Logo
Vytisknout tuto stránku

LDK kritizuje Hnutí Duha za vyzývání k protiprávnímu jednání

Doplněno o reakci Hnutí Duha 9. 11. Lesnicko-dřevařská komora ČR (LDK) se v tiskové zprávě ze dne 8. 11. 2018 důrazně ohradila vůči iniciativě Hnutí Duha Zachraňme lesy a tzv. guerilla forestingu. Představitelé LDK upozorňují sympatizanty a stoupence Hnutí Duha na protiprávní jednání, ke kterému jsou vybízeni.

Doporučený LDK kritizuje Hnutí Duha za vyzývání k protiprávnímu jednání

V rámci svého webového portálu tato ekologická organizace vyzývá dobrovolníky z řad široké veřejnosti, aby pomohli lesům po kalamitních těžbách cestou tzv. guerilla forestingu. Jednoduše řečeno, vybízí k vysévání či přesazování tzv. pionýrských, ale i cílových dřevin se zdůvodněním, že touto iniciativou pomohou aktivně vytvářet budoucí různorodý les.

Tímto svým počínáním podle stanoviska Lesnicko-dřevařské komory ČR jednoznačně a bezprecedentně zasahují do vlastnických práv subjektům, kterým les patří a porušují nejen příslušná ustanovení samotné Ústavy ČR, ale i § 1013 Občanského zákoníku. LDK uvádí, že tímto vědomě vybízí k porušování lesního zákona při sběru osiva či vyzvedávání semenáčků bez souhlasu vlastníka a právních předpisů pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Na takovéto počínání se vztahuje přestupkový zákon a několikatisícové pokuty, což platí jak pro fyzické, tak i pro osoby právnické. Současně jednají podle LDK i v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.

Pomůže nová Koncepce státní lesnické politiky řešit dopady kalamity a globální klimatické změny?

„Ani rádoby záchranné a bohulibé činnosti nemohou v žádném případě opravňovat dobrovolníky podporující Hnutí Duha takto jednat. Každý lesní majetek má svého vlastníka, je řádně spravován lesníky a i drobným vlastníkům lesů napomáhá s péčí o jejich majetek odborný lesní hospodář, placený státem. Kalamitní situace v lesích vyžaduje v současné době extrémní úsilí od lesnického personálu. Vlastníci i správci lesů v obtížené situaci vítají každou pomocnou ruku. Je však naprosto nepřijatelné, aby se do zalesňování holin zapojovali aktivisté a nadšenci pod taktovkou Hnutí Duha bez ohledu na vlastnická práva a stávající pěstební postupy lesníků," konstatují v tiskové zprávě zástupci Lesnicko-dřevařské komory ČR.

„Takovouto neřízenou činností bez souhlasu vlastníka může docházet i k maření plánovaného zalesnění na dané lokalitě, jelikož takový dobrovolník nemá informace o tom, jaký záměr lesníci mají a zda například není již na ploše provedena síje jinými dřevinami," uvedl Petr Martinec ze Sdružení lesních školkařů ČR.

„Máme oprávněnou obavu, zda při takovém přístupu jsou reprezentanti Hnutí Duha relevantními partnery pro projednávání legislativních změn, které sami vědomě a účelově porušují," říká Ivo Klimša, předseda Lesnicko-dřevařské komory ČR.

Více o iniciativě Zachraňme lesy - guerilla foresting

Hnutí DUHA se ohrazuje proti obvinění vznesené Lesnicko-dřevařskou komorou ČR

Plně respektujeme vlastnická práva. Výzvou k pomoci veřejnosti mimo jiné i tzv. guerilla forestingem nevyzýváme k jejich porušování. Hned na prvním místě citovaného webu (https://zachranmelesy.cz/cs/guerilla-foresting) uvádíme větu: "... pusťte se do guerilla forestingu, nejlépe po dohodě s lesním správcem" (předpokládáme, že lidé spíše znají místního lesníka než vlastníka lesa). Tuto skutečnost LDK v osočující tiskové zprávě zamlčuje.

I kdyby někdo na základě naší výzvy vysel semena například břízy na kalamitní holinu bez domluvy se správcem lesa, je plně na rozhodnutí vlastníka či správce lesa, zda zmlazení pionýrských dřevin na holině využije či nikoliv.

Považujeme za úsměvné poukazovat na to, že návštěvník lesa poruší zákon tím, kdyže utrhne jehnědu v situaci, kdy dochází k nevídanému plošnému porušování zákona o lesích pozdním zpracováním kůrovcem napadených stromů v hospodářských lesích, kterému vlastníci dnes už nemohou zabránit, kdy dochází k ekologické katastrofě vznikem velkoplošných holin, v situaci, kdy se ukazuje současná složitá legislativa jako nefunkční a mnohá ustanovení paralyzují včasné řešení problému.

Hnutí DUHA se snaží mimo jiné i tímto způsobem vést veřejnost k pomoci lesům a tím i lesníkům a vlastníkům lesů. Jsme přesvědčení, že v této nelehké situaci, v níž se nachází lesnicko-dřevařský sektor, není třeba populistických polarizujících gest.

Prohlášení LDK, která sdružuje různé renomované lesnické organizace, považujeme za nešťastné. Vnímáme, že Lesnicko-dřevařská komora nás otevřeně napadá v zájmu Sdružení lesních školkařů ČR, jenž je jejím členem a které ve zprávě cituje. Vnímáme nelehkou situaci školkařů, kteří mají na svých záhonech desítky miliónů sazenic smrku, o které není zájem, díky čemuž jim vzniká finanční ztráta nemalého rozsahu. I proto jsou snahy využít smrk na kalamitních holinách jako přípravnou dřevinu, což ale nepovažujeme za šťastný a optimální postup. Pro regeneraci půdy na holinách i budoucí porost cílových dřevin je vhodnější jejich obnova přes přípravné dřeviny jako je bříza, jeřáb, olše ad. A mnoho lesníků skutečně chce přípravné dřeviny na kalamitních holinách využít. Tedy hledejme spíše společné cesty. Přeci cíl máme stejný - stabilní a odolné lesy schopné plnit produkční i mimoprodukční funkce. Věříme, že to je záměrem i LDK a jejich členů.

Zdroj: tiskové vyjádření Hnutí Duha

Podle TZ LDK, red.

Naposledy změněno: středa, 28 listopad 2018 10:36

(0 hlasů)
Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.