Logo
Vytisknout tuto stránku

Videoreportáž ze Semenářského závodu v Týništi nad OrlicíSucho a kůrovcová kalamita nebývalých rozměrů přepisují podobu českých lesů a kladou zvýšené nároky na potřebu sadebního materiálu. Semenný materiál pro státní lesy, ale i soukromé školkaře zajištuje Semenářský závod v Týništi nad Orlicí. V rámci rozhovoru s ředitelem závodu vznikla videoreportáž, která provede zájemce provozem závodu v době, kdy není z důvodu koronavirové krize možné pořádat odborné exkurze.

Doporučený Semenářský závod v Týništi nad Orlicí Semenářský závod v Týništi nad Orlicí

V rámci samotného rozhovoru jsme se ředitele Semenářského závodu Miroslava Pařízka zeptali na to, jak se současná situace v lesnictví promítá do poptávané struktury semenného materiálu a jak ovlivňuje fungování a technologickou vybavenost závodu, který byl na začátku 70. let budován především k produkci jehličnatého osiva. Na řadu přišly i otázky k opatření obecné povahy, uvolňujícímu přenos reprodukčního materiálu, projektu asistované migrace lesních dřevin či budoucnosti geneticky upravených stromy.

– Větší důraz na přirozenou obnovu, zvyšování podílu listnatých dřevin – to jsou některé ze současných trendů v lesnictví. Jak se propisují do činnosti Semenářského závodu?

Semenářský závod byl na začátku 70. let vybudován na základě požadavků tehdejšího lesního hospodářství, tedy zejména k produkci jehličnatého osiva – smrku, modřínu a borovice. V průběhu doby se samozřejmě začaly požadavky lesního hospodářství na osivo a na skladbu lesních porostů měnit, takže byla v 90. letech vybudována nová hala, jejímž primárním účelem je zpracování listnaté suroviny. V současné době se ještě více zvýšila poptávka po listnatých osivech, ale zájem je i o mnoho dalších dřevin. Zpracováváme podstatně větší množství suroviny ostatních listnáčů, tedy břízy, olše, javorů, lípy, habru a dalších. Loni jsme prováděli předosevní přípravu asi 90 kg lískových ořechů pro lesní účely, což je důsledkem kalamity a nových požadavků na obnovu lesa.

– Jak tyto změny zasahují do organizace práce a používaných technologií?

Nyní máme semenářskou výrobu závodu rozdělenou na dvě základní části – jednu na zpracování jehličnaté suroviny s využitím původní modernizované technologie, která je funkční a dostatečně kapacitní. Druhou část tvoří mrazírenská hala na zpracování listnaté suroviny, kde se průběžně umisťují nové technologie na zpracování suroviny listnatých druhů dřevin. Máme tam kapacitní linku na zpracování suroviny bukvice, vyrábíme ve velkých objemech tříděnou naklíčenou bukvici, máme novou technologii na zpracování suroviny žaludů s dálkově sledovaným průběhem termoterapie. Na zpracování dužnatých plodů třešní, jabloní a hrušní jsme pořídili novou a výkonnou pasírovačku a další. Z hlediska organizace práce je zpracování listnaté suroviny podstatně náročnější na technologickou kázeň než u jehličnanů. Taky proto je potřeba mít stabilní a kvalifikovaný tým zaměstnanců.

Celý rozhovor najdete v listopadové Lesnické práci


Naposledy změněno: pondělí, 16 listopad 2020 11:32

(0 hlasů)
Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.