Přihlásit

Dejnožka nezabránil Lesům ČR vyvést majetek státu z HLDS - Lesy ČR ho na valné hromadě přehlasovaly

 

Aktualizováno: 12. 11. 2010Podle tiskové zprávy Hradecké lesní a dřevařské společnosti zamítly Lesy ČR na valné hromadě HLDS dne 10.11.2010  návrh Františka Dejnožky na snížení výplaty dividendy z dosavadních 50 % zisku na 20 %. 

 

Tento návrh měl dle vyjádření HLDS posílit finanční stabilitu HLDS, aby firma mohla účinněji chránit majetek státu před útoky Lesů ČR. V dalším bodu programu byl František Dejnožka přehlasován Lesy ČR v návrhu na odvolání členky představenstva Barbory Klempířové, která neplní zákonné povinnosti péče řádného hospodáře a loajality k HLDS.

Lesy ČR podle tiskové zprávy HLDS nadále pokračují ve lživých mediálních útocích a soustavně tím snižují hodnotu majetkového podílu státu v HLDS.

HLDS vyzývá v tiskové zprávě Lesy ČR, aby místo toho veřejně vysvětlily:

- Proč generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora nechce znát veřejně přístupnou Výroční zprávu Bezpečnostní informační služby za rok 2009, která hovoří o skandálních negativních jevech v Lesích ČR v době, kdy byl Svatopluk Sýkora generálním ředitelem státního podniku

- Proč Svatopluk Sýkora prosadil 16. 11. 2007 (viz zápis z jednání Lesů ČR a KLDS) dnešní variantu obchodního modelu prodeje dříví z odvozního místa (OM), kterou již v roce 2009 nezvládl (viz audit o 310 milionech zbytečných nákladů na straně Lesů ČR) a kterou dnes s velkým humbukem ruší a dává si to za zásluhu, hledá urputně jiného viníka, přestože tuto situaci sám způsobil

- Proč Lesy ČR dosud nepřiznaly, že tzv. velké tendry z února 2010 zrušily samy z důvodu vlastních chyb. Tím zároveň způsobily nesplnění závazku ministerstva zemědělství vyplývajícího z Memoranda z 27. 6. 2007, což i dle ministra zemědělství Fuksy dostalo celý obor do nejistoty. Současně tím vystavily Českou republiku hrozbě prohraných arbitráží ve výši cca 60 miliard Kč zmařených investic v lesnicko-dřevařském sektoru.

- Proč Lesy ČR skrývají ve výhledu hospodářského výsledku roku 2010 miliardy korun. Pro koho? V čí prospěch? Kdo to nařídil? Komu a k čemu to poslouží? Jak mohly po tiskové konferenci HLDS okamžitě „najít“ 1,8 miliardy Kč bez jakéhokoliv vysvětlení? Kde je další 1,4 miliardy? Kolik ještě tiskových konferencí musí HLDS zorganizovat, aby Lesy ČR našly chybějící miliardy?

Co se dle tiskové zprávy skrývá za útoky na HLDS?

- HLDS ví příliš mnoho o hospodaření státního podniku

- HLDS brání tomu, aby se se státními prostředky nakládalo nehospodárně

- HLDS je proto třeba odstranit z cesty

Útoky generálního ředitele Lesů ČR vedou podle vyjádření HLDS ke snížení hodnoty majetkového podílu státu v HLDS. To může sloužit k záměrnému prodeji majetkového podílu státu v HLDS pod cenou. Útoky mají skrýt vlastní chyby státního podniku Lesy ČR při hospodaření s majetkem státu.

Podle TZ HLDS (10. 11. 2010), red.

 


Aktualizováno: Tiskové prohlášení Hradecké lesní a dřevařské společnosti a. s.

