Přihlásit

Kalendář akcí

Akce 

Název akce:
Hospodaření v obecních lesích a možnosti podpory z Programu rozvoje venkova
Datum konání:
05.02.2015
Místo konání:
Kostelec nad Černými lesy -
Kategorie:
Lesnictví

Popis

Celostátní síť pro venkov ČR ve spolupráci
se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
si Vás dovolují pozvat

na odborné konference

 Hospodaření v obecních lesích a

možnosti podpory z Programu rozvoje venkova,

které se konají

 

ve čtvrtek 5. února 2015 – Rytířský sál, zámek Kostelec nad Černými lesy, náměstí Smiřických 1, Kostelec nad Černými lesy

v úterý 10. února 2015 – kongresový sál, zámek Křtiny, Křtiny 1 

Prezence:  8:30-9:00

Program:

9:00 – 9:20

Zahájení konference, úvod do problematiky, stručné představení SVOL,

Ing. František Kučera – předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

9:20 – 12:20 (přestávka na občerstvení 10:30-10:45)

Právní důsledky vyplývající z vlastnictví lesa pro vedení obce

JUDr. Ing. Martin Flora, Ph.D., Advokátní kancelář Pásek, Honěk a partneři 

- zhodnocení různých forem správy lesního majetku z hlediska obce jako vlastníka lesa,

- odpovědnost vedení obce při nakládání s lesním majetkem obce vyplývající ze zákona o obcích,

- spolupráce obcí ve vztahu k jejich lesnímu majetku,

- povinnosti obce jako vlastníka lesa vyplývající z lesního zákona,

- informace o povinnostech vlastníka lesa, který se nachází v ZCHÚ nebo na území Natura 2000

- nová úprava kácení dřevin mimo les

Diskuse, dotazy

12.20 – 13.20 oběd

13:20 – 13:40

Dotace do lesnictví z Programu rozvoje venkova – Zkušenosti obecních lesů z PRV 2007-2013

Ing. Jan Kalafut, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

13:40 – 14:30

Lesnická opatření  Programu rozvoje venkova – zkušenosti z realizovaných výzev PRV 2007-2013, připravovaná podpora v  PRV 2014-2020, předpokládaný příjem žádostí v roce 2015

Ing. Josef Tabery (5. února), Ing. Anna Hrdličková (10. února), Ing. Petr Dušek (oba termíny), Ministerstvo zemědělství

Diskuse, dotazy

14:30 – 15:30

Výnosovost lesního majetku

Ing. Jiří Matějíček, CSc., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

- les jako multifunkční aktivum a jeho specifika,

- oceňování lesa - hodnota a cena,

- vlivy působící na výnosovost lesního majetku,

- předpoklady trvalého výnosu z lesa,

- ekonomická data a porovnatelnost lesnického hospodaření,

- principy výpočtu nájemného (pachtu) z obecního lesa,

- bilancování hodnoty lesního majetku jako kontrolní nástroj hospodaření

Diskuse, dotazy

15:30 – 16:30

Prodej dříví jako významný výnos lesního majetku

Ing. Vlastimil Vala, CSc., Mendelova univerzita v Brně, Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

- způsoby prodeje,

- hlavní zásady evidence dříví,

- rizika nedostatečné kontroly měření a příjmu dříví, 

- související legislativa (zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

Diskuse, dotazy

16:30 Závěr, ukončení konference

Svoji účast závazně potvrďte do 22. ledna 2015, a to buď e-mailem na info@svol.cz  nebo  telefonicky na   565 324 203, 777 232 413.

Vložné se nehradí.

Na konferenci Vás co nejsrdečněji zvou pořadatelé

Ing. František Kučera                                                                                                   Ing. Josef Tabery

předseda                                                                                                                          ředitel ŘO PRV

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR                                     Ministerstvo zemědělství

Místo konání

Místo:
Kostelec nad Černými lesy

Popis

Není k dispozici žádný popis

Hlavní zprávy

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Lesnictví

Aktualizováno. Vláda zřejmě brzy projedná návrh na vyčlenění tří miliard korun na boj s kůrovcovou kalamitou. V dalších letech by mohl být objem dotací vlastníkům...

Nahodilá těžba v roce 2018 v ČR: 23 milionů kubíků

Nahodilá těžba v roce 2018 v ČR: 23 milionů kubíků

Lesnictví

Aktualizováno 13. 6. V roce 2018 vzrostla těžba dřeva v lesích na 25,7 mil. m3 dřeva bez kůry. Jedná se o nejvyšší hodnotu v historii...

Kůrovcová situace a podpora vlastníků lesů v jednotlivých krajích

Kůrovcová situace a podpora vlastníků lesů v jednotlivých krajích

Lesnictví

Lesníci v celé republice bojují s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou. Potýkají se s nedostatkem těžebních a asanačních kapacit i s problémy s odbytem. Jen...

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Lesnictví

Předseda sdružení Pro Silva Bohemica Milan Hron zaslal 11. 6. 2019 otevřený dopis ministru zemědělství, ve kterém jej žádá jménem Pro Silva Bohemica, pobočného spolku...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby