Přihlásit

Rozsah kůrovcové kalamity představuje vysoké riziko pro rok 2019

Jak uvádí tisková zpráva VÚLHM, rozsah poškození lesů kůrovcem představuje v současné době kalamitu, která nemá obdoby v historii českého lesnictví. Zvládnutí prvního rojení kůrovce na jaře 2019 je zásadní pro stabilizaci zasaženého území a ochranu dosud nenapadených oblastí. 

Doporučený Rozsah kůrovcové kalamity představuje vysoké riziko pro rok 2019

Ilustrační foto: VÚLHM, v. v. i.

Vzhledem k rozsahu kalamity, propadům cen dřeva, limitovaným zpracovatelským kapacitám a minimálním možnostem obrany menších vlastníků lesa je podle našeho názoru nutné systematicky řídit obranné akce na celostátní úrovni, zařadit výjimečné postupy a vyčlenit na boj s kalamitou finanční prostředky v řádu miliard korun.

Ochrana lesa je založena na preventivní činnosti. Při jejím opomenutí, ať již z jakýchkoliv důvodů, dochází k exponenciálnímu množení škodlivého hmyzu. Musíme konstatovat, že v současné době jsme za hranicí účinnosti běžných opatření, která mohou vlastníci lesů i státní správa lesů aplikovat," řekl Vít Šrámek, náměstek pro výzkum.

VÚLHM jako součást účinné strategie na celostátní úrovni navrhuje:

• Na základě podrobného vyhodnocení současného stavu napadení lesů kůrovcem rozdělit lesní celky v ČR podle priority obrany tak, aby bylo zabráněno rychlému vzniku a šíření ohnisek v dosud méně poškozených oblastech.

• Soustředit těžební kapacity na zpracování kůrovcové hmoty v prioritních oblastech, a to i za cenu zastavení úmyslných mýtních těžeb.

• Výrazně posílit finanční i technickou podporu pro včasnou asanaci kůrovcové hmoty přímo v lese – na odvozním místě a u pařezu.

• V nejpostiženějších oblastech vyhlásit krizový stav.

• Poskytnout maximální součinnost menším vlastníkům lesů, včetně zajištění těžebních kapacit a asanace kůrovcového dřeva.

• Zajistit státní odkup dřeva za ceny, které umožní vlastníkům obnovu lesních porostů, nebo jinak kompenzovat nestátním vlastníkům lesů ztráty způsobené dramatickým poklesem cen dřeva.

• Urychleně novelizovat předmětnou legislativu.

• Motivovat nárůst kvalifikované pracovní síly v sektoru lesního hospodářství, a to z domácích i ze zahraničních zdrojů.

Současná kůrovcová kalamita je podle tiskové zprávy VÚLHM důsledkem jak extrémního průběhu počasí především v letech 2015 a 2018, tak dopadů dlouhodobě působících nepříznivých socioekonomických faktorů, mezi které patří v první řadě nedostatečné těžební a asanační kapacity vedoucí k pozdnímu zpracování napadených stromů, pomalé zpracovávání větrných polomů či zhroucení trhu se dřevem. Nepříznivý vývoj započal již v roce 2003 v důsledku sucha a vysokých teplot, druhou vlnu kalamity nastartoval orkán Kyrill v roce 2007 a třetí, aktuální, sucho a vysoké teploty roku 2015. Průběh počasí v roce 2018 již tak nepříznivou situaci ještě zhoršil. Obdobně se situace zhoršila v různé míře v celé střední Evropě.

Současný rozsah poškození lesů překonává jak odumírání lesů vlivem imisí ve druhé polovině 20. století, tak holožíry bekyně mnišky z let 1917–1927. Kůrovcovou kalamitou jsou nejvíce zasaženy kraje Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, Vysočina, Středočeský (jižní část), Jihočeský a Plzeňský. Kůrovcová ohniska ale v různé míře vznikají na území celého státu.

Myslíte si, že Daniel Szórád jako generální ředitel Lesů ČR úmyslně nebojoval s kůrovcovou kalamitou?

V roce 2016 bylo v celostátním měřítku zaznamenáno kolem 4 mil. m3 smrkových kůrovcových těžeb, v roce 2017 již šlo o zhruba 6 mil. m3 a v letošním roce se očekávají těžby ve výši až 10 mil. m3 (pro srovnání, před vznikem současné kalamity se historicky nejvyšší kůrovcové těžby pohybovaly v rozpětí 2–3 mil. m3). Vzhledem k eskalaci kalamity se zvyšuje rozdíl mezi objemem vytěženého kůrovcového dříví a celkovým množstvím hmoty, která je v porostech fyzicky napadena.

Pro rok 2018 odhadujeme celkové napadení kůrovcem na 15 až 20 milionů metrů krychlových, což představuje objem celoročních řádných těžeb. Podcenění této situace může vyústit v ještě horší stav našich lesů," řekl Miloš Knížek, vedoucí útvaru Lesní ochranné služby VÚLHM.

Vývoj objemu vytěženého smrkového kůrovcového dříví od roku 2000 s odhadem pro rok 2018. Zdroj: VÚLHM

V lesích Česka je podle dostupných údajů kolem 500 mil. m3 smrkové dřevní hmoty, z čehož 350–400 mil. m3 je přímo ohroženo přemnožením lýkožrouta smrkového. Pokud se nezmění přístup, v roce 2019 či 2020 bude kalamitou bezprostředně ohrožena či již přímo zasažena většina smrkových lesů státu.

Napadení kůrovcem a následné těžby narušují statickou stabilitu smrkových porostů. Do budoucna tak hrozí riziko poškození lesů větrnými kalamitami, které mohou předčit polomy z let 2007 a 2008, kdy došlo k poškození zhruba 15 mil. m3 dřevní hmoty. Problémy vznikají již v současné době na rozsáhlých kalamitních holinách, a to z hlediska zajištění dostatku kvalitního a odpovídajícího sadebního materiálu a kapacit pro zalesňování i ochrany výsadeb především listnatých dřevin před zvěří.

Objem smrkového kůrovcového dříví podle okresů v roce 2017. Zdroj: VÚLHM

Je nutné ve spolupráci vlády, zástupců vlastníků, odborných institucí i zákonodárných orgánů najít možnosti řešení. V současné době nejde o záchranu smrkových monokultur, ale o zachování funkčního lesního hospodářství jako takového, včetně všech jeho celospolečenských funkcí.

Více informací o současném přemnožení lýkožrouta smrkového naleznete zde.

Podle TZ VÚLHM (13. 9. 2018), red.

Naposledy změněno: úterý, 18 září 2018 21:58

(0 hlasů)

Komentáře   

+32 # cvonza 2018-09-17 08:22
Dnes má 1 revírník , to co bylo celé polesí a kde pracovalo 4-5 hajnejch 1 ( i 2) technik a 1 polesný . Takže dělá hajneho , technika (papírů je Víc a víc) a půl polesného po dohodě se Správou. Určitě NEmožné a to jsou důsledky. Všude v kancelářích a dozorců je habaděj , a jen se papíruje ,a papíruje ,a v terénu to kolabuje a kolabuje .
+47 # cvonza 2018-09-15 07:47
Stát má dotovat ( pobídka ) ve Štětí Slovenskému majiteli pilu , který firmu ovláda přes fondy. PROČ nepostaví pilu LČR a stát to zadotuje ,naše , a NE Slovenskému miliardáři. Dnešní pobidky jsou dotace všech daň poplatníků ve prospěch miliardářů - kteří vše ovládaj ,a politiky vodí jak loutky na provázku. Horší než totalita.
+20 # Rensa 2018-09-15 12:07
Slovák Slovákovi zařídil.
+22 # Pavel Boucký 2018-09-14 08:48
Skutečně "nečekaný" výstup. Když už kalamita tak pěkně jede pár let, proč by nejela v příštím roce dál? Vždyť letošek je jen rokem katastrofických zpráv a popisu gradujícího zhoršení situace.
+18 # lesmistr 2018-09-14 09:17
Alespoň si některé velké firmy pomohly k ziskům. Teď se třeba rozhodnou, že se postarají i o dřevo, o které pily nestojí. Bylo by to za ty miliardy skoro slušnost. Někde se rozdělovaly odměny za zisky, jinde tloukli bídu a raději z profese odešli. A zatím jdou rady a návrhy od MZ a MŽP, co udělat, ale nikdo neudělal pořádně nic. A bude to s lesy horší. Dokonce mnohem horší. Zatím t o ještě někde zvládají. Ale jak dlouho? Někdo psal o neschopnosti parlamentní demokracie. Bohužel, když není lidem rady, tak jim není ani pomoci. Mají svoje volené zástupce a záleží na jejich schopnosti a zájmu. A ti toho buď moc neumí a nebo mají zájem jenom o sebe. Jenom se na ně někdy podívejte a občas ( ale opatrně!) poslechněte. A je to napříč politickým spektrem, jak se nyní říká. Je před volbami, nebudu agitovat.
+16 # lesnar 2018-09-13 14:55
Jasné jak facka. Čísla odpovídají empirii, návrhy odpovídají tak trochu tomu, co jsem tu od boku nastřelil před pár týdny a vysoce skóroval s mínusy (pacičkami dolů). Jen je jasné, že tento výstup je od lidí, kteří to mají v popisu práce. Dikce objektivní, nestranná, nezatížená ideologicky, nesnažící se oslňovat či ohromovat nějakými hausnumery. Zdržující se spikleneckých teorií a nefušující do fantasy a scifi žánrů.
Přiložená mapka vypovídá jednak o okrscích, kde vysoké zastoupení listnáčů lýkožroutům na smrku nepodlehne (dolní toky Labe a Moravy).
A pak MOŽNÁ taky o tom, jak jsou nebo nejsou poučeni kolegové sloužící v oblastech, kde probíhala tzv. "první kůrovcová kalamita za existence LČR". Tím myslím léta 1994/1995, která TZ nevzpomíná. I některé revíry na bývalém Brumově např. Oranžová nebo světle hnědá? Hmmm, to by mohlo být relativně v cajku.
(Investigativní Vladimír třeba vytvoří report z terénu.)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Petr Král: Kalamitu u VLS musíme zmáknout

Petr Král: Kalamitu u VLS musíme zmáknout

Lesnictví

Ředitel Vojenských lesů a statků Petr Král komentoval žádost Lesnické práce o rozhovor s úsměvem a komentářem, že „lepší" období jsme si vybrat nemohli. Ve...

MZe slíbilo vyplácení podpory nestátním vlastníkům lesů do konce roku

MZe slíbilo vyplácení podpory nestátním vlastníkům lesů do konce roku

Lesnictví

Tři miliardy korun, o jejichž vyčlenění ze státního rozpočtu na boj s kůrovcovou kalamitou se vyjednává, by bylo podle ministerstva zemědělství možné uvolnit koncem roku...

Politici jednali na Vysočině o stavu a podpoře lesů

Politici jednali na Vysočině o stavu a podpoře lesů

Lesnictví

Ministr zemědělství Miroslav Toman uvedl na pracovním výjezdu vlády na Vysočinu 15. 5., že letos chce Ministerstvo zemědělství (MZe) podpořit správné hospodaření v lesích částkou...

U Bzence začalo rojení milionů chroustů maďalových

U Bzence začalo rojení milionů chroustů maďalových

Lesnictví

U Bzence na Hodonínsku začalo očekávané líhnutí milionů chroustů maďalových, jejich larvy v následujících letech poškodí kořenový systém stromů. Jen za poslední čtyři roky je...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby