Logo
Vytisknout tuto stránku

Nový video seriál SVOL přibližuje veřejnosti situaci vlastníků lesů

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) na svém YouTube kanálu prezentuje nový video seriál „Tak se z lesa ozývá". Projekt si prostřednictvím rozhovorů s majiteli lesů klade za cíl seznámit veřejnost s mimořádně náročnou situací, ve které se díky suchu a historicky nejrozsáhlejší kůrovcové kalamitě ocitli.

Podle ohlasů a počtu zhlédnutí, které doposud máme, se potvrzuje, že jsme zvolili pro prezentaci vhodný formát," říká Jana Divišová, tisková mluvčí SVOL. „Příběh lidi přitahuje, díky videím veřejnost může vlastníky lépe poznat a přesvědčit se, že jejich zájem o zachování lesa a jeho obnovu pro příští generace je opravdový, že hospodaření v lese je podnikání s přesahem, které přináší benefity celé společnosti."¨

YouTube kanál SVOL a nový seriál Tak se z lesa ozývá najdete zde.

Vlastníky lesů trápí především nedostatek financí, trh se dřevem jako často jediný zdroj příjmů se prakticky zhroutil. Práce v lese však pokračují a je potřeba zaplatit pracovní síly, sazenice, oplocenky a řadu dalších položek. Vláda posledního března schválila uvolnit z rozpočtové rezervy slíbený doplatek finančních prostředků pro vlastníky lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za čtvrtý kvartál roku 2017 a rok 2018 ve výši 1,2 miliard korun. Na finanční podporu čeká téměř polovina žadatelů. Ministerstvo zemědělství dalo krajům pokyn, aby žádosti začaly neprodleně administrovat. "Kraje nyní mají jistotu, že mohou zúřadovat bez krácení všechny žádosti, které od nestátních vlastníků lesů obdržely, a nic nestojí v cestě tomu, aby tak činily," uvádí předseda SVOL Ing. František Kučera.

O náhradě škody za loňský rok vede SVOL jednání s Ministerstvem zemědělství. Jasněji kolem pravidel bude v polovině května. Současná kůrovcová kalamita má mimořádný rozsah a její řešení není podle SVOL možné pouze v rámci resortu zemědělství, ale je potřeba do pomoci lesům zapojit i ostatní resorty a další zdroje. V otázce nadresortního financování lesního hospodářství se SVOL obrátil i na premiéra české vlády.

Uvědomujeme si, že situace je nesmírně napjatá vzhledem k událostem, které potkaly celý svět v souvislosti s koronavirem, ale bez razantnější finanční pomoci lesnímu hospodářství nebude možné kůrovcové kalamitě odolávat, ochránit porosty, které jsou ještě zdravé, a holé plochy znovu zalesnit. A to je potřeba hlavně pro to, abychom zachránili vodu v krajině," uvádí František Kučera.

SVOL pro informování veřejnosti spustil již loni stránku www.kouzlolesa.cz, projektem Tak se z lesa ozývá pokračuje ve své mediální strategii. „Rádi bychom, aby si veřejnost z videí odnesla také poznání, že každý les někomu patří," upřesňuje Jana Divišová. „Vlastníci lesů se totiž často setkávají s nevybíravými reakcemi například ze strany turistů nebo cyklistů. Zvlášť nyní, kdy les zůstal prakticky jediným místem, kde se všichni můžeme volně nadechnout a rekreovat. Výjimkou nejsou ani výtky na rušení klidu v lese, ačkoliv pracují na vlastním majetku, který společnosti umožňují využívat. Vžité povědomí, že „lesy jsou všech" bude u nás v návaznosti na desítky let výlučně státního vlastnictví složité vykořenit. Právě proto je tak důležité veřejnost v tomto směru vzdělávat a umožnit, aby si často velmi zkreslené představy o vlastnících lesů a jejich motivaci k práci i způsobu hospodaření mohli lidé poopravit."

Podle TZ SVOL, red.

(0 hlasů)
Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.