Logo
Vytisknout tuto stránku

Zdanění příspěvků na hospodaření v lesích

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo stanovisko Ministerstva financí k otázce zdanění příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Podle stanoviska Ministerstva financí jsou finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. v případě fyzických osob (podnikajících i nepodnikajících) osvobozeny od daně z příjmů.

 

Doporučený Zdanění příspěvků na hospodaření v lesích

V této souvislosti Ministerstvo zemědělství upozorňuje, že k příjmům osvobozeným od daně z příjmů nelze uplatnit výdaje v souladu s § 25 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., O daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Příjemce finančního příspěvku:

    • V případě, že příjemcem finančního příspěvku bude poplatník daně z příjmů právnických osob, který současně bude veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s § 17a odst. 1 zákona o daních z příjmů s tzv. úzkým základem daně, pak u tohoto poplatníka nedojde ke zdání výše uvedených finančních příspěvků, a to v souladu s § 18a odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů (typicky u obcí, spolků nebo církevních organizací), podle kterých nejsou dotace, příspěvky, podpory a další období plnění z veřejných rozpočtů, daně z příjmů. Současně platí, že výdaje (náklady) hrazené z těchto obdržených finančních prostředků, nejsou daňově uznatelnými výdaji dle § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů.

    • V případě, že příjemcem finančních příspěvků nebude veřejně prospěšný poplatek podle zákona o daních z příjmů (například obchodní korporace nebo družstvo) nebo jím bude veřejně prospěšný poplatník s tzv. širokým základem daně dle § 18a odst. 5 zákona o daních z příjmů (např. Veřejná vysoká škola), u kterých jsou finanční povinnosti všechny příjmy s jednou investiční dotací, pak u těchto poplatníků budou tyto příjmy podléhat zdanění, resp. budou vstupovat do základu daně.

      MZe

      Stanovisko Ministerstva financí na zdanění příspěvků na hospodaření v lesích.pdf

Naposledy změněno: pátek, 13 listopad 2020 10:43

(0 hlasů)
Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.