12. 11. 2010

Lesy České republiky ve svých nedávných vystoupeních v souvislosti s jednoročními tendry na rok 2011 vyhlášenými 16. 9. 2010 opakovaně prohlásily, že poprvé v historii státního podniku získaly za dříví tržní ceny. Dne 4. 11. 2010 rovněž oznámily, že „na trhu v příštím roce již nebude žádný masivní objem dřeva ze státních lesů zprostředkovaný za netržní ceny Hradeckou lesní a dřevařskou společností “. Tato svá tvrzení završily dne 10. 11. 2010 dalším útokem proti HLDS. Prohlásily, že „s HLDS neuzavřou novou smlouvu na zajištění obchodu, aby tak ukončily dosavadní deformaci trhu se dřívím za netržní ceny“.

Hradecká lesní a dřevařská společnost proti těmto vyjádřením ostře protestuje. Jsou to opět lživá tvrzení Lesů ČR. Je to další útok na majetkový podíl státu v HLDS, který mají Lesy ČR povinnost spravovat, a již nijak neskrývaná snaha o snížení hodnoty tohoto majetku státu a jeho vyvedení. Lesy ČR neměly s HLDS na roky 2008 – 2010 uzavřenou žádnou smlouvu na zajištění obchodu. Pro toto tříleté období byla mezi oběma stranami uzavřena rámcová kupní smlouva, na jejímž základě HLDS od Lesů ČR dříví kupuje. Ze vzájemných smluvních ujednání jednoznačně vyplývá, že Lesy ČR dříví prodávají HLDS pouze za tržní ceny, což může HLDS doložit tisíci vzájemně uzavřených kupních smluv. Tyto tržní ceny byly vždy za Lesy ČR podepsány generálním ředitelem nebo osobami, které k tomu zmocnil. Generální ředitel a další představitelé Lesů ČR proto nemohou nyní tvrdit, že prodávali státní dříví za netržní ceny, neboť to je v rozporu se skutečností. Navíc by za prodej státního majetku za ceny, které by neodpovídaly cenám tržním, musel být generální ředitel hnán k trestní zodpovědnosti. HLDS na základě právní analýzy prohlašuje, že netržní budou naopak ceny, které by Lesy ČR za dříví získaly na základě jimi protiprávně vyhlášených jednoročních tendrů na rok 2011, a to z důvodů porušení zákona o veřejných zakázkách a zákona o ochraně hospodářské soutěže.

 

Naposledy změněno: pátek, 19 listopad 2010 10:08

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

SVOL: Na zalesňování potřebujeme pro příští rok sedm miliard

SVOL: Na zalesňování potřebujeme pro příští rok sedm miliard

Lesnictví

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) žádá stát o sedm miliard korun na zalesňovací práce pro příští rok. Letos by mohl kůrovec napadnout...

Na NEKRMBROUKA.CZ najdou vlastníci lesa nový videonávod o kůrovci

Na NEKRMBROUKA.CZ najdou vlastníci lesa nový videonávod o kůrovci

Lesnictví

Před začátkem jarního rojení bylo na portálu NEKRMBROUKA.cz zveřejněno video, které názorně ukazuje, jak lýkožrouta smrkového vyhledávat. V srpnu byl dokončený nový videonávod, které komplexně...

ČTK: Lesní školky mění sortiment, obnovu lesů brzdí sucho

ČTK: Lesní školky mění sortiment, obnovu lesů brzdí sucho

Lesnictví

Hlasujte v anketě! Lesní školky mění v poslední době kvůli kůrovci sortiment. Výrazně se zvýšila poptávka po listnatých stromech, které lýkožrout smrkový nenapadá. Zároveň je...

Vysočina dá na podporu hospodaření v lesích dalších 50 mil. Kč

Vysočina dá na podporu hospodaření v lesích dalších 50 mil. Kč

Lesnictví

Žádosti o krajskou dotaci mohou lesníci podávat od 2. do 30. září. Zjara už kraj na stejný účel rozdělil 26 milionů korun, většinou plynuly na...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby