Přihlásit

Agrární komora a část lesníků žádají po vládě opatření kvůli kalamitě

Agrární komora ČR vyzvala vládu v demisi, aby prosadila mimořádná řešení kalamitní kůrovcové situace. V legislativě by měl kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) vyřešit parametry, kdy by se mohl vyhlásit stav nouze kvůli kalamitě, měly by se uvolnit peníze na opravy a údržbu silnic poškozených zatížením při přepravě kůrovcového dřeva. Stát by také měl zjednodušit odběry vody za účelem kropení dřevní hmoty na tzv. mokrých skládkách či odsouhlasit dotace pro využití dřeva na energetické účely.

Doporučený Agrární komora a část lesníků žádají po vládě opatření kvůli kalamitě

Agrární komora České republiky spolu se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a částí církevních lesních majetků, vyzvala dopisem Andreje Babiše premiéra v demisi a vládu ČR k přijetí mimořádných opatření tak, aby byla možnost bezodkladně řešit kritickou a kalamitní situaci v lesích, rozsahem dopadající prakticky již na celé území naší republiky.

Důsledkem klimatických změn a především pak díky opakujícímu se suchu, se v posledních letech nebezpečně přemnožil podkorní hmyz, zejména kůrovec, a oslabené lesní porosty jsou i přes intenzivní péči lesníků následně poškozovány opakovanými větrnými či sněhovými kalamitami velkého rozsahu. „Tuto situaci musíme očekávat i v budoucnu a nebude mít pouze regionální charakter," upřesňuje Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory, a dodal: „Oceňujeme dosavadní jednání a přístup ministerstva zemědělství, které se této problematice soustavně věnuje a se všemi zúčastněnými pravidelně jedná a připravuje vhodná nápravná opatření. Situace je však vážná a požadujeme proto spolupráci i ostatních rezortů, zejména ministerstev průmyslu a obchodu, životního prostředí, ministerstva dopravy a také místního rozvoje. Předložili jsme vládě ČR soupis potřebných opatření a rádi bychom jednali o jejich bezodkladném zavedení do praxe. Zdůrazňujeme nejen časovou naléhavost jejich přijetí ale i adekvátní finanční podporu pro její zvládnutí."

Z legislativních kroků je třeba začlenit kalamitní situace v lesním hospodářství do zákonů o krizovém řízení a o integrovaném záchranném systému, kde je popsán postup řízení krizové situace. Podle AK je třeba schválit jasné parametry, za kterých je možné vyhlásit v kůrovcové kalamitě stav nouze. Požadavek směřuje také na možnost čerpání finančních prostředků na opravy a údržbu místních komunikací poškozených zatížením při přepravě a zpracování kůrovcového dřeva ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Zároveň je nezbytné podpořit účinné způsoby asanace ohroženého a napadeného dříví k zamezení dalšího šíření škůdců a zjednodušit povolení pro odběr vody za účelem kropení dřevní hmoty na mokrých skládkách. Další možností je zřízení dotačního titulu pro využití dřeva na energetické účely. "Bohužel i v lesnicko-dřevařském sektoru chybí pracovní síly, a proto je nutné zjednodušit pravidla pro udělování dlouhodobých víz pracovníkům ze třetích zemí. Vzhledem k aktuální situaci v lesích nelze zároveň připustit vytváření bezzásahových území a ponechávání pro kůrovce atraktivního dříví v porostu bez asanace. Pro boj s kůrovcem je důležitá také pravidelná kontrola a čistota lesa," píše se v tiskové zprávě Agrární komory.

Pomůže nová Koncepce státní lesnické politiky řešit dopady kalamity a globální klimatické změny?

Agrární komora ČR proto při vědomí závažnosti situace apeluje na vládu ČR, aby přijala adekvátní a účinná opatření, která povedou ke zrychlenému zpracování dříví a zabrání dalšímu šíření kůrovcové kalamity, stejně jako je tomu v okolních státech. Andrea Pondělíčková, tajemnice Lesnicko–dřevařské komory ČR, upozorňuje: „Například rakouská i bavorská vláda přistoupila k přímé finanční podpoře kalamitním stavem dotčených vlastníků, poskytují daňové pobídky a úlevy pro postižené lesní majetky. K dalším účinným nástrojům patří poskytování bezúročných překlenovacích půjček na zpracování dříví z postižených oblastí či zajištění dostatečného počtu vagónů a navýšení tonáže nákladních automobilů pro zvýšení přepravních kapacit." Na základě analýz potřeby rozsahu činností a navazujícího zabezpečení je pro uvedené účely v našem lesní hospodářství zapotřebí objemu cca 1,2 mld. korun, a to nad rámec stávajících národních i evropských dotací, rozpočtů krajů, či financí vlastníků a správců lesních majetků.

Zástupci lesního hospodářství současně upozorňují, že aktuální situace v lesích otevírá nezbytnou potřebu přijetí dlouhodobých systémových opatření a změn. Podle jejich názoru je třeba vypracovat „Generel obnovy lesních porostů po kůrovcové kalamitě", jehož obsahem bude vyhodnocování vývoje kalamitní situace s návrhem obnovy lesních porostů v závislosti na přírodních podmínkách. Nezbytně vyvstává také požadavek na reformování stávající podoby fungování státní správy lesů a současného institutu odborného lesního hospodáře, stejně jako cílené a dlouhodobé osvěty směrem k veřejnosti.

Agrární komora ČR je proto podle vlastního vyjádření připravena v úzké spolupráci s ostatními subjekty lesnicko-dřevařského sektoru poskytnout maximální součinnost a podporu při přípravě i následném důsledném zavádění přijatých opatření do praxe.

Podle ministerstva se snaží současný ministr v demisi Jiří Milek (za ANO) prosadit tyto snahy komory od svého nástupu do funkce. "Pan ministr v současné době prověřuje fungování Lesů České republiky. S generálním ředitelem Danielem Szórádem se pan ministr sešel, vyjádřil nespokojenost s řešením kůrovcové kalamity a zadal mu několik úkolů k rychlejšímu řešení kritické situace," sdělilo tiskové oddělení úřadu. 

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO) informoval na začátku února novináře, že za prioritu považuje novelizace stávajících lesnických vyhlášek, které lesním hospodářům příliš svazují ruce.

Čtěte také: Ministr Milek na Bruntálsku informoval o prioritách ohledně kůrovcové kalamity

Změnit by se podle něj měla například druhová skladba, kterou vyhláška určuje při výsadbě nového lesa. Stávající úprava už totiž neodpovídá tomu, co je pro lesy v ohrožených oblastech vhodné.

Podle TZ Agrární komory a ČTK, red.

 

Naposledy změněno: pátek, 09 březen 2018 09:14

(0 hlasů)

Komentáře   

+10 # cvonza 2018-03-13 09:48
Jednoduše , kdo to způsobil at nese odpovědnost . Jenom po harvestorech těch zbytků - množírna na kůrovec , kalamita se nezpracovala a jsou aukce ve smrku to je na HLAVU . Kdo tomu vládne to je anarchie.
0 # Pavel Boucký 2018-03-13 12:26
A kdo za to vlastně může? Koho hnát k zodpovědnosti za klimatické změny? Koho hnát k odpovědnosti za výsadbu smrkových porostů v nevhodných lokalitách před desítkami let? Je otázka, které problémy jsou ty velké a které malé. V situaci, kdy se jen beznadějně snažíme dohnat matku přírodu a uklízíme spíš po kůrovci, než abychom se efektivně bránili kůrovci i sebelepší postup jen oddálí nevyhnutné. Podstatou problému není kůrovec, ale změna vnějších podmínek.
+27 # Rensa 2018-03-11 13:51
A nebylo by jednodušší, aby se lesáci rozpomněli na středoškolské učivo Ochrany lesů, vtloukané nám do hlav nebožtíkem Bivojem?
Jenže to by pak nebyl důvod k vymýšlení dotačního titulu a prostor pro zviditelňování se potentátů, že.
+29 # Pavel Boucký 2018-03-12 12:20
A jde tady vůbec o problémy s kůrovcem? On je jen následkem jiných příčin, které snižují odolnost porostů a s tím asi vše v článku uvedené až tak nepomůže. Při dnešní úrovni rozšíření prostě v mnoha lokalitách bude problém kůrovce vyřešen, až když tam nebudou pro něj atraktivní potravní zdroje. Tak je otázkou, zda mnohde by nebylo lepší, než vynakládat peníze na ne zrovna úspěšný boj s kůrovcem, raději je směřovat do následné obnovy a vytváření lesa v nové podobě. A dovolím si tvrdit, že není pravda, že by nebyli lidé do lesa. Nejsou jen za ty peníze, které se v lesnictví platí. Přitom zisky LČR i dalších vlastníků lesa, stejně jako lesnických firem, nejsou zrovna zanedbatelné. Nemůžu mít lidi v lese, když x továren kolem platí lépe za práci v suchu a teple.
+5 # najše 2018-03-13 07:29
Lesu zdar, rezignovat na ochranu smrkových porostů v nepůvodních polohách znamená ponechat jen v lokalitách 1.-4. vegetačního stupně 0,5 miliónu hektarů smrkových porostů. V 5.LVS je to dalších 0,4 miliónu hektarů smrkových porostů. Ta čísla jsou tak vysoká, že mi myšlenka na rezignaci přijde jako neodpovědná.

S ochranou lesa se na mnoha místech zaspalo, ale nemyslím si, že to nelze zvrátit. Vykašlat se na to můžeme vždycky, ale co bychom to byli za lesníky ??
Já myslím, že dotace mohou pomoc, pokud nebudou blbě nasměrovány. Dotace na vodu do mokrých skládek určitě vůbec nepomůže drobným vlastníkům, zde by pomohla dotace na 1 m3 asanovaného dřeva (nejlépe loupáním), přičemž by měla být zohledněna velikost majetku (např. majetky do 3 ha, nad 3 ha). Odborný lesní hospodář by mohl potvrzovat živnostníkovi, že zpracoval polom na tolika a tolika hektarech v roztroušené vlastnické držbě a za každý takový kubík by dostal např. 150 CZK od krajského úřadu)
+4 # Pavel Boucký 2018-03-13 12:29
Nejde o rezignaci. Pořád jsou lokality, kde smrk má šanci a lokality, kde je prostě problém. Jde spíš o účelové směrování sil a prostředků. A přiznání si, že někde se to prostě už nezachrání, ale může se vše zpomalit. I to je dobré pro přípravu následné generace lesa. A současně počítati s nemalými prostředky na další fázi obnovy v postižených lokalitách.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

KŮROVCOVÉ INFO pro rok 2020 spuštěno, přidejte se i vy!

KŮROVCOVÉ INFO pro rok 2020 spuštěno, přidejte se i vy!

Lesnictví

Sezóna aktivní ochrany proti kůrovcům a dalším hmyzím škůdcům se blíží, kvůli současnému oteplení jsou brouci už v pohybu. Projekt KŮROVCOVÉ INFO (www.kurovcoveinfo.cz) vstupuje do...

Přibývá požárů lesů, na Jablonecku hořel les na 28 hektarech

Přibývá požárů lesů, na Jablonecku hořel les na 28 hektarech

Lesnictví

V posledních dnech výrazně přibývá požárů luk, trávy či lesa. Spojené jsou často s vypalováním trávy nebo klestí, jejich šíření napomáhá suché počasí a dnes...

Nové OOP plošně prodlužuje povinnost zalesnění na 5 let, přináší další změny

Nové OOP plošně prodlužuje povinnost zalesnění na 5 let, přináší další změny

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství (MZe) 3. 4. 2020 vydalo nové opatření obecné povahy, kterým prodlužuje lhůty k zalesnění kalamitních holin a uvolňuje pravidla přenosu sadebního materiálu na...

Počet mladých smrků v Národním parku Šumava prudce stoupá

Počet mladých smrků v Národním parku Šumava prudce stoupá

Lesnictví

Počet mladých smrků v Národním parku Šumava (NP) prudce stoupá. Zatímco v roce 2002 jich připadalo na jeden hektar 3700, nyní je jich na stejnou...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby