Přihlásit

Pily hlásí začínající nedostatek kulatiny

Situace v zásobování kulatinou, která ještě v měsíci dubnu byla poměrně uspokojivá, se podle serveru timber-online v květnu změnila k horšímu.

Nedostatkem smrkové a jedlové kulatiny trpí především severní oblasti Rakouska.  Absence všeobecně platného cenového indexu v ČR se projevila sníženými dodávkami suroviny  do Rakouska o 25-50 %, k tomu se přidružilo omezení těžby v selských malolesích. Velké závody mají tendenci vyčkávat, protože zatím není jasné, kolik bude v letošním roce kůrovcového dříví. Zásobování pilařských závodů je proto celkově velmi rozdílné.

Tyrolským pilařům se podle timber-online podařilo vyjednat v květnu snížení ceny pro hlavní sortiment smrku v kvalitě B 2b o 2 eura/m3 na cenu 91 eur/m3. Ostatní oblasti naproti tomu hlásí cenový nárůst o 1 - 3 eura/m3. Nedostatek suroviny se projevuje hlavně u sortimentů na výrobu lepených hranolů. Průměrná cena hlavního sortimentu SM B 2b je 94 eur/m3, cenové rozpětí se pohybuje od 90 – 99 eur/m3.

V Bavorsku zůstala průměrná cena pro stejný sortiment poměrně stabilní, v průměru se SM B 2b obchoduje za 97 eur/m3. Také v této oblasti se začíná projevovat nedostek smrku, některé pilařské závody se snaží chybějící množství nahradit borovým dřívím a také doufají, že bude k dispozici kůrovcové dříví, které by nedostatek suroviny částečně kompenzovalo. Je pravdou, že podobná situace byla v minulém roce, ale objem kůrovcového dříví očekávání pilařů zklamal.

V Bádensku- Würtembersku je cena smrkové kulatiny také na poměrně stabilní úrovni, SM B 2b se v květnu obchoduje v průměru za 95 eur/m3. Zemskému závodu ForstBW se podařilo následnými jednáními dosáhnout zvýšení cen o 3 – 4 eura/m3 ve srovnání s cenami, které jsou ve smlouvách na první dva kvartály roku 2011 (93-95 eur/m3). V současné době probíhají jednání o nových smlouvách, očekává se, že bude situace napjatá, neboť se počítá se zvýšením cen o 2-5 eur/m3. Smlouvy budou pravděpodobně tentokrát uzavřeny pouze na III. kvartál.

V České republice na ohrožení konkurenceschopnosti v důsledku nevyjasněných rozporů spojených s indexací cen dříví upozornila ústy Ivo Klimši Asociace dřevozpracujících podniků.

Hana Nováková

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství zřejmě bude moci kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými zasáhne do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly...

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

Lesnictví

Aktualizováno 20. 3. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR požaduje od státu na příští rok pro lesníky pět miliard korun na obnovu lesa...

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Lesnictví

Opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou asi budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost...

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesnictví

Aktualizováno 15. 3. Vichřice Eberhard poničila z neděle na pondělí státnímu podniku Lesy ČR asi milion metrů krychlových dříví. Pro celé území České republiky to...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby