Přihlásit

Experimentální výchova douglasky má první výsledky

Vlastnosti douglasky tisolisté nejsou doposud v lesním hospodářství České republiky dostatečně využívány a její podíl na druhové skladbě našich lesů je minimální (do 0,2 %). Důvodem jsou zřejmě také malé zkušenosti s jejím pěstováním a nečetné experimentální poznatky o výchově mladých douglaskových porostů v podmínkách ČR.

Foto: Experimentální plochy s douglaskou, Červený Kostelec – Havlovice (D. Dušek)

To chtějí změnit vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. V rámci experimentu s výchovou porostů douglasky vyhodnotili růstovou reakci douglasky tisolisté na výchovné zásahy ve věku 24 let. Postupně tak doplňují poznatky potřebné pro stanovení optimální strategie porostní výchovy této introdukované dřeviny.

Odborníci z VÚLHM, Výzkumné stanice Opočno zvolili pro experiment 24letý porost na LS Dvůr Králové (revír Červený Kostelec – Havlovice) původem z umělé obnovy o počáteční hustotě 3500 ks/ha.

V roce 2011 zde založili čtyři experimentální plochy o rozměrech 20×20 m (0,04 ha). Dvě plochy slouží jako kontrolní bez výchovy (Havlovice 1 a 3), na dvou v roce 2012 provedli experimentální výchovný zásah. Negativním podúrovňovým zásahem byl hektarový počet stromů snížen z původních 1300 na 625 a z 1550 na 650. V zásahových porostech byl vytvořen dostatečný prostor pro vývoj ponechaných nejkvalitnějších jedinců v úrovni a nadúrovni.

Pro zjištění přírůstové reakce na experimentální výchovné zásahy byly každoročně mimo růstovou sezónu měřeny výčetní tloušťky všech stromů a výšky reprezentativního souboru stromů napříč celým tloušťkovým spektrem.

Na základě prvních průběžných výsledků experimentu s výchovou douglasky lze konstatovat že:
• Výchovnými zásahy v 24letém porostu douglasky byl podpořen absolutní i relativní tloušťkový přírůst.
• Výchovné zásahy se pozitivně projevily především na relativním přírůstu výčetní kruhové základny.
• Kontrolní i zásahová varianta jsou tři roky po experimentálním zásahu co do průběhu výškové křivky srovnatelné.
• Pozitivní ovlivnění tloušťkového přírůstu vytváří předpoklad příznivějšího vývoje štíhlostního kvocientu a tím i budoucí vyšší statické stability vychovávaných porostů.

Cílem introdukce lesních dřevin je zvýšení produkčního potenciálu lesů, zlepšení stability porostů a bezpečnosti produkce. Douglaska tisolistá je nejrozšířenější introdukovanou dřevinou v lesích střední a západní Evropy a svou objemovou produkcí předčí i naši hospodářsky nejdůležitější dřevinu smrk. Ačkoli je považována za relativně odolnou vůči abiotickým i biotickým škodlivým činitelům, byly zaznamenány četné případy biotického poškození. Z vážnějších ohrožení lze jmenovat napadení sypavkou a václavkou. Na bývalých zemědělských půdách může být ve vyšší míře ohrožena hnilobou kořenového systému. Douglaska pravděpodobně nemá výrazně negativní vliv na půdu. O výsledcích tohoto experimentu informovali řešitelé na 17. vědecké konferenci pěstitelů lesa Funkce lesa v měnících se podmínkách prostředí, konané na konci srpna v Dobrušce.

Kontakty na řešitele projektu:
David Dušek, Jiří Novák, Marian Slodičák, Dušan Kacálek
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., VS Opočno
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podle TZ VÚLHM, red.

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Petr Král: Kalamitu u VLS musíme zmáknout

Petr Král: Kalamitu u VLS musíme zmáknout

Lesnictví

Ředitel Vojenských lesů a statků Petr Král komentoval žádost Lesnické práce o rozhovor s úsměvem a komentářem, že „lepší" období jsme si vybrat nemohli. Ve...

MZe slíbilo vyplácení podpory nestátním vlastníkům lesů do konce roku

MZe slíbilo vyplácení podpory nestátním vlastníkům lesů do konce roku

Lesnictví

Tři miliardy korun, o jejichž vyčlenění ze státního rozpočtu na boj s kůrovcovou kalamitou se vyjednává, by bylo podle ministerstva zemědělství možné uvolnit koncem roku...

Politici jednali na Vysočině o stavu a podpoře lesů

Politici jednali na Vysočině o stavu a podpoře lesů

Lesnictví

Ministr zemědělství Miroslav Toman uvedl na pracovním výjezdu vlády na Vysočinu 15. 5., že letos chce Ministerstvo zemědělství (MZe) podpořit správné hospodaření v lesích částkou...

U Bzence začalo rojení milionů chroustů maďalových

U Bzence začalo rojení milionů chroustů maďalových

Lesnictví

U Bzence na Hodonínsku začalo očekávané líhnutí milionů chroustů maďalových, jejich larvy v následujících letech poškodí kořenový systém stromů. Jen za poslední čtyři roky je...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby