Přihlásit

MZe zastavilo veškeré úmyslné těžby smrku a borovice u LČR

Podle předběžných odhadů Ministerstva zemědělství může rozsah polomů způsobených vichřicí 17. a 18. března přesáhnout 1 mil. m3. MZe proto 22. 3. 2018 zastavilo  do odvolání úmyslné těžby u Lesů ČR a to včetně těžeb výchovných. Současně požádalo vedení příslušných resortů o uplatnění obdobného postupu v ostatních lesích ve vlastnictví státu. S výzvou k zastavení úmyslných těžeb se zároveň obrací na nestátní vlastníky lesů v ČR.

Doporučený MZe zastavilo veškeré úmyslné těžby smrku a borovice u LČR

V průběhu víkendu 17. a 18. března způsobil vítr škody na lesních porostech v rozsahu, který podle aktuálních odhadů může celorepublikově přesáhnout 1 mil. m3 dříví. Tato větrná kalamita přichází v době, kdy kvůli nepřístupnosti lesů v horských a podhorských oblastech nebylo možné zpracovat následky kalamit z loňského roku a za situace, kdy trvá dlouhodobé zahlcení trhu se dřevem přebytkem kalamitní hmoty. Stav, ve kterém se lesní hospodářství nachází na konci prvního čtvrtletí letošního roku, ještě před vstupem do vegetační sezóny a jarním rojením kůrovce, je podle MZe mimořádně nepříznivý pro další vývoj zdravotního stavu lesů v letošním roce.

Ministerstvo zemědělství proto 22. 3. 2018 z pozice zakladatele státního podniku Lesy České republiky, s. p., požádalo jeho vedení o okamžité zastavení jiných než nahodilých těžeb smrku a borovice, a to ve všech lesích, v nichž státní podnik vykonává právo hospodařit. Zároveň požádalo o optimalizaci dodavatelsko-odběratelských vztahů tak, aby dostupné vlastní i smluvní zpracovatelské kapacity, jimiž státní podnik disponuje, byly v maximální míře nasazeny na včasné zpracování nahodilých těžeb. Platnost tohoto opatření byla stanovena s okamžitou účinností, a to až do odvolání ze strany zakladatele.

Čtěte také:
LČR zastavují úmyslné těžby, těžit se bude jen kalamitní dříví
V souvislosti s víkendovými větrnými kalamitami zastavily VLS plánované těžby

O obdobný postup v ostatních státních lesích (mimo působnost MZe) požádalo MZe zároveň Ministerstvo obrany, pokud jde o státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, s. p., a Ministerstvo životního prostředí, pokud jde o lesy na území národních parků a národních přírodních rezervací.

MZe se tímto zároveň obrací na všechny nestátní vlastníky lesů s naléhavou žádostí, aby za současné kalamitní situace a přebytku dříví na trhu v maximální možné míře omezili provádění úmyslných těžeb na svých majetcích, a umožnili tím využití omezených zpracovatelských kapacit na likvidaci následků kalamit.

MZe zároveň vlastníky lesů upozorňuje na povinnost přednostního zpracování kalamitního dříví ve lhůtách zamezujících dalšímu šíření škůdců v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích: "Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. Pokud by v důsledku těžby nahodilé vznikla souvislá holina o výměře větší než 0,2 ha, je vlastník lesa povinen oznámit provádění takové těžby nahodilé alespoň 14 dnů předem orgánu státní správy lesů. Tato lhůta neplatí při provádění opatření podle § 32 odst. 1 písm. a) a odst. 2."

Podle tiskové zprávy MZe, red.

Naposledy změněno: pátek, 23 březen 2018 09:00

(0 hlasů)

Komentáře   

+18 # cvonza 2018-03-28 08:24
Vzdělanejm a pomazanejm hlavám TO TRVALO přednostně zpracovat kůrovec a kalamitu.
-9 # Pavel Boucký 2018-03-28 08:42
Kalamita v lesích je, ale kůrovec za to nemůže. Je daná přežilou výnosovou koncepcí lesního hospodářství, nesprávnou politikou dřevinné skladby porostů minimálně 200-300 let zpátky. Opatření zastavení úmyslných těžeb a přednostního zpracování kůrovce je správné a jedině možné. Ale obávám se, že z kapacitních důvodů stejně nemůže být účinné v plném rozsahu. A pak je to o strategickém rozhodnutí, které lokality kapacitně upřednostnit a kde jít cestou řízeného obětování některých porostů.
+15 # Rensa 2018-03-29 09:12
"Je daná přežilou výnosovou koncepcí lesního hospodářství"
A co místo toho? Z čeho financovat provoz v lesích, ze sbírek, dotací, poplatků za vstup do lesů či sběr borůvek? A na daně si budou vlatníci lesů půjčovat v bance?
Nesprávná politika 200 - 300 let zpátky? A z čeho máte krov domu, ve kterém žijete, z čeho stůl, u kterého jíte a židli, na které u toho sedíte? Nebo jste "šťastlivec" žijící v v betonovém paneláku, obklopený sklem, kovem a umělými hmotami, nevlastnící kousek pozemku?
+3 # Máchal 2018-03-29 09:40
Není přece nutné lítat od mantinelu k mantinelu. Nejde o to rezignovat na produkci dříví ani na produkci jehličnatého dříví. Stačilo by třeba z těch miliardových výnosů trochu víc vrátit do lesa, neždímat systém úplně na krev a ubrat ve prospěch porostních směsí. Stejně to dlouhodobě už přestává fungovat.
+13 # Rensa 2018-03-29 11:12
Ale, ale, to už jsem někdy slyšel, dát něco navíc společnosti.
Buď je zavedeno samofinancování, což jinak než bez výnosu z prodeje nejlépe zpeněřitelného dřeva v maximálním objemu nejde, a pak je ostatním po druhové skladbě porostů houby, a nebo jsou to služby (enviromentální, celospolečenské?), za které se ale platí.
Poroučí, kdo platí - a to nejen u muziky. Zkuste se svým přístupem "z těch miliardových výnosů trochu víc vrátit" dojít za zemědělci, aniž byste před sebou tlačil vozík dotačních titulů - poženou vás vidlema.
0 # Máchal 2018-03-29 12:24
Předně bavíme se o státních lesích, takže "platí a poroučí" do určité míry stát - to je od těch soukromých zemědělců trochu rozdíl. I když vlasně tak úplně to taky není - ono je to tam dotažené ještě o pořádný kus dál - my jim to stříkání xx sraček ročně na pole a do prostředí okolo ještě pořádně dotujeme. Samosebou prvovýroba a potravinářská produkce má společenskou prioritu. Ale pokud se tam mají valit astronomické částky v dotacích, pak už zemědělec není ten jediný, kdo "platí a poroučí". V zemědělství je to taky hodně o lobbování a brutálním byznysu s těmi jedy, je to o něčem jiném a tak bych tohle srovnání spíš opustil.

A není řeč o tom "dát něco navíc do společnosti" - naopak - víc vracet do samotného lesa, jako zdroje toho dříví a výrobního prostředku, když na to chcete jít takhle čistě ekonomicky. Dej krávě do držky, ona ti dá do dížky. Uvědomte si, kdo tady naříká na kalamity ve smrkových porostech. Široká veřejnost nebo environmentálové apod. to jsou až druhotně - první pláčou samotní lesníci. Takže co si poručí a zaplatí, to budou mít. Kdo na kobyle šetří a dře jí, nemůže se divit a stěžovat si, že pak chřadne (i kdyby to byla jen jeho kobyla a nikdo mu do toho nemá co mluvit).
+11 # Rensa 2018-03-29 12:41
Já se nebavím o státních lesích, ale o "přežilé výnosové koncepci lesního hospodářství".
-9 # Máchal 2018-03-29 12:43
Pod článkem o tom, že LČR mají už tak vysokou nahodilku, že musely zastavit úmyslné těžby. A ta výnosová koncepce LH je toho jednou z hlavních příčin.
+7 # Rensa 2018-03-29 13:24
Já nebyl první, kdo zevšeobecňoval, přečtěte si, na co jsem reagoval.
0 # Pavel Boucký 2018-03-29 19:27
A jak tedy postupovat dál v lokalitách s problémy s vodou, promořených václavkou a z hlediska ekologických podmínek pro smrk nevhodných? A takových je více než polovina současných porostů s převahou smrku. To není o tom nemít smrk, ale kolik a kde, aby měl vůbec šanci. Jaké vlastně bude hlavní zpracování dřeva v budoucnu? Pořez, chemické zpracování, agregované materiály nebo energie?A jaké budou ideální dreviny a sortimenty pro takové zpracování? Nejspíš končí jedna etapa a musi se najít trochu jiná cesta dál.
+4 # Rensa 2018-03-31 19:34
Doporučuji přečíst v Lesnické práci č. 9/2012 str. 28 a 29 a LP č. 10/2012 str. 26 a 27 článek Perspektivy pěstování smrku ztepilého, k dohledání archiv LP zde:
http://lmda.silvarium.cz/search/i.jsp?pid=uuid:5eb38359-e9b8-475a-b6d2-2e2859e92626&q=&fq=document_type:%22periodicalitem%22#periodical-periodicalvolume-periodicalitem-page_uuid:50e182fd-c5e0-11e4-9f52-001b63bd97ba
+1 # Pavel Boucký 2018-04-01 19:24
Tady je možná ten problém. Za pět let od toho článku se hodně posunulo a změnilo. Spíš to chce dobrou radu, co v roce 2018 udělat s kalamitnimi velkoholinami po vývoji let 2016 a 2017. Rok 2012 oproti tomu byla vcelku selanka. Ekologické požadavky smrku se nezměnily. Ale vnější podmínky jsou v negativním pohybu.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství zřejmě bude moci kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými zasáhne do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly...

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

Lesnictví

Aktualizováno 20. 3. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR požaduje od státu na příští rok pro lesníky pět miliard korun na obnovu lesa...

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Lesnictví

Opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou asi budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost...

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesnictví

Aktualizováno 15. 3. Vichřice Eberhard poničila z neděle na pondělí státnímu podniku Lesy ČR asi milion metrů krychlových dříví. Pro celé území České republiky to...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby