Přihlásit

Vláda schválila akční plán adaptace na změnu klimatu

Aktualizováno 16. 1. Na více než miliardu korun by mohla přijít opatření, díky nimž by se stát připravil na klimatické změny. Ministerstvo životního prostředí určilo v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu na padesát prioritních opatření se 160 nejdůležitějšími úkoly, které mají například řešit dlouhodobé sucho, povodně, extrémní vítr či ochránit lesy. Dokument 16. 1. schválila vláda.

Doporučený Vláda schválila akční plán adaptace na změnu klimatu

Ilustrační foto: archiv LOS

Aby byly úkoly splněny, bude podle akčního plánu potřeba přerozdělit peníze příslušných ministerstev, nebo je přidat ze státního rozpočtu. Na opatření s prioritou jedna, tedy ty zásadní, by mělo do roku 2020 jít až 834 milionů korun, dalších zhruba 415 milionů by připadlo na doplňková opatření již bez nároku na státní kasu.

Plán je součástí takzvané Adaptační strategie, kterou vláda schválila loni v říjnu. Obsahuje konkrétní návrhy a termíny na to, co je potřeba zlepšit. Na přípravě dokumentu se podle předkládací zprávy podílelo více než 140 odborníků z veřejné, soukromé i akademické sféry. Meziresortním řízením prošel loni v listopadu, na jednání vlády 9. 1. ho MŽP předkládá se sedmi rozpory, včetně pěti od ministerstva zemědělství.

Čtěte také: Nové rybníky, postupy i zákony – Ministerstvo zemědělství pokročilo v opatřeních proti suchu (TZ MZe)

Co je Adaptační strategie ČR?

Adaptace na změnu klimatu je na národní úrovni řešena Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále jen "Adaptační strategie ČR"), která byla schválena usnesením vlády č. 861 ze dne 26. října 2015. Dokument byl připraven v rámci mezirezortní spolupráce, koordinátorem přípravy celkového materiálu bylo Ministerstvo životního prostředí. Adaptační strategie ČR a její obsah vychází z Bílé knihy Evropské Komise „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci" (2009) a je v souladu s Adaptační strategií EU, přičemž reflektuje měřítko a podmínky ČR. Vytvoření a implementace adaptačních plánů a opatření je nedílnou součástí závazků přijatých v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC).

Cílem Adaptační strategie ČR je zmírnit dopady změny klimatu přizpůsobením se této změně v co největší míře, zachovat dobré životní podmínky a uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace.

Adaptační strategie ČR identifikuje prioritní oblasti (sektory), u kterých se předpokládají největší dopady změny klimatu:

 • lesní hospodářství,
 • zemědělství,
 • vodní režim v krajině a vodní hospodářství,
 • urbanizovaná krajina,
 • biodiverzita a ekosystémové služby,
 • zdraví a hygiena,
 • cestovní ruch,
 • doprava,
 • průmysl a energetika,
 • mimořádné události a ochrana obyvatelstva a životního prostředí.

Zdroj: www.mzp.cz

Plán se zabývá tím, jak například lesy připravit na změny klimatu. V opatřeních je zmíněna redukce přemnožené spárkaté zvěře, která v některých oblastech ničí dřeviny tak, že se nemohou obnovovat. Doporučuje ale i omezit v lesích smrk a motivovat vlastníky lesů k menšímu holosečnému hospodaření a obnově mokřadů a přirozených vodních toků.

Podle náměstka MŽP Vladimíra Dolejského by se majitelé lesů k obnově vodních toků motivovali dotacemi. "V minulosti se voda z lesů vyháněla melioracemi, teď máme zato, že ji rozumnými zásahy, subtilními nádržemi a podporou mokřadů mohou zadržovat," uvedl pro ČTK. Lesníci by měli podle akčního plánu změnit i třeba svážení dřeva z lesů, stává se, že dřevo vlečou po lesní půdě, až v ní vznikne koryto, kterým z lesa voda odtéká. Lesníci by podle Dolejského měli být prostřednictvím dotací více motivováni i k nákupu šetrných těžebních technologií.

Hnutí Duha kritizuje ministerstvo zemědělství, že po MŽP žádá, aby vyškrtlo některá podle ekologů důležitá opatření. MZe například chce, aby adaptační plán obsahoval stavbu větších vodních nádrží, přičemž MŽP preferuje přirozené toky a nivy.

S kritikou nesouhlasí ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). "Ministerstvo nepožaduje, aby v materiálu byl plán na výstavbu velkých přehrad. Víme, ze nejvíce vody udržíme v krajině především dobrým hospodařením zemědělců a lesníků. Pouze chceme, aby bylo v obecné rovině uvedeno, že budování nových vodních nádrži může být také jednou z možností, jak bojovat se změnou klimatu," řekl pro ČTK. Především pro budoucí generace musí být dostatečné zdroje pitné vody, zdůraznil. Resort podle něj již v tuto chvíli podporuje výstavbu a obnovu malých rybníků v obcích, na což půjde letos půl miliardy korun, nebo výstavbu rybníků v soukromém vlastnictví pro extenzivní chov ryb, na což chce letos stát dát 400 milionů korun. "Toto jsou všechno drobná opatření která podporuji zadržení vody v krajině," dodal.

MŽP podle aktivistů například vypustilo návrh snížit maximální povolenou velikost holosečí a povinnost správců státních lesů hospodařit přírodě blízkými postupy včetně změny druhové skladby lesů. "Je to kompromis, samozřejmě, ale vyvážený a systémový. Nemůže to být diktát MŽP," reagoval Dolejský. Pokud se podle něj budou i tato navrhovaná opatření plnit, Česko se na změnu klimatu připraví.

Podle ČTK, red.

Naposledy změněno: pondělí, 16 leden 2017 14:47

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

Komerční zpráva

Na základě výsledku proběhlého výběrového řízení Svazu výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů a zařízení bylo pro konání národní oborové výstavy dřevozpracující techniky vybráno Výstaviště Brno...

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Lesnictví

Jako poznat kůrovcem napadený strom v zimním období, jak odlišit sterilní kůrovcové souše a aktivní kůrovcové stromy nebo kolik jedinců lýkožrouta smrkového se může nacházet...

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši 900 000 kubíků

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši 900 000 kubíků

Lesnictví

Rekordních 900 000 metrů krychlových dřeva letos kvůli kůrovcové kalamitě a suchu plánují vytěžit Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL), které hospodaří v Olomouckém a...

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Lesnictví

V roce 2019 se naplno ukázaly limity dosavadního samofinancování péče o lesní ekosystémy, nepřipravenost lesního hospodářství a České republiky na celoplošné katastrofy, ale také obrovská...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby