Přihlásit

Jaké je zadání Ministerstva zemědělství pro ředitele Lesů ČR?

V návaznosti na komplikovanou situaci v lesním hospodářství bude velmi důležité zadání státu pro Lesy ČR. Proto redakce Lesnické práce požádala ministra zemědělství Miroslava Tomana o odpovědi na otázky týkající se zejména zadání pro nového generálního ředitele státního podniku.

Doporučený Jaké je zadání Ministerstva zemědělství pro ředitele Lesů ČR?

- Jaké byly hlavní argumenty odborné výběrové komise pro výběr Josefa Vojáčka na post generálního ředitele Lesů ČR?

Odborná výběrová komise doporučila Josefa Vojáčka jako nejvhodnějšího z uchazečů o obsazovanou pozici generálního ředitele na základě posouzení jeho odborné způsobilosti, kompetencí a uchazečem předložené koncepce řízení podniku. V oblasti všech těchto kritérií byl Josef Vojáček nejlépe hodnoceným uchazečem. S doporučením výběrové komise jsem plně ztotožněn a rozhodl jsem o jmenování pana Josefa Vojáčka generálním ředitelem státního podniku Lesy České republiky, s.p., s účinností od 1. 9. 2018.

- Pro fungování kteréhokoli generálního ředitele státního podniku Lesy ČR je zásadní zadání státu. Jaké je zadání Ministerstva zemědělství pro Josefa Vojáčka v těchto oblastech:

  • ochrana lesa a boj s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou,
  • spolupráce se smluvními partnery (lesnickými firmami),
  • role Lesů ČR na trhu s dřívím a obchodní model Lesů ČR,
  • tvorba hospodářských výsledků a výše odvodů do státního rozpočtu?

MZe coby zakladatel státního podniku od nového generálního ředitele očekává, že bude plnit roli krizového manažera. Úkolem nového ředitele bude řešení dopadů klimatické změny v lesích s využitím všech existujících nástrojů pro aktivní a efektivní boj proti kůrovci a pro zpomalení postupu kalamity.

S tím přímo souvisí potřeba zajištění tendrů na lesnické činnosti na období 2019+. Úkolem nového generálního ředitele bude nalezení konsensu nad smluvní dokumentací a zajištění vypsání tendrů tak, aby mohly být smlouvy podepsány ještě před 1. 1. 2019.

Příspěvkem státu k řešení současné odbytové krize bude, mimo jiné, zadržení kalamitního dřeva na vlastních skladech Lesů ČR v letošním roce v minimálním objemu 1 mil. m3. Ze strany zakladatele trvá požadavek na zastavení jiných než nahodilých těžeb s výjimkou nezbytných výchovných zásahů v porostech do stáří 40 let ve vybraných územích. Úkolem nového generálního ředitele bude zároveň nalézt vhodný postup, jakým budou LČR dodávat zadržené dříví na trh.

Před tvorbou hospodářského výsledku musí mít v současné situaci přednost zajištění ochrany lesa. MZe bude na vládě jednat o možnosti neodvádět v příštích „krizových" letech finanční prostředky Lesů České republiky, s.p., do státního rozpočtu přes Fond zakladatele.

- Počítá Ministerstvo zemědělství s dotační podporou Lesů ČR v budoucím období, kdy lze očekávat ekonomické problémy většiny vlastníků lesů z důvodů propadu cen dříví, změn struktury těžeb i rostoucích platů a mezd v českém hospodářství?

Ministerstvo zemědělství nadále počítá v rámci nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (nařízení o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti) s podporou pouze nestátních vlastníků lesů. Toto nařízení je určeno k podpoře plnění cílů státní lesnické politiky, kterými jsou např. vyšší podpora melioračních a zpevňujících dřevin či využívání těžebních technologií, které jsou šetrné k přírodě atp., tedy těch lesních majetků, které nemůže přímo ovlivnit, pokud nechce využít zákonných nástrojů spojených se sankčními ustanoveními.

Jiný přístup je zvolen v rámci podpor Programu rozvoje venkova, který cílí na projekty v rozsahu celospolečenského významu, mezi které lze zařadit např. rychlou obnovu majetku po abiotických kalamitách s důrazem na rychlé nastartování plnění mimoprodukčních funkcí lesa nebo preventivní činnosti před povodněmi či přeměny rozpadajících se porostů v imisních oblastech. V rámci těchto podpor může být z popsaných důvodů žadatelem nejen privátní vlastník lesa, ale i stát.

- Dojde ze strany ministerstva ke změnám ve složení dozorčí rady Lesů ČR? Pokud ano, k jakým?

Nevylučuji, že v obsazení dozorčí rady státního podniku může dojít k dílčím změnám, v tuto chvíli je však nebudu předjímat.

- Bude Ministerstvo zemědělství usilovat o udělení nějakých výjimek ze stávajících zákonů, aby mohly Lesy ČR rychleji a efektivněji postupovat v boji s kůrovcovou kalamitou (např. výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek v důsledku živelní kalamity) nebo umožnění použití jednacích řízení bez uveřejnění?

Výjimky ze stávajících platných zákonů samozřejmě nejsou možné, pokud je daná legislativa sama nepředjímá. Pokud nepředjímá, bavíme se o změně těchto předpisů, tedy o řešení, které není operativně dosažitelné a s ohledem na evropskou legislativu mnohdy možné. Nicméně toto je úkolem, který se MZe snaží řešit.

Jedním z úkolů Josefa Vojáčka na postu generálního ředitele bude plně využít všech možností v rámci platné legislativy, které jsou k řešení současné kalamitní situace realizovatelné.

Děkuji za odpovědi (28. 8. 2018), Jan Příhoda

Naposledy změněno: pondělí, 10 září 2018 10:24

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Cisterciáci musí vrátit lesy, o práci mohou přijít desítky lidí

Cisterciáci musí vrátit lesy, o práci mohou přijít desítky lidí

Lesnictví

Klášter cisterciáků ve Vyšším Brodě musí Lesům ČR vrátit přes 2 000 hektarů lesa získaných v restituci. Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze, řád...

Technologie MERCATA  je zapsána jako užitný vzor

Technologie MERCATA je zapsána jako užitný vzor

Lesnictví

Technologie MERCATA je reakcí na rozvoj kůrovcové kalamity a slouží k asanaci skládek výřezů o různých délkách. Od 28. 5. 2019 je tato metoda chráněna...

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Lesnictví

Nová anketa! Aktualizováno 19. 6. Předseda sdružení Pro Silva Bohemica Milan Hron zaslal 11. 6. 2019 otevřený dopis ministru zemědělství, ve kterém jej žádá jménem Pro...

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Lesnictví

Aktualizováno. Vláda zřejmě brzy projedná návrh na vyčlenění tří miliard korun na boj s kůrovcovou kalamitou. V dalších letech by mohl být objem dotací vlastníkům...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby