Přihlásit

Ekologicky orientované pěstování borových porostů

V letošním létě byly naše lesy vystaveny stresu horkého a suchého počasí. Borovice lesní trpí rozmary počasí a nejrůznějšími škůdci stejně jako smrk. Proto je na místě se ptát, zda lze lesy, v nichž má převahu borovice lesní, pěstovat přírodě blízkým způsobem.

Borové porosty u Doks. Autor: Lukáš Bílek.

Na tento problém hledali řešení vědci z fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze v rámci výzkumného projektu Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách České republiky. Jedním z výstupů projektu je certifikovaná metodika pro praxi „Ekologicky orientované pěstování borových porostů".

Jak uvádí tisková zpráva VÚLHM, lesníci již delší dobu hledají možnosti uplatnění tzv. přírodě blízkých postupů pěstování lesů, pro něž je společným znakem snaha maximálního využívání přírodních procesů pro stanovené cíle hospodaření a snaha vytvářet porosty stabilní, složené ze stanovištně vhodných dřevin. Nikoliv náhodou se častým impulzem pro zavádění těchto postupů stává snaha o zvýšení rentability hospodaření, tedy o úsporu nákladů vložených do porostů a o snížení rizika poškození lesů biotickými či abiotickými činiteli.

Tyto principy pěstování lesů ve středoevropských podmínkách nejčastěji vedou k maloplošnému obhospodařování lesů s delší dobou obmýtí a trvalou věkovou a prostorovou rozrůzněností porostů. To se týká především dřevin stínomilných, jako jsou smrk, buk či jedle. Daleko menší pozornost je věnována dřevinám světlomilným, jako jsou duby a zejména borovice lesní. 

V jednotlivých kapitolách metodiky VÚLHM jsou řešeny postupy ekologicky orientovaného hospodaření s borovicí lesní na jejích přirozených stanovištích a v hospodářských lesích, kde je trvale zastoupena. Autoři také posuzují různé volby těžebních a dopravních technologií a jejich dopad na lesní prostředí. Hodnotí rovněž roli borovice při přestavbě lesních porostů s cílovou převahou stínomilných dřevin. Zabývají se problematikou hodnotové produkce, hodnotového přírůstu a hodnotového přírůstového procenta borovice lesní jako kritéria pro uplatnění jednotlivého výběru stromů k úmyslné těžbě. Řeší stanovení cílové tloušťky borovice lesní a další faktory ovlivňující jednotlivý výběr stromů k úmyslné těžbě.

Podle tiskové zprávy VÚLHM je předpokladem pro zajištění potřebných cílů managementu důkladná znalost průběhu přirozených procesů i důsledků aktivních pěstebních opatření, kterými se mění struktura porostů a ovlivňuje jejich další vývoj. Právě přesná znalost dopadů pěstebních opatření na strukturu a vývoj lesních porostů je podmínkou úspěchu těchto opatření pro zvýšení jejich přirozenosti či autoregulační schopnosti. Velmi důležité je i porozumění významu ekologických faktorů, které ovlivňují růst, vitalitu a regenerační procesy lesních ekosystémů.

U dřevin světlomilných je nutným předpokladem pro úspěšnost podrostního či výběrného hospodaření daleko výraznější snížení porostní zásoby. Lze však i zde očekávat pozitivní efekty tradičně spojované s přírodě blízkým způsobem hospodaření. K těm patří zejména: využívání autoregulace, nižší vstupy do ekosystému, vyšší stabilita porostů s nižším rizikem velkoplošného kalamitního rozpadu, zvyšování biodiverzity a posílení mimoprodukčních funkcí lesa včetně hlediska estetického.

V rámci ekologicky orientovaného hospodářství lze vylišit dva základní pěstební přístupy. Prvním je snaha o plošnou iniciaci přirozeného zmlazení pod mateřským porostem, druhým je maloplošná obnova skupinovitého charakteru s přechodem k výběrným principům. V obou případech musí začátku obnovy předcházet stanovení vhodného okamžiku pro rozpracování porostu. Důležité je, aby na mateřském porostu nevznikaly ztráty na produkci předčasnou těžbou zejména nejkvalitnějších stromů. Jako první z porostu odstraňujeme jedince s podprůměrně vyvinutou korunou, se známkami defoliace, stromy poškozené, nekvalitní a nahnuté. Naopak se snažíme podpořit stromy s dostatečně vyvinutou korunou a kvalitním kmenem, v porostu rovněž ponecháváme biotopové stromy a přimíšené dřeviny.

Metodika, která je ke stažení zde, poskytuje vlastníkům a správcům lesů ucelený návod pro aplikaci ekologicky orientovaných postupů při pěstování borových porostů.

Autoři metodiky: Lukáš Bílek, Jiří Remeš, Otakar Švec, Zdeněk Vacek, Václav Štícha, Stanislav Vacek, Petr Javůrek
Kontakt: Jan Řezáč, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podle TZ VÚLHM (30. 8. 2018), red.

 

 

Naposledy změněno: pondělí, 03 září 2018 14:10

(0 hlasů)

Komentáře   

0 # lesnar 2018-09-04 23:36
Příliš přírody pro takového lesnického duceho. Ale pro nás, běžné pěšáky, důkaz, že progresívní myšlení lesníků není jen chimérou.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Cisterciáci musí vrátit lesy, o práci mohou přijít desítky lidí

Cisterciáci musí vrátit lesy, o práci mohou přijít desítky lidí

Lesnictví

Klášter cisterciáků ve Vyšším Brodě musí Lesům ČR vrátit přes 2 000 hektarů lesa získaných v restituci. Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze, řád...

Technologie MERCATA  je zapsána jako užitný vzor

Technologie MERCATA je zapsána jako užitný vzor

Lesnictví

Technologie MERCATA je reakcí na rozvoj kůrovcové kalamity a slouží k asanaci skládek výřezů o různých délkách. Od 28. 5. 2019 je tato metoda chráněna...

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Lesnictví

Nová anketa! Aktualizováno 19. 6. Předseda sdružení Pro Silva Bohemica Milan Hron zaslal 11. 6. 2019 otevřený dopis ministru zemědělství, ve kterém jej žádá jménem Pro...

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Lesnictví

Aktualizováno. Vláda zřejmě brzy projedná návrh na vyčlenění tří miliard korun na boj s kůrovcovou kalamitou. V dalších letech by mohl být objem dotací vlastníkům...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby