smrkových kůrovcových těžeb, v roce 2017 již šlo o zhruba 6 mil. m3 a v letošním roce se očekávají těžby ve výši až 10 mil. m3 (pro srovnání, před vznikem současné kalamity se historicky nejvyšší kůrovcové těžby pohybovaly v rozpětí 2–3 mil. m3). Vzhledem k eskalaci kalamity se zvyšuje rozdíl mezi objemem vytěženého kůrovcového dříví a celkovým množstvím hmoty, která je v porostech fyzicky napadena.

Pro rok 2018 odhadujeme celkové napadení kůrovcem na 15 až 20 milionů metrů krychlových, což představuje objem celoročních řádných těžeb. Podcenění této situace může vyústit v ještě horší stav našich lesů," řekl Miloš Knížek, vedoucí útvaru Lesní ochranné služby VÚLHM.

Vývoj objemu vytěženého smrkového kůrovcového dříví od roku 2000 s odhadem pro rok 2018. Zdroj: VÚLHM

V lesích Česka je podle dostupných údajů kolem 500 mil. m3 smrkové dřevní hmoty, z čehož 350–400 mil. m3 je přímo ohroženo přemnožením lýkožrouta smrkového. Pokud se nezmění přístup, v roce 2019 či 2020 bude kalamitou bezprostředně ohrožena či již přímo zasažena většina smrkových lesů státu.

Napadení kůrovcem a následné těžby narušují statickou stabilitu smrkových porostů. Do budoucna tak hrozí riziko poškození lesů větrnými kalamitami, které mohou předčit polomy z let 2007 a 2008, kdy došlo k poškození zhruba 15 mil. m3 dřevní hmoty. Problémy vznikají již v současné době na rozsáhlých kalamitních holinách, a to z hlediska zajištění dostatku kvalitního a odpovídajícího sadebního materiálu a kapacit pro zalesňování i ochrany výsadeb především listnatých dřevin před zvěří.

Objem smrkového kůrovcového dříví podle okresů v roce 2017. Zdroj: VÚLHM

Je nutné ve spolupráci vlády, zástupců vlastníků, odborných institucí i zákonodárných orgánů najít možnosti řešení. V současné době nejde o záchranu smrkových monokultur, ale o zachování funkčního lesního hospodářství jako takového, včetně všech jeho celospolečenských funkcí.

Více informací o současném přemnožení lýkožrouta smrkového naleznete zde.

Podle TZ VÚLHM (13. 9. 2018), red.

Naposledy změněno: úterý, 18 září 2018 21:58

(0 hlasů)

Komentáře   

+32 # cvonza 2018-09-17 08:22
Dnes má 1 revírník , to co bylo celé polesí a kde pracovalo 4-5 hajnejch 1 ( i 2) technik a 1 polesný . Takže dělá hajneho , technika (papírů je Víc a víc) a půl polesného po dohodě se Správou. Určitě NEmožné a to jsou důsledky. Všude v kancelářích a dozorců je habaděj , a jen se papíruje ,a papíruje ,a v terénu to kolabuje a kolabuje .
+47 # cvonza 2018-09-15 07:47
Stát má dotovat ( pobídka ) ve Štětí Slovenskému majiteli pilu , který firmu ovláda přes fondy. PROČ nepostaví pilu LČR a stát to zadotuje ,naše , a NE Slovenskému miliardáři. Dnešní pobidky jsou dotace všech daň poplatníků ve prospěch miliardářů - kteří vše ovládaj ,a politiky vodí jak loutky na provázku. Horší než totalita.
+20 # Rensa 2018-09-15 12:07
Slovák Slovákovi zařídil.
+22 # Pavel Boucký 2018-09-14 08:48
Skutečně "nečekaný" výstup. Když už kalamita tak pěkně jede pár let, proč by nejela v příštím roce dál? Vždyť letošek je jen rokem katastrofických zpráv a popisu gradujícího zhoršení situace.
+18 # lesmistr 2018-09-14 09:17
Alespoň si některé velké firmy pomohly k ziskům. Teď se třeba rozhodnou, že se postarají i o dřevo, o které pily nestojí. Bylo by to za ty miliardy skoro slušnost. Někde se rozdělovaly odměny za zisky, jinde tloukli bídu a raději z profese odešli. A zatím jdou rady a návrhy od MZ a MŽP, co udělat, ale nikdo neudělal pořádně nic. A bude to s lesy horší. Dokonce mnohem horší. Zatím t o ještě někde zvládají. Ale jak dlouho? Někdo psal o neschopnosti parlamentní demokracie. Bohužel, když není lidem rady, tak jim není ani pomoci. Mají svoje volené zástupce a záleží na jejich schopnosti a zájmu. A ti toho buď moc neumí a nebo mají zájem jenom o sebe. Jenom se na ně někdy podívejte a občas ( ale opatrně!) poslechněte. A je to napříč politickým spektrem, jak se nyní říká. Je před volbami, nebudu agitovat.
+16 # lesnar 2018-09-13 14:55
Jasné jak facka. Čísla odpovídají empirii, návrhy odpovídají tak trochu tomu, co jsem tu od boku nastřelil před pár týdny a vysoce skóroval s mínusy (pacičkami dolů). Jen je jasné, že tento výstup je od lidí, kteří to mají v popisu práce. Dikce objektivní, nestranná, nezatížená ideologicky, nesnažící se oslňovat či ohromovat nějakými hausnumery. Zdržující se spikleneckých teorií a nefušující do fantasy a scifi žánrů.
Přiložená mapka vypovídá jednak o okrscích, kde vysoké zastoupení listnáčů lýkožroutům na smrku nepodlehne (dolní toky Labe a Moravy).
A pak MOŽNÁ taky o tom, jak jsou nebo nejsou poučeni kolegové sloužící v oblastech, kde probíhala tzv. "první kůrovcová kalamita za existence LČR". Tím myslím léta 1994/1995, která TZ nevzpomíná. I některé revíry na bývalém Brumově např. Oranžová nebo světle hnědá? Hmmm, to by mohlo být relativně v cajku.
(Investigativní Vladimír třeba vytvoří report z terénu.)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ!

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ!

Lesnictví

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ! Zodpovězte správně otázky v soutěžním formuláři a budete zařazeni do slosování o spoustu zajímavých cen.Soutěžit můžete od 1. 7. do...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Vláda schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR

Vláda schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR

Lesnictví

Na podporu lesního hospodářství by měl stát od příštího roku přispívat o 2,5 miliardy korun více než letos, kdy je to 1,15 miliardy korun. Peníze...

MZe: listnáčů se v roce 2019 vysadilo třikrát více než smrku

MZe: listnáčů se v roce 2019 vysadilo třikrát více než smrku

Lesnictví

Loni vysázeli lesníci v českých lesích rekordních 111,6 milionů listnáčů, zatímco smrků bylo 36,1 milionů sazenic (v roce 2018 bylo vysázeno 74 milionů listnáčů a...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR DECATHLON

Naše další weby