Přihlásit

Popis

Rada města Prostějova v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.,
v y h l a š u j e
výběrové řízení na jednatele společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., s těmito podmínkami:
- středoškolské vzdělání a praxe v oboru minimálně 6 let
- řízení provozu s alespoň 10 ti zaměstnanci
- komunikační a organizační schopnosti
- řidičský průkaz skupiny B
- znalost práce na PC
- zkušenosti s obchodní činností dřívím a řezivem
- výkon myslivosti výhodou
- předpokládaný nástup dle možností uchazeče

K přihlášce připojí uchazeči následující doklady:
- strukturovaný životopis
- kopie dokladu o ukončeném vzdělání
- čestné prohlášení o počtu řízených zaměstnanců a době výkonu činnosti
- výpis z rejstříku trestu, ne starší než 3 měsíce.

Uzávěrka přihlášek je dne 2. 10. 2019 ve 14.00 hodin včetně, na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Požadovaný způsob doručení přihlášky je osobně nebo poštou na adresu Lesy města Prostějova, s. r. o., Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Lesy města Prostějova, s.r.o. – NEOTEVÍRAT.
Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Kontakt

Lesy města Prostějova
nopic

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby