Přihlásit

Kalendář ochrany lesa - prosinec

Obecně

 • připravuje se sumarizace výskytu škodlivých činitelů a jimi působených ztrát
 • pozornost se věnuje odbornému vzdělávání (zejména získání odborné způsobilosti I. a II. stupně pro nakládání s POR)

Podkorní, dřevokazný a kortikolní hmyz

 • pokračuje se ve vyhledávání a asanaci kůrovcových stromů a stromů silně poškozených houbovými patogeny; zpracovávají se případné polomy

Listožravý hmyz

 • bez aktivit

Zvěř a hlodavci

 • v souladu s platnou legislativou a plány chovu a lovu se snižují stavy spárkaté zvěře
 • provádí se opatření za účelem omezení škod zvěří (opravy oplocenek, v případě nouze přikrmování, využívání přezimovacích obůrek, plnění plánu lovu)
 • v ohrožených lokalitách se aplikují rodenticidy zašlapáváním do nor nebo aplikací do jedových staniček
 • kontroluje se oplocení lesních školek k zabránění vniknutí zejména zajíců a králíků

Plevele a buřeň

 • provádí se likvidace ostružiníku postřikem herbicidy
 • pokračuje se v chemické probírce pomocí hypo-sekerky

0°C

ČR - aktuální počasí

Zataženo

Vlhkost: 79%

Vítr: 20.92 km/h

 • 14 Pro 2018 0°C -5°C
 • 15 Pro 2018 0°C -1°C

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby